Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linux

68 views

Published on

Preguntas sobre Linux

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Linux

  1. 1. 1. Que é un hacker? Hacker surxiu dos programadores de MIT, que nos anos 60, por usar hacks, chamáronse a sí mismos hackers, para indicar que podían facer programas mellores e máis eficaces, os que facías cousas que nadie puido facer. 2. Cal é o nome e apelido do creador orixinal do sistema Operativo Linux?, Cal é a súa nacionalidade? Fixo todo o traballo el só? (Explica cal é a forma de traballar neste proxecto). O creador do sistema Operativo Linux foi Linus Torvalds a sua nacionalidade é finlandesa, naceu en Helsinki. No, porque o sistema operativo pode ser modificado por calquer persoa. Os primeiros sitemas Linux orixináronse en 1992, o combinar utilidades de sistema e biblioteca do proxecto GNU co núcleo Linux, completando o sistema Linux. Dende finais do 2000 Linux obtuvo un aumento no apoio de diversas empresas multinacionais do mundo da informática, tales commo IBM, Sun Microsystems, Hewlett- Packard y Novell. Actualmente Linux é comercializado en computadores de escritorio e portátiles por Dell e Lenovo, ademais hai un grupo numeroso de compañías establecidas en Taiwan que planean facer o propio. 3. En que data se distribuíu por vez primeira o sistema operativo Linux? Distribuíuse a principios de 1990. 4. Cales son os dous conceptos básicos nos que se basea este sistema operativo? É a súa gratuidade e que todos os programas organizanse nun ficheiro en común permitindo o usuario modificar o sistema operativo o seu gusto. 5. Con que licencia distribuíuse Linux? O núcleo de Linux distribúese baixo a licencia GNU. 6. Que é o código fonte? Que é un executable? Está disponible para o público o código fonte do sistema operativo Windows 7? O código fonte é o conxunto de líneas de texto que son as instruccións que debe seguir a computadora para executar dito programa. Por tanto, no código fonte dun programa está escrito por completo o seu funcionamento. Un executable é un archivo binario, ou como se lle coñece habitualmente, cuxo contido interprétase polo ordenador como un programa. Sí, o código fonte do sistema operativo Windows 7 está dispoñible para o público. 7. Quen é Richard Stallman? Cal foi a súa aportación ao sistema operativo?
  2. 2. É un programador estadounidense que fixo posible o lanzamento dol sistema operativo LINUX xa que foi el o que fixo que linux estuvese baixo unha licencia legal. 8. Cal é a función de GNOME? Proveer a todos os usuarios de Linux, un extremadamente amigable, no obstante poderoso y completo ambiente de programación. 9. Existen empresas ligadas ao negocio de Linux? Cita algunha. Si existen empresas ligadas a este negocio como IBM e Intel. 10. De que forma ten contribuído Linux ao desenvolvemento dos países en vías de desenvolvemento? Porque o ser un sistema operativo gratis as personas que dispoñen un baixo poder económico nos países en vías de desarroio teñen a opción de poder ter un ordenador con un sistema operativo que non lles custase diñeiro.

×