Microsoft Magasinet nr 1 2010- "Telenor ASA og Way of work prosjektet- sparer penger og skaper verdi"

899 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft Magasinet nr 1 2010- "Telenor ASA og Way of work prosjektet- sparer penger og skaper verdi"

  1. 1. TElENOR Telenor ASA og Way of Work-prosjektet Sparer penger og skaper verdier med avansert Unified Communication og samhandling Mens organisasjoner over hele verden lurer på hvordan de skal forholde Det er på mange måter et seg til nye sosiale medier, har 40 000 ansatte i Telenor Gruppen flyttet nyskapende sosialt prosjekt inn i selskapets virtuelle arbeidsplass, Way of Work (WOW). vi har satt i gang, sier Jan Taug, Vice President, Global Collaboration i Telenor ASA. – Det er på mange måter et enormt, sosi- utlandet, var Telenor Gruppen i 2006 et piloter økt frem til 2008 med 500 arbeids- forankring og fokus på organisasjons- som det har gitt dem mulighet til å se, viklingskostnadene og pilotprosjektene, er alt eksperiment vi har satt i gang, sier Jan selskap som var modent for å tenke sam- grupper og ca. 5000 brukere av en virtuell utvikling, holdninger og adferd, mener Jan hvilket potensial som ligger i denne måten store. Det er også kravet til dokumentasjon Taug, Vice President, Global Collaboration handling på tvers av funksjoner og lande- arbeidsflate som stadig utviklet seg og ble Taug. å jobbe på. av endring, kostnadskutt og verdiskapning. i Telenor ASA. Arbeidet med Way of Work- grenser. Kulturen og organiseringen i bedre. Piloten var en suksessfaktor siden – En slik løsning, som består av både – Det er viktig å fokusere på hva man kan konseptet (WOW) startet i slutten av 2005. virksomheten er basert på en stor grad av vi jobbet tett med arbeidsgrupper og funksjonalitet fra sosiale medier og mer Overgangen fra tradisjonelle arbeids- spare gjennom en slik løsning, og effekt- Taug tok utgangspunkt i sin ferske Ph.D. selvstyring; det skal være lett for selskapene fanget opp mange behov og gode proses- tradisjonelle verktøy, som e-post og prosesser til en større grad av digitale ene kommer ofte etter to-tre år, mener der han hadde forsket på sammenhengen å ta beslutninger lokalt. Samtidig fører en ser underveis. I 2009 var målet å få hele chat, handler 80 prosent om mennesker pro sesser, er på mange måter videre- Taug. Pilotarbeidet har imidlertid avdekket mellom kunnskap og verdiskapning. slik modell til et lokalt fokus med lite sam- organisasjonen på, og nå er rundt 40 000 og 20 prosent om teknologi. Samtidig føringen av flytting til Fornebu på 90-tallet, mange nye områder der man kan forvente handling på tvers. Da vi begynte å diskutere ansatte på WOW-tjenestene, som blant er dette nyskapende teknologiske løs- i følge konsernsjefen. effekt og det er utarbeidet et business Way of Work-konseptet består av løs- nye måter å jobbe på med HR, var det ikke annet er basert på SharePoint løsninger ninger der teknologien er en sentral – Å flytte over på den virtuelle arbeids- intelligence verktøy som kan bidra til å ninger og funksjonalitet som de ansatte vanskelig å overbevise dem om at den glo- og Unified Communication fra Microsoft. suksessfaktor og den tekniske biten må flaten innebærer en grunnleggende an- dokumentere disse effektene. Og vi foku- finner online og som legger til rette for bale organisasjonen hadde mye å vinne på Mobilintegrasjon har også vært en viktig ikke undervurderes. løsningen er ut- nerledes måte å jobbe på. Sannsynligvis serer på både finansielle og ikke finansielle samarbeid, kunnskapsdeling og kom- en mer effektiv arbeidsmodell og struktur del av pilotarbeidet, og som en av få i viklet i skjæringspunktet mellom IT, HR er denne overgangen viktigere og van- resultater. munikasjon. Funksjonaliteten omfatter som sikret deling av kunnskap og fokus på verden tester vi nå i Norge integrasjon og kommunikasjon, med konsernledelsen skeligere enn den vi gjorde da vi flyttet til Taug viser til eksempler basert på endrede blant annet Mysite (bedriftens Facebook), innovasjon og nytenkning. Det ble opptak- av mobile tjenster i den virtuelle arbeids- godt representert i prosjektgruppen. nye lokaler på Fornebu, sier Jon-Fredrik reisemønstre for 118 ansatte i 2007 fordi Communicator (Messenger), en ny og ten til Way of Work-prosjektet. plassen for 200 medarbeidere. Det har gitt oss tyngde når vi har solgt Baksaas. de brukte WOW. Foreløpige anslag viser moderne portal og virtuelle arbeidsrom inn WoW til Telenorselskaper over hele at dette representerer et redusert CO2- for samhandling. Det hele er integrert i en Viktigere enn Fornebu? Forutsetninger for det som nå virker som verden. At Baksaas og hans team også Spare penger eller skape verdier..? utslipp på opp mot 100 tonn. I samme felles løsning. – Vi startet med fem pilotgrupper, som en vellykket adopsjonsprosess – ikke har tatt løsningen i bruk, har selvfølgelig Investeringene i ny teknologi i konsernet setningen forteller han om 90 tekniske – Etter 10 år med enorm vekst, spesielt i vokste til 15 i 2006. Deretter har antallet utrulling – er blant annet sterk toppleder- bidratt til å trekke andre med seg, samtidig og datterselskapene, lagt sammen med ut- eksperter som fire ganger per år pleide 18 TeksT: Jan-Sverre SyvertSen FoTo: terJe Borud 19
  2. 2. TElENOR ANNONSE Is NOW the right time to move your enterprise applications to the cloud? Be IT progressive The Avanade Why choose Microsoft For more information Advantage cloud-based services? visit Avanade is one of the few organi­ • A seamless transition www.thecloudadvantage.com ”Vi kan for eksempel fokusere på 20 prosent mindre sations that can successfully take • Flexible access or contact Andreas Dolven at reising, men samtidig sette et mål om å øke samhandling you through the entire transition • An evergreen approach andreas.dolven@avanade.com med 20 prosent ved bruk av den virtuelle arbeidsflaten.” to online services. • A future­proof approach or phone +47 90592931 • Predictable and easy payment Our significant options • Freed­up IT resources footprint in BPOS • Collaborate up and down your å treffes på hotell er et sted i verden for på dette prosjektets verdiskapende evne, Telenor ASA Konecranes, a global industrial supply chain å jobbe sammen. Da denne workshopen enn mulighetene til å kutte kostnader. Telenor er en av verdens ledende manufacturer with sales over ble gjennomført virtuelt ved bruk av 2010 er året for adopsjon, ”best practice leverandører av telekommunika- $2.5B and operations in over 400 liveMeeting og SharePoint økte deltagel- transfer” og ”business impact” i den sjonstjenester. Selskapet er sterkt locations in 20 countries had an sen, og dermed også den intellektuelle norske telegiganten. De skal videreutvikle til stede i Sentral- og Øst-Europa operating problem. Their organisa­ kapitalen, til 190 personer. I tillegg sparte prosesser som gjør at de jobber smartere og Asia og ledende på mobil-, tion had multiple email systems, Telenor ca. to millioner i kostnader og de enn sine konkurrenter. bredbånd- og TV-tjenester i Norden. and their web conferencing and ansatte slapp en uke borte fra familien. Vi – Vi kan for eksempel fokusere på 20 pro- video conferencing solution wasn’t kaller denne tripple bunnlinjen ”the con- sent mindre reising, men samtidig sette Telenor-konsernet er notert på Oslo worth what they were paying. For venient truth” der vi sparer tid, kostnader et mål om å øke samhandling med 20 Børs med hovedkontorer på Fornebu a company operating in so many og CO2. prosent ved bruk av den virtuelle arbeids- utenfor Oslo. Det har mer enn 150 locations, these tools are business flaten. Og jeg snakker helst ikke om spart års erfaring innen telekommunika- critical. Avanade worked in collabo­ For Jan Taug er det imidlertid mulighetene tid, men velger å se på den sparte tiden sjon, er rangert som en av verdens ration with our customer to con­ til å skape nye verdier for Telenor som gjør som ekstra tid vi kan bruke på kundene største mobiloperatører med 174 solidate their email systems down WOW viktig. våre eller til innovasjon. Sparer vi 20 min- millioner mobilabonnementer på to one, hosted online through – Underveis har vi kartlagt og dokumentert utter på communicator-bruk hver dag verdensbasis (per 4. kvartal 2009), Microsoft cloud­based services. både før og etter innføringen av WOW- per medarbeider, så skal for eksempel hadde driftsinntektene på 107 mil- tjenestene og utviklet ”best practice” på en denne tiden brukes til å tenke innovativt liarder kroner i 2009 (inkludert rekke områder. Det gjør oss i stand til å gå og å jobbe med nyskapning. Først da Kyivstar), virksomhet i 14 land og inn i 2010 med en baseline som sier noe kan vi snakke om god ”business impact”, mer enn 40 000 ansatte. om hvordan ting har vært og hva vi kan avslutter Jan Taug. forvente. Og jeg har naturlig nok større tro 20

×