Management events 18 sept 2012

568 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Betersamenwerkenbinnenuworganisatie,inclusiefbijmedewerkers in het business proces, Aanwatvoor ICT hulpmiddelen op de werkplekdenkt u dan?En voor de samenwerkingrichting partners/leveranciers en klanten/studenten? (Video & contentcreatie / IM / presence / webcollaboration / Social tools / mogelijkheidvoorverschillende devices)Aanwelkevendorendenkt u dan?Welkeeisenstellenaan de experience van bijvoorbeeld Chat, Presence & Video? (openstandaarden / stabiliteit / Kwaliteit / gebruiksvriendelijkheid / laagdrempelig)Bijwelke type gebruikerskunnen we de meesteproductiviteits- en effectiviteitsvoordelenbehalen? (kenniswerkers / projectmanagers / mobielewerkers / internationalemedewerkers)In dezepresentatiewilik u graagmeenemen in de veranderingen die we zien in de manier van samenwerker in deze post PC wereld en hoe u zichhier op voorkuntbereiden
 • Laten we eenskijkennaar de traditionele compute stack watbinnen IT jarenlangals de goudestandaardheeftgefungeerd, en hoe dit is veranderd inrelatie tot recenteinnovaties<click>Applicaties: Eerderwerkten we met email. word en excel, nu gebruiken we web based, cloud applicatieszoalssalesforce, boekhoudpakketten, google docs, enzClient OS: Eerderwerkten we sec met windows, nu spenderen we zeker net zoveeltijd met iOS, Androidof MacosXServers: De meestemensenzien de servers niet, maar Linux/Unix is 70-80% van de market.Devices: Vroeger deed je al het ‘echte’ werk op een PC, Vandaaggebruiken we naast de PC een Mac, Tablet, Smartphone, een Video systeem etc.De ‘PC Only World’ is nietmeer. Iederelaag van de Stack van Applicaties tot aan OS en devices zelfhebbentemakengekregen met nieuwealternatievetechnologieen.Watdoen we hiermee? De traditionele IT architectuur is niettoerijkend
 • [VRAAG] Welke van dezeontwikkelingenvindt u het meestinteressant of verrassend? [follow that thread if possible]De informatie op dezediawordtvoortdurendbijgewerktomdat de zakenzosnelveranderen. Mobiliteit en virtualisatiehebbensignificanteeffecten op de manierwaarop we werken en toegangkrijgen tot applicaties en informatie. De consumerisatiekrijgt steeds grotereinvloed op de manierwaarop we zakendoen - nietalleen met onzeklanten, maar ookbinnenonzeorganisaties.
 • De IT-marktverandertsnel. En erzijngroteveranderingengaande.BYOD drijftmeerdanenkeltelefoonkeuzesDe User experience voor Video is van essentieelbelang. De groei van Cloud gebaseerdeapplicatiesgaatsnellerdanverwachtEn omdezetransitietekunnenadresseren is het noodzakelijkdatde juistearchitectuurgekozenwordt
 • BYOD is here to stayUitonderzoekblijktdat 76% van de IT leidersconsumerizationand BYOD erg positiefzijnvoorhet bedrijf. De top 2 voordelen van BYOD zijnverbeterdeproductiviteit en hogere job tevredenheid.Door deze trend is de verkoop van het aantal smart phones en tablets veel harder aan het groeiendan Windows devices en Microsoft is heeftgrotemoeiteom relevant teblijven in de Post-PC world. Zoals Steve Ballmer’s zelfaangeeft:“We always want Skype to be first and best on Windows.’ May 28, 2012, NY TimesHet verledenheeftlatenziendatwanneer Microsoft zijneigen operating systems prioritiseertbovenandere, de klanthieruiteindelijk de dupe van is.Alsklantzijnde: Wilt u dat Microsoft het succes van Windows prioritiseertboven UW succes met iOSand Android?
 • OS & Device concurrentiewordtheviger.Apple dumpt Google Maps met iOS6 – Zehebbenbeslotendat het nietmeer in hunbelang is omdeze software vd concurrent standaard in het iOStehebbenApple klaagt Samsung aanGoogle koopt Motorola Mobility voor $12.5 miljardEn Microsoft introduceertthe Surface line van tablets– Google, Apple and Microsoft concurreren op Operation Systems (OS) en devices. Alle3 de vendorenconcurrerenvoorhetzelfdedeel van de IT stackAlsklantzijnde, wil je nu kiezenvooreen software applicatiezoalsbijvoorbeeldLync op hardware zoals de iPad, wetendedat Apple en MS alleen maar groterevijandenworden? Cisco heeftdezeconflictenniet met deze device producenten want wijomarmenjuist de BYOD wereld. Microsoft gelooftnog steeds in een BYO Windows wereld.From Microsoft’s 2010 10KThe strategic importance of a vibrant ecosystem increases as we launch the Windows 8 operating system, Surface devices, and associated cloud-based services. We face significant competition from firms that provide competing platforms, applications and services. We will also continue to invest in new software and hardware products, services, and technologies, such as the Surface line of Microsoft-designed and manufactured devices announced in June 2012.So, despite the fact that Microsoft is now interested in supporting iOS and Android, that does not mean that Apple and Google are motivated to return the favor – especially when they know that Microsoft has just lunched the Surface tablet which is trying to put the iPad and Nexus out of business.
 • Het draaitallemaalom het verkrijgen van de juisteinformatiebij de juistemensen op het juiste moment om de juistebeslissingtenemen. Goedgeïnformeerde en tijdigebeslissingenzorgenernietalleenvoordatuwmedewerkershunwerkgedaankrijgen, maar ditzalbijdragenaan de productiviteit, innovatie en groei.
 • Je wilt nietenkeleenvastewerkplekgeorienteerdecommunicatie-oplossingbieden. One size does NOT fit all. Uwcommunicatie en collaboration-oplossingmoetzichrichten tot bedrijfskritischefuncties en profielen, zoals contact centers, winkels, openbareveiligheid, kenniswerkers, executiveoverleg, mobielewerknemers.Dit is vaakeencomplexe en kritischeomgeving die niet dooriedere vendor end-to-endgebodenkankanworden.
 • De Magic Quadrant voor UC is zojuistweergepresenteerd en daarinheeft Cisco de leiderschapspositie van Microsoft overgenomen. Eenleiderheefteenvolledigaanbod, sterkeaanwezigheiden laat in de pratijkziensuccesvoltezijn. Verderheeft de leider de potentieom de footprint in UC uittebreiden in gerelateerdemarkten. Gebruikersverwachtenvolledige UC functionaliteiten over alle devices en OS-en
 • Cisco levertdit platform on premise en vanuit de Cloud
 • Laten we even kijkennaareenkortfilmpjewaarin we eentypischewerkdagschetsenwaar men voorzien is van Cisco’s people centric collaboration.
 • We pratenvaak over ‘de’ Cloud, terwijl het eigenlijkeenwereld is van vele Clouds.Cisco heeftflinkgeinvesteerd in partners in staattestellenomkrachtige cloud propositiestebieden.Eengoedvoorbeeld is onze Hosted Collaboration Solution (HCS)Hierhebben we nu 34 Partners - deze partners hebbeninmiddelsmiljoenengebruikersaangesloten. Cisco is committedomverschillende deployment modellenaanonzeklantentebieden: Volledig on-premise, volledig in the cloud en alleswatdaartussen in gewenst is.
 • Ditzijnenkelwatvoorbeelden van het Cisco portfolio. We gaangraag met u in gesprek over uwspecifiekesituatie en bijbehorendewensen.Dank u welvooruwaandacht.
 • Management events 18 sept 2012

  1. 1. Samenwerken in een ‘post PC’ wereld Michel van Heiningen Business Development Manager September, 2012© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 1
  2. 2. We are moving to athe POST PC era we worked in PC world© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 2
  3. 3. How Fast Are Things Changing? 1 million Android activations per Of the 5.9 billion mobile cellular In 2015, 90% of traffic on day subscribers, over 2.5 billion access networks will be video the Internet. (Cisco VNI) Android is the #1 mobile OS, two Mobile broadband subscriptions years ahead of predictions outnumber fixed broadband by 2:1 (Google 2/2012; Gartner) (ITU 10/2011) Users share 30 billion pieces of Nearly 1/3 of the collaboration 15% of enterprise desktops and content and spend 700 billion market will be hosted by 2013 laptops will be managed under a minutes on Facebook, each (Gartner, IBSG) hosted virtual desktop model by month 2014 (12/011) (Gartner)© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 3
  4. 4. The Market Is Changing Video BYOD Cloud© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 4
  5. 5. The Post PC Era has Arrived Global Internet Device Sales 3B “We always want Skype to be first and best TABLETS on Windows.” 2B -Steve Ballmer SMARTPHONES May 28, 2012, NY Times 1B PCs2000 2004 2008 2012E 2016E BYOD Is Good for Business, Is BYOW (Windows)?© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 5
  6. 6. Microsoft-Apple-Google Competition Heating up “Apple To Drop Google Maps From “We are trying to make absolutely clear iOS” we are not going to leave any space June 2012 uncovered to Apple” “Microsoft Introduces the -Steve Ballmer Surface Tablet” June 2012 July 2012 “Google Buys Motorola Mobility for $12.5 Billion” August 2011 Should you Base Your Collaboration Software Strategy on a Vendor Competing with Leading Device Providers?© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 6
  7. 7. What’s the Business Value? Productivity • Productive and accessible mobile workers • Effective virtual teams • Interactive and engaged employees Innovation • Strategically aligned organization • Flexible and innovative working options Growth • Satisfied and loyal customers • New and innovative IT models© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 7
  8. 8. Organizations Have a Wide Range of Voice and Video Needs What Voice and Video Applications Can your current solutions Meet?© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 8
  9. 9. Working on Any Device, Any Place, Any Time, Any Application: Relevant Gartner Magic QuadrantsEnterprise VideoVideo/Telepresence Unified Communications Corporate Telephony Wireless LANEnterprise LAN Network Access Control ContactCenter infrastructure Web Collaboration Web Collaboration © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 9
  10. 10. AvayaEnterprise VideoVideo/Telepresence Unified Communications Corporate Telephony Wireless LANEnterprise LAN Network Access Control ContactCenter infrastructure Web Collaboration Web Collaboration © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 10
  11. 11. Alcatel-LucentEnterprise VideoVideo/Telepresence Unified Communications Corporate Telephony Wireless LANEnterprise LAN Network Access Control ContactCenter infrastructure Web Collaboration Web Collaboration © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 11
  12. 12. MicrosoftEnterprise VideoVideo/Telepresence Unified Communications Corporate Telephony Wireless LANEnterprise LAN Network Access Control ContactCenter infrastructure Web Collaboration Web Collaboration © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 12
  13. 13. CiscoEnterprise VideoVideo/Telepresence Unified Communications Corporate Telephony Wireless LANEnterprise LAN Network Access Control ContactCenter infrastructure Web Collaboration Web Collaboration © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 13
  14. 14. Cisco Named Leader in Gartner Magic Quadrantfor Unified Communications Magic Quadrant for Unified Communications• Cisco has been named a leader in Gartner’s newly-released 2012 Magic Quadrant for UC.• Leaders have a full UC offering, strong market presence and demonstrate success in the field. They have a strong presence in related markets to expand their footprint in UC. These vendors, and their channel partners, have experience delivering UC to a broad range of enterprise types and into most geographic regions.• “In this years Magic Quadrant evaluation, particular weight was placed on support for mobile clients because this is increasingly a key differentiator. Users increasingly expect full UC functionality across all mobile platforms and operating systems.” Source: Gartner (August 2012)Gartner “Magic Quadrant for Unified Communications” by Bern Elliot, Steve Blood, August 2012.This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire documen t. The Gartner document is available upon request from Cisco Systems. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications,and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartners research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to thisresearch, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 14
  15. 15. Cisco Delivers a Platform for Your Business© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 15
  16. 16. A typical work day with Cisco’s ‘People-Centric Collaboration’© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 16
  17. 17. Any Device: Cisco JabberAll-in-one Unified Communications application All-in-One UC Application Collaborate from Any Workspace  Presence and IM  PC, Mac, tablet, smart phone  Voice, video, voice messaging  On-premises and cloud  Desktop sharing, conferencing  Integration with Microsoft Office© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 17
  18. 18. Cloud: Cisco’s Hosted Collaboration Solution Partners© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 18
  19. 19. Learn more? Please meet us to discuss Your collaboration needs Thank You© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 19

  ×