Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja - Advokátní praxe

805 views

Published on

Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja provozují společnou advokátní kancelář v Praze. Právní služby poskytují v českém, anglickém a německém jazyce.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja - Advokátní praxe

 1. 1. Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja, společná advokátní kancelář
 2. 2. Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja Oblasti praxe  OBCHODNÍ PRÁVO  INSOLVENCE A OSOBNÍ BANKROT  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PROJEKTY EU  PRÁVO NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁVO  PRACOVNÍ PRÁVO  TRESTNÍ PRÁVO  SPRÁVNÍ PRÁVO A ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY  PRÁVNÍ SLUŽBY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU  PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, OCHRANA OSOBNOSTI  OSTATNÍ
 3. 3. Obchodní právoMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja  Právní poradenství pro klienty z řad podnikatelů  Agenda obchodních společností jako např. zakládání a správa obchodních společností  Příprava obchodních smluv, jejich rozbory a posuzování  Zastoupení klientů před soudy  Vymáhání a správa pohledávek
 4. 4. InsolvenceMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja a osobní bankrot  Komplexní právní služby dlužníkům, kterým hrozí úpadek a věřitelům, kteří potřebují uplatnit své pohledávky  Průběžné sledování situace dlužníků a zastupování věřitelů v insolvenčním řízení  Poradenství dlužníkům s řešením hrozícího úpadku  Zastupování žalobců i žalovaných v soudních sporech souvisejících s insolvencí
 5. 5. Veřejné zakázkyMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja a projekty EU  Právní poradenství ve všech oblastech týkajících se hospodaření s veřejnými prostředky  Finanční kontrola ve veřejné správě a řídící a kontrolní systémy  Veřejné zakázky: poradenství, organizace zadávacího řízení  Projekty z fondů EU a dotace z veřejných rozpočtů  Poradenství při nastavování dotačních programů
 6. 6. Právo nemovitostíMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja a stavební právo  Komplexní právní služby související s výstavbou nemovitostí, jejich správou a s převody a nájmy nemovitostí  Zajištění prodeje, koupě, nájmu nemovitostí  Příprava smluv  Zastoupení klienta v řízení před stavebním úřadem ve věcech územního řízení  Příprava a realizace developerských projektů  Právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
 7. 7. Pracovní právoMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja  Právní služby na oblast individuálních pracovněprávních vztahů  Právní služby zaměstnancům a zaměstnavatelům  Ukončování smluvních vztahů  Právní aspekty v oblasti zaměstnávání cizinců
 8. 8. Trestní právoMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja  Právní služby osobám podezřelým ze spáchání trestných činů, obviněným, obžalovaným, poškozeným a obětem trestních činů  Obhajoba obviněného v trestním řízení  Zastoupení poškozeného v trestním řízení  Odborná stanoviska a posuzování právně složitých případů  Uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem
 9. 9. Správní právoMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja  Správní právo a zastupování při jednání s úřady  Zastoupení ve správním řízení  Podání správních žalob pro nezákonný výkon veřejné správy  Uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným postupem
 10. 10. Právní službyMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja pro veřejnou správu  Právní služby pro orgány státní správy, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní subjekty  Příprava právních úkonů na úseku správy majetku  Zastoupení v řízení před správními soudy  Poradenství v oblasti přípravy legislativních návrhů  Poradenství a jiné právní služby týkající se veřejných zakázek, dotací a veřejných rozpočtů
 11. 11. Ochrana osobnostiMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja  Právní služby zaměřené na ochranu zájmů klientů v oblasti nehmotných statků, především ochrana osobnosti a právo duševního vlastnictví  Uplatňování nároků na morální a materiální zadostiučinění za neoprávněné zásahy do práva na ochranu osobnosti  Příprava smluv na úseku práva duševního vlastnictví  Zastoupení před příslušnými úřady
 12. 12. OstatníMgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja  Rodinné právo  Dědické právo  Ústavní právo  Cizinecké právo  Zdravotnické právo  Právo veřejné podpory  Zemědělské právo včetně zemědělské politiky EU
 13. 13. Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja Mgr. Michal Mazel & Mgr. Filip Směja, společná advokátní kancelář www.mazel-smeja.cz +420 222 220 117 Vinohradská 938/37 120 00 Praha 2 michal.mazel@mazel-smeja.cz filip.smeja@mazel-smeja.cz

×