Verslag bijeenkomst vernieuwd partnerschap

521 views

Published on

Hoe kunnen gemeenten en welzijnsinstellingen tot een vernieuwd partnerschap komen door samen te sturen en samen te innoveren?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verslag bijeenkomst vernieuwd partnerschap

  1. 1. vernieuwd partnerschap 28 september • 15.30 uur • Rotterdam Gehoord in de zaal: Het is best wel een puzzel die samenwerking tussen gemeente en welzijnsorganisatie gemeenten & welzijnsorganisaties samen sturen • samen innoveren CLOUDT o nd erzo ek • a d vies • procesb egeleid in g www.stefancloudt.nlOp 28 september 2011 vond in Rotterdam een bijeenkomst plaats waar van gemeenten enwelzijnsinstellingen elkaar ontmoetten. Er was kruisbestuiving en er werd nagedacht over de toekomstvan welzijn. Het begint met een gezamenlijke visie op de toekomst van welzijn, met samen sturen ensamen innoveren. Van daaruit ontstaat vernieuwd partnerschap. In dit verslag een impressie met debelangrijkste uitkomsten en leerervaringen.Verslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 1 van 7
  2. 2. John Beckers is bestuurder van de BredaseDe toekomst van het organisatie WIJ. WIJ verbindt mensen die hulp nodig hebben met mensen die hulp bieden. WIJ is eenpartnerschap moderne netwerkorganisatie waarin de sturing komt van klanten en vrijwilligers. Belangrijke waarden zijn passie, aandacht en respect. Welzijnswerk is relevantDoor: John Beckers als het bijdraagt aan de missie van WIJ.Deze inleiding gaat over eigen kracht, niet van hulpvragers maar van organisaties, van de sector. Is desector innovatief? Is er verschil tussen het welzijnswerk van 1971,1991 en 2011? Doen wij de dingen nuanders? Stefan Cloudt en ik zijn op zoek gegaan naar echte innovaties in de welzijnssector en kwamenerachter dat welzijnswerk niet echt innoveert. Een verzachtende omstandigheid is dat andere sectoren –corporaties, zorg, openbaar bestuur – evenmin innoveren. Innovatie komt namelijk voort uit ergernis.Twijfel, onzekerheid, echte passie. Omdat je blijft zoeken. Innovatie is beter worden in producten,diensten, processen en daardoor steeds meer waarde bieden aan de mensen voor wie je er bent. Bijinnovatieve bedrijven denk ik aan bedrijven als Google of Apple die alles in het werk stellen om hundiensten en producten perfect af te stemmen op wat ze denken dat hun klanten gaan vragen.Waarde is dan de cruciale term. Waarde is mensen blij maken. Die existentiële twijfel die aan je knaagt. Ofhet echt goed is wat je doet. Of je nodig bent. Wie er wat aan heeft en wat dan. Of je je doelgroep blijmaakt en je collega’s. Of je de ambtenaren helpt met wat jij doet en de lokale politiek. Waar worden aldie partijen eigenlijk blij van? Ga je dat na en kijk je ook hoe goed je daarin bent? Zo serieus dat je er echtwerk van maakt om steeds beter te worden, samen? Zou je zelf klant van jouw organisatie willen zijn? Enwat zou je er dan voor over hebben? Zo veel dat er geen subsidie bij hoeft? Gehoord in de zaal:Een welzijnsdirecteur vertelde me dat ik realistisch moest zijn. Waarde? Als je een Is je organisatie zelf ook eendoorsnee Nederlander vraagt wat hij in het gewone leven wenst of nodig heeft, zei toonbeeld van welzijn?hij, komt welzijnswerk pas op de 54e plaats. Misschien heeft hij gelijk. Als je voorjezelf opschrijft wat je in het leven wenst of nodig hebt, dus je kinderen, je partner, je vrienden, je huis, jewerk, noem maar op, kom jij dan in jouw geval met dat welzijn hoger dan de 54e plek? Ben jij wel eens ineen buurthuis geweest, niet voor je werk maar voor je plezier? Dat je ernaar uit zag? En tot in je tenengenoot toen je er was?Wat me het meest triggerde aan die bestuurder, aan die 54e plek, was zijn toon, de gelatenheid die eruitsprak. Alsof welzijn iets is wat nooit verandert en die 54e plek een gegeven is waar je mee te leven hebt.Net als het weer. Of een file. Een welzijnsdirecteur dus die de wereld ondergaat. Kan dat? In een sectordie doet in eigen kracht? Een oud-collega herinnerde me aan een uitspraak van Paolo Freire.Dat een organisatie die doet in welzijn en gezondheid zelf een toonbeeld van welzijn en gezondheid moetzijn. Dat zou voor de welzijnssector betekenen dat die bol staat van eigen kracht en zelfvertrouwen. Eensector die straalt van vitaliteit en energie. Die bijna licht geeft vanwege alle successen die men er boekt.Waar het elan, het enthousiasme, de vernieuwingsdrang onweerstaanbaar zijn. Niet omdat het moetmaar omdat het vanzelf gaat. Want iedereen gaat er voor een 9, misschien wel voor een 10. Het beeld dat ik van de welzijnssector heb is veel meer dit beeld: droefheid, stilstand, doorploeteren. De meeste organisaties vind ik uitgesproken zwak, ongezond, oud en versleten. Ooit modern geweest misschien, maar inmiddels behoorlijk over de datum. Denk je van niet? Vraag naar de laatste echte vernieuwing die zo bijzonder was dat de klanten het er nu nog over hebben. In welk jaar was dat? Of zet eens alles wat je doet op een rij en zet overal het jaar bij waarin het is geïntroduceerd. Realiseer je dat een lifecycle van 5 jaar lang is. Zeker 80% van wat welzijn doet is 10, 20, 30 jaar oud. Men doet wat men altijd deed. Transparant is het allerminst.Verslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 2 van 7
  3. 3. Naar buiten toe opereert men afhankelijk en kwetsbaar, altijd bezig met overleven. Met steeds anderetaal geld binnen halen om hetzelfde te kunnen blijven doen. Dus niet zelf wat willen maar gemeente enfondsen naar de mond praten. Op zoek naar projecten. Geld gestuurd. Innoveren wordt zo imiteren.Eropaf, achter de voordeur, de wijkaanpak. Allemaal instrumentalisme, manieren om iets te doen. Maarwaarom je dat doet, welke resultaten je ermee boekt, of dat beter is dan vorig jaar en hoe dat komt?Je echte missie dus. Daar moet je achteraan. Die verzin je niet want die is er al lang. Ik geef je driemanieren om de echte missie van je organisatie terug te vinden. 1. Ga na wie je beste collega’s zijn. Dusde collega’s die èn prima resultaten boeken èn een prima werkhouding hebben. Constructief, eerlijk,open, toegewijd. Wat is hun drive? Waar halen ze energie uit? Wat zijn hun waarden? Dat is de missie vanjouw organisatie. 2. Ga na (1) wat je doelgroep en financiers belangrijk vinden en (2) waar je goed in bent.Alleen de combinatie van die twee is echt kansrijk. De rest schrap je of draag je over aan anderen die daarbeter in zijn. 3. Stel je zelf vier vragen: (1) welk probleem wil ik oplossen, (2) door welke factoren wordtdat probleem veroorzaakt, (3) welke van die factoren kan ik beïnvloeden, (4) wat kan ik daar het bestevoor doen? Wat je dan aan activiteiten over houdt zijn de zaken die er toe doen. Alle andere dingen die jedoet laat je vallen, want die helpen jou niet om jouw probleem op te lossen.Het belangrijkste, als je zo werkt, de beste wilt zijn in waar jij van bent, is dat je spoort. In deorganisatiekunde heet dat congruent zijn. Hoe je er ook naar kijkt, je ziet steeds dezelfde logica, dezelfdepatronen, dezelfde betekenis, dezelfde beelden. Stap een Apple-winkel binnen en je ziet het direct, nietalleen aan die apparaatjes maar ook aan de taal, de kleuren, de meubels, het personeel. Als je zo werktklopt je verhaal bij wie je bent en andersom. Van binnen ben je hetzelfde als van buiten.Als je met zo’n uitdaging aan de slag gaat en resultaten boekt krijg je welzijn dat aanspreekt omdat hetreële oplossingen aandraagt die echt werken. Waar mensen blij van worden. En voor willen betalen. Waarje aan kunt werken zonder gedoe met offertes, BCF, WILL, TRILL en allerlei andere bureaucratischerompslomp. Omdat je de subsidies waar die rompslomp vandaan komt niet meer nodig hebt. Of, als je alwel subsidie nodig hebt, die gemakkelijk krijgt omdat je aansprekende resultaten boekt.Samengevat:1. Alles van waarde is kansrijk. Wie de moeite waard is heeft over resources niet te klagen.2. Wie in eigen kracht doet is zelf een toonbeeld van eigen kracht.3. Moderne mensen sturen zelf. Niemand past zich aan voor een ander.Tot slot, wat betekent Welzijn in de 21e eeuw in drie zinnen:1. Hoe blijer klanten, medewerkers, financiers met jou zijn, hoe meer ze met jou gaan delen.2. Wie vrijwilligers (of burgers) echt serieus neemt wordt steeds meer een vrijwilligersorganisatie.3. Goed welzijnswerk is dienend welzijnswerk. Het begint met aandacht, toewijding, echt contact.De volledige presentatie met teksten is ook hier te zien: http://www.slideshare.net/johnbeckers/welzijn-in-de-21e-eeuw-gaan-doen-zoals-je-wilt-zijn Gehoord in de zaal: Leuk die bedrijfsconcepten op non-profit manier uitgewerktVerslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 3 van 7
  4. 4. Stefan Cloudt is organisatie-adviseur voorSamen innoveren woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Daarnaast is hij docent Organization Studies bij Tilburg University. Stefan werkt aan opdrachten op hetDoor: Stefan Cloudt gebied van strategie, innovatie, bedrijfsvoering, organisatieverandering en aan zijn proefschrift over de organisatievorm van maatschappelijke ondernemingen.De bijdrage van John Beckers heeft een toekomstperspectief voor de sector welzijn geschetst. In dezeworkshop ga ik in op een ander onderdeel van ons essay: innovatie in de sociale sector. Wat is dat,innovatie in de sociale sector? Wanneer is iets echt innovatief? Hoewel ons onderzoek zich richtte op dewelzijnssector, komen we er steeds meer achter dat de resultaten ervoor ook gelden in de sectorenonderwijs, cultuur, woningbouw en bibliotheken; voor de sociale sector.Onze vermoedens over de innovatiekracht van de sociale sector worden bevestigd door Daniel Giltay Veth(projectencarroussel). Hij stelt dat we steeds weer het wiel opnieuw uitvinden. In het ene na het andereproject. Maar van bestendiging is geen sprake. Dit is niet alleen funest voor innovatie maar ook zonde vanhet geld dat er steeds weer in wordt gestoken.Wij interviewden 7 bestuurders, hebben hun 8 meest innovatieve projecten doorgelicht en veel literatuurgeraadpleegd: wetenschappelijke literatuur over innovatie en andere literatuur over management,innovatie en over de sociale sector. Alle achtergrondinformatie met bronnen is opgenomen in het essay(zie www.welzijn-21e-eeuw.nl).Innoveren is in essentie het combineren van kennis. Denk aan de reclame van de introductie van deSenseo en je weet hoe dat kan werken. Andere voorbeelden zijn toepassing van cameras in onze mobieletelefoons. Niet alle innovaties zijn echter succesvol. Succesvolle innovaties zijn baanbrekende nieuwecombinaties die grote afzet hebben. Vergelijk de audio-CD met de Digital Audio Tape, het eerste is eeninnovatie (baanbrekende nieuwe combinatie met veel afzet), het laatste een uitvinding. En dan hebbenwe nog een grote categorie van zaken die we innovaties noemen, maar maar zo weinig nieuws toevoegenop een relevante manier dat het eigenlijk geen innovatie is, er is een hoop bullshit als innovatie.In innovatietheorie worden drie soorten innovatie onderkend: 1) productinnovatie: Senseo of Ipadbijvoorbeeld, 2) procesinnovatie: webwinkel van Wehkamp bijvoorbeeld, 3) diensteninnovatie:winkelconcept van Ikea bijvoorbeeld. Innovatie in de sociale sector lijkt het meest op diensteninnovatie,maar is toch anders. Net zoals bij diensten maakt de klant onlosmakelijk deel uit van het proces, van dedienstverlening. Maar in de sociale sector is er vaak sprake van een bijzonder type vraag. Het is namelijkniet altijd vrijwillig, soms is er een negatieve vraag (iets niet willen), een vraag van de omgeving (overlast)of een vraag die we nog niet kennen of niet durven uiten (eenzaamheid) bijvoorbeeld. Innovatie in desociale sector is mensenwerk. Het is volgens de bestuurders die we raadpleegden: het ontwikkelen vannieuwe, andere werkwijzen om maatschappelijk effect te hebben.We vonden in ons onderzoek uiteindelijk 5 criteria voor innovatie in de sociale Gehoord in de zaal:sector. Het uitgangspunt is dat aan alle criteria moet worden voldaan om van Wij hebben al onze productenechte innovatie te kunnen spreken: het moet (1) nieuw zijn, het moet (2) naast de innovatiemeetlatgeïmplementeerd zijn en geen uitvinding blijven, het moet (3) radicaal breken gelegdmet wat er was, het moet (4) veel impact of afzet hebben en (5) de organisatiemoet er verder mee komen in haar missie. De in het essay getoetste voorbeelden komen ver, maar nietver genoeg. Ideeën zijn er wel maar ze komen niet los van het vertrouwde stramien, ze maken niet echthet verschil en de mate waarin ze bijdragen aan de missie is niet te toetsen.Verslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 4 van 7
  5. 5. Er wordt weinig geïnnoveerd dus. Tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan effectievere en efficiënterewerkwijzen, innovatie helpt daarbij. De concurrentie neemt ook toe en juist innovatie kan het imago ende legitimiteit in positieve zin beïnvloeden.Om het innovatieve karakter van activiteiten in kaart te brengen en te bevorderen, hebben we een gratisquick-scan voor innovatie in de sociale sector ontwikkeld. Na de presentatie hebben de deelnemers met elkaar gepraat over hun innovaties in de sociale sector. Er werden uiteindelijk enkele voorbeelden plenair besproken en gezamenlijk getoetst aan de vijf criteria voor innovatie in de sociale sector. Onderstaande tabel vat de resultaten samen, die na diepergaande toetsing best nog zouden kunnen veranderen. Er werd ook nog gesproken over greenwheels voor scootmobiel en het Ok-traject voor sociale activering van onbenutte kwaliteit.Activiteit Nieuw Gerealiseerd Discontinuïteit Resultaat RelevantThuis op school: voor zover nee, één nieuwe aannemelijk, taak voorjongeren die met eigen bekend school doelgroep niet getoetst welzijn?lessen zelf tussenuren enlesuitval opvangen opmiddelbare schoolVoedselbank: destijds wel, ja, op veel nee aannemelijk, aannemelijk,verdelen van voedsel maar ook sterk plaatsen in het niet getoetst niet getoetst charitatief landICT-toepassing en delen van ja, landelijke vooral realtime efficiency en helpt Centranieuwe werkwijze: dossiers niet, toepassing is baanbrekend sneller voor Jeugdrealtime informatie voor realtime wel en (soms onder reageren en Gezin iniedereen die met zelfde case- andere naam) waardoor hun missiejeugdigen bezig is en verantwoordelijke kind nietdoorzettingsmacht benoemen ook tussen wal enorganiseren schip raaktNoord s got talent: preventief op nee, eerste nee Jongeren zijn aannemelijk,nieuwe groepsaanpak basis van groep loopt geholpen, niet getoetstvoor (potentieel) groepsprofiel nog wel overlastoverlastgevende jongeren methodiek voorkomen ontwikkelingEr werden mooie en goede voorbeelden van vernieuwende praktijken in de welzijnssector besproken.Geen van de voorbeelden haalde echter ongeschonden de eindstreep; er is nog geen ultiem voorbeeldvan echte innovatie in de welzijnssector gevonden. Gehoord in de zaal: Waar ben je van? Tot hoe ver reikt jouw verantwoordelijkheid?Contact: info@stefancloudt.nlVerslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 5 van 7
  6. 6. Michel de Visser (bedrijfseconoom) heeft eenSamen sturen adviespraktijk voor de (semi-) publieke sector. Hij heeft zijn werkervaring opgedaan bij een internationaal consultancykantoor. Voorts is hij zesDoor: Michel de Visser jaar wethouder geweest in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Hij is veelgevraagd als dagvoorzitter en debatleider.Vanuit mijn bedrijf MDVA heb ik het afgelopen jaar een benchmarkonderzoek gedaan naar dewelzijnsfunctie bij gemeenten (zie: www.benchmarkwelzijn.nl). Weet je als gemeente wat je welzijnsvraagis? Krijg je geleverd wat je vraagt? Heeft je organisatie de competenties om de welzijnsinzet goedgeorganiseerd te krijgen? De rode draad bij al deze vragen is de manier waarop gemeenten enwelzijnsinstellingen met elkaar sturen op welzijn.Om te sturen onderscheid ik vier concepten, die zich gemakkelijk laten uitleggen aan de hand van demetafoor van het besturen van een auto. Vervolgens kan dan gekeken worden of en in welke mate dezeconcepten te gebruiken zijn voor het sturen op welzijn. In blauw is weergegeven welke kansen enbedreigingen de workshopdeelnemers zagen voor elk concept.Concept 1 Prestatie-indicatoren (dashboard)Sturen door via allerlei metertjes een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in hoe je rijdt.Slogan Meten is wetenWat is het? Sturen op meetbare indicatorenVoorbeeld sociale index, aantal kinderen met overgewicht, aantal voortijdig schoolverlaters, etc.Toegepast VeelKansen Je kunt gericht sturen op prijs/kwaliteit, het is meetbaar, objectief, eenvoudig, kwantitatief, makkelijk meetbaarBedreigingen Schijn bedriegt soms, het kan perverse prikkels veroorzaken, de klant valt weg als focus, het maatschappelijk effect is vaak onduidelijk, wat zegt het?Concept 2 Klantervaring (medepassagiers)Sturen door aan de medepassagiers, de klanten, te vragen hoe dit rit is verlopen (zijn ze niet misselijkgeworden op de achterbank, zijn de verkeersregels gerespecteerd, is er niet te hard geremd).Slogan Klant is koningWat is het? Klant vragen om beoordeling van de dienstverleningVoorbeeld Gebruikerspanels, evaluatieformulieren, enquêtesToegepast Af en toeKansen Je raakt dicht bij klantbeleving, leren van eigen wensen en mogelijkheden, directe feedback: “daar doen we het voor”Bedreigingen Niet alle klanten hebben dezelfde wensen en belangen, belangen zijn vaak niet helder en er is het risico van manipulatie, intensief, wie is de klant?, hoe bereik je ze? Gehoord in de zaal: Is de rol van gemeenten meer die van TomTom of die van ANWB-bord?Verslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 6 van 7
  7. 7. Concept 3 Belanghouderervaring (andere weggebruikers)Andere weggebruikers vragen hoe je rijdt. Is er gebumperkleefd? Niet te hard gereden? Op tijd voorrangverleend?Slogan Collegiale toetsing en feedbackWat is het? Andere professionals (corporatie, politie, onderwijs, huisarts) in het veld vragen om feedbackVoorbeeld Integrale gebiedsteams, klankbordsessiesToegepast WeinigKansen Eenvoudig te organiseren binnen netwerken, passend bij samenwerken, professioneel oordeel van partnersBedreigingen Onzuivere rol voor de belanghouders, gevaar van ons-kent-ons, subjectief en gevaar van belangentegenstellingenConcept 4 Visitatie (helicopterview)Onafhankelijke deskundigen bestuderen op afstand het rijgedrag.Slogan Een kijkje in de keukenWat is het? Doorlichting door onafhankelijke deskundigenVoorbeeld Onderwijs, woningcorporatiesToegepast Nergens in welzijnKansen Objectief, vreemde ogen dwingen, werk met mystery guestsBedreigingen Duur, momentopname, kan het vertrouwen schaden, te veel organisatiegericht en niet klantgerichtAan de workshopdeelnemers (27 personen) is gevraagd in welke mate zij momenteel elk van deconcepten gebruiken bij hun sturing (hoeveel procent van elk concept pas je toe in je totale sturing?).Vervolgens is ook de vraag gesteld wat deze percentages idealiter in de toekomst zouden moeten zijn. Nu ToekomstWat opvalt is dat momenteel er relatief veel gestuurd wordt met behulpvan prestatie-indicatoren en weinig tot bijna niet met behulp van de andereconcepten. In de toekomst zouden de meesten dat graag anders zien enmeer willen sturen op de ervaring van klanten en belanghouders en zelfshet instrument van visitatie zou men zo nu en dan toe willen passen. Gehoord in de zaal: Ga eens op visite bij andere stedenContact: info@mdva.nlVerslag bijeenkomst Vernieuwd Partnerschap - (c) Stefan Cloudt en Michel de Visser 7 van 7

×