Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etätyöbarometri 2013

2,118 views

Published on

Etätyöbarometrin tavoitteena oli selvittää suomalaisten henkilöstöpäättäjien mielipiteitä ja suhtautumista etätyöhön.

Barometri toteutettiin nettikyselynä 26.8.-5.9.2013 ja siinä hyödynnettiin JM Tiedon tietokannasta poimittua henkilöstöpäättäjien rekisteriä. Kutsu osallistua nettikyselyyn lähetettiin sähköpostitse noin 1300:lle henkilöstöpäättäjälle.

Barometriin vastasi 251 henkilöstöpäättäjää.

Barometrin toteutti tutkimustoimisto Qualitems Oy Microsoft Oy:n toimeksiannosta.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etätyöbarometri 2013

 1. 1. ETÄTYÖBAROMETRI 2013 1
 2. 2. ETÄTYÖBAROMETRI Tavoite ja toteutus Etätyöbarometrin tavoitteena oli selvittää suomalaisten henkilöstöpäättäjien mielipiteitä ja suhtautumista etätyöhön. Barometri toteutettiin nettikyselynä 26.8.-5.9.2013 ja siinä hyödynnettiin JM Tiedon tietokannasta poimittua henkilöstöpäättäjien rekisteriä. Kutsu osallistua nettikyselyyn lähetettiin sähköpostitse noin 1300:lle henkilöstöpäättäjälle. Barometriin vastasi 251 henkilöstöpäättäjää. Barometrin toteutti tutkimustoimisto Qualitems Oy Microsoft Oy:n toimeksiannosta. 2
 3. 3. ETÄTYÖBAROMETRI Sisältö Etätyön tekeminen Etätyön esteet ja rajoitteet Taantuman vaikutus Etätyön mahdollistajat 3 Etätyön vaikutukset Etätyö-Suomi vuonna 2020
 4. 4. ETÄTYÖBAROMETRI Vastaajien taustatiedot, N=251 Henkilöstön määrä 38 % Yli 500 henkilöä 29 % 201-500 henkilöä 29 % 51-200 henkilöä 4% Yksityinen kotimainen 29 % Julkinen sektori 19 % Yksityinen 4% ulkomainen Järjestö, säätiö tai vastaava 2% 4 86 % Yli 15 vuotta 9% 5-15 vuotta 5% Alle 5 vuotta Alle 51 henkilöä Toimiala/organisaatiotyyppi 46 % Yrityksen/organisaation ikä Muu Yrityksen päätoimipaikka 54 % Pääkaupunkiseutu 27 % Muu yli 50 000 as. kaupunki 15 % Alle 50 000 as. kaupunki 4% Muu
 5. 5. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyötä tehdään 85 %:ssa barometriin osallistuneista organisaatioista N=251 15 Ei • Yleisintä etätyön tekeminen on suurimmissa organisaatioissa (yli 500 henkilöä työllistävät). % 85 Kyllä 5 • Etätyötä tehdään keskimääräistä vähemmän alle 50 000 as. kaupungeissa.
 6. 6. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyötä tekee pääsääntöisesti vain hyvin pieni osa organisaation työntekijöistä Kuinka suuri osa organisaationne henkilöstöstä tekee etätyötä? N=214 14 % 20-50 prosenttia 4% 50-80 prosenttia 3% Yli 80 prosenttia 79 % Alle 20 prosenttia 6
 7. 7. ETÄTYÖBAROMETRI Korostuuko etätyön tekeminen tietyissä henkilöstöryhmissä N=214 74 % Kyllä Jos korostuu, missä henkilöstöryhmissä? N=159 1 2 Johto 3 7 Kauempana työpaikasta asuvat Pienten lasten vanhemmat Tekeekö HRpäättäjä itse etätyötä 57 % Kyllä
 8. 8. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön kolme merkittävintä estettä organisaatioissa, joissa etätyötä ei tehdä N=37 1 2 3 8 Työn luonne vaatii fyysistä läsnäoloa Etätyöstä puuttuvat pelisäännöt Etätyö vieraannuttaa työyhteisöstä
 9. 9. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön merkittävimmät esteet organisaatioissa, joissa etätyötävalitsivat kolme merkittävintä estettä ei tehdä Vastaajat N=37 0 20 40 Työn luonne vaatii fyysistä läsnäoloa 27 Etätyö vieraannuttaa työyhteisöstä 22 Teknologiset työväl. eivät mahdollista etätyön tekemistä 19 Etätyö lisää eriarvoisuutta työpaikalla 19 Tietoturvasyyt 19 J ohto/esimiehet vastustavat 19 Etätyö ei luonnistu, sillä kaikkiin työntekijöihin ei voi luottaa 11 Kellokorttijärjestelmämme ei mahdollista työajan seur. muualla kuin työpaikalla 8 Esimiehet eivät osaa johtaa etätyötä 3 Yhteydet ovat liian hitaat 3 Muu syy 80 % 73 Etätyöstä puuttuvat pelisäännöt 9 60 19
 10. 10. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön kolme merkittävintä rajoitetta organisaatioissa, joissa etätyötä jo tehdään N=214 1 2 3 10 16 % Työn luonne vaatii fyysistä läsnäoloa Esimiehet eivät osaa johtaa etätyötä Etätyö lisää eriarvoisuutta työpaikalla vastaajista kertoi, ettei organisaatiossa ole esteitä etätyön tekemiselle
 11. 11. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön merkittävimmät rajoitteet Vastaajat jo tehdään organisaatioissa, joissa etätyötävalitsivat kolme merkittävintä estettä % 0 N=214 20 40 Työn luonne vaatii fyysistä läsnäoloa 25 Etätyö lisää eriarvoisuutta työpaikalla 22 Teknologiset työvälineet eivät mahdollista etätyön tekemistä 17 Etätyö vieraannuttaa työyhteisöstä 16 Etätyöstä puuttuvat pelisäännöt 14 J ohto/esimiehet vastustavat 14 Tietoturvasyyt 13 Kellokorttijärjestelmämme ei mahdollista työajan seur. muualla kuin työpaikalla 10 Etätyö ei luonnistu, sillä kaikkiin työntekijöihin ei voi luottaa 7 Yhteydet ovat liian hitaat 5 Työntekijöitä pitää pystyä valvomaan, jotta työn laatu pysyy korkealla 4 Muu syy 80 66 Esimiehet eivät osaa johtaa etätyötä 11 60 7
 12. 12. ETÄTYÖBAROMETRI Mikä mahdollistaisi etätyön tekemisen organisaatiossa, jossa etätyötä ei nyt tehdä Selkeät, avoimet pelisäännöt Johdon/esimiesten asenteet Yrityskulttuuri Ajanmukainen teknologia Muita mainintoja mm. työn luonteen muuttuminen ja luottamuksen rakentaminen. 12
 13. 13. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön tärkeimmät mahdollistajat organisaatioissa, joissa etätyötä jo tehdään N=214 0% 20 % 40 % Etätyön tekemiseen on olemassa riittävät teknologiset työvälineet 60 % 80 % 84 100 % 15 1 Esimiehet luottavat työntekijöihinsä 79 17 Verkkoyhteydet ovat riittävän nopeat 78 21 Etätyölle on olemassa pelisäännöt 71 Työntekijällä on selkeät tavoitteet, joiden mukaan suoritusta mitataan 5=Erittäin tärkeä 13 22 53 Kaikki käytt. samoja teknologioita/työkaluja, yhteisöllisyys varmistuu 49 4 3 32 31 2 4 1=Ei lainkaan tärkeä 1 51 9 31 14 32 En osaa sanoa
 14. 14. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön tärkeimmät mahdollistajat organisaatioissa, joissa etätyötä jo tehdään N=214 0 20 40 60 80 100 % Etätyön tekemiseen on riittävät teknologiset työväl. 99 Verkkoyhteydet ovat riittävän nopeat 99 Esimiehet luottavat työntekijöihinsä 96 Etätyölle on olemassa pelisäännöt 93 S elkeät tavoitteet, joiden mukaan suoritusta mitataan 85 Etätyöntekijät osataan ottaa huomioon palavereissa 81 Työyhteisössä kaikki käytt. samoja teknol./työkaluja 80 Etätyöpäivistä/tehtäväsisäll. sovitaan tarkkaan etukät. 74 Kellokorteista siirr. modernimpaan työajan seur. 65 J ohdon oma esimerkki ja rohkeus tehdä etätyötä 57 Työaikalain kehittäminen 55 Etätyön vinkkejä jaetaan ja siihen kannustetaan Etätyöpäivää ei tarvitse erikseen anoa 15 53 42 Erittäin tärkeä tai tärkeä, %-osuus vastaajista, joiden organisaatiossa etätyötä jo tehdään
 15. 15. ETÄTYÖBAROMETRI Onko etätyön pelisääntöjä sitten määritelty? Jos tehdään etätyötä: Onko organisaatiossanne määritelty etätyön pelisäännöt? N=214 66 % 22 % Kyllä, on määritelty pelisäännöt Ei ole pelisääntöjä määriteltynä • Korostuu julkisella sektorilla ja pääkaupunkiseudulla 16 • Korostuu hieman niissä organisaatioissa, joissa alle 20 % henkilöstöstä tekee etätyötä ja joissa etätyön tekeminen korostuu henkilöstöryhmistä 11 % Pelisääntöjen määrittely on parhaillaan käynnissä • Korostuu yksityisen kotimaisen sektorin yrityksissä.
 16. 16. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön vaikutukset organisaatioissa, joissa etätyötä jo tehdään N=214 0 20 40 60 Teknologia mahdollistaa olemaan osa työyhteisöä paikasta riippumatta 80 81 Etätyö parantaa työhyvinvointia 78 Etätyömahdollisuus parantaa työnantajamielikuvaa 77 Etätöissä työntekijä saa usein enemmän aikaan 62 Etätyö järkeistää etenkin lapsiperheellisten arjen 61 Etätyö lisää tuottavuutta ja tehokkuutta 61 Etätyö edesauttaa luovuutta Etätyövälineillä yhteistyö helpottuu myös asiakkaiden ja kumppanien kanssa 18 53 38 Täysin tai melko samaa mieltä olevien osuus % 100 %
 17. 17. ETÄTYÖBAROMETRI Etätyön vaikutukset arvioidaan myönteisemmiksi, jos HR-päättäjä tekee myös itse etätyötä 0 ! 20 40 60 45 86 67 66 Etätyö edesauttaa luovuutta 35 Etätyömahdollisuus parantaa työnantajamielikuvaa 82 69 Teknologia mahdollistaa olemaan osa työyhteisöä paikasta riippumatta 82 78 Etätyö järkeistää etenkin lapsiperheellisten arjen ! 70 49 Etätöissä työntekijä saa usein enemmän aikaan Etätyövälineillä yhteistyö helpottuu myös asiakkaiden ja kumppanien kanssa 74 45 47 26 Tekee etätyötä N=123 19 100 % 71 Etätyö lisää tuottavuutta ja tehokkuutta Etätyö parantaa työhyvinvointia ! 80 Täysin tai melko samaa mieltä olevien osuus % Ei tee etätyötä N=91
 18. 18. ETÄTYÖBAROMETRI Miten etätyö lisää tuottavuutta ja tehokkuutta? 1 Keskittyminen onnistuu etätöissä paremmin kuin työpaikalla. ”Häiriötekijöitä on vähemmän ja saman työn saa tehtyä nopeammin kuin työpaikalla.” Aikaa säästyy. Motivaatio kasvaa. Luovuus paranee. 2 ”Matkustamiseen liittyvä kiire ja stressi jäävät pois. Aikaa ja energiaa ei kulu kulkemiseen.” ”Motivaatio hoitaa työnsä hyvin kasvaa.” ”Suoraan euroiksi muuttaminen on vaikeaa, mutta on selvää, että tuottavuus ja tehokkuus paranevat, kun työhyvinvointi, motivaatio ja myös työnantajakuva paranevat. ” 20 ”Keskittyminen, yksinolo, joustavuus tuo luovuutta ja sitä kautta tehokkuutta.”
 19. 19. ETÄTYÖBAROMETRI Taantuma ei vähennä etätyön tekemistä Pitäisikö taantumassa keskittää voimat konttorille vai jatkaa etätyön sallimista ja etätyökulttuurin kehittämistä? N=214 65 %Taantumalla ei ole vaikutusta 24 % 11 % 21 Taantumassa etätyökulttuuria kannattaa edelleen vahvistaa ja kehittää eteenpäin Taantumassa voimat kannattaa keskittää työpaikalle ja rajoittaa etätyön tekemistä
 20. 20. ETÄTYÖBAROMETRI Miltä näyttää Etätyö-Suomi vuonna 2020?  Etätyön tekeminen on yleistynyt ja asenteet kääntyneet myönteisemmiksi.  Teknologia on entisestään kehittynyt.  Etätyö on entistä monimuotoisempaa ja joustavampaa.  Etätyötä on opittu johtamaan.  Etätyö vaatii tulevaisuudessakin selkeät pelisäännöt.  Työtä arvioidaan tulosten ei läsnäolon perusteella. 22
 21. 21. ETÄTYÖBAROMETRI Miltä näyttää Etätyö-Suomi vuonna 2020? ”Työtä tehdään modernien teknologioiden ansiosta ympäri Suomea mahdollistaen ympäristöystävällisen ja joustavan työskentelytavan. Suomi toimii yhtenä työhyvinvoinnin ja resurssien joustavuuden mallimaana edelläkävijänä Euroopassa. Etätyötä varten on laadittu sekä lainsäädännöllisiä että muita yrityksiä kannustavia tukitoimia, joita edesauttavat modernit langattomat ja laajakaistayhteydet ympäri maan.” 23
 22. 22. ETÄTYÖBAROMETRI YHTEENVETO Etätyötä tehdään jo valtaosassa organisaatioista, mutta Etätyön tekeminen sitä tekee pääosin alle 20 % henkilöstöstä. Työn luonteen lisäksi merkittävimmät esteet etätyölle ovat Etätyön esteet ja pelisääntöjen puuttuminen rajoitteet ja esimiesten osaamattomuus johtaa etätyötä. Teknologian lisäksi etätyön mahdollistavat yhteiset pelisäännöt ja Etätyön luottamus, johdon ja mahdollistajat esimiesten asennemuutos sekä selkeät henkilökohtaiset tavoitteet. 24 Etätyömahdollisuus parantaa työnantajamielikuvaa ja työhyvinvointia. Etätyö mahdollistaa olemaan osa työyhteisöä paikasta riippumatta. Se lisää Etätyön vaikutukset tuottavuutta ja tehokkuutta parantamalla keskittymistä, säästämällä aikaa ja nostamalla luovuutta ja motivaatiota. Taantuman Taantuma ei vähennä etätyön tekemistä. vaikutus Etätyön tekeminen kasvaa ja monimuotoistuu. Etätyö-Suomi Etätyötä on opittu johtamaan. Työtä vuonna 2020 arvioidaan tulosten perusteella. Henkilöstöpäättäjät, jotka itse tekevät etätyötä, kokevat etätyön vaikutukset selvästi positiivisemmi n.
 23. 23. ETÄTYÖBAROMETRI Lisätietoja Qualitems Oy Tuija Wikström Johanna Toivonen 040 838 2220 050 555 0455 tuija.wikstrom@qualitems.fi johanna.toivonen@qualitems.fi

×