Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace hedvabi

196 views

Published on

Published in: Education, Technology, Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentace hedvabi

  1. 1. Úvod: Vytvořit návrh na provedení malovaného šátku moderními technologiemi a uspořádat výstavu Netradiční malování na hedvábí Erika Mikanová
  2. 2. Technologie: PC, scanner, digitální fotoaparát a videokamera Děti si na internetu vyhledají informace o malování na hedvábí http://www.google.cz/ Mladší děti si návrh nakreslí na papír a poté naskenují do počítače Starší děti si návrh udělají v programu Malování Potom si všichni ukážou barevný návrh na počítači Příprava
  3. 3. Děti malují šátky na základě svých návrhů Tuto práci si všichni fotí a každý si tvoří svoji prezentaci postupu Nakonec uspořádáme výstavu, rodiče a kamarády pozveme přes naší webovou stránku http://www.mddm13.cz/ Děti budou vystavovat svoje hotové hedvábné šátky spolu s prezentací svého pracovního postupu Částečný průběh výstavy děti natočí na videokameru a video mohou vložit na webové stránky regionální televizní stanice http://tv13.cz/ Realizace
  4. 4. Své práce děti mohou zkusit vložit do internetové encyklopedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana Mohou je dát na naše webové stránky Domu dětí a mládeže nebo na portály kam se umisťují fotografie http://www.rajce.idnes.cz/ Závěr
  5. 5. Pomůcky
  6. 6. Hotové hedvábné šátky

×