Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System Center Ürün Ailesi'ne Genel Bakış

7,152 views

Published on

System Center Ailesinin Temel Avantajları: Düşen Maliyetler ve Artan Servis Kalitesi,
Ürün Ailesine Genel Bir Bakış, Ürün Detayları

Published in: Technology
 • Be the first to comment

System Center Ürün Ailesi'ne Genel Bakış

 1. 1. System Center Ürün Ailesi’ne Genel Bakış<br />Kadir Şener<br />Sunucu ve Bulut Platformları <br />Ürün Müdürü<br />
 2. 2. Düşen Maliyetler<br />Otomasyon<br />Sunucu ve kaynak yönetimi otomasyonu sayesinde daha düşük maliyetler<br />Optimizasyon<br />Tümleşik fiziksel ve sanal yönetim özellikleriyle daha optimize verimerkezleri<br />Basitleştirme<br />Tek yönetim aracı setiyle daha entegre ve daha kolay yönetim<br />
 3. 3. Artan Servis Kalitesi<br />Servis Seviyesi İzleme<br />Kurumsal performans takibi ve raporlama sistemleriyle entegre alarmlar, raporlar ve görünümler<br />Uçtan Uca Servis Sağlığı<br />Sunucu, ağ ve depolama kaynakları için eksiksiz verimerkezi altyapı takibi<br />Hazır Bilgi ve En İyi Uygulamalar<br />Verimerkezi ve servis yönetimi için denenmiş hazır bilgiler ve en iyi uygulamalar<br />Problem Yönetimi ve Çözüm Otomasyonu<br />Ortam değişikliklerine göre dinamik kaynak kullanımı, otomatik çağrı ve problem giderme için iş akışı tabanlı çözümler<br />
 4. 4. Yönetim Çözümleri: System Center Ailesi<br />VeriYedekleme ve Kurtarma<br />Yönetim, Konfigürasyon ve Dağıtım<br />IT Service Management<br />ITProcessOtomasyonu<br />Monitor ve UçtanUcaServisGözlemleme<br />SanallaştırmaDağıtım ve Yönetim<br />
 5. 5. Kur – Güncelle – Raporla: Sunucu ya da Masaüstü, Sanal ya da Fiziksel sistemler için<br />Masaüstü Maliyetlerini Düşürür<br />Yazılım Yükleme, Envanter ve Varlık Bilgisi, Yama Yönetimi, İşletim Sistemi Dağıtımı<br />Kurumsal Ölçeklenebilirlik ve Güvenlik: LAN & WAN<br />Sunucu Sınıfı Yönetimi<br />Sunucu kalitesi ve güvenilirliği<br />Otomasyon ve Güncelleme Pencereleri<br />Güvenlik<br />Microsoft & 3. PartiYama Yönetimi<br />NAPentegrasyonu ile proaktif güvenlik yönetimi<br />Konfigürasyon ve Uyum Yönetimi<br />Microsoft & 3. partien iyi uygulamalar<br />Güç yönetimi ile daha çevreci BT<br />Mobil Cihaz Yönetimi<br />Masaüstü gibi yönetilen mobil cihazlar<br />
 6. 6. Sunucu ve Uygulamalar için Merkezi Sağlık Yönetimi <br />Uçtan Uca Servis Takibi<br />Sunucu, uygulama ve masaüstlerinin sağlık modeli tabanlı yönetimi<br />Performans takibi, alarmlar ve otomatik problem giderici aksiyonlar<br />En İyi Windows Yönetimi<br />Daha hızlı ve otomatik problem giderme<br />Windows altyapısı için düşen toplam sahip olma maliyeti<br />Heterojen Ortamlar için Yönetim<br />Non-windows ortamlar ve network cihazları için izleme<br />Artan Verim ve Kontrol<br />Detaylı raporlar, trend analizleri<br />Rol tabanlı güvenlik<br />
 7. 7. Sanal - Fiziksel Ortamlar için Yedekleme ve İş Sürekliliği<br />Microsoft Platformu için En İyi<br />Exchange, SQL ve Sharepoint için eşsiz yedekleme çözümleri<br />Laptoplar için koruma <br />Merkezi bare metal ve system state yedekleri<br />Disaster recovery için Site-to-Site replikasyon<br />Sanal Ortamlar için İdeal<br />Host tabanlı canlı VM yedekleme<br />VM seviyesi uygulama yedekleme<br />Yedekleme Verimliliği<br />%90’a kadar azaltılmış full yedek boyutu<br />Merkezden şube yedekleri alma<br />Hızlı yedekleme ve geri dönüş<br />
 8. 8. Heterojen Sanallaştırma Ortamları için Tek Merkezden Yönetim<br />Kaynak Optimizasyonu<br />Hyper-V ve Vmware ortamları için merkezi sanal makine kurulum ve yönetimi<br />Sanal makinelerin akıllı yerleşimi<br />P2V ve V2V çevrimleri<br />OpsMgr entegrasyonu ile dinamik yük dağılımı<br />Verimerkezi Çevikliği<br />Şablonlarla hızlı sanal makine oluşturma<br />Altyapı bileşenleri için merkezi kütüphane<br />Kolay Yönetim<br />Self servis web portali ve delegasyon<br />Full Powershell desteği<br />
 9. 9. Performans ve Kaynak Optimizasyonu (PRO)<br />
 10. 10. System Center Service Manager<br />ITIL Tabanlı Servis, Problem, Değişim ve Asset Yönetimi<br />Entegre CMDB<br />Olay ve Problem Yönetimi<br />Değişim Yönetimi<br />Asset Yönetimi<br />Raporlama ve Dashboardlar<br />Mevcut Entegrasyon<br />AD<br />Operations Manager<br />Configuration Manager<br />Planlanan Entegrasyon<br />Virtual Machine Manager<br />Forefront Identity Manager<br />Opalis<br />
 11. 11. System Center<br />İş Akışı Tabanlı IT Süreç Otomasyonu<br />Servis süreçlerini hızlandırarak stratejik IT hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur<br />Manüel, kaynak yoğun ve hataya açık aktivitelerin yerini alır<br />Ayrık BT bileşenleri ve süreçlerini birbirine bağlar<br />
 12. 12. Zaman = Para<br />Çağrı numarası ile olay güncelleme<br />Veri Toplama, CI, Planlı kesintiler vs.<br />Çözümün Doğrulanması<br />Çağrı açılması, veri girişi<br />Çağrı Kapanışı<br />Problem Çözümü<br />Olay Değerlendirme<br />SınıflandırmaTeşhisEskalasyonÇözüm Raporlama<br />7 dk.<br />10 dk.<br />18 dk.<br />3 dk.<br />7 dk.<br />20 dk.<br />3 dk.<br />1 dk.<br />1 dk.<br />3 dk.<br />saniyeler<br />1 dk.<br />1 dk.<br />saniyeler<br />Monitor <br />Ops Mgr<br />Alert<br />Check<br />Service<br />availability<br />Query<br />Related<br />CIs<br />Lookup<br />Scheduled<br />changes<br />Create &<br />populate<br />service desk<br />ticket<br />Update <br />alert in<br />Ops Mgr<br />Restoreservice<br />Verifyservice<br />availability<br />UpdateOps Mgralert<br />Closeservice deskticket<br />
 13. 13. 50 sunucu ve 500 istemciye kadar Entegre ve Gelişmiş Sistem Yönetimi<br /><ul><li>Birleşik Yönetim Deneyimi
 14. 14. Sanallaştırma Yönetimi
 15. 15. Kolay Yapılandırma
 16. 16. Üstün İzleme Altyapısı
 17. 17. Güncelleme Yönetimi
 18. 18. Yazılım/Donanım Envanteri
 19. 19. Yazılım Dağıtımı
 20. 20. Entegre Raporlama</li>

×