Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Three evidence based techniques in 30 minutes

318 views

Published on

3 technieken om gedrag in mensen te veranderen door ze te laten nadenken.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Three evidence based techniques in 30 minutes

 1. 1. FORGE innovation academy the 3 evidence based techniques in 30 minutes
 2. 2. TECHNIEK 1Reflectie over het verleden
 3. 3. Denk aan een opvallende, belangrijke vergadering die tijdens de laatste maand plaatsvond Beschrijf kort: 1. Wie was betrokken 2. Wat was jouw rol 3. Wat deed je ervoor, tijdens en erna
 4. 4. Stel jezelf nu volgende drie vragen: 1. Hoe heb jij bijgedragen aan het geobserveerde resultaat? 2. Wat zou anders kunnen gegaan zijn en wat zou daarvan het effect zijn geweest? 3. Wat ga jij anders doen in een gelijkaardige situatie in de toekomst?
 5. 5. REFLECTIE OVER VERLEDEN Niet automatisch Niet leuk Langdurig effect Evidence based Enorm verbeterd leereffect (bv. Ellis & Davidi, 2005)
 6. 6. Expliciet Impliciet Ratio Bewust Associatief Onbewust Affectief 1 + 2 = 3
 7. 7. 1 + 2 = 3 REFLECTIE
 8. 8. ervaring affect verwerking gedrag
 9. 9. ervaring affect verwerking gedrag affect REFLECTIE
 10. 10. REFLECTIE OVER VERLEDEN in praktijk Voor jezelf of collega’s / werknemers Doe het altijd gestructureerd Hou het kort Gebruik deze drie vragen
 11. 11. TECHNIEK 2Reflectie over het heden
 12. 12. SCHRIJF 3 argumenten op om jezelf te overtuigen van de voordelen en de meerwaarde van originele ideeen
 13. 13. REFLECTIE OVER HEDEN Niet automatisch Niet leuk Selecteert meer creatieve ideeën Evidence based Toepasbaar op andere attitude problemen (bv. Mueller et al., 2012; Van Damme et al., in press)
 14. 14. 1 + 2 = 3 I CREATIVITY I FEASIBILITY
 15. 15. Creatie Promotie Implementatie
 16. 16. WE CREATIVITY WE FEASIBILITY
 17. 17. 1 + 2 = 3 I CREATIVITY I ORIGINALITY REFLECTIE
 18. 18. REFLECTIE OVER HEDEN in praktijk Voor jezelf of collega’s / werknemers Tegen je attitude in Argumenten moeten gericht zijn naar jezelf Kan ook voor bv. racisme, gezond eten, roken,…
 19. 19. TECHNIEK 3Reflectie over de toekomst
 20. 20. Stel je best mogelijke zelf voor over 5 jaar 1. Hoe ziet je functie en werk eruit? 2. Welke kern eigenschap heb je nodig in je toekomstig werk? 3. Wat kan je nu doen om bij te dragen aan dat toekomstbeeld?
 21. 21. REFLECTIE OVER toekomst Niet automatisch Stimuleert pro-actief werkgedrag Focus op lange termijn Langdurig effect (bv. Strauss et al., 2011) Niet leuk
 22. 22. REFLECTIE OVER toekomst in praktijk Voor jezelf of collega’s / werknemers Beeld moet vertaald worden naar korte termijn Beeld moet vertaald worden naar kernwaarde
 23. 23. + 30 jaar
 24. 24. FORGE innovation academy the michael.vandamme@ugent.be vragen, advies, EB input:

×