Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mielenterveyden tukeminen
digisovelluksilla:
Missä Suomessa mennään
digiauttamisessa?
Prof. Raimo Lappalainen
Psykologian ...
Taustaa verkko- ja mobiili-interventioille sekä muille
teknologiaratkaisuille psykologisen hyvinvoinnin
lisäämisessä
Mitä ...
Mielenterveyden tukeminen
digisovelluksilla
Aamulehti
22.5.2016
Taustaa
• Psyykkiset ongelmat suur ennenaikaiselle eläkkeelle
jäännin syy – kustannukset n. 1000 miljoonaa euroa
vuodessa ...
Hoidon hyödyllisyys
Miksi ei haeta apua?
Leimautumisen pelko, stigma
Ei koeta, että tarvitaan apua ja ajan puute
Ei haluta jakaa omia asioita ...
Miksi verkkointerventioita?
Monet, jotka hyötyisivät psykologista interventioista
eivät hakeudu hoitoon tai heillä ei ole ...
Teknologiapohjaiset ratkaisut
psykiatriassa tai hoidoissa?
Tietokonetta ja teknologiaa hyödyntäviin
hoitosovelluksiin kuul...
Teknologian hyödyntäminen:
Verkko- ja mobiilisovellusten etuja
Henkilökohtainen ja yksityinen – ei leimautumisen
pelkoa
Kä...
Psykiatristen ja psykologisten
interventioiden käyttäminen:
Missä ja miten?
Prof. Vikram Patel (London, UK)
Kun tarjotaan ...
Verkko- ja mobiili-interventiot:
Perusajatus
Kaksi mahdollista mallia
Tapaaminen maanantaina
1 tunti
• ”Perinteinen” malli...
Verkkopohjaiset interventiot?
Mitä ne ovat?
Tekstiä, tietoa, koulutusmateriaali
Arviointimenetelmiä esim. kyselylomakkeita...
Mihin ongelmiin verkkosovelluksia on
käytetty?
Vuonna 2012
tutkimuksia löytyi
ainakin 25 ongelma-
alueesta, joihin
verkkos...
Vaikuttavuus
Useat verkkohoitoja koskevat meta-analyysit ja
tutkimukset osoittavat hoitomuodon olevan kliinisesti
tehokas ...
Johansson & Andersson (2012)
kontaktin määrän vaikutus
hoitotulokseen
pieni
keskisuuri
suuri
Tutkimuksia ja kokemuksia
Jyväskylän yliopisto
Psykologian laitos
Malleista:
Miten verkko- tai mobiili-
interventio on toteutettu
Malleja verkko- ja
mobiilisovellusten
Tapaaminen alussa
Yhteys verkon kautta
intervention aikana kerran
viikossa kirjoitta...
Tutkimus 1
Tuettu verkkointerventio mielialaongelmien
hoidossa
Depressio (BDI-II)
Tuettu verkko: iACT n = 19;
Kasvokkain: ACT n = 19
0
5
10
15
20
25
Pre Post F-up, 6 mo F-up 18 mo
Onlin...
Parantuneet ja hyötyneet 1,5 vuotta
(iACT n= 15 , ACT n = 14)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Recovered Improved Unchanged De...
Tutkimus 2
Tuettu verkkointervention ilman kasvokkain
kontaktia
Psykologiset oireet (SCL-90)
29
Kontrolli
Tuettu verkko-
sovellus, ACT
Lappalainen et al. (2015). Behavior Modification, 3...
Depressiiviset ajatukset (ATQ-F)
21.12.2016
Lappalainen et al. (2015). Behavior Modification, 39 (6), 805-834
30
Parantuneet ja hyötyneet
(tuettuverkko, iACT vs Kontrolli)
iACT
Tietoisuustaidot (FFMQ)
21.12.2016
32
Psykologinen joustavuus (AAQ-II)
21.12.2016
33
Ajatusten tukahduttaminen (WBSI)
21.12.2016
34
Online ACT
MUUPU-tutkimus:
Yhdistetty ryhmä- ja
verkkointerventio
Anne Puolakanaho
Sanna Kinnunnen
Raimo Lappalainen
Esimerkki yksilöllisistä eroista
intervention vaikutuksissa
Yhdistetty 8 viikon ryhmä- ja
verkkointerventio
Tietoisuustait...
Ryhmä+verkko vs. Työterveyshuolto:
Työuupumus (Burnout, BBI-15), efektikoko
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Lopussa 6 kk 12 kk
Koe...
Profiles of Burnout and
Mindfulness Skills in
Intervention Context:
6-month Follow-up
Sanna Kinnunen, Anne Puolakanaho,
As...
Yksilöllisiä muutosryhmiä:
Työuupumus ja tietoisuustaidot:
ainakin 60-70% hyötyy
Yksilöllisiä muutosryhmiä:
Työuupumus ja tietoisuustaidot
Asiakkaiden kokemuksia
• -Omista negatiivisista ajatuksista ei tarvii
huolestua, voi suhtautua kevyemmin.
Hetkeen keskittyminen, läsnäolo. (219)
...
Hyvä ohjelma. Alkuun tuntui, että kasvoryhmä olisi ollut
parempi, mutta verkossa sai viettää aikaa niin paljon kuin
haluaa...
Asiakkaiden kokemuksia:
Verkkointerventio psykologin työn
tukena (Jyväskylän kaupunki)
Tutkittavat kokivat pääasiallisesti...
Asiakkaiden kokemuksia:
Verkkointerventio psykologin työn
tukena (Jyväskylän kaupunki)
Verkko-ohjelman toimivuus yhdessä k...
Missä Suomessa mennään
digiauttamisessa?
Esimerkkejä joistakin työkaluista ja
ohjelmista
Verkkotyökaluja suomeksi
Oiva. Jyväskylän yliopiston ja VTT:n kehittämä
hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoituksia
s...
Verkkotyökaluja suomeksi
Mielenterveystalo. Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin sivustolta löytyy omahoito-ohjelmia
...
Verkkotyökaluja suomeksi
Headsted. Ilmaiset verkko-ohjelmat on suunnattu (1)
masentuneisuuteen ja alakuloon, (2) jännittäm...
Verkkotyökaluja suomeksi
Suomen Mielenterveysseura. Mielenterveysseuran
kattavilta sivuilta löytyy mm. mielenterveyttä
vah...
Verkkotyökaluja suomeksi
Moodgym. Australian kansallisen yliopiston kehittämä
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjaut...
Verkkotyökaluja suomeksi
Lohtu. Surunauha ry kehitti Lohtu-mobiilisovelluksen
yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun
T...
Verkkotyökaluja suomeksi
Heimo. Suomalainen anonyymi verkkoyhteisö, jossa
vertaiset auttavat toisiaan. https://heimo.co/
N...
Verkkotyökaluja suomeksi
Opiskelijan kompassi, Jyväskylän yliopisto
Opiskelijoiden hyvinvointia lisäävä ohjelma
Voidaan kä...
Opiskelijan kompassi
Raimo Lappalainen, Panajiota Räsänen, Päivi Lappalainen
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
Verkko-ohjelman sisältö:
 Kolme teemaa: Ahdistus, Stressi ja Mieliala
 Kukin teema koostui 5:sta moduulista, jotka käyti...
Hyvivoinnin muutos: 6 viikon ohjelma
opiskelijoille (n = 68; 34+34)
37.21
44.81
39.88
PreFup Within d = 0.65
41.80
46.89
R...
Osallistujien palautetta OK-ohjelmasta
Suhtautuminen moniin asioihin on muuttunut. Asiat eivät
näytä niin mustavalkoiselta...
Oiva – ACT:iin perustuva
mobiilisovellus
hyvinvoinnin
parantamiseksi
University of Jyväskylä, Finland
Essi Sairanen, Tero ...
Oiva-mobiilisovellus
Mahdollistaa mielen joustavuutta ja hyvinvointia
lisäävien taitojen harjoittelun helposti osana
arkea...
OIVA sovellus
Vierailuja lokakuussa 2016 = 10 000
6000 avasi sovelluksen enemmän kuin kerran
Facebook seuraajia = 1400
Miten paljon pitää käyttää mobiili-
sovellusta?
2 kuukauden aikana
tarvitaan arviolta vähintään noin 5-6 tunnin mielellään...
Hankkeita
Eskoo, Seinäjoki, psykologinen verkko-interventio
henkilökunnan tueksi vaativaa kuntoutusta tarvitseville
asiakk...
Johtopäätökset ja pohdintaa:
verkkointerventiot
Tuetut verkkointerventiot vaikuttavia, monet hyötyvät
(ei kaikki)
Ei tuett...
Johtopäätökset ja pohdintaa:
verkkointerventiot
Voi parantaa hoidon laatua
Tarjoaa lisää vaihtoehtoja hoitoon
Helpottaa ho...
Verkkointerventiot
Niiden henkilöiden määrä, joilla on kokemusta verkko-
ja mobiili-laitteiden käytöstä lisääntyy
Millaisi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raimo lappalainen mielenterveyden tukeminen digisovelluksilla

Luento Mielenterveysmessuilla Kohtaamisia verkossa -seminaarissa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raimo lappalainen mielenterveyden tukeminen digisovelluksilla

 1. 1. Mielenterveyden tukeminen digisovelluksilla: Missä Suomessa mennään digiauttamisessa? Prof. Raimo Lappalainen Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto
 2. 2. Taustaa verkko- ja mobiili-interventioille sekä muille teknologiaratkaisuille psykologisen hyvinvoinnin lisäämisessä Mitä verkko- ja mobiili-interventio sekä teknologiapohjaiset interventiot on Mitä tiedetään vaikuttavuudesta, esimerkkejä tutkimustuloksista Verkkointerventiot ja niiden hyödyntäminen
 3. 3. Mielenterveyden tukeminen digisovelluksilla
 4. 4. Aamulehti 22.5.2016
 5. 5. Taustaa • Psyykkiset ongelmat suur ennenaikaiselle eläkkeelle jäännin syy – kustannukset n. 1000 miljoonaa euroa vuodessa Suomessa • Esim. hoitamattoman masennuksen vuosikulut yli 6oo miljoonaa euroa Suomessa Koska hoitoa ei aina ole tarjolla tai sitä ei haluta käyttää tai jos hoitojaksot ovat lyhyitä, on tärkeää lisätä tutkittujen hoitojen ja menetelmien saatavuutta ja kehittää perinteisten hoitomuotojen rinnalle joustavampia, kustannustehokkaita hoitoja.
 6. 6. Hoidon hyödyllisyys
 7. 7. Miksi ei haeta apua? Leimautumisen pelko, stigma Ei koeta, että tarvitaan apua ja ajan puute Ei haluta jakaa omia asioita tai huoli muille Tiedon puute olemassa olevista palveluista ja negatiivinen näkemys hoitojen tai palveluiden vaikuttavuudesta
 8. 8. Miksi verkkointerventioita? Monet, jotka hyötyisivät psykologista interventioista eivät hakeudu hoitoon tai heillä ei ole mahdollisuutta hoitoon Monta kertaa käytännössä on mahdollisuus tarjota vain lyhyitä psykologisia interventioita
 9. 9. Teknologiapohjaiset ratkaisut psykiatriassa tai hoidoissa? Tietokonetta ja teknologiaa hyödyntäviin hoitosovelluksiin kuuluvat muun muassa CD-levyt ja DVD-levyt, Tietokoneohjelmat kiinteällä tietokoneella Videovälitteiset hoidot Internetissä toteutettavat verkkohoidot Puhelin- ja mobiilisovellukset Teknologiasovellukset arviointiin ja tiedon keräämiseen
 10. 10. Teknologian hyödyntäminen: Verkko- ja mobiilisovellusten etuja Henkilökohtainen ja yksityinen – ei leimautumisen pelkoa Käyttäjä voi käydä uudelleen läpi niitä asioita, joita hoidossa tai ohjauksessa on käyty läpi Psykologinen interventio voi olla ajasta ja paikasta riippumaton, voidaan käyttää milloin vain, silloin kun on aikaa esim. junassa, kävellessä Voivat vähentää interventioihin tai hoitoihin tarvittavaa ammattilaisten aikaa Ei välttämättä tarvita kontaktia ammattilaisiin Mahdollistaa palvelujen tarjoamisen suurille joukoille Voivat toimia henkilökunnan koulutusmateriaalina
 11. 11. Psykiatristen ja psykologisten interventioiden käyttäminen: Missä ja miten? Prof. Vikram Patel (London, UK) Kun tarjotaan interventioita pitää miettiä: Mitä- Kuka– Missä. On tarpeellista tarjota kustannustehokkaita psykologisia interventioita. Ei ammattilaisia (“tavallisia” ihmisiä) voisi hyödyntää enemmän, koska ammattilaisia ei useinkaan ole riittävästi tai on muita käytännön esteitä auttamiselle 17 kontrolloitua tutkimusta (RCT), jotka ovat antaneet vahvaa näyttöä vaikuttavuudesta Periaate: interventioita on tarjottava siellä missä ihmiset liikkuvat www.mhinnovation.net SUNDAR. PREMIUM program.
 12. 12. Verkko- ja mobiili-interventiot: Perusajatus Kaksi mahdollista mallia Tapaaminen maanantaina 1 tunti • ”Perinteinen” malli Tapaaminen maanantaina 1 tunti+ omatoimista työskentelyä verkossa • Teknologiatuettu malli Mitä hyötyä teknologiaratkaisuista?  Interventio voidaan siirtää käytännön tilanteisiin  Intervention voidaan jakaa koko viikon ajalle  Interventiota voidaan toistaa
 13. 13. Verkkopohjaiset interventiot? Mitä ne ovat? Tekstiä, tietoa, koulutusmateriaali Arviointimenetelmiä esim. kyselylomakkeita Äänitteitä ja videoita Tapauskuvauksia tai esimerkkejä Kirjoittamismahdollisuus, muistiinpanot ja pohdinnat Kontakti asiantuntijoihin Kontakti vertaishenkilöihin
 14. 14. Mihin ongelmiin verkkosovelluksia on käytetty? Vuonna 2012 tutkimuksia löytyi ainakin 25 ongelma- alueesta, joihin verkkosovelluksia oli kehitetty ja tutkittu Esim. masennus, ahdistus, pelot, paniikkihäiriö, nukkumisongelmat, krooninen kipu, syömishäiriöt
 15. 15. Vaikuttavuus Useat verkkohoitoja koskevat meta-analyysit ja tutkimukset osoittavat hoitomuodon olevan kliinisesti tehokas mm. masennuksen ja ahdistuksen hoidossa (esim. Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010; Green & Iverson, 2009; Griffiths, Farrer, & Christensen, 2010; Newman, Szkodny, Llera, & Przeworski, 2011; Ruwaard ym., 2009; Waller & Gilbody, 2009). Tuettujen verkkopohjaisten hoitojen vaikuttavuus (efektikoko) on verrattavissa kasvokkain tarjottavien hoitojen vaikuttavuuteen
 16. 16. Johansson & Andersson (2012) kontaktin määrän vaikutus hoitotulokseen pieni keskisuuri suuri
 17. 17. Tutkimuksia ja kokemuksia Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos
 18. 18. Malleista: Miten verkko- tai mobiili- interventio on toteutettu
 19. 19. Malleja verkko- ja mobiilisovellusten Tapaaminen alussa Yhteys verkon kautta intervention aikana kerran viikossa kirjoittamalla Kirjalliseen palautteeseen menevä aika n. 10-30 min Tapaaminen lopussa
 20. 20. Tutkimus 1 Tuettu verkkointerventio mielialaongelmien hoidossa
 21. 21. Depressio (BDI-II) Tuettu verkko: iACT n = 19; Kasvokkain: ACT n = 19 0 5 10 15 20 25 Pre Post F-up, 6 mo F-up 18 mo Online Face-to-face Lappalainen et al. (2014). Behaviour Reseach & Therapy g = 0.48 g = 0.23 g = 1.59 g = 1.37 Verkko Kasvokkain
 22. 22. Parantuneet ja hyötyneet 1,5 vuotta (iACT n= 15 , ACT n = 14) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Recovered Improved Unchanged Deteriorated ACT iACT iACT ACT ACT iACT
 23. 23. Tutkimus 2 Tuettu verkkointervention ilman kasvokkain kontaktia
 24. 24. Psykologiset oireet (SCL-90) 29 Kontrolli Tuettu verkko- sovellus, ACT Lappalainen et al. (2015). Behavior Modification, 39 (6), 805-834.
 25. 25. Depressiiviset ajatukset (ATQ-F) 21.12.2016 Lappalainen et al. (2015). Behavior Modification, 39 (6), 805-834 30
 26. 26. Parantuneet ja hyötyneet (tuettuverkko, iACT vs Kontrolli) iACT
 27. 27. Tietoisuustaidot (FFMQ) 21.12.2016 32
 28. 28. Psykologinen joustavuus (AAQ-II) 21.12.2016 33
 29. 29. Ajatusten tukahduttaminen (WBSI) 21.12.2016 34 Online ACT
 30. 30. MUUPU-tutkimus: Yhdistetty ryhmä- ja verkkointerventio Anne Puolakanaho Sanna Kinnunnen Raimo Lappalainen
 31. 31. Esimerkki yksilöllisistä eroista intervention vaikutuksissa Yhdistetty 8 viikon ryhmä- ja verkkointerventio Tietoisuustaito-, hyväksyntä- ja arvopohjainen interventiomalli
 32. 32. Ryhmä+verkko vs. Työterveyshuolto: Työuupumus (Burnout, BBI-15), efektikoko 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Lopussa 6 kk 12 kk Koe Kontrolli
 33. 33. Profiles of Burnout and Mindfulness Skills in Intervention Context: 6-month Follow-up Sanna Kinnunen, Anne Puolakanaho, Asko Tolvanen, Anne Mäkikangas, and Raimo Lappalainen University of Jyväskylä
 34. 34. Yksilöllisiä muutosryhmiä: Työuupumus ja tietoisuustaidot: ainakin 60-70% hyötyy
 35. 35. Yksilöllisiä muutosryhmiä: Työuupumus ja tietoisuustaidot
 36. 36. Asiakkaiden kokemuksia
 37. 37. • -Omista negatiivisista ajatuksista ei tarvii huolestua, voi suhtautua kevyemmin. Hetkeen keskittyminen, läsnäolo. (219) • -Ei auta muuta kuin alkaa itse muuttaa asioita, kukaan ei tee sitä minun puolesta (238) • -Hoito on kannustanut kokeilemaan uutta, lähtemään rohkeasti pelottavilta tuntuviin tilanteisiin. (213) Asiakkaiden kommentteja: Mitä uutta oppinut?
 38. 38. Hyvä ohjelma. Alkuun tuntui, että kasvoryhmä olisi ollut parempi, mutta verkossa sai viettää aikaa niin paljon kuin haluaa ja saa välineitä jatkoon. (233) Mielenkiintoinen kokemus, terapiamallissa keskitytään enemmän ratkaisuihin kuin ongelmiin, vastuuta tulee itselle ja tämä on hyvä vaikka ei olekaan miellyttävää (225) Itselleni oli yllätys miten hyvin terapia toimi verkossa. Oli mukava lukea joka viikko palaute, siitä sai voimia ja intoa jatkaa harjoitusten tekemistä. (209) Kompassi-ohjelma on mielestäni upea! Ja aineisto erinomainen. Olen printannut kaikki tekstit, vertaukset ja harjoitukset ja teen niistä kansion itselleni. Hoidon tapa myös miellytti minua: on itse otettava vastuu omasta elämästä ja tehtävä niitä tekoja, jotka vievät elämää haluttuun suuntaan. Vuosikausien jauhaminen ongelmista ei ole vienyt minua mihinkään mutta tästä oli konkreettista hyötyä. Kiitos kun sain olla mukana  (225) Asiakkaiden vapaita kommentteja
 39. 39. Asiakkaiden kokemuksia: Verkkointerventio psykologin työn tukena (Jyväskylän kaupunki) Tutkittavat kokivat pääasiallisesti, että verkko-ohjelma ja psykologikäynnit toimivat hyvin tai melko hyvin yhdessä. Suurin osa asiakkaista korosti, että Hyvän elämän kompassi ja kasvokkainen hoito toimivat nimenomaan toisiaan täydentävinä tai verkko-ohjelma lisänä psykologikäynneille. Lähes kaikki asiakkaat arvioivat, ettei ohjelma yksinään olisi heille riittävä.
 40. 40. Asiakkaiden kokemuksia: Verkkointerventio psykologin työn tukena (Jyväskylän kaupunki) Verkko-ohjelman toimivuus yhdessä kasvokkaisen hoidon kanssa oli asiakkaiden mukaan yhteydessä siihen missä määrin psykologit olivat hyödyntäneet ohjelman teemoja esimerkiksi keskusteluissa sekä siihen kuinka asiakkaan sitoutumista ja jaksamista ohjelman käyttöön tuettiin ja kannustettiin.
 41. 41. Missä Suomessa mennään digiauttamisessa? Esimerkkejä joistakin työkaluista ja ohjelmista
 42. 42. Verkkotyökaluja suomeksi Oiva. Jyväskylän yliopiston ja VTT:n kehittämä hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoituksia sisältävä mobiilisovellus. Sovelluksen pohjalta on kehitetty myös verkkosivusto yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran ja Headsted Oy:n kanssa. Rekisteröitymällä voi tallettaa muistiinpanoja ja suosikkiharjoituksia, mutta harjoituksia voi tehdä myös kirjautumatta palveluun. http://oivamieli.fi/
 43. 43. Verkkotyökaluja suomeksi Mielenterveystalo. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sivustolta löytyy omahoito-ohjelmia aikuisille ja nuorille sekä nettiterapiaohjelmien esittelyt ja läheteohjeet. Omahoito-ohjelmat sisältävät kuva-, video- ja äänitemateriaalia. Ohjelmiin ei kirjauduta eikä muistiinpanoja talleteta palveluun. Lääkärin lähetteellä saatavissa nettiterapioissa etenemistä seuraa nettiterapeutti, joka vastaa potilaan kysymyksiin. https://mielenterveystalo.fi
 44. 44. Verkkotyökaluja suomeksi Headsted. Ilmaiset verkko-ohjelmat on suunnattu (1) masentuneisuuteen ja alakuloon, (2) jännittämiseen, (3) unettomuuteen ja (4) stressiin. Ohjelmissa käytetään tutkittuja ja tunnettuja psykologisia menetelmiä, jotka perustuvat pääasiassa hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Ohjelmat pohjautuvat Jyväskylän yliopiston tutkimuksiin, jossa vaikutukset ovat säilyneet ainakin 1,5 vuotta 6-viikon pituisen intervention jälkeen. https://headsted.fi
 45. 45. Verkkotyökaluja suomeksi Suomen Mielenterveysseura. Mielenterveysseuran kattavilta sivuilta löytyy mm. mielenterveyttä vahvistavia harjoituksia, kriisistä selviytymistä tukeva omahoito-ohjelmat Selma (aikuisille) ja Toivo (nuorille), ja verkkokriisikeskus Tukinet. http://www.mielenterveysseura.fi/
 46. 46. Verkkotyökaluja suomeksi Moodgym. Australian kansallisen yliopiston kehittämä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva ohjelma on suunnattu masentuneisuuden ja ahdistuksen vähentämiseen. Englanninkielisen ohjelman on todettu vähentävän masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta ja vaikutusten pysyvän vielä 12 kk myöhemmin. Ohjelma on suomennettu osana Kaste- ohjelman Arjen mieli -hanketta. https://moodgym.anu.edu.au
 47. 47. Verkkotyökaluja suomeksi Lohtu. Surunauha ry kehitti Lohtu-mobiilisovelluksen yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun Tietojenkäsittelytieteen nuorten opiskelijoiden kanssa. Sovelluksella voi pitää yhteyttä muihin itsemurhan tehneiden läheisiin. https://surunauha.net/lohtusovellus/
 48. 48. Verkkotyökaluja suomeksi Heimo. Suomalainen anonyymi verkkoyhteisö, jossa vertaiset auttavat toisiaan. https://heimo.co/ Nyyti ry. Avoin chat, keskustelufoorumi ja suljetut nettiryhmät opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi. https://www.nyyti.fi/ Hyvän stressin työkalupakki. Tampereen yliopiston ja VTT:n yhteistyössä Headsted Oy:n kanssa kehittämä verkko-ohjelma antaa keinoja hyvänlaatuisen stressin luomiseen ja ylläpitoon erityisesti yrittäjäluonteista työtä tekeville. https://hyvastressi.fi/
 49. 49. Verkkotyökaluja suomeksi Opiskelijan kompassi, Jyväskylän yliopisto Opiskelijoiden hyvinvointia lisäävä ohjelma Voidaan käyttää itsenäisesti Tarjotaan tuen (muutaman tapaamisen) kanssa Voidaan soveltaa opetuksessa Toimii yhtenä välineenä opiskelijoiden ohjauksessa (Hyvikset) Opiskelijaohjaajat (tutorit) voivat käyttää osana uusien opiskelijoiden ohjausta
 50. 50. Opiskelijan kompassi Raimo Lappalainen, Panajiota Räsänen, Päivi Lappalainen Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto
 51. 51. Verkko-ohjelman sisältö:  Kolme teemaa: Ahdistus, Stressi ja Mieliala  Kukin teema koostui 5:sta moduulista, jotka käytiin 1 per viikko  Tekstiä (Informaatiota, harjoituksia ja kotitehtäviä) ja kuvia  Multimedia: äänitettyjä kokemuksellisia harjoituksia ja vertauskuvia, videoituja metaforia & harjoituksia  Jokaisella viikolla kotitehtäviä, jotka opiskelijat suorittivat ja tallensivat henkilökohtaiseen kansioonsa palvelimelle.
 52. 52. Hyvivoinnin muutos: 6 viikon ohjelma opiskelijoille (n = 68; 34+34) 37.21 44.81 39.88 PreFup Within d = 0.65 41.80 46.89 Räsänen et al. 2016, Behaviour Reserach & Therapy Kontrolli Ohjelma
 53. 53. Osallistujien palautetta OK-ohjelmasta Suhtautuminen moniin asioihin on muuttunut. Asiat eivät näytä niin mustavalkoiselta ja epätoivoisilta kuin ennen. Verkko-ohjelma yllätti positiivisesti. Olivat mukavat 5-6 viikkoa, rento, vapaaehtoinen fiilis ja olo, että joku haluaa auttaa, on kiinnostunut ja ymmärtää. Oli mukava saada uusia näkökulma ja konkreettisia apuvälineitä. (KH 720) Sai työkaluja ongelmien käsittelyyn. Käytin läpi juuri mitä asioita mitä halusi ja piti pohtia. Todella hyödyllinen juttu kaikille. Pakolliseksi kurssiksi kaikille opiskelijoille!! 708 Ylitti odotukset, yllättävän monipuolinen. Harjoitukset ja metaforat parempi kuin pelkkä keskusteluterapia (710)
 54. 54. Oiva – ACT:iin perustuva mobiilisovellus hyvinvoinnin parantamiseksi University of Jyväskylä, Finland Essi Sairanen, Tero Myllymäki, Päivi Lappalainen, Raimo Lappalainen Technical Research Center VTT, Tampere, Finland Aino Ahtinen, Elina Mattila, Pasi Välkkynen, Toni Vanhala
 55. 55. Oiva-mobiilisovellus Mahdollistaa mielen joustavuutta ja hyvinvointia lisäävien taitojen harjoittelun helposti osana arkea ja muistuttaa taitojen soveltamisesta Perustuu Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan Sisältö: – Esittelytekstit ja -videot – 4 hyvinvointipolkua, 46 teksti- ja audioharjoitusta, 11 jumppavideota – Opastus ohjelman läpi – Päiväkirja ja suosikkilista – Käyttö- ja taitomuistutukset – Käyttöaktiivisuuden seuranta tutkimustarkoituksiin Toimii Android ja iphone-älypuhelimissa ja - tableteissa
 56. 56. OIVA sovellus Vierailuja lokakuussa 2016 = 10 000 6000 avasi sovelluksen enemmän kuin kerran Facebook seuraajia = 1400
 57. 57. Miten paljon pitää käyttää mobiili- sovellusta? 2 kuukauden aikana tarvitaan arviolta vähintään noin 5-6 tunnin mielellään 10 tunnin kokonaiskäyttömäärä 60-80, mielellään yli 100 harjoitusta Jotta voitaisiin nähdä muutosta psykologisessa joustavuudessa ja tietoisuustaidoissa
 58. 58. Hankkeita Eskoo, Seinäjoki, psykologinen verkko-interventio henkilökunnan tueksi vaativaa kuntoutusta tarvitseville asiakkaille (autismiskirjon oireita, mielenterveysongelmia, kehitysvammaisuutta) Jyväskylän kaupunki: psykologiset verkkointerventiot psykologin työvälineenä Tampereen kaupunki: psykologinen verkko-ohjelma tukemaan ryhmähoitoa kiusatuilla Tampereen kaupunki, psykologinen verkkointerventio neuvolatyöhön Värmlands landsting: psykologinen verkko-ohjelma tukemaan kroonisesti sairaiden lasten vanhempia Haettavana: verkko-ohjelma maahanmuuttajille
 59. 59. Johtopäätökset ja pohdintaa: verkkointerventiot Tuetut verkkointerventiot vaikuttavia, monet hyötyvät (ei kaikki) Ei tuettu, itsenäisesti käytetty, käytetään usein vähän Verkkointerventio ja vähäinen tuki: varsin moni hyötyy Myös silloin kun terapeutilla/ohjaajalla lyhyt koulutus voidaan saada vaikuttavia tuloksia Terapeutin/ohjaajan vaikutus tulokseen vähäisempi
 60. 60. Johtopäätökset ja pohdintaa: verkkointerventiot Voi parantaa hoidon laatua Tarjoaa lisää vaihtoehtoja hoitoon Helpottaa hoitojen ja interventioiden toteuttamista Tapaamisten määrää voidaan vähentää Voi parantaa vaikuttavuutta hoidon jälkeen Voi vaikuttaa myös myönteisesti omaisten ja hoitohenkilökunnan hyvinvointiin Ongelmana saattaa olla se, miten henkilökunta hyväksyy ne
 61. 61. Verkkointerventiot Niiden henkilöiden määrä, joilla on kokemusta verkko- ja mobiili-laitteiden käytöstä lisääntyy Millaisia (tuettuja) malleja voitaisiin kehittää? Miten integroidaan muuhun toimintaan tai hoitoon? Interventioiden arviointi tärkeää

×