Als onzekerheid de enige zekerheid is

1,707 views

Published on

Presentatie 3D Academy innovatiecultuur in de Nederlandse nieuwsmedia

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Als onzekerheid de enige zekerheid is

 1. 1. ALS ONZEKERHEID DE ENIGE ZEKERHEID IS<br />3d Academy Workshop Innovatiecultuur <br />25 juni 2010, Utrecht<br />
 2. 2. Innovatiecultuur in de Nederlandse nieuwsmedia<br />De eerste onderzoeksresultaten<br />Mijke Slot (TNO)<br />(mijke.slot@tno.nl)<br />Valerie Frissen (TNO)<br />Robert Kok (Radboud Universiteit Nijmegen)<br />Pepijn Vos (TNO)<br />
 3. 3. Wat ik jullie wil vertellen:<br />Introductie innovatie en innovatiecultuur (heel kort) <br />Vraagstelling<br />Methode<br />Resultaten<br />
 4. 4. Een quote:<br />“Technology transitions, like the Internet, aren’t really the problem (although the consequences can be unpleasant). The real problem is how media organisations respond to technology transitions”.<br />(Küng 2010)<br />
 5. 5. Met name traditionele partijen<br />
 6. 6. Het inzetten van innovatie om te veranderen…<br />Innovatie = “Een innovatie is de implementatie van een nieuw of significant verbeterd product (goederen of diensten), een nieuw proces, nieuwe marketing methode, of een nieuwe organisatorische methode in bedrijfsvoering, organisatie van de werkplek of externe relaties” (OECD 2005)<br />“Innovatie hoort niet bij mijn favoriete termen omdat het een containerbegrip is dat snel tot verwarring leidt”. (Directeur uitgeverij)<br />
 7. 7. De mediasector kenmerkt zich door continue innovatie<br />Nieuw lettertype<br />nieuw formaat<br />koop nu!<br />Nieuw magazine!<br />efficiency<br /> focus op lifestyle<br />
 8. 8. Maar is ook heel voorzichtig<br />“Je verandert een krant niet lichtzinnig. Het is een huisvriend, een vertrouwde figuur in het leven van mensen. Daar moet je voorzichtig mee omspringen.” (Hoofdredactie Trouw 2010)<br />Bereik je er ook een nieuw publiek<br />mee?<br />
 9. 9. Deze transitiefase noopt misschien tot meer fundamentele (existentiële) veranderingen<br />
 10. 10. Wie ben ik in deze transitiefase?<br />Wat is ons product?<br />Willen we een journalistieke functie blijven vervullen op de markt?<br />Wie is ons publiek? En hoe bereiken we die?<br />Willen we ook andere producten/diensten aanbieden?<br />Nieuwe strategische omgeving<br />
 11. 11. Strategische keuzen<br />Welke positie wil ik op de markt? (leader, challenger, follower)<br />Hoe krijg ik deze positie? (o.a. acquireren, fuseren, afstoten, imiteren ofinnoveren)<br />In geval van innovatie – wat zijn mijn innovatiedoelen? En hoe behaal ik die?<br />Om innovatiedoelen te realiseren en structureel te innoveren is een bepaalde innovatiecultuur nodig.<br />
 12. 12. Innovatiecultuur<br />Om innovatiedoelen te realiseren en structureel te innoveren is een bepaalde innovatiecultuur nodig.<br />Innovatiecultuur = de manier waarop er binnen de organisatie, door management en medewerkers wordt omgegaan met vernieuwingen/innovatie(mindset)<br />
 13. 13. Innovatiegerichtheid<br /> Leergerichtheid<br /> Bereidheid om samen te werken<br /> Participatieve besluitvorming<br /> Delen van macht<br /> Organisatorisch commitment<br /> Marktgerichtheid<br />Onderdelen van innovatiecultuur:<br />(uit de literatuur)<br />
 14. 14.
 15. 15. “Ik geloof niet dat er aan de krant zoals we die nu maken nog veel te innoveren valt.”<br />“Tot twee jaar geleden was er geen enkele innovatieve drang bij kranten, op hier en daar een verlaten ziel na, die in een hoek van het gebouw in een bezemkast een website zat te maken.” (hoofdredacteur regionale krant)<br />
 16. 16. Onderdeel innovatievermogen<br />
 17. 17. Onderzoeksvraag:<br />In hoeverre spelen culturele aspecten een rol binnen het brede palet aan factoren die het innovatievermogen van de (traditionele) Nederlandse nieuwsmedia bepalen?<br />
 18. 18. Onderzoeksmethode:<br /><ul><li> Literatuurstudie
 19. 19. Desk research
 20. 20. Interviews met 10 sectorexperts (anoniem)
 21. 21. Mogelijke belemmeringen in kaart gebracht</li></li></ul><li>Resultaten: mogelijke belemmeringen<br />Veranderbereidheid = laag<br />Gericht op korte termijn<br />Cultuurverschillen<br />Autonomie versus commercie<br />Onvoldoende managementsupport<br />
 22. 22. 1. Veranderbereidheid = laag<br /><ul><li>Weerstand om te innoveren omdat niet in alle lagen van de organisatie het belang van en de noodzaak om te innoveren wordt gevoeld.
 23. 23. Geen risico’s durven nemen – teveel onzekerheid
 24. 24. Geen tijd voor experimenten
 25. 25. Machtigepositieredacties (arbeidsvoorwaarden/redactiestatuten)
 26. 26. Vergrijst</li></ul>Met name bij radicale innovaties<br />
 27. 27. “De excuses liggen voor het oprapen;...we moeten het met 30 man minder gaan doen.. we moeten nog zoveel kolommen kopij vullen, we moeten ook nog de website en ook nog de tv en radio..dus het loopt ons aan alle kanten over de schoenen en dan moeten we ook nog ideeën gaan bedenken. Dat lukt niet.” (hoofdredacteur regionale krant)<br />
 28. 28. 2. Gericht op korte termijn<br /><ul><li>Medewerkers staan niet open voor innovatie en kunnen vaak niet out-of-the-box denken
 29. 29. Horseless Carriage syndroom
 30. 30. Korte-termijn denken; de krant van morgen, dat filmpje voor op de website, het journaal van vanavond
 31. 31. Weinig flexibiliteit </li></li></ul><li>“Journalisten zijn de deskundigen. Zij stellen management vaak niet op prijs en zijn voornamelijk intern gericht.”<br />“Internet wordt (nog steeds) gezien als iets minderwaardigs. Eigen stukken hebben pas waarde als ze op papier verschijnen.”<br />
 32. 32. 3. Cultuurverschillen<br />Weinig openheid om met interne of externe partijen samen te werken<br /><ul><li>Scheiding der geesten tussen redactie en commercie
 33. 33. Cultuurverschillen tussen verschillende typen journalistieke redacties
 34. 34. Cultuurverschillen tussen verschillende media
 35. 35. Redacties/afdelingen sterk verbonden aan hun specifieke product en niet aan de organisatie als geheel.
 36. 36. Verschillende taal
 37. 37. Wettelijke beperkingen</li></li></ul><li>“Het gepercipieerde voordeel van samenwerking is gering. Dat komt pas in beeld bij reorganisaties.” <br />“Het is heel belangrijk dat de werkmaatschappijen hun autonomie bewaren, anders haal je de angel uit de creativiteit van het bedrijf”. <br />
 38. 38. 4. Autonomie versus commercie<br /><ul><li>Zelfstandigheid en onafhankelijkheid kernwaarden van journalist
 39. 39. Staat haaks op commercialiteit
 40. 40. Bestaande opleidingen leiden journalisten onvoldoende op om het journalistieke denken te combineren met commercieel denken </li></li></ul><li>“De term innovatie wordt in krantenland vaak in combinatie gezien met commercialisering of de wil om meer geld te verdienen.”<br />(Commissaris landelijk krant)<br />
 41. 41. 5. Onvoldoendemanagementsupport<br /><ul><li>Geen structureel R&D budget
 42. 42. Spanningsveld sturing - autonomie
 43. 43. Korte-termijn denken
 44. 44. Risicomijdend
 45. 45. Heeft onvoldoende aandacht en budgetten voor het aantrekken, ontwikkelen en inzetten van nieuwe competenties
 46. 46. Geen Google generatie</li></li></ul><li>“Mediabedrijven zoals ze nu georganiseerd zijn, zijn niet in staat vernieuwingen door te voeren die nodig zijn om te overleven. De hang naar de kracht van het verleden sluit vernieuwing uit.” <br />(hoofdredacteur landelijke krant)<br />“Als je gaat vragen of er een bedrag vrijgemaakt is binnen de onderneming voor structurele productvernieuwing - al is het maar 1 of 2 procent van de omzet - dat bestaat niet...”<br />(hoofdredacteur regionale krant)<br />
 47. 47. CONCLUDEREND<br /><ul><li>Onzekere overgangsfase
 48. 48. Wel veel innovatie, maar vaak niet structureel
 49. 49. Aantal belemmeringen die gerelateerd kunnen worden aan culturele aspecten
 50. 50. Wat zijn de oplossingen? – discussie
 51. 51. Verder onderzoek naar mate waarin verschillende bedrijven te kampen hebben met deze belemmeringen </li></li></ul><li>valerie.frissen@tno.nl<br />projectsecretariaat<br />Anke Eyck<br />a.eyck@hszuyd.nl<br />website<br />www.dailydigitaldesign.com<br />

×