Patm

1,703 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patm

  1. 1. ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ<br />
  2. 2. Հայ ժողովուրդը ելավ հռոմեկան զավթիչների դեմ հայոց եռանդուն թագաժառանգի` Արտաշեսի գլխավորությամբ: Այդ ժամանակ սկսվեցին հակահռոմեական զինված ելույթներ, որոնք ճնշվեցին անասելի դաժանությամբ: Արտաշեսը ստիպված էր իր զորքով հեռանալ Պարթևստան:<br />Առաջավոր Ասիայում քաղաքական իրադրությունը փոխվեց Հռմոի դեպի Արևելք և Հայաստանի ռազմակալումը: Պարթևները շատ լավ գիտակցում էին, որ Հայաստանից հետո իրենք են լինելու Հռոմի հաջորդ զոհը իրենք են լինելու: Այս հանգամանքը ստիպեց Հրահատ Դ-ին փոխել իր վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ: Այս առիթով նա ոչ միայն ապաստան է տվել հայոց թագաժառանգին և իր դստերը նրան կնության տվել, այլև ռազմական զգալի օգնություն է տրամադրել:<br />Այդ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձավ Ակցիումի ճակատամարտից հետո: Արտաշեսի գլխավորությամբ հայ-պարթևական միացյալ բանակը շարժվեց դեպի հայաստան և մի քանի ճակատամարտերում պարտության մատնելով հռոմեական բանակին` դուրս շպրտեց նրանց երկրից: Այս հաղթանակի շնորհիվ Արտաշեսը Արտաշատում մեծ հանդիսավորությամբ օծվեց հայոց թագավոր (Ք. ա. 30-20 թթ. ):<br />Արտաշես Բ<br />
  3. 3. Ստանալով հոր` Արտավազդ Բ-ի մահապատժի լուրը` Արտաշեսը հրամայում է սրի քաշել Հայաստանում գտնվող բոլոր հռոմեացիներին, որը ցնցող տպավորություն է թողնում Հռոմում:<br />Երիտասարդ Արտաշեսը պատերազմում է Հռոմի դաշնակից Ատրպատականի թագավորության հետ և պարտությանմատնեցհակառակորդին: Այսերկիրըմիացնում է Հայոցթագավորությանը, իսկթագավորըգերեվարվում է, պատահականչէ, որԱրտաշես Բ-ի դրամներիվրադրոշմվել է մեշադղորդ«Արքայիցարքա» մակագրությունը:<br />ՀռոմինդուրչէրգալիսԱրտաշես Բ-ն, քանիորկարելիէրնրափոխարենգահբարձրացնելնրակրտսերեղբորը` Տիգրանին: Եվահաայսխնդրիլուծումն է դնումիրառջևՕկտավիանոսը,որը Ք.ա. 27 թվականինիրենպաշտոնապեսհայտարարեցՕգոստոս(«Սրբազան») և հիմքդրելկայսերականվարչակարգին:<br />Նաջանքչիխնայում, որպեսզիիրգերիշխանությունըհաստատիԱռաջավորԱսիայում: ՍաիհարկեհնարավորէրմիայնԱրտաշես Բ-ինասպարեզիցհեռացնելուճանապարհով: ԵվՔ.ա. 20 թ. հռոմեականբանակըկանգնածէրՀայաստանիսահմանագլխին: ՀենցայսժամանակԱրտաշատումդավադրաբարսպանվում է Արտաշես Բ-ն: ՍտանալովԱրտաշես Բ-ի սպանությունլուրը` հռոմեականզորքնմտնում է Հայաստան և շարժվումդեպիԱրտաշատ: <br />ՕգոստոսՕկտավիանոսը<br />
  4. 4. ԱրտաշատիցոչհեռուբանակածհռոմեականճամբարումհայոցթագավորականիշխանությանպատվանշաններըդրվեցինՏիգրան Գ-ի (Ք.ա. 20-8 թթ.) գլխին: ԱյսիրադարձությունըՀռոմումդիտվելէրիրենցիշխանությանհաստատումըհայաստանում և թողարկվումէինդրամներ` «Հայաստանընվաճված» մակագրությոամբ:<br />ԳահակալմանվերջինշրջանումՏիգրան Գ-ն ձերբազատվեցՀռոմիմիջամտություններից և մերձենալովՊարթևստանին` սկսեցվարելինքնուրույնքաղաքականություն:<br />Տիգրան Գ-ի մահիցհետո, առանցՀռոմիմիջամտության, գահբարձրացավնրաորդին` Տիգրան Դ-ն (Ք.ա. 8-5 թթ.) , որըթագավորեցորպեսանկախուինքնիծխանթագավոր:<br />Տիգրան Գ<br />
  5. 5. Ք.ա. 5 թ. ՕգոստոսըմեծբանակովՀայաստան է ուղարկումիրորդեգիրԳայոսԿեսարին, որը, գահընկեցարեցՏիգրան Դ-ին, թագավոր է հայտարարումնրահորեղբորը` Արտավազդ Գ-ին (Ք.ա. 5-2 թթ.):<br />Էրատո<br />Էրատո<br />Չհանդուրժելովժողովուրդընրադաժանությունները` Տիգրան Դ-ի գլխավորությամբՔ.ա. 2 թ. ապստամբումենՀռոմիթեկնածուիդեն և երկրիցդուրսվտարումնրանուօժանդակզորամասերը: Կրկինգահ է բարձրանումՏիգրան Դ-ն, այսանգամքրոջ` Էրատոյիհետմիասին(Ք.ա. 2 – Ք.ա. 1 թթ.):<br />

×