Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sparer 15 millioner på ny ikt plattform

787 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sparer 15 millioner på ny ikt plattform

  1. 1. Sparer 15 millioner Det har sine fordeler åpå ny IKT-plattform ha en løsning som snakker samme språk som resten av verden En solskinnsdag i Sarpsborgs gågate- Vi har gått fra en situasjon der IKT skapte mye hodebry og ergrelser til å benytte en løsning som skaper effektive rutiner, Samtidig får vi lettere inn all nødvendig dokumentasjon, noe som gir en sparer kommunen for penger og som kommer innbyggerne til gode. sikrere og mer nøyaktig saksbehandling. På driftssiden merker kommunen disse fordelene blant annet i enDet forteller Knut Eggen, som er rådgiver innen IKT-strategi i Tryggere saksbehandling og økt servicegrad dramatisk reduksjon i supporthenvendelsene.Sarpsborg kommune. Han hadde en sentral rolle i forbindelse Det ble tatt en strategisk beslutning om å bygge en ny plattform med – De 2500 henvendelsene fra tre år tilbake, er faktisk redusertmed innføringen av kommunens nye IKT-plattform, hvor både nytt system Microsoft-programvare og implementere systemer som bedret til et minimum. Nå har vi en løsning som er tilrettelagt for samhandlingfor IT-administrasjon, e-post, samhandling og saksbehandling inngikk. saksbehandlingen. Lenge etterlengtet funksjonalitet, som blant annet og en plattform som gjør oss langt mer effektive i vår leveranse av IKT-Bytte av kontorstøtteverktøyet OpenOffice til fordel for Microsoft Office gjorde kalender og møteromsbooking tilgjengelig for hele tjenester til kommunen, sier Knut Eggen. Rådmann i Sarpsborg kommune, Unni Skaarstod også sentralt. kommuneorganisasjonen, ble implementert. Det ble brukt godt med ressur- ser på brukeropplæring, informasjon og dokumentasjon. Ansatte får bruke 15 millioner i reduserte kostnaderMye tid til plunder og heft Office-pakken hjemme for å bli bedre kjent med programmene, og løsningen –Vi er en eKommune, og det skulle bare mangle at vi ikke gikk foran i for-Situasjonen for kommunen i begynnelsen av 2009 var preget av løs- legger til rette for en effektiv synkronisering av kalender og e-post mot hold til utviklingen av fremtidens IKT-plattform, sier rådmann i Sarpsborg Fakta om Sarpsborg faktaninger hvor OpenSource og fri programvare spilte en sentral rolle. de ansattes mobiltelefoner. kommune, Unni Skaar. Hun bekrefter inntrykket av at saksbehandlingen • Sarpsborg kommune har 4132 ansatte og 52159 innbyggere (pr 01.01.10).Noe av utfordringen var at selv leverandørene ikke var helt trygge på – Det har sine fordeler å ha en løsning som snakker samme språk som resten er blitt sikrere og grundigere med en god IKT-løsningen i bunnen, og Den ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinjedisse løsningene. – Vi hadde for eksempel en e-post-server som det bare av verden, smiler en fornøyd Torill Lindemark, sekretær for kommuneledelsen. legger til: - Plattformen vi har valgt å bygge på, gjør det nå mulig for mot Oslofjorden. I 2016 feirer byen sitt 1000-årsjubileum.fantes én annen kunde på i hele landet. I forhold til drift og support var Bare det å kunne klippe og lime fra et dokument til et annet, uten at oss å øke tilbudet av digitale tjenester. På den måten klarer vi å nå målet • Kommunens visjon er: ”Sarpsborg skal være en foregangskommune nårdet helt uholdbart. formateringen endrer seg, sparer meg for mye tid. I tillegg er det nå vårt om å bedre dialogen med innbyggerne og å gjøre kommunen og de det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge” Vi vil satse på menneskene . – Vi gjennomførte en omfattende brukerundersøkelse som fortalte mye enklere å planlegge både min egen og andres tid. Vi ser hverandres ansatte mer tilgjengelig. i kommunen og på systemer som bidrar til nytenkning, fleksibilitet og forandringsberedskap.oss at hverdagen for brukerne var preget av mye plunder og heft. De tilgjengelighet og booking av møterom er oversiktlig og effektivt. – Samtidig er det ikke til å komme forbi at jeg som rådmann er nødt tilbrukte uforholdsmessig mye tid på e-post-vedlegg som ikke lot seg åpne Jeg er overbevist om at innbyggerne i kommunen merker dette i form av å forholde meg til budsjetter og økonomiske rammer. Jeg må med andreog fagapplikasjoner som fungerte dårlig med de eksisterende kontorstøtte- økt servicegrad. ord kunne rettferdiggjøre våre investeringer ved å dokumentere verdiapplikasjonene. Bare i 2007 ble det registrert omkring 2500 henvendelser Det samme mener Lindemark når det gjelder registrering av saker i som kommer våre innbyggere til gode. IKT-investeringene vi har gjorttil support som gjaldt filformater, e-post og felles-systemene. Det var kommunens nye saksbehandlingssystem, Public 360° fra Software Inno- tilfredsstiller dette kravet, fordi effektiviseringsgevinstene er åpenbare ogfaktisk ikke så vanskelig å konkludere med at noe måtte gjøres. vation. – Fordi dette systemet er enklere å bruke og helt integrert med raskt synlige. I neste års budsjett har vi lagt inn en IKT-besparelse på 15 e-postsystemet blir et større antall saker registrert i forhold til tidligere. millioner kroner sammenlignet med 2009, sier Unni Skaar.10 INNSIKT 24|2010 offentlig sektor og innovasjon - annonsebilag fra magnet media as annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 24|2010 offentlig sektor og innovasjon 11

×