SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Kehityspalveluita pk-yrityksille
ELY
konsultointituotteet
Procexon Oy10.10.2014
•Yritys
Perustettu 2008
Old Mill Business Center
Mika Kallioniemi, ins., DI, LJK
Procexon Oy
Mika Kallioniemi, ins., DI, LJK
•Asiakkaat
PK-yritykset
Julkiset toimijat
Kehitysyhtiöt
Oppilaitokset
Startupit
PK-yrityskonsultin muotokuva
• Isot resurssit
• Asiakkaat isoja, joilla isojen
talojen ongelmat
Suuret konsultit
• Joustavia, nopeita,
kustannustehokkaita
• Asiakkaat pieniä, usein
Pienet konsulttitalot
talojen ongelmat
• Konsultit jo nuorena alalle tulleita,
talon sisällä konsultoinnin
prosesseihin kasvaneita
• Konsultteja monella alalla,
alueella ja tasolla
• Asiakkaat pieniä, usein
mikroyrityksiä, joilla krooninen
reurssipula
• Konsultit vanhoja liikkeenjohtajia,
liike-elämän ammattilaisia
• Konsultit hyvin laaja-alaisia – tai
jonkun tietyn erikoisalan
experttejä
- kokemusta, osaamista ja lisäarvoa
Toimintatapa
Pitkä kokemus
elinkeino-
elämästä
Vahva kokemus yhdistettynä uusimpaan tietoon ja
asiakkaan toimialaan sekä bisneksen perehtymiseen
antaa pohjan ratkaista asiakkaan ongelmat ja
kehittää toimintaa kestävästi
Asiakaslähtöinen
ja syvälle
perehtyvä
toimintatapa
Jatkuva
oppiminen
Toimintatapa
Pitkä kokemus
elinkeino-
elämästä
• Globaalin operatiivisen toiminnan
kehitysjohtaja
• Yksikönjohtaja
• Program manager
• Projektitoiminnan &
tilaustoimitusprosessin johtaja
pörssiyrityksessä (n. 100 M€/vuosi)
- kokemusta, osaamista ja lisäarvoa
Vahva kokemus yhdistettynä uusimpaan tietoon ja
asiakkaan toimialaan sekä bisneksen perehtymiseen
antaa pohjan ratkaista asiakkaan ongelmat
kestävästi
Asiakaslähtöinen
ja syvään
perehtyvä
toimintatapa
Jatkuva
oppiminen
• Tehtaanjohtaja (50 M€, 230 hlö)
• Projektitoiminnan johtaja (n. 40
M€/vuosi)
• Tutkimus- ja tuotekehityspäällikkö
• Ohjaustekniikan pääsuunnittelija
• Robotics Engineer
Jatkuva oppiminen
TUT - UTU/TSE tag cloud
Ansaintalogiikka, liiketoimintamallit, strategiatyö. liiketoimintasuunnittelu
Esiselvitykset, teknologia-, markkina- ja rahoitusselvitykset.
Kehitys-, investointi- yms. tukihakemukset
Startup –kehitys ja tuki
Toimintaprosessien määritys, kehitys, mittaus, koulutus, valmennus.
Yhteistyöverkostot, partnershipit, toimitusketjut
22
Liiketoiminnan
kehitys
Procexon - toiminta-alueet
Yhteistyöverkostot, partnershipit, toimitusketjut
Toiminnanohjausjärjestelmien prosessirajapintamäärittelyt, kehitys.
Laatujärjestelmät, Lean, virtaus, läpimenoajat, jatkuva parantaminen,
tuottavuuden kehitys...
Strategialähtöinen organisaatio
Mentorointi, sparraus, johtoryhmätyöskentely
Johtamisen kehitys
Johtamisen
kehitys
Operatiivisen
toiminnan
kehitys
Projektikäsikirjat, projektoinnin prosessi-, menetelmä- ja
projektityökalukehitys, projektikoulutus.
Multi –site, moniprojektiorganisaatiot.
Tilaus-toimitusprosessin kehitys
Projekti-
liiketoiminnan
kehitys
Procexon - toiminta-alueet
Täsmäkoulutus, räätälöidyt koulutukset,
luennot, esitykset
Omia koulutuspaketteja mm. Liiketoiminnan
johdon ja osaamisen siirtoon jne.
Koulutus
ELY –konsultointipalvelut -
Procexon
Tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen
liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi
kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja
ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä
uutta teknologiaa.
Toteutus koostuu seuraavista asioista:
• tuotanto- ja palveluprosessien
kehittäminen ja johtaminen ottaen
TUOTTAVUUS JA TALOUS
Tavoitteena on kehittää pk-yritysten
strategista osaamista ja lisätä
liiketoimintaosaamista niin, että
tulevaisuuden mahdollisuuksiin
orientoituen pk-yrityksiä tuetaan
selviytymään hallitusti erilaisista muutos-
ja murrostilanteista.
Toteutus koostuu seuraavista asioista:
UUDISTAMINEN
B3B3B2B2
kehittäminen ja johtaminen ottaen
huomioon energian sekä materiaalin
käytön hallinta ja tehostaminen
• Kehittää työn sujuvuuden ja tuotannon
ohjausta
• Selvittää ja kehittää uuden teknologian
ja tietotekniikan
hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen
toiminnassa
• kehittää yrityksen talouden strategista
suunnittelua, seurantaa ja talouteen
liittyvien tietojärjestelmien
hyödyntämistä
Toteutus koostuu seuraavista asioista:
• Kehittää yrityksen liiketoiminnan
parempaa hallintaa
• Vahvistaa kannattavan liiketoiminnan
edellytyksiä murros- ja
muutostilanteissa
• Parantaa ennakointitiedon
hyödyntämisen osaamista pk-
yrityksissä
• Parantaa muutoksen hallinnan ja
johtamisen osaamista
• Ohjata tarvittaessa strategian ja
liiketoiminnan uudelleen
suuntauksessa
• Turvata liiketoiminnan jatkuvuus
omistajanvaihdoksissa
Your own sub headline
Joitakin tavanomaisia tapauksia
Millaisissa asioissa asiakkaat apua
tarvitsevat?
1. Toiminta pyörii, ei kuitenkaan
ole itsellekään selvää, miten,
eikä tiedetä
tehostamispotentiaalia.
Asioita ei ole määritetty,
toiminta tapahtuu ad hoc ja
halutaan esim.
Toiminnan kehittäminenEpävarmuuden vähennys
1. Yrityksellä on Innovaatio.
Tarkemmin katsottaessa se
on idea, jota ei ole vielä
mietitty loppuun asti ja mikä
tarkeintä, ei ole vielä mitään
arviota siitä, haluaisiko sitä
kukaan ostaa. Rahaa ei ole,
Innovaatioita, innovaatioita
1. 3 yritystä halusi yhteistyössä
alkaa viemään tuotteitaan ja
osaamista K-Eurooppaan. Keitä
olisivat asiakkaat, millaiset
tarpeet näillä olisi ja millaisella
mallilla sinne mentäisiin?
Your own footer Your Logo
halutaan esim.
laatujärjestelmä antamaan
toiminnalle selkärankaa
2. Toiminnan kustannukset
tuntuvat olevan liian suuret.
Ei tiedetä tarkalleen, miksi ja
halutaan asiantuntija-apua
selvittämään, miten toiminta
saadaan kannattavaksi ja
myyntiä lisää.
kukaan ostaa. Rahaa ei ole,
eikä oikein tekijöitäkään.
Halutaan kuitenkin hommaa
eteenpäin viemään kaveri,
joka sekä ymmärtää
tekniikkaa, että myös
hallitsee kaiken sellaisen,
mitä pitää tehdä, jotta idean
isät saisivat tulevaisuudessa
taskunsa täyteen rahaa
2. Edellisen variantit useassa
sävellajissa
2. Startup halusi nopean, mutta
mahdollisimman luotettavan
arvion markkinoiden
vastaanotosta ja markkinan
koosta
3. Aivan uudenlainen
palvelukonsepti Suomeen. Mitä
maksaa, mitkä olisivat
asiakasryhmät, millainen
asiakaskunnan vastaanotto ja
mitä laskelmat sanoisivat
toiminnan kannattavuudesta?
Your own sub headline
Millaisissa asioissa asiakkaat apua
tarvitsevat?
1. Mielessä on investointi tai
kehityshanke. Keneltä
voitaisiin saada rahoitusta ja
tukea? Miten sitä haetaan ja
tehdään hakemukset
2. Rahoittaja vaatii
ByrokratiaKehityshanke Jatkohanke
1. Yritys tietää täsmälleen, mitä
seuraavaksi aiotaan tehdä.
Kyseessä on useiden
funktioiden ja maarajojen yli
ulottuvan ketjun kehitys. Puuttuu
kuitenkin resurssi, joka toimii
asiantuntijana,
1. Ollaan yhdessä tehty
toiminnan kehitystä ja
analyysia yleisemnmällä
tasolla. Sen seurauksena on
ymmärretty, että tietyt
haasteet ja kehitystä vaativat
asiat on taklattava. Apuun
Joitakin tavanomaisia tapauksia
Your own footer Your Logo
2. Rahoittaja vaatii
liiketoimintasuunnitelman.
Mistä sen saisi?
asiantuntijana,
projektipäällikkönä, sparraajana
ja henkilönä, joka
ystävällismielisesti potkii
takapuolelle, jotta asia saataisiin
tehtyä. Ei ole myöskään
haitaksi, mikäli henkilö tuntee
ihmisiä ja aukoo ovia.
2. Kuten edellä, mutta ei tiedetä
tarkalleen, mitä pitäisi tehdä,
joten se tulisi suunnitella ensin.
Kts. myös Toiminnan
kehittäminen
asiat on taklattava. Apuun
halutaan se tuttu konsultti,
joka oli mukana aiemmin.
• "Erittäin pätevä konsultti, jolla hyvä taustatieto yrityksen toimialalta”
• ”Procexon Oy:n osuus hankkeessa oli osallistua xxx markkinastrategiaan ja kartoittaa
markkinoiden näkemyksiä tarvittavista tuoteominaisuuksista. Lisäksi palveluun kuului
mentorointia. Asiantuntijana toimi toimitusjohtaja Mika Kallioniemi, han onnistui tehtävässään
erinomaisesti ja hankkeelle saatu lisäarvo ylitti odotukset. Työskentely oli hyvin ammattimaista ja
Asiakkaiden kommentteja
…ja mistä ne rivien välissä kertovat
erinomaisesti ja hankkeelle saatu lisäarvo ylitti odotukset. Työskentely oli hyvin ammattimaista ja
systemaattista. Työskentelyn aikana tunnistimme uusia markkinasegmenttejä joihin myös
paneuduttiin huolellisesti.”
• ”Erityistä kiitosta saavat tekninen tietämys/ näkemys ja rahoituskuvioihin liittyvä tieto ja
osaaminen”
• "Konsultointi onnistui erittäin hyvin ja jota ilman XXX Oy ei olisi päässyt niin hyvin eteenpäin.
Tulemme jatkossakin luottamaan Mikan osaamiseen"
• ”Ymmärtää pienyrityksen arkea"
• "Olisi pitänyt toteuttaa vuosia sitten”
• "Saa henkilöt keskustelemaan”
• "Suuri kiitos myös ja erityisesti LTS:n rakentamisesta kanssamme. Minusta ja kaikista meistä olit
meille paras mahdollinen kehittäjä.”
• "Mikalla on erinomainen asenne työhönsä!"
PK-yritysten kehitys
• Halutaan luotettu pelikaveri, joka ymmärtää pienten yritysten
toimialaa, arkea, logiikkaa ja ongelmia, luo luottamukselliset ja hyvät
suhteet, ymmärtää kokonaisuudet ja esittää ratkaisuja
…resurssien optimointia
suhteet, ymmärtää kokonaisuudet ja esittää ratkaisuja
• Rahaa ja aikaa niukasti, “laukausten pitää osua”, eli halutaan
kokeneita ja osaavia kehittäjiä, laaja-alaisia, sillä jokaiseen
ongelmaan ei voida hankkia erikseen tekijää.
• Yhteiskunnan tuki on merkittävä tekijä; asiantuntijapalveluiden
hankinta markkinahintaisena on pienille yritykselle kova ponnistus,
jopa mahdotonta.
Varsinais-Suomen elinkeinolämän
haasteita
• Yhteistyötä, kansainvälistymistä ja verkostoitumista
Yrityksiä on hyvä kehittää erikseenkin, mutta miten
järjestelmällisemmin hakea synergioita toimia ja lähteä
yhdessä uusille markkinoille?
• Keskisuuret ja näiden alihankkijat avainasemassa
Kiitos!Kiitos!

More Related Content

What's hot

Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas
Anakomin yrittäjän ajanhallintaopasAnakomin yrittäjän ajanhallintaopas
Anakomin yrittäjän ajanhallintaopasAnakom
 
Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017
Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017
Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017Matkailufoorumi
 
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Maria Rajakallio
 
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroDigitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroFonecta
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTekes
 
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien EsittelyLiiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien EsittelyJarmo Talvivaara
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Suomen Ekonomit
 
Verve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi Koistinen
Verve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi KoistinenVerve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi Koistinen
Verve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi KoistinenVerve
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuSovelto
 
Accelerate malli liiketoimintainnovaatiohin
Accelerate malli liiketoimintainnovaatiohinAccelerate malli liiketoimintainnovaatiohin
Accelerate malli liiketoimintainnovaatiohinAccelerate Project
 
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...Suomen Yrittäjät
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaTechFinland
 
Customer Advocates On Board - avoimet vastaukset
Customer Advocates On Board - avoimet vastauksetCustomer Advocates On Board - avoimet vastaukset
Customer Advocates On Board - avoimet vastauksetCamilla Magnusson
 
Pirkanmaan startup-tutkimus
Pirkanmaan startup-tutkimusPirkanmaan startup-tutkimus
Pirkanmaan startup-tutkimusDani Warnicki
 
Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin
Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin
Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin K2HEL
 

What's hot (20)

Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas
Anakomin yrittäjän ajanhallintaopasAnakomin yrittäjän ajanhallintaopas
Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas
 
Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017
Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017
Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017
 
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
 
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroDigitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
 
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien EsittelyLiiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
 
Innovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirjaInnovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirja
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
 
Verve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi Koistinen
Verve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi KoistinenVerve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi Koistinen
Verve Valtio Expo 17.5.2016 Kirsi Koistinen
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
 
Accelerate malli liiketoimintainnovaatiohin
Accelerate malli liiketoimintainnovaatiohinAccelerate malli liiketoimintainnovaatiohin
Accelerate malli liiketoimintainnovaatiohin
 
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
 
Iikka Lovio
Iikka LovioIikka Lovio
Iikka Lovio
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
 
Customer Advocates On Board - avoimet vastaukset
Customer Advocates On Board - avoimet vastauksetCustomer Advocates On Board - avoimet vastaukset
Customer Advocates On Board - avoimet vastaukset
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
Tilankayttopalvelut loppuraportti
Tilankayttopalvelut loppuraporttiTilankayttopalvelut loppuraportti
Tilankayttopalvelut loppuraportti
 
Pirkanmaan startup-tutkimus
Pirkanmaan startup-tutkimusPirkanmaan startup-tutkimus
Pirkanmaan startup-tutkimus
 
Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin
Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin
Tekesin rahoitus ja palvelut pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin
 

Viewers also liked

Claudia May Portfolio1
Claudia May Portfolio1Claudia May Portfolio1
Claudia May Portfolio1Claudia May
 
Espresso coffee cups cappuccino cups latte glasses 1
Espresso coffee cups  cappuccino cups  latte glasses 1Espresso coffee cups  cappuccino cups  latte glasses 1
Espresso coffee cups cappuccino cups latte glasses 1Wilbur Pollard
 
CES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades Training
CES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades TrainingCES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades Training
CES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades TrainingRod Lidstone
 
OER Integration into Course Websites for Trades with Rod Lidstone
OER Integration into Course Websites for Trades with Rod LidstoneOER Integration into Course Websites for Trades with Rod Lidstone
OER Integration into Course Websites for Trades with Rod LidstoneRod Lidstone
 
Zaras childminding service handbook 2015 2016
Zaras childminding service handbook 2015 2016Zaras childminding service handbook 2015 2016
Zaras childminding service handbook 2015 2016Zara Owens
 
A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites
A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites
A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites Alireza Rahimzadeganasl
 

Viewers also liked (8)

Resume
ResumeResume
Resume
 
Claudia May Portfolio1
Claudia May Portfolio1Claudia May Portfolio1
Claudia May Portfolio1
 
CV EVE ENGLISH 2015
CV EVE ENGLISH 2015CV EVE ENGLISH 2015
CV EVE ENGLISH 2015
 
Espresso coffee cups cappuccino cups latte glasses 1
Espresso coffee cups  cappuccino cups  latte glasses 1Espresso coffee cups  cappuccino cups  latte glasses 1
Espresso coffee cups cappuccino cups latte glasses 1
 
CES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades Training
CES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades TrainingCES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades Training
CES Fall Conference - Common Core: A Flexible Approach to Trades Training
 
OER Integration into Course Websites for Trades with Rod Lidstone
OER Integration into Course Websites for Trades with Rod LidstoneOER Integration into Course Websites for Trades with Rod Lidstone
OER Integration into Course Websites for Trades with Rod Lidstone
 
Zaras childminding service handbook 2015 2016
Zaras childminding service handbook 2015 2016Zaras childminding service handbook 2015 2016
Zaras childminding service handbook 2015 2016
 
A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites
A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites
A Brief Introduction to Remote Sensing Satellites
 

Similar to ELY_101014b

Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesMarko Taipale
 
21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaaliTyöterveyslaitos
 
Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012
Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012
Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012MaaritVuorela
 
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...evirasuomi
 
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko EerolaDiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko EerolaAvaus
 
Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002omniatopo
 
Agile Leadership Webinar
Agile Leadership WebinarAgile Leadership Webinar
Agile Leadership WebinarJani Tuuri
 
Päätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun IdeapaperiPäätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun IdeapaperiProof Advisory
 
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Joni Salminen
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?marketing_clinic
 
Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Kimmo Haapea
 
Stressittömät projektit
Stressittömät projektitStressittömät projektit
Stressittömät projektitSovelto
 
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksilleNeljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksillePäivi Eriksson
 
InnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirjaInnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirjaTero Montonen
 
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM DigiOpen
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
 

Similar to ELY_101014b (20)

Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at Tekes
 
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone AdvisorTSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
 
TSOY Spotlight 2011 Maaliskuu - Suorakonttori
TSOY Spotlight 2011 Maaliskuu - SuorakonttoriTSOY Spotlight 2011 Maaliskuu - Suorakonttori
TSOY Spotlight 2011 Maaliskuu - Suorakonttori
 
21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali
 
SOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi PowerpointSOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi Powerpoint
 
Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012
Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012
Teerikorpi kasvuyrittäjyys tekes 8 10 2012
 
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
 
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko EerolaDiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
 
Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002
 
Agile Leadership Webinar
Agile Leadership WebinarAgile Leadership Webinar
Agile Leadership Webinar
 
Päätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun IdeapaperiPäätösmuotoilun Ideapaperi
Päätösmuotoilun Ideapaperi
 
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
 
Sairanen Liideri
Sairanen LiideriSairanen Liideri
Sairanen Liideri
 
Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012
 
Stressittömät projektit
Stressittömät projektitStressittömät projektit
Stressittömät projektit
 
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksilleNeljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
Neljä askelta innovaatioon: Opas pienille yrityksille
 
InnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirjaInnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirja
 
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 

ELY_101014b

 • 2. •Yritys Perustettu 2008 Old Mill Business Center Mika Kallioniemi, ins., DI, LJK Procexon Oy Mika Kallioniemi, ins., DI, LJK •Asiakkaat PK-yritykset Julkiset toimijat Kehitysyhtiöt Oppilaitokset Startupit
 • 3. PK-yrityskonsultin muotokuva • Isot resurssit • Asiakkaat isoja, joilla isojen talojen ongelmat Suuret konsultit • Joustavia, nopeita, kustannustehokkaita • Asiakkaat pieniä, usein Pienet konsulttitalot talojen ongelmat • Konsultit jo nuorena alalle tulleita, talon sisällä konsultoinnin prosesseihin kasvaneita • Konsultteja monella alalla, alueella ja tasolla • Asiakkaat pieniä, usein mikroyrityksiä, joilla krooninen reurssipula • Konsultit vanhoja liikkeenjohtajia, liike-elämän ammattilaisia • Konsultit hyvin laaja-alaisia – tai jonkun tietyn erikoisalan experttejä
 • 4. - kokemusta, osaamista ja lisäarvoa Toimintatapa Pitkä kokemus elinkeino- elämästä Vahva kokemus yhdistettynä uusimpaan tietoon ja asiakkaan toimialaan sekä bisneksen perehtymiseen antaa pohjan ratkaista asiakkaan ongelmat ja kehittää toimintaa kestävästi Asiakaslähtöinen ja syvälle perehtyvä toimintatapa Jatkuva oppiminen
 • 5. Toimintatapa Pitkä kokemus elinkeino- elämästä • Globaalin operatiivisen toiminnan kehitysjohtaja • Yksikönjohtaja • Program manager • Projektitoiminnan & tilaustoimitusprosessin johtaja pörssiyrityksessä (n. 100 M€/vuosi) - kokemusta, osaamista ja lisäarvoa Vahva kokemus yhdistettynä uusimpaan tietoon ja asiakkaan toimialaan sekä bisneksen perehtymiseen antaa pohjan ratkaista asiakkaan ongelmat kestävästi Asiakaslähtöinen ja syvään perehtyvä toimintatapa Jatkuva oppiminen • Tehtaanjohtaja (50 M€, 230 hlö) • Projektitoiminnan johtaja (n. 40 M€/vuosi) • Tutkimus- ja tuotekehityspäällikkö • Ohjaustekniikan pääsuunnittelija • Robotics Engineer
 • 6. Jatkuva oppiminen TUT - UTU/TSE tag cloud
 • 7. Ansaintalogiikka, liiketoimintamallit, strategiatyö. liiketoimintasuunnittelu Esiselvitykset, teknologia-, markkina- ja rahoitusselvitykset. Kehitys-, investointi- yms. tukihakemukset Startup –kehitys ja tuki Toimintaprosessien määritys, kehitys, mittaus, koulutus, valmennus. Yhteistyöverkostot, partnershipit, toimitusketjut 22 Liiketoiminnan kehitys Procexon - toiminta-alueet Yhteistyöverkostot, partnershipit, toimitusketjut Toiminnanohjausjärjestelmien prosessirajapintamäärittelyt, kehitys. Laatujärjestelmät, Lean, virtaus, läpimenoajat, jatkuva parantaminen, tuottavuuden kehitys... Strategialähtöinen organisaatio Mentorointi, sparraus, johtoryhmätyöskentely Johtamisen kehitys Johtamisen kehitys Operatiivisen toiminnan kehitys
 • 8. Projektikäsikirjat, projektoinnin prosessi-, menetelmä- ja projektityökalukehitys, projektikoulutus. Multi –site, moniprojektiorganisaatiot. Tilaus-toimitusprosessin kehitys Projekti- liiketoiminnan kehitys Procexon - toiminta-alueet Täsmäkoulutus, räätälöidyt koulutukset, luennot, esitykset Omia koulutuspaketteja mm. Liiketoiminnan johdon ja osaamisen siirtoon jne. Koulutus
 • 9. ELY –konsultointipalvelut - Procexon Tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa. Toteutus koostuu seuraavista asioista: • tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen ja johtaminen ottaen TUOTTAVUUS JA TALOUS Tavoitteena on kehittää pk-yritysten strategista osaamista ja lisätä liiketoimintaosaamista niin, että tulevaisuuden mahdollisuuksiin orientoituen pk-yrityksiä tuetaan selviytymään hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista. Toteutus koostuu seuraavista asioista: UUDISTAMINEN B3B3B2B2 kehittäminen ja johtaminen ottaen huomioon energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen • Kehittää työn sujuvuuden ja tuotannon ohjausta • Selvittää ja kehittää uuden teknologian ja tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa • kehittää yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä Toteutus koostuu seuraavista asioista: • Kehittää yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa • Vahvistaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä murros- ja muutostilanteissa • Parantaa ennakointitiedon hyödyntämisen osaamista pk- yrityksissä • Parantaa muutoksen hallinnan ja johtamisen osaamista • Ohjata tarvittaessa strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntauksessa • Turvata liiketoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdoksissa
 • 10. Your own sub headline Joitakin tavanomaisia tapauksia Millaisissa asioissa asiakkaat apua tarvitsevat? 1. Toiminta pyörii, ei kuitenkaan ole itsellekään selvää, miten, eikä tiedetä tehostamispotentiaalia. Asioita ei ole määritetty, toiminta tapahtuu ad hoc ja halutaan esim. Toiminnan kehittäminenEpävarmuuden vähennys 1. Yrityksellä on Innovaatio. Tarkemmin katsottaessa se on idea, jota ei ole vielä mietitty loppuun asti ja mikä tarkeintä, ei ole vielä mitään arviota siitä, haluaisiko sitä kukaan ostaa. Rahaa ei ole, Innovaatioita, innovaatioita 1. 3 yritystä halusi yhteistyössä alkaa viemään tuotteitaan ja osaamista K-Eurooppaan. Keitä olisivat asiakkaat, millaiset tarpeet näillä olisi ja millaisella mallilla sinne mentäisiin? Your own footer Your Logo halutaan esim. laatujärjestelmä antamaan toiminnalle selkärankaa 2. Toiminnan kustannukset tuntuvat olevan liian suuret. Ei tiedetä tarkalleen, miksi ja halutaan asiantuntija-apua selvittämään, miten toiminta saadaan kannattavaksi ja myyntiä lisää. kukaan ostaa. Rahaa ei ole, eikä oikein tekijöitäkään. Halutaan kuitenkin hommaa eteenpäin viemään kaveri, joka sekä ymmärtää tekniikkaa, että myös hallitsee kaiken sellaisen, mitä pitää tehdä, jotta idean isät saisivat tulevaisuudessa taskunsa täyteen rahaa 2. Edellisen variantit useassa sävellajissa 2. Startup halusi nopean, mutta mahdollisimman luotettavan arvion markkinoiden vastaanotosta ja markkinan koosta 3. Aivan uudenlainen palvelukonsepti Suomeen. Mitä maksaa, mitkä olisivat asiakasryhmät, millainen asiakaskunnan vastaanotto ja mitä laskelmat sanoisivat toiminnan kannattavuudesta?
 • 11. Your own sub headline Millaisissa asioissa asiakkaat apua tarvitsevat? 1. Mielessä on investointi tai kehityshanke. Keneltä voitaisiin saada rahoitusta ja tukea? Miten sitä haetaan ja tehdään hakemukset 2. Rahoittaja vaatii ByrokratiaKehityshanke Jatkohanke 1. Yritys tietää täsmälleen, mitä seuraavaksi aiotaan tehdä. Kyseessä on useiden funktioiden ja maarajojen yli ulottuvan ketjun kehitys. Puuttuu kuitenkin resurssi, joka toimii asiantuntijana, 1. Ollaan yhdessä tehty toiminnan kehitystä ja analyysia yleisemnmällä tasolla. Sen seurauksena on ymmärretty, että tietyt haasteet ja kehitystä vaativat asiat on taklattava. Apuun Joitakin tavanomaisia tapauksia Your own footer Your Logo 2. Rahoittaja vaatii liiketoimintasuunnitelman. Mistä sen saisi? asiantuntijana, projektipäällikkönä, sparraajana ja henkilönä, joka ystävällismielisesti potkii takapuolelle, jotta asia saataisiin tehtyä. Ei ole myöskään haitaksi, mikäli henkilö tuntee ihmisiä ja aukoo ovia. 2. Kuten edellä, mutta ei tiedetä tarkalleen, mitä pitäisi tehdä, joten se tulisi suunnitella ensin. Kts. myös Toiminnan kehittäminen asiat on taklattava. Apuun halutaan se tuttu konsultti, joka oli mukana aiemmin.
 • 12. • "Erittäin pätevä konsultti, jolla hyvä taustatieto yrityksen toimialalta” • ”Procexon Oy:n osuus hankkeessa oli osallistua xxx markkinastrategiaan ja kartoittaa markkinoiden näkemyksiä tarvittavista tuoteominaisuuksista. Lisäksi palveluun kuului mentorointia. Asiantuntijana toimi toimitusjohtaja Mika Kallioniemi, han onnistui tehtävässään erinomaisesti ja hankkeelle saatu lisäarvo ylitti odotukset. Työskentely oli hyvin ammattimaista ja Asiakkaiden kommentteja …ja mistä ne rivien välissä kertovat erinomaisesti ja hankkeelle saatu lisäarvo ylitti odotukset. Työskentely oli hyvin ammattimaista ja systemaattista. Työskentelyn aikana tunnistimme uusia markkinasegmenttejä joihin myös paneuduttiin huolellisesti.” • ”Erityistä kiitosta saavat tekninen tietämys/ näkemys ja rahoituskuvioihin liittyvä tieto ja osaaminen” • "Konsultointi onnistui erittäin hyvin ja jota ilman XXX Oy ei olisi päässyt niin hyvin eteenpäin. Tulemme jatkossakin luottamaan Mikan osaamiseen" • ”Ymmärtää pienyrityksen arkea" • "Olisi pitänyt toteuttaa vuosia sitten” • "Saa henkilöt keskustelemaan” • "Suuri kiitos myös ja erityisesti LTS:n rakentamisesta kanssamme. Minusta ja kaikista meistä olit meille paras mahdollinen kehittäjä.” • "Mikalla on erinomainen asenne työhönsä!"
 • 13. PK-yritysten kehitys • Halutaan luotettu pelikaveri, joka ymmärtää pienten yritysten toimialaa, arkea, logiikkaa ja ongelmia, luo luottamukselliset ja hyvät suhteet, ymmärtää kokonaisuudet ja esittää ratkaisuja …resurssien optimointia suhteet, ymmärtää kokonaisuudet ja esittää ratkaisuja • Rahaa ja aikaa niukasti, “laukausten pitää osua”, eli halutaan kokeneita ja osaavia kehittäjiä, laaja-alaisia, sillä jokaiseen ongelmaan ei voida hankkia erikseen tekijää. • Yhteiskunnan tuki on merkittävä tekijä; asiantuntijapalveluiden hankinta markkinahintaisena on pienille yritykselle kova ponnistus, jopa mahdotonta.
 • 14. Varsinais-Suomen elinkeinolämän haasteita • Yhteistyötä, kansainvälistymistä ja verkostoitumista Yrityksiä on hyvä kehittää erikseenkin, mutta miten järjestelmällisemmin hakea synergioita toimia ja lähteä yhdessä uusille markkinoille? • Keskisuuret ja näiden alihankkijat avainasemassa