Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volgdewet

289 views

Published on

Presentatie Volgdewet tijdens Gij zult openbaar maken:

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Volgdewet

 1. 1. Gij zult openbaar makenNetwerk Democratie | Mieke van HeesewijkDen Haag, 25 april 2013
 2. 2. Netwerk Democratie is een platform voordemocratische innovatie.Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtigedemocratie die met behulp van nieuwe technologiealle leden van de samenleving betrekt en verbindt.1. Verbinden van stakeholders2. Maatschappelijk debat3. Tools for societyNetwerk Democratie wordt mede mogelijk gemaakt doorhet vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 3. 3. Voorjebuurt.nlHorizontale verbindingen
 4. 4. Voorjebuurt.nl
 5. 5. 5Verticale verbindingentransparantie & accountability
 6. 6. APPS VOOR DEMOCRATIE 2012
 7. 7. Wetgeving richt zich bij uitstek op een traditioneelverticaal proces
 8. 8. Volgdewet.nlBurgers betrekken bij het wetgevingsproces en hetwetgevingsproces voor een breed publiek transparant eninzichtelijk maken en daarmee het draagvlak voor dedemocratische rechtsorde vergroten
 9. 9. Volgdewet tracht het hele wetgevingstraject in beeld te brengenaan de hand van groepen in de samenleving die zich hier actiefmee bezig houden (in samenwerking met universiteiten)
 10. 10. Volgdewet gaat burgers ondersteunen bij het initiëren vannieuwe wetten en hen proberen in contact te brengen metstakeholders en parlementariërs
 11. 11. Volgdewet zal inzicht geven in websites en apps die al bestaanof die nog ontwikkeld moeten worden en die burgers wellichtverder kunnen helpen om zicht te krijgen op wetgeving ofinvloed uit te oefenen.
 12. 12. Volgdewet.nl wil de betrokkenheid van burgers bij wetgevingvergroten, maar wil ook de druk vergroten om hetwetgevingsproces meer openbaar te maken en op deze wijzemeer draagvlak te creëren. 
 13. 13. • Verder inzichtelijk maken wetgevingsproces• Volg een wet• Ontwikkeling websites en appsBlijf op de hoogte via twitter en facebook volgdewet

×