Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

модуль гуманіт

718 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

модуль гуманіт

  1. 1. Модуль 9.4. "ПМК вчителів суспільно-гуманітарного профілю" Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання 9.4.1 Планування роботи ПМК 1. Обговорення основних структурних елементів модуля. 2. Визначення відповідальних. 3. Розподіл доручень. Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Данюшина Л. М., Іванова С. А. 30.08.2012 9.4.2 Індивідуальна робота вчителів Розробка методичних рекомендацій щодо розвику креативності учнів в процесі викладання конкретних предметів . Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. Протягом року 9.4.3 Засідання ПМК №1 1. Ознайомлення вчителів з методичними рекомендація щодо вивчення гуманітарно-історичних предметів в новому навчальному році . 3. Про результати ДПА, ЗНО випускників 2012-2013 н.р. 4. Навчальні плани, програми, підручники, календарно- тематичне планування на 2013-2014 н.р 5. Структура науково-методичної роботи, обговорення та затвердження плану роботи ПМК на 2013-2014н.р Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 09.09.2013 до 13.09.2013 9.4.4 Оперативна нарада №1 1.Підготовка до шкільного, районного, міського туру олімпіад. 2. Планування пошуково-дослідницької роботи учнів. 3.Узгодження координаційного плану вчителів, які атестуються в 2013році. 4.Про впровадження вчителями новітніх технологій в навчально-виховний процес Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Данюшина Л.М. 17.09.2013 9.4.5 Оперативна нарада №2 1. Планування, розподіл доручень з теми засідання «Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на уроках гуманітарного циклу» 2. Планування тижня історії Вчителі суспільно- гуманітарного профілю, адміністрація Іванова С. А., Скиба Л.П. 25.09.2012 9.4.6 Методичний тиждень Тиждень історії і правознавства Вчителі історії і правознавства Іванова С.А. з14.10.2013 до 18.10.2013
  2. 2. 9.4.7 Вивчення методичної літератури «Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на уроках гуманітарного циклу" Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А. з 23.09.2013 до 26.10.2013 9.4.8 Відкриті уроки З теми «Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на уроках гуманітарного циклу" Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 30.09.2013 до 18.10.2013 9.4.9 Позакласні заходи З метою реалізації питання «Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на урока гуманітарного циклу » Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. з 30.09.2013 до 18.09.2013 9.4.10 Вивчення Вивчення передового педагогічного досвіду «Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на уроках гуманітарного циклу» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. 21.10.2013- 25.10.2013 9.4.11 Засідання ПМК №2 1.«Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на уроках гуманітарного циклу » 2.Про результати впровадження особистісно-орієнтованого проекту: • Синенок І.П. «Учень. Людина. Громадянин»; • Іллічова «Самостійна робота учнів на уроках історії» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 04.11.2013 до 08.11.2013 9.4.12 Випуск бюлетеня За підсумками засідання ПМК «Цілісне навчання школярів у світі сучасної наукової парадигми на уроках гуманітарного циклу » Актив ПМК вчителі СГП Скиба Л. П. до 11.11.2013 9.4.13 Оперативна нарада №3 Планування, розподіл доручень з теми засідання «Виховання психологічної гармонії як результат впливу на розвиток досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю СкибаЛ.П. 20.11.2013 9.4.14 Вивчення методичної літератури «Виховання психологічної гармонії як результат впливу на розвиток досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 25.11.2013 до 13.12.2013 9.4.15 Відкриті уроки З метою реалізації питання «Виховання психологічної гармонії як результат впливу на розвиток досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 25.11.2013 до 13.12.2013
  3. 3. 9.4.16 Позакласні заходи З метою реалізації питання «Виховання психологічної гармонії як результат впливу на розвиток досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 25.11.2013 до 13.12.2013 9.4.17 Вивчення 1.Вивчення передового педагогічного досвіду «Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу в процесі викладання української мови і літератури, світової літератури, історії та права, іноземних мов» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 02.12. 2013 до 27.12.2013 9.4.18 Засідання ПМК №3 1.«Виховання психологічної гармонії як результат впливу на розвиток досконалої особистості » 2. Звіт вчителів Стрижак Л.М., Астафурової М.В. про результати впровадження особистісно-орієнтованого проекту: Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. з 13.01.2014 до 17.01.2014 9.4.19 Випуск бюлетеня За підсумками засідання ПМК «Виховання психологічної гармонії як результат впливу на розвиток досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю СкибаЛ.П. до 20.01.2014 9.4.20 Зустрічі з цікавими людьми Зустрічі з письменниками Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А. 04.03.13 - 07.03.13 9.4.21 Конкурси Конкурс газет, малюнків , на краще читання віршів Т.Г.Шевченко Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. 04.03.13 - 7.03.13 9.4.22 Оперативна нарада №4 Планування, розподіл доручень з теми засідання «Інноваційні технології на уроках суспільно-гуманітарного профілю щодо формування гармонійно досконалої особистості» Про роботу з учнями, які потребують допомогу в опануванні навчального матеріалу Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. 04.03.2014 9.4.23 Свято Свято до річниці з дня народження Т.Г.Шевченко Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. 06.03.2014
  4. 4. 9.4.24 Оперативна нарада №5 1. Про підготовку та проведення семестрових контрольних робіт; 2. Аналіз стану ведення шкільної документації, перевірку зошитів; 3. Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів (критерії оцінювання); 4. Про результати проходження курсової перепідготовки вчителів; 5. Про участь вчителів в у виставці педагогічний ідей та технологій; 6. Про підвищення мовної та мовленнєвої компетенції вчителів ПМК. Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А. 18.03.2014 9.4.25 Підготовка матеріалів Підготовка публікацій до шкільної газети "Педагогічна поема". Скиба Л. П. Касьяненко Н. В. з 17.03.2014 до 21.03.2014 9.4.26 Методичний тиждень Тиждень української мови, літератури, світової літератури Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. з 10.03. 2014 до 14.03.2014 9. 4. 27 Вивчення методичної літератури «Інноваційні технології на уроках суспільно-гуманітарного профілю щодо формування гармонійно досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. з 03.03.2014 до 28.03.2014 9. 4. 28 Відкриті уроки З теми «Інноваційні технології на уроках суспільно- гуманітарного профілю щодо формування гармонійно досконалої особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А. з 03.03.2014 до 23.03.2014 9. 4. 29 Позакласні заходи З метою реалізації питання «Інноваційні технології на уроках суспільно-гуманітарного профілю щодо формування гармонійно досконалої особистості » Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А. з 03.03.2014 до 21.03.2014 9. 4. 30 Засідання ПМК №4 Удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. 02.04.2014 9. 4. 31 Випуск бюлетеня За підсумками засідання ПМК ««Удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти» Актив ПМК суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. до 07.04.2014
  5. 5. 9. 4. 32 Оперативна нарада №6 1. Використання тестових технологій у навчальному процесі, як засіб підготовки до ДПА та ЗНО випускників школи 2. Організація індивідуальної роботи щодо якісної підготовки до ДПА та ЗНО- 2013 3. Планування тижня іноземних мов Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. 15.04.2014 9. 4. 33 Методичний тиждень Тиждень іноземної мови Вчителі іноземної мови Іванова С.А. з 20.04.2014 до 24.04.2014 9. 4. 34 Засідання ПМК №5 1.Моніторинг мовної освіти учнів, знань з історії та іноземних мов 2.Звіт про роботу ПМК , планування роботи на новий навчальний рік: - пропозиції, щодо нових форм організації роботи; - які проблеми треба вивчити, для покращення роботи ПМК Вчителі іноземної мови Іванова С. А. з 05.04.2014 до 09.05.2014 9. 4. 35 Звіт Звіти по темам самоосвіти Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С.А. з 12.05.2014 до 17.05.2014 9. 4. 36 Анкетування вчителів Заповнення методичної карти вчителя. Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л. П. з 05.05.2014 по 23.05.2014 9. 4. 37 Заключне засідання Звіт про роботу ПМК , планування роботи на новий навчальний рік: - пропозиції, щодо нових форм організації роботи; - які проблеми треба вивчити, для покращення роботи ПМК Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Іванова С. А., Скиба Л. П. 20.05.2014 9. 4. 38 Підготовка публікацій Підготовка публікацій з досвіду роботи вчителів ПМК до серії «Школа майбутнього» «Інноваційні технології розвитку особистості» Вчителі суспільно- гуманітарного профілю Скиба Л.П. з 12.05.2014 до 30.05.2014

×