Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Jeroen van Vugt (MST)

1,816 views

Published on

Presentatie Jeroen van Vugt tijdens patiëntenbijeenkomst Parkinson in Almelo op 7 juli 2010

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Jeroen van Vugt (MST)

 1. 1. Zorg voor Parkinson in het MST Dr. Jeroen P.P. van Vugt neuroloog
 2. 2. De polikliniek Bewegingsstoornissen van het MST <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Aandacht voor alle aspecten van de ziekte </li></ul><ul><li>Betere begeleiding van pati ënt en mantelzorger </li></ul><ul><li>Betere communicatie tussen disciplines (kruisbestuiving) </li></ul><ul><li>Stroomlijnen van zorgprocessen (efficiency) </li></ul><ul><li>Voorlichting aan derden (scholing) </li></ul>
 3. 3. Hoe werkt de polikliniek Bewegingsstoornissen? <ul><li>1e evaluatie en diagnostiek door neuroloog </li></ul><ul><li>Parkinsonverpleegkundige: extra voorlichting, inventarisatie van benodigde zorg </li></ul><ul><li>Naar behoefte: verwijzing naar andere disciplines </li></ul><ul><li>Bespreking resultaten in multidisciplinair overleg </li></ul><ul><li>Opstellen behandelplan </li></ul>
 4. 4. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 5. 5. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 6. 6. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 7. 7. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 8. 8. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 9. 9. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 10. 10. Het multidisciplinaire team Fysio therapeut Ergo therapeut Logo pedist Neuro chirurg Psycho loog Psychiater Perifere behandelaars Parkinson Revalidatie Neuroloog Parkinson verpleegkundige
 11. 11. Het multidisciplinaire team
 12. 12. Met teamwork bereik je meer!
 13. 13. Bijzondere behandelingen in MST apomorfine duodopa Diepe hersenstimulatie
 14. 14. Naast behandeling ook begeleiding <ul><li>Parkinsonverpleegkundige </li></ul><ul><ul><li>Voorlichting / vraagbaak </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventarisatie zorgbehoefte </li></ul></ul><ul><ul><li>Weet de weg bij alle zorginstanties </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Laagdrempelig bereikbaar </li></ul></ul><ul><li>PEPP-cursus </li></ul><ul><ul><li>“ Pati ënt Educatie Programma Parkinson” </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor: patiënten en hun partner / mantelzorger </li></ul></ul><ul><ul><li>Door: Parkinsonverpleegkundige en psycholoog </li></ul></ul>
 15. 15. Meer informatie op onze website:

×