Microsoft Magasinet nr. 1 2010- "Samhandling og innovasjon"

888 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft Magasinet nr. 1 2010- "Samhandling og innovasjon"

  1. 1. ANNA KIRAH Samhandling – en forutsetning for innovasjon ”Det er denne delte hukommelsen og felles intelligensen som utgjør den intellektuelle kapitalen i en organisasjon.” Vi er i ferd med å bevege oss fra en verden basert på logikken fra den industrielle revolusjonen, til en verden styrt av informasjon – og av de som forstår informasjons- strømmene. Den største utfordringen vi møter handler om å erstatte den ”gamle”, sekvensielle tankemåten med et nytt tankemønster som utnytter relasjonelle prosesser fullt ut. Av Anna Kirah, innovasjons- og designantropolog. Anna Kirah er innovasjons- og designatropolog. Hun er tidligere Senior Design Anthropologist i Microsoft Corporation der hun jobbet med fokus på adferdsbasert forskning, globale trender i ”social computing”, digital konvergens, produktinnovasjon og global strategi. Informasjonen Kirah og hennes kollegaer samlet, ble løpende meldt tilbake til teamene som jobbet med blant annet nye versjon av Windows Live Messenger og Windows XP. Hun er spesielt opptatt av de sosiale effektene av programvare og tilpasning av funksjonalitet, brukergrensesnitt og prosesser på brukernes premisser. Før hun kom til Microsoft jobbet Anna Kirah blant annet for Boeing, der hun drev adferdsbasert forskning knyttet til utviklingen av nye flymodeller. I dag driver hun Kirah Consult med base i Danmark og Norge. Hun holder foredrag, har en rekke styreverv og er rådgiver i innovasjonsprosjekter for kunder over hele verden. For å etablere et nytt tankemønster og å Felles hukommelse og felles samhandling, innenfor rammen av for eks- oppnå grunnleggende endring i en orga- intelligens empel Facebook eller Unified Collaboration, nisasjon, er det ingen vei utenom å forstå Vi lever i en tid preget av en overveldende etablerer en felles hukommelse som er hva det er som driver medarbeiderne og mengde informasjon og utallige informa- tilgjengelig gjennom verktøyene som grup- interessegruppene (stakeholders) knyttet sjonsstrømmer som flyter i og forbi hver- pen bruker (for eksempel Internet Explorer, til en virksomhet. Det handler om behov, andre. I et forsøk på å takle denne over- Communicator og MySite) men også ønsker, drømmer, ambisjoner, erfaringen belastningen, både hjemme og på jobb, gjennom kjennskapen til enkeltpersoner i og kompetansen til de ansatte, forhandlere, bruker vi fortsatt strukturer og prosesser som gruppen. Det er denne delte hukommel- partnere, kunder, samfunnet – og kanskje virker best i en verden basert på industriell sen og felles intelligensen som utgjør den enda flere. Først når denne informasjonen logikk. Problemet er at disse strukturene og intellektuelle kapitalen i en organisasjon. For er samlet, organisert og forstått er det mulig prosessene ikke lenger speiler virkeligheten å utnytte den maksimalt og videreutvikle å identifisere relevante relasjoner og å be- slik den fungerer i praksis (og kanskje har den, må denne kunnskapen dokumenteres gynne å utvikle eller implementere verktøy de aldri egentlig gjort det). Vi lever i et kaos og lagres – men enda viktigere; den må som skal underbygge samhandling. og en forutsetning for å håndtere dette er å distri bueres, deles og brukes av alle som lære seg å oppdage logikken og potensialet, jobber i en virksomhet. Målet med å kartlegge relasjoner er å relasjonene og mønstrene i denne tilsyne- finne eksisterende eller tidligere mønstre i latende utstrukturerte situasjonen. En forutsetning for suksess informasjonsflyten knyttet til en virksomhet. Samhandling dreier seg om kommunikasjon, Web 2.0 og Enterprise 2.0 er å utvikle verk- virvel av flere informasjonsstrømmer. utsetning for innovasjon. Ved å avdekke hvor disse informasjons- Et industrielt tankemønster er forankret i interaksjon og innovasjon, integrert i en delt tøy som gjør oss i stand til å se relevansen strømmene overlapper hverandre, har man sekvensielle prosesser og produksjonslinjer, strøm av informasjon innenfor og utenfor og sammenhengen mellom de forskjellige Det er fullt ut mulig, med dagens løsninger Jeg vil gå så langt som å si at dette er helt et godt utgangpunkt for å etablere sam- i en a til å-modell. Måten mennesker natur- organisasjonens grenser. Synkront med informasjonsstrømmene. Vi må lage pro- og med et akseptabelt nivå på sikkerheten, nødvendig og et avgjørende neste skritt handling som vil spare tid og ressurser – og lig tenker på, er imidlertid mer relasjonell denne informasjonsstrømmen eksisterer gramvare og funksjonalitet som erstatter å oppnå denne formen for informasjons- hvis et selskap skal lykkes med å nå sine enda bedre; skape et arbeidsmiljø som forut- og omfatter faktorer som er langt fra line- det en rekke andre strømmer som det det sekvens ielle tankemønsteret med et deling og å bli en kunnskapsdelende orga- mål. For hvis ikke din organisasjon gjør det, setter deltagelse og ansvar fra alle de ansatte ære, noen ganger beskrevet som ”the også er viktig å være koblet opp mot. annet som dytter informasjon ut av statiske nisasjon som legger til rette for innovasjon. kan du være helt sikker på at den største i hele organisasjonen. web of complexity”-modellen. Moderne Utfordringen i denne tidlige fasen av og isolerte systemer og inn i en konstant Og samhandling er en grunnleggende for- konkurrenten allerede er godt i gang. 16 TEKST: JAN-SVERRE SYVERTSEN FOTO: TERJE BORUD 17

×