Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Մարդու իրավունքները

7,737 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Մարդու իրավունքները

 1. 1. <ul><li>Մարդը հասարակական կյանքով ապրող կենսաբանական և բանական էակ է,որի` որպես տեսակի գոյության համար անհրաժեշտ են որոշակի բնական, հոգևոր և հասարակական պայմաններ: </li></ul>Մարդու իրավունքներ
 2. 2. <ul><li>Մարդը կենսաբանական էակ է </li></ul><ul><li>Մարդը բանական էակ է </li></ul><ul><li>Մարդը հոգևոր էակ է </li></ul><ul><li>Մարդը սոցիալական էակ է </li></ul><ul><li>Մարդու բնական պահանջմունքները </li></ul><ul><li>Ազատություն և արժանապատվությունը մարդու իրավունքների նպատակի մասին </li></ul><ul><li>Նշանավոր մարդիկ խոսել են մարդու իրավունքների մասին </li></ul><ul><li>Մարդու իրավունքների կարգավորման անհրաժեշտությունը </li></ul><ul><li>Մարդու իրավունքների սերունդները </li></ul><ul><li>Մարդու իրավունքների սահմանափակումը </li></ul>Բովանդակություն
 3. 3. <ul><li>Մարդ բաղկացած է կենդանի օրգաններից ներքին օրգաններից սի ր տ,լ յ արդ,թոքեր և այլն:Մարդը ունի 5 զգայարան. </li></ul><ul><li>ա.տեսողության </li></ul><ul><li>բ.լսողության </li></ul><ul><li>գ.համի </li></ul><ul><li>դ.հոտառության </li></ul><ul><li>ե.շոշափելու </li></ul>Մարդը կենսաբանական էակ է
 4. 4. <ul><li>Միակ բանական էակը դա մարդն է, քանի որ մարդը միակն է կենդանի օրգանների մեջ, որ կարողանում է մտածել:Ոչ մի կենդանի չի կարող մտածել: Մարդն ունի գիտակցություն,զգացմունքներ, կամք, որոնց շնորհիվ մարդու գոյությունը հոգևոր-ստեղծագործական է: Մտածելը և ստեղծագործելը մարդու բնական հավակնություններից են և դրանք պետք է բավարարվեն: Մարդն ունի ազատ մտածելու և ստեղծագործելու իրավունք: </li></ul>Մարդը բանական,հոգևոր էակ է
 5. 5. <ul><li>Մարդը այլ մարդկանց հետ համատեղ, այսինքն `հասարակության մեջ ապրող էակ է:Առանց հասարակության չի կարող լինել մարդ, և, ընդհակառակը,առանց մարդու չկա հասարակություն:Սակայն հասարակությունը մարդուն դնում է զանազան կապերի ու կախվածությունների մեջ: Գնալով մարդու իրավունքները ընդլայնվում են:20-րդ դարի կեսերից սկսվում է մարդու իրավունքների ամրապնդման և պահպանման նոր փուլ, ստեղծվում են դրանց պահպանման բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնցից գլխավորը գրծում է Միացիալ Ազգերի Կազմակերպությունում: </li></ul><ul><li><<Աշխարհի ցանկացած մասում ծնված մարդ ունի իր իրավունքները անկախ իր ազգային պատկանելիության, սոց. վիճակից, մաշկի գույնից, սեռից, դավանանքիրց...>> </li></ul><ul><li>Մարդու իրավունքի հանձնաժողով </li></ul>Մարդը սոցիալական էակ է
 6. 6. <ul><li>Սնվել </li></ul><ul><li>Քնել </li></ul><ul><li>Տուն ունենալ </li></ul><ul><li>Աշխատանք ունենալ </li></ul><ul><li>Կրթություն </li></ul><ul><li>Հագուստ </li></ul><ul><li>Ստեղծագործության արդար ու բարենպաստ պայմանները </li></ul>Մարդու բնական պահանջմունքները
 7. 7. <ul><li>Մարդու իրավունքները բնական օրինաչափություններով պայմանավորված հնարավորություններ են,որոնք ապահովելու համար ամրագրվում են Սահմանադրությամբ ու օրենքներով և կոչված են երաշխավորելու մարդու կյանքը, ազատությ ունը , իրավահավասարությունը, արժանապատվությունը: </li></ul>Ազատությունը և արժանապատվությունը մարդու իրավունքների նպատակի մասին
 8. 8. <ul><li>Մարդը բարձրագույն արժեք է:Մարդ իծնե պետք է ունենա իր իրավունքը : Պրոթագորաս </li></ul><ul><li>Մարդ դեռ ծնվելուց առաջ պետք է ունենա իր իրավունքը: Արիստոտել </li></ul><ul><li>Մարդու համար շատ կարևոր է արդարությունը: Ցիրցերոն </li></ul><ul><li>Ով, եթե ոչ Աստված է մարդկանց սրտերում գրել բնական իրավունքը: Աքվինացի </li></ul><ul><li>Մարդկային բնությունը Արարչի կողմից ազատ է ստեղծվել: Մ.Գոշ </li></ul><ul><li>Ազատությունը իրավունքն է` անել ամենը, ինչը թույլատրված է օրենքով: Մոնտեսքիո </li></ul>Նշանավոր մարդիկ խոսել են մարդու իրավունքների մասիր
 9. 9. <ul><li>Իր և իր ընտանիքի համար բավարար կենսամակարդակի, կենսապայմանների բարելավման, բնակարանի իրավունքը: </li></ul><ul><li>Կենսապայմանների կառուցվածքը ներառում է սնունդ, հագուստ, բնակարան, առողջապահական և սոցիալական անհրաժեշտ ծառայությունները:Կենսապայմանների ապահովումը յուրաքանչյուր մարդու մոտ կարող է ունենալ տարբեր մակարդակներ: </li></ul><ul><li>Մենսաապահովման կամ սպառողական նվազագույն զամբյուղը առողջ կենսագործունեության համար մեկ մարդուն մեկ ամսվա ըթացքում անհրաժեշտ սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների նվազագույն քանակն է: Կենսաապահովման նվազագույն բյուջեն այն գումարն է, որն ան-հրաժեշտ է և բավարար նվազագույն զամբյուղի մեջ մտնող բարիքներն ու ծառայությունները ձեռք բերելու համար: </li></ul><ul><li>Բնակարանի իրավունքը մարդու հնարավորությունն է ունենալ բնակարան, բնակարան ձեռք բերելու գործում ստանալ օժանդակությու պետությունից: </li></ul>Մարդու սոցիալական իրավունքները
 10. 10. <ul><li>Օրենքը հանրաքվեով կամ պետության օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված հասարակական առավել կ արևոր հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտ է, որում ամրագրվում են բոլորի համար պարտադիր և միատեսակ կանոններ: </li></ul><ul><li>Օրենքները կոչված են հաստատելու իրավունքների հավասարությունը, կարգուկանոնը, պաշտպանելու անհատների ազատությունը, անվտանգությունը, պայմաններ ստեղծելու նրանց ներդաշնակ համակեցության համար:Դրա համար պետությունը, բացի օրենքներ սահմանելուց, հետևում է որ դրանք կենսագործվեն: </li></ul>Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը
 11. 11. <ul><li>Մարդկությունը պատմական ամեն մի ժամանակաշրջանում պայքարել է իրավունքների որոշակի խմբի ճանաչման և երաշխավորման համար:Այդպիսով` իրավունքների ճանաչման և իրավական ամրագրման պատմությունն անցել է որոշակի փուլեր:Ամեն մի փուլ նվաճված իրավունքների համախումբն ընդունված է անվանել մարդու իրավունքների սերունդներ </li></ul>Մարդու իրավունքների սերունդները
 12. 12. <ul><li>Սահմանափակումն օրենքով արդեն ամրագրված և սահմանադրված կոնկրետ իրավունքի բովանդակության նեղացումը,նվազեցումը, բացառումն է պետության կողմից` ինչ-ինչ կարևոր շահերից ելնելով:Որպեսզի պետությունը չդիմի կամայականության մարդու իրավունքների սահմանափակման հարցում, մշակվել և կիրառվում են որոշակի սահմանադրական չափանիշներ. </li></ul><ul><li>1.Մարդու իրավունքները բաժանված են սահմանափակվողների և չսահմանափակվողների: Այսինքն ` կամ իրավունքներ,որոնք ընդհանրապես ենթակա չեն որևէ սահմանափակման ոչ մի դեպքում: </li></ul><ul><li>2.Սահմանափակման ենթակա իրավունքների համար նախատեսված են մարդու իրավունքների սահմանափակման հիմքերը, եղանակները, կարգը: </li></ul><ul><li>3.Մարդու իրավունքների սահմանափակումները չեն կարող գերազանցել ՀՀ միջազգային պարտավորություններով սահմանված շրջանակները: </li></ul>Մարդու իրավունքների սահմանափակումը
 13. 13. <ul><li>Ցանկացած մարդ ունի իր տնտեսական իրավունքները,որն է դա: Դա նա է, որ մարդ պետք է մասնակցի տնտեսական հարաբերությունների:Եվ այս դեպքում մարդը ապահովում է իր գոյության բարիքները:Օրինակ` քաղաքացի Արմենը որևէ բանկից վարկ է վերձնում 15.000.000դր. և բացում է արևտրական օբեկտ:Փաստորեն Արմենը մասնակցեց տնտեսական հարաբերությունների բացեց իր խանութը և ապահովեց իր նյութական բարիքները:Տնտեսական իրավունք է համարվում նաև սեփականությանիրավունքը:Դա այն է, որ տնորինում է իր գույքը:3 իրավազորություն: </li></ul><ul><li>1.Տնորինել իր գույքը: Նվիրել, վաճառել և այլն:Տրիոջ մահից հետո ժառանգ է հանդիսանում զավակը կամ զավակները: </li></ul><ul><li>2.Գույքի օգտագործումը:Ստանում է եկամուտը և շահույթը: </li></ul><ul><li>3.Տիրապետել գույքը:Մարդու քաղաքացուն զրկում են իր սեփականության իրավունքից: Զրկումը դա շատ հազվադեպ երևույթ է: Խո շոր չարաշահումների դեպքում երբ նա յուրացրել է չարաշահումների դեպքում հարուցում են վնասները` մասնակի և ամբողջական: </li></ul><ul><li>Ամբողջականը դա այն է, որ ամբողջ գույքը գալիս տանում են: </li></ul><ul><li>Իսկ մասնակին երբ գալիս են և գույքի մի մասն են տանում: </li></ul>Մարդու տնտեսական իրավունքները
 14. 14. Մարդու իրավունքների միջազգային պայմանագրերն ըստ գործողության տարածքի Համաշխարհային Կնքվել են ՄԱԿ-ի շրջանակներից, դրանց մասնակցում են երկրագնդի գրեթե բոլոր պետությունները: Իրենց գործողությամբ համընդհանուր և համաշխարհային են: Քանակն անցնում է 100-ից:Օրի- նակ` Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը, Տնտեսական, սոցիալական ու մշակույթի իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը և այլն: Տարածաշրջանային Կնքվել են ինչ-որ տարածաշրջանի պետության միջև: Իրենց գործողությունը տարածում են միայն երկրագնդի ինչ-որ մասի վրա: Քանակն անցնում է 200-ից:Օրինակ` Մարդու իրավունքների և Պետականության ամերիկյան Հռչակագիրը, Մարդու և ժողովրդների Իրավունքների աֆրիկյան խարտիան, Մարդու իրավունքների արաբական Խարտիան և այլն:
 15. 15. <ul><li>Ներկայումս կան նաև մարդու իրավունքների տարածաշրջանային բազմաթիվ համակարգեր:Օրինակ` Հայաստանը ներգրավված է մարդու իրավունքների ապահովման, դրանց պաշտպանության չորս համակարգերում, որոնցից առաջինը ՄԱԿ-ի համընդհանուր համակարգն է:Մնացած երեք տարածաշրջանային համակարգեր են: </li></ul><ul><li>Եվրոպայի խորհրդի համակարգը հիմնված է Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական համաձայնագրի վրա: </li></ul><ul><li>ԵԱՀԽ-ի շրջանակները գործող համակարգի ամենակարևոր փաստաթուղթը Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտն է:Այդ ակտը սկզբնավորեց Հելսինկյան հասարակական իրավապաշտպան շարժումը: </li></ul><ul><li>ՍՊՀ-ի շրջաններում կնքվել և գործում են Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների մասին համաձայնագիրը, Փախստականների և հարկադրաբար վերաբնակեցվածներին օգնությանմասին համաձայնագիրը, Ազգային Փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների ապահովման համաձայնագիրը: </li></ul>Մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարածաշրջանային պայմանգրերը
 16. 16. Մարդու իրավունքների համընդհանուր համակարգ Մարդու իրավունքների Եվրոպայի խորհրդի համակարգը Հայաստանի Հանրապետություն Մարդու իրավունքների ԵԱՀԽ-ի համակարգ Մարդու իրավունքների ԱՊՀ-ի համակարգ
 17. 17. Հայաստանում իրականացվող կրթական ծրագրերը Հանրակրթական նախադպրոցական տարրական ընդհանուր հիմնական ընդհանուր միջնակարգ ընդհանուր հատուկ ընդհանուր Մասնագիտական նախնական-արհեստ. միջին քոլեջ բարձրագույն հետբուհական ասպիրանտու- րա
 18. 18. <ul><li>Մշակույթը և մշակութային կյանքը բազմազան են և բազմաձև: Ուստի և զանզան ձևեր կարող է ունենալ մշակութային կյանքին մասնակցությունը:Այս իրավունքը յուրաքանչյուրի համար երաշխավորվում է երեք հնարավորություն: </li></ul><ul><li>1.Մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք : </li></ul><ul><li>2.Մշակութային հիմնարկություններից օգտվելու իրավունք : </li></ul><ul><li>3.Մշակութային արժեքների հետ հաղորդակցվելու իրավունք : </li></ul>Հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք
 19. 19. <ul><li>Նյութը պատրաստեցին` </li></ul><ul><li>Երեմյան Լիլիթ </li></ul><ul><li>Սարգսյան Լիլիթ </li></ul><ul><li>Զախարյան Անահիտ </li></ul><ul><li>Ղեկավար` </li></ul><ul><li>Արսեն Գալստյան </li></ul>

×