SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Uwagi dotyczące modernizacji ulicy
Kawęczyńskiej
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców
„Michałów”
Warszawa, 27 sierpnia 2013
Monitoring modernizacji
• Publikacja informacji o uchybieniach podczas prac na
Kawęczyńskiej na blogu Stowarzyszenia - lipiec
• Lipcowa wizyta wiceburmistrza Jarosława Sarny na
Kawęczyńskiej i obietnice:
- interwencji u wykonawcy,
- uzgodnień z konserwatorem kwestii bruku,
- analizy zmian przystanku na Wojnickiej,
• Odpowiedzi pisemne na zgłoszone przez nas uwagi
• Kolejna publikacja na blogu oraz publikacje medialne -
sierpień
Błędy wykonawcze
Zła jakość płyt chodnikowych - płyty
są nierówne i pękają już przy układaniu
Błędy wykonawcze
Zła jakość ułożenia nawierzchni chodnika
Błędy wykonawcze
Błędy wykonawcze
Zła jakość ułożenia kostki brukowej i bruku
Błędy wykonawcze
Błędy wykonawcze
Zawężenie chodnika przy WSM do 160 cm
Błędy wykonawcze
Brak krawężników na granicy zewnętrznej
Błędy wykonawcze
Niechlujstwo w montażu elementów małej architektury
Błędy wykonawcze
Niska jakość nasadzeń zieleni
Błędy wykonawcze
Tylko niska zieleń - bez drzew – nieodporna na
wandalizm, brak pielęgnacji i solenie ulicy
Błędy wykonawcze
Słabe zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi i
żwiru na chodnik
Błędy wykonawcze
Zniszczony chodnik przy wjeździe do zajezdni,
przedzielony krawężnikiem
Błędy wykonawcze
Niechlujne wykończenia na granicy inwestycji
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Wyjazdy bramowe z „kocich łbów” – nierówne, utrudniają
poruszanie się pieszym i niepełnosprawnym
SIWZ: W nawiązaniu do historycznego
wyglądu ulicy oraz wykonanej modernizacji
ulicy Ząbkowskiej, miejsca postojowe i
podjazdy bramowe powinny być wykonane
z kamiennej kostki brukowej.
Bruk z kamieni utrudniający
poruszanie się
Niewykończone wjazdy bramne
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami konsultacji
społecznych
Przystanek Wojnicka 01 – zła lokalizacja, brak wiaty,
brak przystanku wiedeńskiego
SIWZ: Projekt […] powinien uwzględniać uwagi mieszkańców
dotyczące uspokojenia poprzez wprowadzenie ograniczenia
prędkości […], poprawę przepustowości na skrzyżowaniu
ulicy Kawęczyńskiej ze zjazdem do zajezdni tramwajowej […]
oraz wprowadzenie nowych wiat na przystankach
tramwajowych wraz z uwzględnieniem przesunięcia
przystanków – w uzgodnieniu z TW.
Proponowana lokalizacja przystanku
Wojnicka 01
Proponowana lokalizacja przystanku
Wojnicka 01
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Ławki i kosze pod oknami na parterach budynków –
hałas rozmów, śmieciarki, utrudnione przejście
chodnikiem
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Latarnie świecące prosto w okna
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Zbyt mała wiata przy pętli Kawęczyńska Bazylika
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Zawężone chodniki, wykorzystanie chodników na
miejsca parkingowe
160 cm
60 cm
Po co zabierać chodniki skoro
na parkowanie jest miejsce na ulicy?
SIWZ: Miejsca postojowe
ogólnodostępne należy wykonać
zgodnie z postulatami mieszkańców tj.
wyznaczyć równolegle do jezdni miejsca
do parkowania tylko po południowej
stronie ulicy oddzielając ciąg pieszy
słupkami typu „syrenka” lub innymi
elementami małej architektury.
Po co zabierać chodniki skoro
na parkowanie jest miejsce na ulicy?
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Nadmiar słupów i znaków pionowych – przykładowo na
odcinku ok. 200 m znajduje się 7 znaków pionowych,
niejednolita kolorystyka i lokalizacja
SIWZ: Projekt powinien uwzględniać lokowanie w
obszarze chodnika jak najmniejszej liczby słupów i
znaków drogowych utrudniających ruch pieszy. W
miarę możliwości pionowe znaki drogowe powinny być
umieszczone na słupach oświetleniowych oraz
słupach trakcji tramwajowej.
Rozwiązania projektowe niefunkcjonalne
lub niezgodne z wynikami
konsultacji społecznych
Brak postulowanego ograniczenia prędkości do 30-40
km/h
SIWZ: Projekt […] powinien uwzględniać
uwagi mieszkańców dotyczące
uspokojenia ruchu poprzez wprowadzenie
ograniczenia prędkości 30-40 km/h.
Brak etapu konsultacji społecznych w fazie
przygotowania projektu wykonawczego
Nieuwzględnienie ważnych uwag zgłoszonych
w konsultacjach
SIWZ:
projekt powinien być poddany kolejnym
konsultacjom społecznym
zatwierdzony przez Zamawiającego projekt
powinien być przygotowany i przedstawiony
w formie wizualizacji elektronicznej,
w tym w formie umożliwiającej
wizualizację elektroniczną 3D
Co można poprawić?
Połączenia nawierzchni na granicy inwestycji
(szczególnie początek Kawęczyńskiej)
Co można poprawić?
(początek Kawęczyńskiej)
ok. 8 m starej
nawierzchni
Co można poprawić?
Nieestetyczne wykończenia i brak krawężników przy budynkach
Słupki do przesunięcia
Brakujący chodnik przy kamienicy
pod nr 16 (kamienica tramwajowa)
Barierka przy szkole muzycznej
Uzupełnienie słupków
Bardziej racjonalne umiejscowienie
ławek (nie pod oknami mieszkańców)
Usunięcie muru „ogłoszeniowego”
z placu przy Bazylice NSJ
W zamian stylizowany słup
ogłoszeniowy
Dodanie drugiej wiaty i biletomatu
na pętli przy Bazylice
Święto z okazji oddania ulicy
do użytku – Dzień Michałowa i
ul. Kawęczyńskiej
PSM „Michałów”
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
stowarzyszeniemichalow.blogspot.com
www.facebook.com/psmmichałów

More Related Content

More from Michalow

Drewniak Burkego na Kawęczyńskiej
Drewniak Burkego na KawęczyńskiejDrewniak Burkego na Kawęczyńskiej
Drewniak Burkego na KawęczyńskiejMichalow
 
Drucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDSDrucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDSMichalow
 
Skwer Otwocka 1 - rewitalizacja
Skwer Otwocka 1 - rewitalizacjaSkwer Otwocka 1 - rewitalizacja
Skwer Otwocka 1 - rewitalizacjaMichalow
 
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"Michalow
 
Polityka lokalowa na pradze północ
Polityka lokalowa na pradze północPolityka lokalowa na pradze północ
Polityka lokalowa na pradze północMichalow
 
Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)
Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)
Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)Michalow
 
Kawęczyńska prezentacja na komisję infrastruktury 23.09
Kawęczyńska   prezentacja na komisję infrastruktury 23.09Kawęczyńska   prezentacja na komisję infrastruktury 23.09
Kawęczyńska prezentacja na komisję infrastruktury 23.09Michalow
 
Praga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na Pradze
Praga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na PradzePraga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na Pradze
Praga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na PradzeMichalow
 

More from Michalow (8)

Drewniak Burkego na Kawęczyńskiej
Drewniak Burkego na KawęczyńskiejDrewniak Burkego na Kawęczyńskiej
Drewniak Burkego na Kawęczyńskiej
 
Drucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDSDrucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDS
 
Skwer Otwocka 1 - rewitalizacja
Skwer Otwocka 1 - rewitalizacjaSkwer Otwocka 1 - rewitalizacja
Skwer Otwocka 1 - rewitalizacja
 
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Mieszkańców "Kawęczyńska"
 
Polityka lokalowa na pradze północ
Polityka lokalowa na pradze północPolityka lokalowa na pradze północ
Polityka lokalowa na pradze północ
 
Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)
Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)
Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy (Urban Sprawl)
 
Kawęczyńska prezentacja na komisję infrastruktury 23.09
Kawęczyńska   prezentacja na komisję infrastruktury 23.09Kawęczyńska   prezentacja na komisję infrastruktury 23.09
Kawęczyńska prezentacja na komisję infrastruktury 23.09
 
Praga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na Pradze
Praga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na PradzePraga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na Pradze
Praga uspokojenie ruchu - Strefa Tempo 30 na Pradze
 

Kawęczyńska prezentacja na komisję infrastruktury