Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
vanhempisuhteet puuttuvat
Pirjo Tuhkasaari, psykoterapeutti VET perhe- ja yk...
NUOREN HYVINVOINTI KASVUN JA KEHITYKSEN PERUSTALLA
 ”Lapsi ei ole tulos vain vanhempien ajatuksista, haaveista ja
odotuks...
NUOREN HYVINVOINTI-KASVUN JA KEHITYKSEN PERUSTOJA
 YDINMINUUS SYNTYY LASTA VARTEN OLEVAN VANHEMMAN
LÄSNÄOLOSTA – HYVÄN SI...
NUORUUDESSA KERRATAAN JA SIIHEN TIIVISTYVÄT KAIKKI…
 …AIKAISEMMASSA KOETTU…
 JÄLKIKÄTEISYYS – (Freud; nachträglicheit) –...
VANHEMPIEN SYYLLISTÄMINEN EI AUTA , MISTÄ LÖYTYY YMMÄRRYS?
 YLISUKUPOLVISET TAAKKASIIRTYMÄT (Siltala, P. 2016)
 Vanhempi...
Nuori säästää vanhempiaan – ”välittääkö kukaan minusta?”
 Nuoren ongelmien taustalla olevien vanhempien
traumasiirtojen a...
Nuoren oire paljastaa vanhempien traumaattiset kokemukset
 Nuoret oireilevat ADHD-, anorexia-, itsemurhayritys-,
depressi...
IHMISEN TIEDOSTAMATON ON YLISUKUPOLVINEN
 Ylisukupolvisuus on dynaamista – siirrot toteutuvat
tiedostamattomasti projekti...
Nuoren pahoinvointi, surematon suru diagnostisoidaan
 Psyykkiseksi tai neurologiseksi häiriöksi – diagnooseja
kehitetään ...
Se, mitä nuori pelkää on hänelle jo tapahtunut, mutta…
 Hän ei ole voinut käsitellä sitä, mitä se on hänelle merkinnyt
 ...
LAPSET JA NUORET NÄYTTÄMÖLLISTÄVÄT KOKEMUKSIAAN
 Lapset päiväkodissa, nuoret koulussa saavat aikaan
ihmissuhteiden ”näytt...
Nuori käsittelee pelkoa ja kaltoinkohtelua
 Samastumalla kaltoinkohtelijaan
 On nuoria ja lapsia, jotka ovat menettäneet...
NÄYTTÄMÖLLISTYMINEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄSSÄ
 Näyttämöllistyminen on usein väistämätön prosessin vaihe,
mutta jos se jää tu...
Miksi perheen vuorovaikutussuhteita, kaltoinkohtelua ei tutkita?
 Mitä traumaattisemmista tilanteista on kysymys, sitä en...
Nuoren kuulemisen ja kohtaamisen tilalle ovat tulleet opettaminen, ratkaiseminen…
Analogisena nuoren vanhempien tilanteell...
Lähteitä:
 Bion, W. (1962) Learning from Experience. Int. Journ. Of Psychoanal. 43
 Bohleber, W. Fonagy, P…(2013) Toward...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun

Luento Mielenterveysmessuilla Nuoren oireilu kertoo vanhemman traumahistorian -seminaarissa.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun

 1. 1. Nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun vanhempisuhteet puuttuvat Pirjo Tuhkasaari, psykoterapeutti VET perhe- ja yksilöpsykoterapiassa, pari-ja perhepsykoterapeuttikouluttaja, koulutuspsykoterapeutti (Therapeia-säätiö) MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO – MIELENTERVEYSMESSUT 22.11.2016 Nuoren oireilu kertoo vanhemman traumahistorian Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 1
 2. 2. NUOREN HYVINVOINTI KASVUN JA KEHITYKSEN PERUSTALLA  ”Lapsi ei ole tulos vain vanhempien ajatuksista, haaveista ja odotuksista, vaan häneen vaikuttaa yhtä vääjäämättömästi tapa, jolla hänen isovanhempansa ovat käyttäytyneet hänen vanhempiensa lapsuudessa.” Didier Dumas, 2008  ”Integraatio edellyttää kehitykselliset prosessit mahdollistavan suhteen toiseen ja kolmanteen- äidin ja isän tai heitä korvaavat, joihin ja joiden suhteeseen tarpeenmukaiset emotionaaliset prosessit voivat riittävästi toteutua.” Pirjo Tuhkasaari, 2010; 2012  ”Tärkeintä, mitä ihminen voi lapsilleen antaa, on kyky kestää pettymyksiä ja työstää niitä.” Vesa Manninen, 2015 Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 2
 3. 3. NUOREN HYVINVOINTI-KASVUN JA KEHITYKSEN PERUSTOJA  YDINMINUUS SYNTYY LASTA VARTEN OLEVAN VANHEMMAN LÄSNÄOLOSTA – HYVÄN SISÄISEN OBJEKTIN KOKEMUKSESTA  VARHAINEN HOIVA, ELÄYTYVÄ, KANNATTELEVA (HOLDING), SISÄLLYTTÄVÄ (CONTAINER) VUOROVAIKUTUS –VANHEMMAN MENTALISAATIOKYKY - POTENTIAALINEN TILA - LAPSEN AJATTELEVAN MIELEN, TUNNE-ELÄMÄN JA INTEGRAATION KANNALTA RATKAISEVIA  VANHEMMUUDEN PUUTE MERKITSEE LAPSELLE TRAUMAATTISTA KOKEMUSTA - VAHINGOITTAA LAPSEN KEHITYSTÄ – Vanhemman puuttumisen voi surra  YHTEYDETTÖMÄÄN TILAAN JÄÄNYT OMAN ITSEN PUOLI ULKOPUOLISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN KOKEMUKSINA Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 3
 4. 4. NUORUUDESSA KERRATAAN JA SIIHEN TIIVISTYVÄT KAIKKI…  …AIKAISEMMASSA KOETTU…  JÄLKIKÄTEISYYS – (Freud; nachträglicheit) – vanhojen kokemusten muisto – REGRESSIIVISET PALAUTUMISET  Kun nuori voi huonosti, pelkkä käyttäytymiseen ja ongelmiin fokusoiminen ei riitä – mihin ongelmat ja pahoinvointi liittyvät?  Niiden yhteys vanhempien vaikeutuneeseen sisällyttämiseen; nuoren integraatioprosessien estymiseen?  Mihin lapsi ja nuori tarvitsevat vanhemmuutta, vanhempaa ja vanhempia parina?  Miksi vanhemmuuden keskeisessä tehtävässä epäonnistutaan? Mitä vanhempisuhteelle on tapahtunut? Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 4
 5. 5. VANHEMPIEN SYYLLISTÄMINEN EI AUTA , MISTÄ LÖYTYY YMMÄRRYS?  YLISUKUPOLVISET TAAKKASIIRTYMÄT (Siltala, P. 2016)  Vanhempien omat kasvuhistorian traumaattiset kokemukset näyttämöllistyvät perheen suhteissa, vanhemmuudessa  Avuttomuus, keinottomuus, aikuisessa itsessä olevan, vaille vanhemmuutta jääneen sisäisen lapsen kokemukset  Nuoren eriytyminen aktivoi vanhemman omat ero- ja hylkäämiskokemukset (vastaoidipaalisuuden , Manninen V.)  Vastakkainasettelun välttäminen estää nuoren pettymysten käsittelyn – ”hyvän” ja ”pahan” integraation  Pettymys kääntyy omaan mokaamiseen ego-destruktiivisen superegon turvin (M. Klein 1933, Bronstein, 2007) Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 5
 6. 6. Nuori säästää vanhempiaan – ”välittääkö kukaan minusta?”  Nuoren ongelmien taustalla olevien vanhempien traumasiirtojen ajoittuminen voi toteutua missä tahansa kasvuhistorian vaiheessa – vanhempisuhteen puutteena ja muina erilaisina kaltoinkohtelun, pelottavuuden muotoina  Nuoren oire paljastaa vanhempien traumahistorian  Samastumiset vanhempien tiedostamattomiin siirtoihin vaikeuttavat lapsen erillistymis- ja yksilöitymiskehitystä, omaa subjektiutta, kykyä psyykkiseen sisäiseen työhön ja symbolisaatioon – ruumiilliseen tilaan jäämistä  Lapsi on haavoittuva altistuessaan molempien vanhempien traumakokemuksiin liittyville siirroille Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 6
 7. 7. Nuoren oire paljastaa vanhempien traumaattiset kokemukset  Nuoret oireilevat ADHD-, anorexia-, itsemurhayritys-, depressio-, viiltely-, päihde-, käyttäytymishäiriö-, pakkoneuroosi-, paniikki- ja syrjäytymisoirein  Vauvaikä kriittinen ajanjakso traumojen välittymiseen  Biologis-fysiologinen reitti; trauman vaikutus sikiöaikaiseen ja varhaiseen stressinsäätelyyn  Psykologinen reitti; trauman vaikutus vanhemmuuden kokemuksiin  Vuorovaikutuksellinen reitti; trauman vaikutus vanhemman käyttäytymiseen (Punamäki, R-L. & Isosävi, S. 2013) Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 7
 8. 8. IHMISEN TIEDOSTAMATON ON YLISUKUPOLVINEN  Ylisukupolvisuus on dynaamista – siirrot toteutuvat tiedostamattomasti projektioiden, sijoittavien samastumisien, tunteensiirtojen, sisäistysten ja samastumisien kautta  Sukupolvien sisäkkäisyys ja narsistiset siirrot ovat vähintään kolmen sukupolven tiedostamattomia samastumisprosesseja  Nuori voi olla kiedottuna vanhempiensa elämään ja historiaan liittyviin salaisuuksiin ja pelkoihin, ilman että niistä on koskaan puhuttu – ja juuri silloin  Vanhemman salaisesta historiasta voi muodostua lapsen psyyken rakenteiden osa – lapsesta voi tulla se, mitä kumpikaan vanhemmista ei hyväksynyt omassa historiassaan tai, mitä hän ei hyväksy omassa itsessään (Faimberg, H. 2005; Tuhkasaari, P. 2013) Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 8
 9. 9. Nuoren pahoinvointi, surematon suru diagnostisoidaan  Psyykkiseksi tai neurologiseksi häiriöksi – diagnooseja kehitetään oireiden perusteella ja oireen nimeämisen ajatellaan olevan myös sen selitys (ammattilaisten pään pensaaseen laitto – pahaa ei ole, kyse on häiriöstä)  WHO: mielenterveys syntyy sosiaalisissa suhteissa ja sitä on hoidettava sekä sosiaalisten, että yksilötason keinoin (Verhaeghen 2013; Lilja 2014)  Vain oireita hoitamalla, niiden yhteyksien jäädessä tutkimatta, tuetaan siirtojen ja pahoinvoinnin jatkumista  Taakkasiirroista on saatettu selviytyä, mutta niihin liittyviä merkityksiä ei ole voitu käsitellä Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 9
 10. 10. Se, mitä nuori pelkää on hänelle jo tapahtunut, mutta…  Hän ei ole voinut käsitellä sitä, mitä se on hänelle merkinnyt  Kauhukokemus ei voi siirtyä menneisyyteen ennen kuin se on voitu kokea nykyhetkessä ja saatu omaan kontrolliin (working through) (Winnicott, D, 1963/1974)  Tämä voi tapahtua psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa nuoren kanssa, tarpeenmukaisten rakenteellisten tekijöiden turvaamana (suhteen puitteet, ammatillisuus, tiheys, kesto, tarpeenmukainen prosessi, missä nuoren eriytyminen, yksilöityminen, itse- ja objektikonstanssin pysyvyys voivat toteutua)  Tilanteessa perhe- ja paripsykoterapian tarpeenmukaisuus – vanhempien oman hoidon tarve Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 10
 11. 11. LAPSET JA NUORET NÄYTTÄMÖLLISTÄVÄT KOKEMUKSIAAN  Lapset päiväkodissa, nuoret koulussa saavat aikaan ihmissuhteiden ”näyttämön”, jonka käsikirjoitus on kirjoitettu lapsiin ja nuoriin tallentuneista traumaattisista kokemuksista perheen suhteissa, muista ”puhekiellossa” olevista tilanteista  Lapset ja nuoret toimivat suhteessa toisiinsa ja suhteessa aikuisiin siten kuin, mitä he ovat kokenee aikuisten kohdelleen heitä tai nähneet aikuisten kohtelevan toisiaan tai muita lapsia  Lapsi ”näyttelee” = kertoo toiminnan kautta sen, mikä häntä ahdistaa ja pelottaa, mistä ei voi puhua  Kysyy toiminnallaan, onko tapahtunut ollut oikein? Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 11
 12. 12. Nuori käsittelee pelkoa ja kaltoinkohtelua  Samastumalla kaltoinkohtelijaan  On nuoria ja lapsia, jotka ovat menettäneet vanhemmuuden vanhempien eroissa – niiden aiheuttamaa omaa paikattomuutta ja epätietoisuutta – oman itse- ja objektikonstanssiprosessin toteutumisen katkeamista  Nuoren kokemusten näyttämöllistyminen (enactment) lastensuojelussa: ilmiö, joka toteutuu nuoren jo aikaisemmin kokeman kanssa samanmuotoisena, viranomaisten ja auttajien samastuessa rooleihin, suhteisiin ja funktioihin, jotka ovat aiheuttaneet nuoren pahoinvoinnin  Tilanteen traumaattisuuden vuoksi viranomainen menettää oman ajattelukykynsä ja ammatillisuutensa Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 12
 13. 13. NÄYTTÄMÖLLISTYMINEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄSSÄ  Näyttämöllistyminen on usein väistämätön prosessin vaihe, mutta jos se jää tunnistamatta ja tutkimatta, lapsen ja nuoren ongelmien taustalla olevat todelliset tekijät, tulevat yhä vaikeammin tavoitettavaksi, nuori ei saa tarvitsemaansa apua  Näyttämöllistyminen voi olla nuoren ja sijaisvanhemman, opettajan, viranomaisen, hoitavan henkilön, lasten- ja nuorisopsykiatrian välisissä kuvioissa  Nuorta ei kuulla, hänen näkökulmastaan ymmärtäminen jää kapeaksi  Nuoren kokemukset ja niiden merkitykset eivät saa sijaa, vaan näyttämössä mukana olvien suhteisiin tulee symmetrinen asetelma nuoren perheen tilanteesta Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 13
 14. 14. Miksi perheen vuorovaikutussuhteita, kaltoinkohtelua ei tutkita?  Mitä traumaattisemmista tilanteista on kysymys, sitä enemmän myös viranomaiset ovat äärimmäisessä kuormituksessa, jolloin suojautumisen keinot astuvat voimaan – kieltäminen ja todellisuuden uskominen sellaiseksi, mitä sen toivottaisiin olevan  Viranomaisten sijaistraumatisoituminen, työn ja oman elämäntilanteen kuormitukset – oma vanhempisuhteiden puutteen traumojen käsittelemisen puuttuminen  Vanhempisuhteen puuttumisen ymmärtäminen edellyttää viranomaisilta kokonaisvaltaista käsitystä lapsen kasvusta ja kehityksestä – riittävää oman itsen hoidetuksi tulemista  Yhteyksiin liittäminen ja yhteistyösuhteessa ymmärrykseen pyrkiminen, kokemusten läpityöstäminen eivät kuulu kulttuurimme auttamismenetelmiin Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 14
 15. 15. Nuoren kuulemisen ja kohtaamisen tilalle ovat tulleet opettaminen, ratkaiseminen… Analogisena nuoren vanhempien tilanteelle, on välttämätöntä, että viranomaiset saavat riittävät rakenteet, tuen ja avun omassa työssään näyttämöllistymisien tunnistamiseen ja nuoren todellisen auttamisen toteutumiseen Niin subjektiivisena kokemuksen kuin yhteiskunnallisesti on merkittävää, kun nuorelta puuttuu kasvun prosesseihin tarvitsema vanhempisuhde, prosessit eivät jää toteutumatta, vaan ne siirtyvät yksilöllisiksi/yhteiskunnallisiksi tuhoaviksi ilmiöiksi Nuorilla on omat aseensa, joilla tarvitsemansa auktoriteettiprotestit, pettymys ja aggressio kanavoidaan Vastuullisen aikuisuuden, läsnä olevan vanhemmuuden, suhteiden, todellisuuksien kohtaamisesta ja jakamisesta on kyse Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 15
 16. 16. Lähteitä:  Bion, W. (1962) Learning from Experience. Int. Journ. Of Psychoanal. 43  Bohleber, W. Fonagy, P…(2013) Towards a better use of psychoanalytic concepts: A modell illustrated using the concepts of enactment. The Int.Journal. ov Psychoanalysis, vol 94.Nmb.3.  Bronstein, C. (Edit. By) (2007) Kleinian Theory. A Contemporary Perspective. Lontoo& Philadelphia: Whurr Publishers.  Dumas, D. (2008) Isää vailla ja ilman sanoja. Isän merkitys lapsen tasapainossa. Helsinki: Eveil.  Faimberg, H. (2005) Telescoping of Generations. Listening to the Narcissistic Links between Generations. Lontoo, New York: Routledge.  Lilja, A (2014) Kilpailun ja yksinäisyyden aika. Olemme pahimmillaan toistemme kilpailijoita pelissä, jossa vain harvat voivat voittaa. Psykologi 1.  Manninen, V. (2010) Halun ja moraalin maisemia. Psykoanalyyttista suunnistusta. Helsingin Psykoterapiayhdistys Ry:n kirjasarja nro 1. Forssa Print Oy.  Punamäki, R-L. Isosävi, S. (2013) Varhainen vuorovaikutus ja vanhemman trauma: analyysi vaikutuspoluista ja suojaavista tekijöistä. Pykologia 48.  Saraneva, K. (2008) Freudin traumateoria ja nachträglicheit-periaatteen merkitys psykoanalyyissa. Psykoterpia 27 (3) Therapeia-yhdistyksen ja Therapeia-säätiön yhteisjulkaisu.  Siltala , P. (2016) Taakkasiirtymiä. Trauman siirto yli sukupolvien. Helsinki: Therapeia-säätiö.  Tuhkasaari, P. (2013) Ylisukupolvisuus. Integraatioprosessi psykoanalyyttisessa psykoterapiassa. Helsinki: Therapeia-säätiö.  Winnicott, C (1963/1974) International Review of Psychoanalysis: Lesley Caldwell, Angela Joyce (Edited by) (2011) Reading Winnicott. Lontoo: Routledge. Nuoren hyvinvointi - vanhempisuhteiden puuttuminen, Pirjo Tuhkasaari 22.11.1016 16

×