Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muuttuva työ käytännössä - case Lassila & Tikanoja kuljetusliiketoiminta

2,259 views

Published on

Case Lassila & Tikanoja esitys Business Summit 2015 -tapahtumasta 4.2.2015
Lassila & Tikanoja päätti digitalisoida jätekuljetuksen prosessinsa. Ketterän projektin ja pilotoinnin tuloksena syntyi toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollisti siirtymisen kynästä ja paperista reaaliaikaiseen digitaaliseen ratkaisuun.
Lue lisää tapahtumasta: www.microsoft.fi/bsummit2015
Lue lisää Case Lassila & Tikanojasta (Sinisen Meteoriitin referenssi): http://www.meteoriitti.com/Mita-teemme/Referenssit/Digitaalisuus-tuo-lapinakyvyytta-ja-reagointikykya-jatekuljetuksiin/

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Muuttuva työ käytännössä - case Lassila & Tikanoja kuljetusliiketoiminta

  1. 1. Muuttuva työ käytännössä Case Lassila & Tikanoja Sininen Meteoriitti & Fujitsu #BSummit2015 @PekkaWalkama & @Vuori_Jari
  2. 2. Yhdessä muuttuvan työn edelläkävijät​ 2 4500TYÖNTEKIJÄÄ 34TOIMIPISTETTÄ SUOMI  RUOTSI  TANSKA  NORJA  BALTIAN MAAT 1mrd LIIKEVAIHTO LEAN & SMART WORKING FUJITSU NORDIC SININEN METEORIITTI HELSINKI  JYVÄSKYLÄ  TUKHOLMA OFFICE 365 -PILVIPALVELUT VAL O-INTRANET KÄYTTÖÖNOTTO KICKOFFIT YHTEISÖMANAGERIKOULUTU KSET ENTERPRISE SOCIA L 1300 2 100ASIANTUNTIJAASOVELLUSASIANTUNT IJAA TAI KONSULTTIA
  3. 3. Ihmiskeskeinen verkostoitunut yhteiskunta Energia LiikenneTerveys Elintarvikkeet Liikenne Julkishallinto Vastuullisuus
  4. 4. INTO & LUOTSI – KULJETUSLIIKETOIMINNAN UUSI TYÖTAPA Tomi Tanskanen, Lassila & Tikanoja Antti Martikainen, Sininen Meteoriitti, @AnttiMar © Lassila & Tikanoja Oyj
  5. 5. KULJETUSLIIKETOIMINNAN TUNNISTAMINEN KEHITYSKOHTEEKSI © Lassila & Tikanoja Oyj Tavoitteena etsiä keinoja L&T:n liiketoiminnan digitalisointiin Ympäristöpalveluiden lähtötila Puutteelliset työkalut ja käytännöt Excel operatiivisen toiminnan perustana Mahdollisuus: autoissa olevat ajoneuvopäätteet
  6. 6. LIIKETOIMINTATAVOITTEITA © Lassila & Tikanoja Oyj 6 • Reaaliaikainen työnohjaus • Reagointikyky, tiedolla johtaminen • Pitkän aikavälin resurssisuunnittelu • Ennakoitavuus • Kenttätyöntekijät osaksi digitaalista työskentelymallia • mm. parempi kommunikaatio  KUSTANNUSTEHOKKUUS
  7. 7. MINIMITUOTTEEN PILOTOINNIN KAUTTA LANSEERAUKSEEN © Lassila & Tikanoja Oyj 7 Sovitaan yhteisestä tavoit- teesta Suunnittelu ja kehitys käynnistyy Pilotti Vantaalla Tuotanto- käytön aloitus Vantaalla Maan- laajuinen lanseeraus Yhteinen tavoite: minimiversio tuotannon hyötyjen mittaamiseksi n. 3 kuukaudessa Suunnittelu alkaa (06-07/13) Toteutus alkaa (08/13) Pilotti Vantaalla alkaa (11/13)Tuotantokäyttö Vantaalla alkaa (11/13) Suuri hyötypotentiaali, lanseerataan koko Suomessa (syksy 2014)  Jatkokehityshankkeiden suunnittelua… • Ideoiva tiimi • Enterprise social -työkalut, • Avoin kehitys- backlog pilvessä
  8. 8. KATSE PERÄPEILIIN – MITEN HANKE ETENI? © Lassila & Tikanoja Oyj • Aina löytyy syitä olla tekemättä. Haluatko uskoa niihin, vai kehittää asioita? • Hankkeen vetovastuu oli liiketoiminnalla – IT-projektina tämä olisi epäonnistunut • Ketterä kehitys perustuu avoimuuteen ja luottamukseen • Kerää hyvä ja reagointivalmis tiimi – sitouta • Muutosta on saatu aikaan, mutta matka on vielä kesken! 8

×