Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilo 22 november 2011 slideshare

452 views

Published on

Presentatie Mieke van Heesewijk
Workshop Instituut Lichtontwerp
Social Media

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilo 22 november 2011 slideshare

 1. 1. WORKSHOP ILO 22 | 11 | 11INTERNET STRATEGIE & SOCIAL MEDIAMieke van Heesewijk Agenda: 1. Korte kennismaking 2. Netwerk Democratie 3. Internet en maatschappelijke veranderingen 4. Internet Strategie & Social Media 5. Aan het werk
 2. 2. @miekevh
 3. 3. ✗ ✗ ✗
 4. 4. JOSIEN PIETERSE, MIEKE VAN HEESEWIJK,CORLINE VAN ES, EN VELE ANDEREN
 5. 5. WATDE MISSIE VAN NETWERK DEMOCRATIE IS OM EENGEZONDE CIVIELE SAMENLEVING EN EENVEERKRACHTIGE DEMOCRATIE TE CREEREN DOORGEBRUIK VAN TECHNOLOGIE DIE ALLE LEDEN VAN DESAMENLEVING BETREFT EN VERBINDT.HOENETWERK DEMOCRATIE WIL VERDERGAANDESAMENWERKING STIMULEREN TUSSEN ORGANISATIESWAAR DE BESLUITVORMING CONVENTIONEEL WORDTVOORBEREID EN MAATSCHAPPELIJK PIONIERS DOOR EEN
 6. 6. TRADITIONELE DEMOCRATISCHE WERELD
 7. 7. DIGITALE WERELD
 8. 8. DEMOCRATISCHE INNOVATIE
 9. 9. OPEN DATAOpen Data is hot. Met name in de VS en UK zijn veel open data-initiatievenwaarvan data.gov (VS) en data.gov.uk (UK) de bekendste zijn. Ook in Nederlandwordt steeds meer gesproken over ontsluiting van data die beschikbaar is bij(semi-)overheid en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan milieu- en demografischedata, data over incidenten, mobiliteit, educatie, connectiviteit, infrastructuur en deplanning en het gebruik van (publieke) ruimte. Die data is vaak niet publiektoegankelijk vanwege praktische, politieke, commerciële of andere redenen.
 10. 10. APPS FOR AMSTERDAMAPPS FOR NOORD HOLLANDAPPS FOR HOLLANDAPPS FOR SCHOLEN
 11. 11. 1. STARTENNETWERK DEMOCRATIE
 12. 12. NIEUWE APPLICATIES
 13. 13. NIEUWE DISCUSSIES
 14. 14. NIEUWE INZICHTEN
 15. 15. 2. ONTWIKKELEN
 16. 16. OPEN AGENDAVOORDEMOCRATIE.NLPOLITWOOPS.NLTRANSPARANTNEDERLAND.NLVERBETERMIJNSCHOOL.NL
 17. 17. OPEN AGENDA
 18. 18. VOORDEMOCRATIE.NL
 19. 19. 3. VERBINDEN
 20. 20. INFO@NETDEM.NL@NETWERKDEM
 21. 21. 3. INTERNET EN MAATSCHAPPELIJKEVERANDERINGEN
 22. 22. KENMERKEN WEB 2.0
 23. 23. open
 24. 24. WIKILEAKS
 25. 25. radicale transparantieWIKILEAKS
 26. 26. vertrouwen
 27. 27. privacy is dood
 28. 28. N=1
 29. 29. spam
 30. 30. netwerk
 31. 31. einde van www?
 32. 32. Organisaties
 33. 33. Korte intro:_Web1.0 - Static flat data - Een grote hoeveelheidinformatie/kennis beschikbaar op het web. Society 3.0 S&P Seminar
 34. 34. _Web2.0 - the writable fase - interactive data -Miljoenen mensen verbinden zichzelf en hun kenniswereldwijd aan elkaar. Society 3.0 S&P Seminar
 35. 35. _Web3.0 - the semantic web - Internetverbondenheidvan mensen, kennis en machines, in de juiste context,hangen letterlijk in de lucht, in the cloud. Society 3.0 S&P Seminar
 36. 36. Organisatie1.0. Gestructureerde samenwerkingsvorm.Schept zijn eigen begrenzingen. Strakke hiërarchierondom de waardeketen. Organisatie 1.0 Society 3.0 S&P Seminar
 37. 37. _Organisatie2.0. De organisatie zet de eerste stappen naar hetstakeholder denken en opent zichzelf. Start een gesprek via desociale media met diezelfde stakeholders. Organisatie 2.0 Society 3.0 S&P Seminar
 38. 38. _Organisatie3.0. De kernorganisatie is klein, faciliteert velewaardenetwerken in zijn periferie. Geheel is open entransparant. Er is oog voor lokaliteit. Het leiderschap isverbindend. Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Organisatie 3.0 Society 3.0 S&P Seminar
 39. 39. Pecha Kucha Society 3.0 : http://youtu.be/Logar4ljX08
 40. 40. 4. Internet Strategie & Social Media - Trends
 41. 41. Een revolutie?http://youtu.be/ fpMZbT1tx2o 41
 42. 42. 4. Internet Strategie & Social Media - trendsPersoonlijkSociaal - communityCocreatieCrowdsourcingLiveVrije informatieLong Tail
 43. 43. Social Media – het netwerkeffect 43
 44. 44. 4. Tools
 45. 45. 4. Tools - RSSSyndicatie - AggregatieRSS is een toepassing van XML en wordt gebruikt omlinks naar informatie op je website beschikbaar testellen aan anderen. Die "anderen" kunnen bezoekersvan je site zijn, maar bijvoorbeeld ook anderewebsites kun je gebruik laten maken van deze links.
 46. 46. 4. Tools - Facebook | Linked In | HyvesNetwerksitesOnline sociale netwerksites zoals LinkedIn,Facebook en Twitter zijn op dit moment de vierdemeest populaire online activiteit. Netwerken is zelfspopulairder dan e-mailen, dat op de vijfde plaatskomt. Miljoenen mensen brengen maar liefst tienprocent van hun tijd op Internet, netwerkend door.Kennis deling, informatie deling - mobiliseren -
 47. 47. 4. Tools - You TubeYouTube is een website voor het kosteloosuploaden, bekijken en delen van videofilmpjes doorgebruikers. Het motto van deze website isYouTube, Broadcast Yourself.
 48. 48. 4. Tools - TwitterNetwerksitesOnline sociale netwerksites zoals LinkedIn,Facebook en Twitter zijn op dit moment de vierdemeest populaire online activiteit. Netwerken is zelfspopulairder dan e-mailen, dat op de vijfde plaatskomt. Miljoenen mensen brengen maar liefst tienprocent van hun tijd op Internet, netwerkend door.Kennis deling, informatie deling - mobiliseren -
 49. 49. Twitter uitleg 3 minuut 30secondenhttp://youtu.be/XiosXygnBhg
 50. 50. CASES OF TWITTER?
 51. 51. CASES
 52. 52. Fly2Miamihttp://youtu.be/9sHY7xrB2Ac 52
 53. 53. IKEA casehttp://youtu.be/0TYy_3786bo 53
 54. 54. Eerlijke bankwijzer 54
 55. 55. Open Data UK 55
 56. 56. It gets better 56
 57. 57. Events – syndicatie / aggregatie 57
 58. 58. Plan Nederland 58
 59. 59. Personal Profiling 59
 60. 60. Het gaat ook mis 60
 61. 61. Twitter workshop 61
 62. 62. CijfersNetherlands - a small 420,000 active Twitter users in the NetherlandsReach: 22,3% 62
 63. 63. Create an account: Choose a unique username. Twitter will make a few suggestions from the people you could follow 63
 64. 64. Twitter homepage - Profile 64
 65. 65. Twitter homepage - Profileothers see this 65
 66. 66. Edit profile - select settings Adjust settings: Adding online biography and location Tweets protected keep posts private Jump to: Password tab - change password Devices tab - adding mobile Notices tab - how you will be informed Picture tab - upload a picture of your avatar Design tab - change background color / design Connections tab - list of applications that use your twitter 66
 67. 67. First tweet 67
 68. 68. Look for people or organizations you want to followUnfollow or Block 68
 69. 69. Tweet a reply Send someone directed a tweet by @ twitter name. This is a reply @ Note: anyone who follows you can see this tweet 69
 70. 70. Send an Direct Message to a follower Send a direct message directly to a follower. Note: You can only send a DM if someone follows you too. Please note: only your follower can see this message - be carefull 70
 71. 71. Retweet There are two ways to retweet: 1. A whole message, with RT + username + tweet 2. If you modify a message, write via + username + your tweet 71
 72. 72. Tweet a (web) link When a Web address (URL) for more than 30 characters, short twitter URL. URL shorteners: - www.tinyurl.nl - www.bit.ly - + amount hits per url - www.ow.ly.com 72
 73. 73. Twitterbadge on blog, homepage or a screen Badges and widgets 73
 74. 74. Twitter Trends 74
 75. 75. Search search.twitter.com 75
 76. 76. Search in plain englishhttp://youtu.be/jGbLWQYJ6iM 76
 77. 77. Use #hashtags A hashtag is a way to categorize messages on Twitter. This is widely used at events / conferences to review. All messages about an event are easy to find. Also in news (# schiphol crash), this is frequently used. A hashtag is a hash (#) followed by the tag. It stems from an # IRC where you can open a particular channel. http://hashtag.org 77
 78. 78. Use a twitter client If you do not want to use Twitters website, there are some alternatives: • The firefox add on as TwitterFox • use a desktop client like Twirl and TweetDeck 78
 79. 79. Connect social networks 79
 80. 80. 3 cases1. Crisis.nl 80
 81. 81. 2. #fly2miamihttp://youtu.be/9sHY7xrB2Ac 81
 82. 82. Twitter on event as #backchanneltwitterfountain, twitterfall, tweetgrid... 82
 83. 83. How to use Twitter?Do the Play-by-Play: Broadcast a live concert or sports event; or share your response to a popular televised experience. Twitter is aboutcommunity, and the sharing of your live responses can make any news report, playoff game, or special event a memorable group experience.Be a Friend: Send supportive replies to the tweets of your colleagues. If you can answer a question, lend your insight. If youd like to keep yourconversation private, dont be shy about sending direct messages. With practice, youll soon deepen your online relationships.Let the Twittersphere attend your Presentations: If you are attending a conference, or presenting a workshop,consider streaming or live-blogging the event. Tools like UStream.tv and Cover-it-Live make it possible to share text, audio and video, and to do so at no cost.Tweet the links and use conference hashtags to assist those looking for updates.Publicize your Learning Ventures: Tell us about your online publications be they blog posts, podcasts or wiki projects. UsingTwitter exclusively for self-promotion isnt recommended, but doing so as part of a broad range of tweets can help your followers understand your work incontext.Re-Tweet: Share the best links and stories that come down your Twitter stream. Its great to be re-tweeted, so dont be shy about quoting the peopleyou follow. At their best, re-tweets often serve to introduce your followers to colleagues who can enrich their personal learning networks.Report the News & the Weather: Have you noticed the number of news broadcasts that are beginning to reference Twitter?Whether youre experiencing threatening weather or are present for a newsworthy event, you can be the first on the scene reporter. Tell your network whatsgoing on, and encourage them to share the story with others.Tweet the Small Stuff: Let us know youre a real person, by sharing occasional tidibits from your daily life. Share the cute stuff, theaching frustrations, the mini-revelations... In doing so, we remind ourselves and our followers how much we treasure experiences in the real world; and weremind colleagues and friends that family and community play important roles in our lives.Ask for Help: Dont be shy. If youve built a network of followers, rely on the expertise around you! Need a resource or want feedback on an idea?Feel free to post the occasional question. Over time, youll be surprised at the range of support you will receive.Get Your Tribe Together: With Twitter apps appearing on more and more mobile devices, Twitter is the perfect vehicle for organizingimpromptu gatherings among colleagues. Whether meeting at a restaurant, movie theatre, or online meeting space, the tweeting of meet-up details is fastbecoming a popular mechanism for bringing people together.Be Playful: Posting an occasional puzzle, riddle, or challenge is a good way to encourage creative thinking on your network. As Twitter groupsbecome more popular, I think well soon see gameshows appear on the Twitter network. 83
 84. 84. ZELF DOEN:1. BEPAAL JE (COMMUNICATIE) DOEL2. STAKEHOLDER SCAN (ON- en OFF)LINE3. BEPAAL JE COMMUNICATIE STRATEGIE (WIE,WAAR, WAT, HOE)4. REALISATIE STRATEGIE
 85. 85. ZELF DOEN:1. BEPAAL JE (COMMUNICATIE) DOEL
 86. 86. ZELF DOEN:1. BEPAAL JE (COMMUNICATIE) DOEL2. STAKEHOLDER SCAN (ON- en OFF)LINE • een duidelijk overzicht van de online activiteiten van belanghebbenden over: blogs, websites, netwerk sites, het gebruik van LinkedIn, Facebook Twitter • opinion mining of differentie stakeholders • add on bij stakeholderscan en mediascan
 87. 87. ZELF DOEN:1. BEPAAL JE (COMMUNICATIE) DOEL2. STAKEHOLDER SCAN (ON- en OFF)LINE3. BEPAAL JE COMMUNICATIE STRATEGIE (WIE,WAAR, WAT, HOE)
 88. 88. ZELF DOEN:1. BEPAAL JE (COMMUNICATIE) DOEL2. STAKEHOLDER SCAN (ON- en OFF)LINE3. BEPAAL JE COMMUNICATIE STRATEGIE (WIE,WAAR, WAT, HOE)4. REALISATIE STRATEGIE
 89. 89. ANDERE MIDDELEN
 90. 90. ANDERE MIDDELEN1. COMMUNITY MANAGEMENTplan, management, moderation, content, distribution2. LIVE BLOGGING 1. installing different platforms:Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr, YouTube, 2. liveblogging off presentations,3. making photos and uploading them to Flickr 4.movies / making interviews and uploading them toYouTube, 5. Twitter, - respond to what is happeningonline on Twitter or relevant LinkedIn / Facebook groupsand divers forums.3. SEEDING Seeding is een marketing techniek diegebruikt wordt om een viral te starten, om te stimulerenof te beinvloeden. Het gaat om vrije publiciteit (e.g.
 91. 91. EINDE

×