Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© Lassila & Tikanoja Oyj 1
Tiedonhallinnan rooli
liiketoiminnan
kehittämisessä
Mikko Sirenne, Lassila & Tikanoja
3.5.2016
© Lassila & Tikanoja Oyj 2
© Lassila & Tikanoja Oyj 3
MONTA RATKAISUA – YKSI KUMPPANI
© Lassila & Tikanoja Oyj 4
MIKKO SIRENNE
L&T:llä vuoden 2014 alusta
Kehityspäällikkö, Tiedonhallinta ja integraatiot 12/2015 ->
Master data arkkiteht...
TIEDONHALLINNAN TAVOITE L&T:LLÄ
© Lassila & Tikanoja Oyj
Jotta L&T:n liiketoiminnassaan tarvitsemat kriittiset perustiedot...
© Lassila & Tikanoja Oyj
TIEDONHALLINNALLA
LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ
CASE: L&T JÄTEHUOLTOSOPIMUS
7
HAASTE:
JÄTEHUOLLON SOPIMUS
© Lassila & Tikanoja Oyj 8
Yritys
KOy
Asiakas Kohde
Vuokra-asuntoja
Asumisesta
syntyvää jätett...
RATKAISU: ”SOPIMUSTYKITIN”
© Lassila & Tikanoja Oyj
http://bradlys-double-7.wikia.com/wiki/Cannon?file=Cannon.jpg
KEHITYSPROSESSI
10
Palveluprosessi
Suunnitteluajurit
Käyttötapaukset
Aikaiset protot
Minimisyöte
Tietomallit
LOPPUTULOS:
PROSESSIAUTOMAATIOTA 3MDM-RATKAISULLA
Erillinen ratkaisu jolla nopeutettiin
jätehuoltosopimusten tallentamista...
(PERUS)TIEDONHALLINNASTA KILPAILUKYKYÄ
Tiedonhallinnalla on tarkoitus varmistaa prosesseista
syntyvän tiedon merkitykselli...
Tietotarpeiden tunnistaminen
TIEDON HALLINTAMALLI KÄYTÄNNÖSSÄ
© Lassila & Tikanoja Oyj 13
Liiketoiminnan tavoitteet Merkit...
MIKÄ ON OLLUT VAIKEAA?
© Lassila & Tikanoja Oyj
Tietomallien luominen
Tietomallin tulee soveltua organisaatioon ja sen tul...
MITÄ NYT JA SEURAAVAKSI?
15© Lassila & Tikanoja Oyj
Pikaluottopäätös
Automaattinen
tilausvahvistus
Lisää tykkejä
Yritysasi...
© Lassila & Tikanoja Oyj 16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tiedonhallinnan rooli liiketoiminnan kehittämisessä - Lassila & Tikanoja

408 views

Published on

Mahdollista: Data Driven Business 3.5.2016, Mikko Sirenne, Lassila & Tikanoja

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tiedonhallinnan rooli liiketoiminnan kehittämisessä - Lassila & Tikanoja

 1. 1. © Lassila & Tikanoja Oyj 1 Tiedonhallinnan rooli liiketoiminnan kehittämisessä Mikko Sirenne, Lassila & Tikanoja 3.5.2016
 2. 2. © Lassila & Tikanoja Oyj 2
 3. 3. © Lassila & Tikanoja Oyj 3
 4. 4. MONTA RATKAISUA – YKSI KUMPPANI © Lassila & Tikanoja Oyj 4
 5. 5. MIKKO SIRENNE L&T:llä vuoden 2014 alusta Kehityspäällikkö, Tiedonhallinta ja integraatiot 12/2015 -> Master data arkkitehti 01/2014-12/2015 Rautakesko 2007-2014 Master data päällikkö Kehityspäällikkö / Solution Owner, mm. kaupan taustatoiminnot, PDA, sähköinen ostolaskujen vastaanotto, logistiikka, reklamaatiot Koulutus Master of Business Administration in Service Innovation and Design (2013) Tradenomi, kansainvälinen yritysmarkkinointi (2005) Certified Scrum Master (2015) Intohimona ja tavoitteena Tiedolla johtaminen Asiakaslähtöisyys (myös organisaation taustaprosesseihin) © Lassila & Tikanoja Oyj 5
 6. 6. TIEDONHALLINNAN TAVOITE L&T:LLÄ © Lassila & Tikanoja Oyj Jotta L&T:n liiketoiminnassaan tarvitsemat kriittiset perustiedot olisivat oikein Vähemmän virheitä prosesseissa => vähemmän reklamaatiota Tietojen yhdistely järjestelmien välillä mahdollista ja helppoa Jotta L&T:n järjestelmäarkkitehtuuri olisi joustava ja ketterä Sovelluskartan muuttuessa L&T:n ajan tasalla olevat perustiedot on erittäin helppo julkaista uusille järjestelmille Tiedon ”palvelullistaminen” / palvelukeskeinen arkkitehtuuri tukemaan nopeaa ja ketterää kehittämistä Jotta liiketoiminnan ja palveluiden digitalisoiminen ja verkkopalveluiden rakentaminen olisi mahdollista Uusien järjestelmien ja digisovellusten integrointi nopeaa ja helppoa Taustaprosessien automatisointi helpompaa = vähemmän copy-paste työtä Jotta liiketoiminnan tuottamalle ja keräämälle tiedolle tulee merkitys 6
 7. 7. © Lassila & Tikanoja Oyj TIEDONHALLINNALLA LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ CASE: L&T JÄTEHUOLTOSOPIMUS 7
 8. 8. HAASTE: JÄTEHUOLLON SOPIMUS © Lassila & Tikanoja Oyj 8 Yritys KOy Asiakas Kohde Vuokra-asuntoja Asumisesta syntyvää jätettä Palvelut Katuosoite Postinumero Kunta Palvelun tuottava yksikkö Lisäpalvelut Palvelurytmit Vastaanottopaikka ERP sopimusrakenne
 9. 9. RATKAISU: ”SOPIMUSTYKITIN” © Lassila & Tikanoja Oyj http://bradlys-double-7.wikia.com/wiki/Cannon?file=Cannon.jpg
 10. 10. KEHITYSPROSESSI 10 Palveluprosessi Suunnitteluajurit Käyttötapaukset Aikaiset protot Minimisyöte Tietomallit
 11. 11. LOPPUTULOS: PROSESSIAUTOMAATIOTA 3MDM-RATKAISULLA Erillinen ratkaisu jolla nopeutettiin jätehuoltosopimusten tallentamista ERP järjestelmään merkittävästi Toteutettu Ineon 3MDM ratkaisulla Päätellään minimisyötteen avulla prosessin vaatimat ohjaustiedot Syöttölomake mukautuu annettujen vastausten perusteella MDM julkaisee ERP:in vaatimat tiedot oikeassa formaatissa Asiakas (tarvittaessa) Kohde (tarvittaessa) Sopimusotsikko ja –rivit Tavoitteena oli vähentää sopimusten tallentamiseen kuluvaa aikaa yli 75%:lla! Tietokenttien määrä, joita tarvitaan sopimuksen tallennuksessa uudelle asiakkaalle 444 kpl 13 kpl Sopimuksen tallentamiseen käytetty aika 13 min < 3 min Parempi asiakaskokemus Ei erillistä asiakkaan tai kohteen avausta! Asiakaspalvelijan ei tarvitse etsiä tietoa erikseen Sopimus saadaan tallennettua puhelun aikana ja tiedot tarkistettua lopuksi yhdessä Ei erillistä tallennusta -> yhden syötön periaate Vähemmän virheitä -> vähemmän reklamaatioita © Lassila & Tikanoja Oyj
 12. 12. (PERUS)TIEDONHALLINNASTA KILPAILUKYKYÄ Tiedonhallinnalla on tarkoitus varmistaa prosesseista syntyvän tiedon merkityksellisyys Tiedonhallinnan kehittäminen tapahtuu prosessien kautta Perustiedon hallinta ei ole vain datan siivousta tai harmonisointia vaan sillä on suora vaikutus liiketoiminnan prosesseihin Prosessitiedon hallinta tai prosessien ohjaustiedon hallinta eli perustiedon hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa, siten että perustiedosta syntyy käyttökelpoista perimää liiketoiminnan tapahtumatiedoille Tästä johtuen tulee hallita myös perustiedon metadataa, ts. tietoa perustiedon merkityksestä ja siitä, missä, miten ja milloin perustietoa käytetään (=liiketoimintasäännöt) sekä valvoa että prosessien tuottama tieto on halutun rakenteen mukaista sekä laadukasta (=prosessikontrollit) Tiedon hallintamalli luo kyvyn viedä näitä tarpeita tehokkaasti käytäntöön © Lassila & Tikanoja Oyj 12 Tiedolla johtaminen
 13. 13. Tietotarpeiden tunnistaminen TIEDON HALLINTAMALLI KÄYTÄNNÖSSÄ © Lassila & Tikanoja Oyj 13 Liiketoiminnan tavoitteet Merkityksellistä tietoa 1. Organisaatio huomaa tiedossa laatuongelman tai uuden tietotarpeen 2. Tietotalkkari kerää ja käsittelee huomiot keskitetysti, sekä ehdottaa tarvittavat kehitystoimenpiteet tilanteen mukaan joko konseptin omistajalle tai ylläpitoprosessin omistajalle 3. Konseptin omistaja päättää uuden tiedon tarpeesta ja valtuuttaa toimet sen keräämiseksi 3. Ylläpitoprosessin omistaja päättää ja valtuuttaa toimet laatuongelman ja/tai prosessin korjaamiseksi 4. Tietotalkkari tuo kehitystarpeet koordinoidusti ydintiimille 5. Ydintiimi kehittää 5. Ylläpito-organisaatio korjaa
 14. 14. MIKÄ ON OLLUT VAIKEAA? © Lassila & Tikanoja Oyj Tietomallien luominen Tietomallin tulee soveltua organisaatioon ja sen tulee täyttää kaikkien prosessien tarpeet. Syntyy yleensä iteraatioiden kautta Vaatii yleensä prosessien erittäin tarkkaa läpikäymistä ja käsitemallien laatimista. Syntyy myös iteraatioiden kautta Tutki olemassa olevaa dataa! Todista skenaariot datalla! Tietojen puhdistaminen, datamigraatiot Tässä piilee yleensä aina suurin ja hankalin työ. Etenkin jos tiedonhallinta eri sovelluksissa ei ole ollut hyvin hoidettua Työn määrä on suoraan verrannollinen migroitavien tietojen määrään ja laatuun. Yhden järjestelmän tiedot ovat osoittautuneet helpoiksi kun taas toisen tietoja on käytännössä mahdoton konvertoida koneellisesti Kohdejärjestelmiin integroituminen Usein kohdejärjestelmät ovat toteutettu vanhoilla teknologioilla ja niistä ei löydy nykyaikaisia rajapintoja tietojen viemiselle/tuomiselle Yritystason omistajien löytäminen esim. asiakastiedoille, kun yrityksen rakenne ja johtaminen hyvin toimialavetoista Vaatii paljon myyntityötä kaikilla organisaation tasoilla sekä ennen kaikkea aivan ylimmän johdon sitouttamista 14
 15. 15. MITÄ NYT JA SEURAAVAKSI? 15© Lassila & Tikanoja Oyj Pikaluottopäätös Automaattinen tilausvahvistus Lisää tykkejä Yritysasiakastiedot Laskennan perustiedot TYÖN ALLA: Palvelut, palvelutehtävät ja osaamisvaatimukset Työntekijät ja osaaminen SUUNNITTEILLA: Toimittajat ja materiaalit
 16. 16. © Lassila & Tikanoja Oyj 16

×