Microsoft dynamics crm brosjyre 2011

1,038 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft dynamics crm brosjyre 2011

  1. 1. Foto: iStockphotoMicrosoft Dynamics CRMØk produktiviteten – jobb mer effektivtMicrosoft Dynamics CRM® er en fullverdig CRM løsning med funksjonalitet for salg, markedsføring ogkundeservice. Microsoft Dynamics CRM gir dine medarbeidere tilgang til kundeinformasjon ogforretningsrelasjoner gjennom en kjent Microsoft Outlook-opplevelse som bidrar til å sikre raskinnføring og raske resultater.
  2. 2. Microsoft Dynamics CRM er:• VELKJENT: Ser og føles ut som andre Microsoft Office programmer som dine ansatte bruker hver dag.• INTELLIGENT: Gir et bedre beslutningsgrunnlag gjennom tilgang til rollebaserte rapporter, dashboard og automatiserte forretningsprosesser.• TILGJENGELIG: Samhandling med andre programmer som Excel, Word, og Sharepoint. Mulighet for å samarbeide, kommunisere og dele informasjon på tvers av PC, mobile enheter og nettleser.Arbeid i Microsoft Outlook som du kjenner fra før og få mest mulig ut av funksjonene til Microsoft Dynamics CRM.Microsoft Dynamics CRM OnlineCRM-løsningen kan installeres lokalt på egne servere eller leies som en tjeneste fra Microsoft. Med Microsoft DynamicsCRM Online trenger du ikke å investere i verken servere eller ny programvare, og det er en oppetidsgaranti på 99,9 %. MedMicrosoft Dynamics CRM Online driftes og vedlikeholdes CRM-løsningen av Microsoft, og du får samme funksjonalitet inettskyen som ved en lokal installert løsning.
  3. 3. Microsoft Dynamics CRM er en komplett CRM løsning med funksjonalitet forsalg, markedsføring, kundeservice og utvidet CRM.SaLG: KuNdESErVIcE:Vinn flere avtaler Få økt kundetilfredshetBruk mer tid på å selge og mindre tid på Tilby en konkurransedyktig kundeservice-administrative oppgaver: opplevelse som bygger kundelojalitet:• Forenkle godkjenninger, automatiser manuelle oppgaver • Gi medarbeiderne dine verktøy som forenkler og sikre beste praksis i hele salgsorganisasjonen. saksbehandling og sørger for at saker eskaleres til• Fokuser på de riktige salgsmulighetene riktige personer.• Øk omsetningen med tilgang til salgsprognoser og • Tilgang til felles kunnskapsbase som samler all kunnskap – rapporter i sanntid. om spørsmål og svar og feilrettinger på ett sted.MarKEdSførING: uTVIdET crM:Få mest mulig ut av Maksimer verdien for dinmarkedsbudsjettet virksomhetUtfør mer effektive markedskampanjer: Administrer alle relasjoner din virksomhet har:• Markedsavdelingen og salg arbeider i samme løsning. • Få kontroll på relasjonene med ansatte, partnere, • Brukervennlige segmenteringsverktøy og enkel leverandører, distributører, forhandlere og mange andre administrasjon av markedskampanjer. viktige relasjoner• Tilgang til rapporter og analyser som gir oversikt over • Øk verdien av din Microsoft løsning gjennom tilpassede hvilke markedsaktiviteter som gir best respons, forretningsapplikasjoner og bransjeløsninger uten å gå konverteringsgrad fra prospekt til kunde, samt en på kompromiss med funksjonalitet, budsjett eller oversikt over kostnader per prospekt og per salg. leveringstid.
  4. 4. SaLGVinn flere avtaler og øk salgetSelgere trenger oversikt over kundene på ett sted. De trenger riktige verktøy slik at de får en kortere salgssyklus,vinner flere kunder, og får lavere kundefrafall. Microsoft Dynamics CRM gir selgere rask tilgang til kundedata og–historikk. Dette gjør at de kan arbeide smartere og bruke mer tid med kunder, forkorte salgssykluser og øke salget.VELKJENT: SALGSVERKTØY SOM DU KJENNER FRA FØRfra prospekt til salg: Få oversikt over all kundekontakt, kommunikasjon,tilbud og bestillinger gjennom hele salgssyklusen, slik at du kan drive effektivtsalg hver gang du er i kontakt med en kunde.Jobb i Microsoft Outlook: Sentral administrasjon av e-post, avtaler,oppgaver, kontakter og kundeinformasjon direkte fra Microsoft Outlook .Effektiviser administrasjon av kundekontoer: Spor all kontakt og aktiviteterfor hver kunde og andre forretningsrelasjoner.Øk salgsproduktiviteten: Få raskt tilgang til den informasjonen dutrenger med forhåndsvisningsruter, personlige visninger og “sist-brukt”-lister. Jobb i Microsoft Outlook og få raskt tilgang til kundedata uten å måtte logge deg på et annet program.INTELLIGENT: FÅ ET BEDRE BESLUTNINGSGRUNNLAGIntelligent oppfølging av salgsmuligheter: Send salgsmuligheter raskttil riktig person med automatiserte regler og prosesser.Effektiviser salgsprosessen: Identifiser raskt muligheter for kryssalg ogmersalg med innebygde analyser.forbedre administrasjon av salgspipeline: Gjennomfør mer nøyaktigesalgsprognoser med individuelle eller felles salgsprognoser. Spor omsetningsmåletter dato, regnskapsperiode eller andre forhåndsdefinerte kriterier.Styrte dialoger: Forbedre produktiviteten med arbeidsflyter forenkeltpersoner, grupper eller virksomheten. Opprett eller tilordneoppgaver og aktiviteter automatisk, basert på ulike regler.Ta bedre beslutninger: Oppnå forretningsinnsikt med fleksible dashboardog innebygde, visuelle rapporter. Bruk innebygde salgsrapporter til å utføre detaljerte analyser uten å måtte spørre IT-avdelingen om hjelp. Få tilgang til salgsrapporter i sanntid – direkte fra Outlook.TILGJENGELIG: SAMHANDLING I SALGSORGANISASJONENInnsiktsfulle koblinger: Identifiser viktige påvirkere, oppdragsgivere ogmyndigheter for hver konto.Øk salget i salgsteamet: Oppnå et bedre samarbeid internt gjennom verktøyfor sanntidskommunikasjon. Se raskt om andre personer er tilgjengelig eller ikke.Sentralisert dokumentstyring: Effektiviser administrasjonen av tilbud,bestillinger, fakturaer og andre salgsdokumenter med funksjoner for helhetligdokumentstyring.Mobil produktivitet: Få tilgang kundedata og kundehistorikk selv om duikke er på kontoret. Oppdater og motta salgsmuligheter døgnet rundt, ogsvar raskt på kundeforespørsler når du er på farten.forenkle arbeidsflytprosesser: Effektiviser godkjenninger, automatiser Få tilgang til kundedata gjennom Mobile Express.oppfølgingsoppgaver og sikre beste praksis i hele salgsorganisasjonen medfleksible arbeidsflyter.Kraftfulle portalløsninger: Styrk samarbeidet med partnere og kunder gjennom portalløsninger for Microsoft Dynamics CRM.
  5. 5. MarKEdSførINGUtfør mer effektive markedskampanjerI Microsoft Dynamics CRM jobber marked- og salgsavdelingen i samme løsning. Dette sikrer et optimalt samarbeidslik at bedriften får maksimal avkastning fra markedsbudsjettet. Virksomheten sikrer at alle salgsmuligheter følgesopp og markedsavdelingen får tilgang til rapporter som viser konverteringsgrad fra prospekt til kunde,samt en oversikt over kostnader per prospekt og per salg.VELKJENT: MARKEDSFØRING SOM ER TILPASSET DINEBEHOVBrukervennlig Outlook-opplevelse: Forbedre effektiviteten med sentraladministrasjon av e-post, avtaler, oppgaver, kontakter og kampanjeinformasjondirekte fra Microsoft Outlook.forbedret dataadministrasjon: Effektiviser dataimport og forbedre data-kvalitet med enkle verktøy for dataimportering og innebygde funksjoner fordatavasking.Detaljert segmentering: Identifiser aktuelle kunder og lag markedslister medfleksible segmenteringsverktøy og regler for betinget formatering.Hurtigkampanjer: Gi salgs- og markedsavdelingene mulighet til å lage Få oversikt over markedsbudsjettet direkte fra Microsoft Outlook.hurtigkampanjer ved bruk av ferdigbygde kampanjemaler oghurtigkampanje-funksjoner.forenklet kommunikasjon: Gjør kommunikasjonen enklere med innebygdutskriftsfletting, e-postmaler og mulighet til å konvertere markedsaktiviteter til salgsmuligheter med ett klikk.INTELLIGENT: INNSIKTSFULL INFORMASJONKampanjer: Definer og spor kampanjebudsjetter, oppgaver, aktiviteter ogavtaler med helhetlig kampanjeadministrasjon.Effektiv håndtering av salgsmuligheter: Mål kampanjeeffektivitetenved automatisk å spore kampanjesvar mot genererte salgsmuligheter,tilbud og ordre.Helhetlig responssporing: Sørg for at respons og salgsmuligheter rutesvidere til riktig selger – med integrert historikk og kampanjeinformasjon.Innsiktsfulle markedsrapporter: Tilgang til rapporter og analyser som gir oversikt over hvilke markedsaktiviteter som gir best respons og som viserkonverteringsgrad fra prospekt til kunde. Få tilgang til visuelle markedsrapporter i sanntid.TILGJENGELIG: EFEKTIV MARKEDSFØRING MEDSAMHANDLINGDokumentstyring: Gjør produksjonen av markedsplaner, kampanjemateriell ogandre dokumenter enklere med mulighet for å dele dokumenter.Samarbeid: Styrk samarbeidet i markedsavdelingen. Gi medarbeiderne mulighetfor å sette opp aktivitetslister med oversikt over ulike oppgaver som må gjøres iforbindelse med en markedskampanje for å sikre at alle jobber mot fellesmålsetninger.Sømløs administrasjon av aktiviteter: Forbedre effektiviteten vedmarkedsaktiviteter og spor enkelt kampanjerespons med innebygde funksjoner. Få raskt oversikt over kampanjerespons – direkte fra Outlook.
  6. 6. KuNdESErVIcEfå økt kundetilfredshetMicrosoft Dynamics CRM er en brukervennlig løsning med rollebaserte arbeidsflater som enkelt kan tilpassesbedriftens kundeserviceprosesser. Når marked, salg og kundeservice har tilgang til og jobber med de samme dataene,fremstår bedriften som både mer effektiv og koordinert i dialog med kunder og forretningsforbindelser.VELKJENT: GJØR KUNDESERVICE MER EFFEKTIVforenklet saksbehandling: Dra nytte av intuitiv saksbehandling og gjør detenklere for medarbeiderne å opprette, avslutte eller spore saker.Jobb i Microsoft Outlook: Kjente brukergrensesnitt som kan rollestyres, og somkrever minimalt med opplæringfull historikk over all kontakt: Spor detaljene for hver kontakt, inkluderttilbud, bestillinger, kontrakter og saker, slik at medarbeiderne kan levereriktig service til riktig tid.Service-respons: Minimere registreringsarbeid for å øke både responstidog redusere kostnader for hver enkelt henvendelse. Få raskt oversikt over hvert kontaktpunkt i virksomheten.INTELLIGENT: KOMPLETT OVERSIKT OVERKUNDESERVICEServiceplanlegging: Administrer serviceavtaler, lokaler og utstyr medfunksjoner for planlegging av service.Serviceanalyser: Få bedre innsikt med konfigurerbare dashbord, drilldown-analyser og integrert datavisualisering.Ressursoversikt: Rask oversikt over tilgjengelige ressurser i forhold til kundensønsker og krav. Automatisk møtebooking i de enkelte individers MicrosoftOutlook kalender.Overvåkning av servicehenvendelser: Få bedre innsikt i service- ogsupportaktiviteter og møt servicenivå-avtalene (SLA-avtalene) gjennom effektivsystemovervåkning.Styrte serviceprosesser: Effektiviser saksavslutning og videresending med styrtedialoger, automatiserte prosesser og regler for betinget formatering. Få bedre innsikt med visuelle grafer og dashboard.Oppfølging av servicemål: Spor servicemål, slik som løsning ved første kontaktog gjennomsnittlig samtaletid med omfattende funksjoner for administrasjon av målsetninger.TILGJENGELIG: EFFEKTIV KUNDESERVICE BASERT PÅSAMARBEID OG RESPONSEVNEDokumentstyring: Administrer saker, serviceavtaler og “ofte stilte spørsmål”med innebygd dokumentstyring i Microsoft SharePoint.Kunnskapsdatabase: Samle all kunnskap om spørsmål og svar, og feilrettingerpå ett sted.Prosess støtte: Sikre at alle involverte parter både internt og eksternt i en gittprosess følger opp til avtalt tid på tvers av både avdelinger og bedrifter.Selvbetjening på web: La kundene finne svar, lage sine egne saker ogplanlegge serviceavtaler på web – 24 timer i døgnet. Få raskt oversikt over saker og serviceavtaler.
  7. 7. uTVIdET crMMaksimer verdien for din virksomhetI dagens marked har bedrifter behov for å styre alt, ikke bare relasjonene med kundene. De trenger også verktøy somkan styre relasjoner med ansatte, partnere, leverandører, distributører, forhandlere og mange andre viktige relasjoner.Microsoft Dynamics CRM kan enkelt tilpasses disse scenarier for “Utvidet CRM” og øke verdien av din Microsoft løsning.VELKJENT: VERKTØY SOM ER KJENTEStrømlinjeformet brukeropplevelse: Bruk rollebaserte skjema med “dra og slipp”-tilpasning og ferdige maler for å optimaliserebrukeropplevelsen.Rask utvikling: Gjør applikasjonsutviklingen raskere med et deklarativtrammeverk som opererer på et høyt abstraksjonsnivå for større enkelhet.Datatilgang og sikkerhet: Gi de riktige personene tilgang til datagjennom bruk av sikkerhet på feltnivå og rollebaserte skjema.Arbeidsflyt: Automatiser forretningsprosessene med arbeidsflyt, inkludertet visuelt designmiljø, full programmatisk tilgang og avanserte triggere. Administrer flere utvidede CRM-løsninger, inkludert import, eksport og alternativer for installering i nettskyen.INTELLIGENT: TILGANG TIL FORRETNINGSKRITISKINFORMASJON I SANNTIDDasboard i sanntid: Få et bedre beslutningsgrunnlag med tilgang tildashboard i sanntid, ad-hoc-analyser og drilldown-funksjonalitet.Rollebasert rapportering: Tilpass rapportene dine slik at de tilfredsstiller dine spesifikke behov med fleksible og enkle verktøy for oppretting ogdeling av informasjon.Styrte prosesser: Sett opp styrte prosesser som gjør det enklere å arbeidekonsekvent og effektivt.Statusovervåkning: Spor fremgang og identifiser muligheter for å forbedreresultatene med aktivitetsovervåkning som dekker hele systemet. Gi brukerne tilgang til forretningsinformasjon i sanntid.TILGJENGELIG: APPLIKASJONER SOM ER FLEKSIBLEOG STØTTER SAMARBEIDKontekstuelle dokumentbibliotek: Gi øyeblikkelig tilgang til kontekstuelledokumenter knyttet til alle dataoppføringer eller forretningsenheter.Teamledelse: Gjør samarbeid enklere gjennom teambasert eierskap avoppføringer. Gi medarbeiderne verktøy som gjør det mulig å samarbeide,kommunisere og dele informasjon på tvers av PC, mobil og nettleser.forretningsforbindelser: Lag integrerte applikasjoner som brukerinformasjon fra andre applikasjoner ved hjelp av verktøy for administrasjonav forretningsforbindelser og sosiale nettverk.Rask integrasjon: Bedre utnyttelse av teknologiinvesteringer gjennom innebygde Microsoft Office-funksjoner og sømløs integrasjon medtredjepartsløsninger. Alle kontakter og andre relasjoner kan knyttes opp til sosialeLøsningshåndtering: Enkel import, eksport og administrasjon av applikasjoner nettverk direkte i Outlook og Microsoft Dynamics CRM.som gjør Microsoft Dynamics CRM enda mer relevant og enkel å bruke.Microsoft Dynamics Marketplace: Du kan raskt finne verdifulle applikasjonerog tjenester levert fra Microsoft Partnere i Microsoft Dynamics Marketplace.
  8. 8. Prøv Microsoft Dynamics CRMgratis i 30 dager! www.microsoft.no/crmSøk etter løsning iMicrosoft Dynamics Marketplace • Mulighet for å finne, laste ned og ta i bruk tilleggsprogrammer. • Søk etter tilleggstjenester levert gjennom Microsoft partnere. • Søk etter en Microsoft Partner som kan bistå med implementering, tilpasninger og mye mer. http:/crm.dynamics.comKontakt oss Dynoweb@microsoft.com www.microsoft.no/crm

×