22 23 statnett

340 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 23 statnett

  1. 1. STATNETT Statnett på startstreken: – Vi gikk fra å snakke om ny telefoniløsning og PBX-plattform til å diskutere samhandling for ett Piloten som tok av år siden da vi satt 30 ansatte i pilot med Unified Communications fra Microsoft. Etter kort tid var entusiasmen blant de ansatte så stor, at vi måtte utvide piloten til hundre testbrukere. Knut Sandaas er prosjektleder for kommuni- undersøkelser underveis, og styringsgruppen klienten, men har også fått tilbud om en kasjons- og samhandlingsløsninger i Statnett. har tatt våre anbefalinger videre til ledelsen eLæringsmodul utviklet for oss. Statnett har testet Unified Communications der alle beslutninger har blitt forankret. basert på Microsoft Office Communications Det tror jeg er en forutsetning for at et slikt Hvilke umiddelbare gevinster har dere Server og forbereder seg på å rulle ut løsnin- prosjekt, som etter hvert angår hele Statnett, høstet, og hva er forventningene knyttet gen i hele organisasjonen. skal lykkes. til langsiktig avkastning på investeringen? Hva er de viktigste grunnene til at dere Kan du beskrive implementerings- – På kort sikt forventer vi en nedgang i korte valgte å etablere en ny samhandlings- prosessen og hvilke planer dere har for beskjeder og spørsmål som sendes på e-post. plattform i organisasjonen? eksempel knyttet til opplæring? Denne typen kommunikasjon kommer til å skje på chat, der alle til en hver tid kan se – I utgangspunktet var dette et telefoni- – Den planlagte implementeringen kan best hvem som er tilgjengelig og hvem som er prosjekt som startet for fire år siden, der beskrives som et “rent brudd”. Erfaringene fra opptatt. Så regner vi også med at sentral- målet var å bytte ut løsninger som var i ferd piloten, der begeistringen for de nye verktøy- bordet vil se en nedgang i henvendelser som med å bli gamle. Vi har kjørt en rekke piloter ene har vært stor, har gjort oss overbevist om må settes videre i organisasjonen, noe som vil på tradisjonelle løsninger og erfaringen med at vi kan gå fra den gamle til den nye løsning- gi dem bedre oversikt og mer tid til å være disse gjorde oss stadig mer oppmerksomme en nærmest over natten uten å etablere en servicestasjon for flere. på svakhetene ved disse proprietære plattfor- overgangsordninger og mellomløsninger. mene. Da vi etter hvert også tok med sam- Det betyr at alle mister den fysiske kontor- – På lang sikt vil Unified Communication handlingsløsninger i vurderingen, tok det ikke telefonen fra en dag til en annen og må over endre måten vi jobber på: Det skal bli lettere å lang tid å se at en slik løsning ville løse flere på mobil og softphone. For å sikre at denne styre egen tid og egen arbeidssituasjon, sam- utfordringer på en gang: Vi kunne erstatte alle opplevelsen skal bli så positiv som mulig, har tidig som du har enklere tilgang på kollegaer eksisterende løsninger med en ny. Hele kon- vi brukt mye tid på å teste utstyr for å finne andre steder i organisasjonen. Forventningen sernet ville befinne seg på en integrert platt- det som gir best kvalitet, for eksempel på lyd. er at dette skal øke effektiviten, uten å øke form og funksjonaliteten favnet alt fra chat presset på hver enkelt medarbeider. og e-post til status-visning i Communicator ”– På lang sikt vil Unified som forteller om en medarbeider er til stede Communication endre Hvorfor valgte dere Microsoft som eller ikke, IP-telefoni og mobil. At en ansatt måten vi jobber på...” plattform? kunne flytte på seg, gjerne permanent fra ett kontor til et annet, uten at det ga behov Microsoft Office Communication Server er for tilpasninger hos IT-avdelingen, er også et Når det gjelder opplæring ser vi at mye går hyllevare, grensesnittet er kjent for alle og tungt argument. av seg selv. De tretti første pilotene fikk et selv om funksjonaliteten er avansert, så er grunnkurs, mens de 70 neste måtte klare seg brukerterskelen lav. Erfaringene våre viser Hvilke forretningsområder deltok da på egenhånd. I dag er det ingen forskjell på at løsningen er oppe og går nærmest “rett beslutningen ble tatt og hvem er det som hvordan de bruker løsningen. Samtidig tar vi ut av boksen” – og mens vi har sittet her og benytter løsningen? ikke sjansen på å innføre en ny samhandlings- snakket, har kollegaen min på kontoret ved løsning uten å sikre at så mye som mulig av siden av flyttet alle brukerne over på R2- – Prosjektet er drevet av IT, men forankret funksjonaliteten blir tatt i bruk så raskt som versjonen av server-løsningen. Der har du en i hele organisasjonen gjennom en styrings- mulig. Vi har vurdert det engelskspråklige stor del av bakgrunnen for valget. gruppe. Vi har gjennomført en rekke bruker- materialet som følger med Communicator- 22 TEKST: JAN-SVERRE SYVERTSEN FOTO: TERJE BORUD 23

×