Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מערכת לניהול טפים ממוחשב- TIP4U

83 views

Published on

זו מערכת פרי פיתוח ישראלי שנוצרה כפתרון למורכבות של התהליכים הקשורים לחישוב שכר העובדים מבוסס על טיפים. המערכת מחליפה למעשה את ספר המלצרים המסורבל. בנוסף לכך מאפשרת בקרה חשבונאית יעילה על הטיפים בעסק, מונעת טעויות אנוש ומאפשרת הפקת דוחות שונים. המערכת נותנת מענה לאשראי, להפקדות, להשלמות לשכר בסיס ולאחוזי טיפים שונים לעובדים שונים. "TIP4U" היא מערכת פשוטה וקלה לשימוש ואנו בטוחים שתהווה בעבורך כלי נוח ויעיל העונה לצרכיך הייחודיים.

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מערכת לניהול טפים ממוחשב- TIP4U

 1. 1. Tip4u ‫מערכת‬‫לניהול‬‫הכנסות‬‫המבוססות‬‫על‬‫טיפים‬‫והפקת‬‫דוחות‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫מאפייני‬‫המערכת‬: •‫ביצוע‬‫מהיר‬‫ומדויק‬‫של‬‫חישובים‬‫כספיים‬,‫רישום‬‫מסודר‬‫ועדכני‬. •‫יצירת‬‫דוחות‬‫כספיים‬‫להנהלת‬‫חשבונות‬. •‫ממשק‬‫ויזואלי‬‫המאפשר‬‫ביצוע‬‫חתכים‬‫ופילוח‬‫נתונים‬‫לצרכי‬‫סטטיסטיקה‬. •‫שליחת‬‫התראות‬‫במידה‬‫ויש‬‫חריגות‬. •‫נגישות‬‫וזמינות‬. ‫בהתאם‬‫לחוק‬‫הגנת‬‫השכר‬,‫על‬‫המעסיק‬‫לנהל‬‫רישום‬‫מדויק‬‫של‬‫שעות‬‫העבודה‬‫והכנסות‬‫של‬‫העובדים‬‫ולשמור‬‫את‬ ‫הנתונים‬‫במשך‬‫תקופה‬‫של‬7‫שנים‬.
 3. 3. ‫מצב‬‫קיים‬ - ‫מנהל‬ ‫ניתוח‬‫נתונים‬,‫הפקת‬‫דוחות‬‫וסיכומים‬– ‫תהליך‬‫מורכב‬‫שדורש‬‫זמן‬‫רב‬.‫מהווה‬‫פתח‬ ‫לטעויות‬‫אנוש‬‫העלולות‬‫לגרום‬‫להפסד‬ ‫בהכנסות‬.
 4. 4. ‫מצב‬‫קיים‬ - ‫אחראי‬ ‫תהליך‬‫חישוב‬‫וחלוקת‬‫טיפים‬‫מורכב‬,‫ארוך‬ ‫ולרוב‬‫לא‬‫מדויק‬.‫הרישום‬‫לא‬‫מפורט‬.
 5. 5. ‫מצב‬‫קיים‬ - ‫מלצר‬ ‫על‬‫מנת‬‫לקבל‬‫דיווח‬‫שעות‬‫והכנסות‬,‫על‬ ‫המלצר‬‫להתייצב‬‫פיזית‬‫במסעדה‬‫ולהעתיק‬ ‫נתונים‬‫מספר‬‫המלצרים‬.
 6. 6. ‫-פתרון‬ ‫מנהל‬ •‫הפקת‬‫דוחות‬‫ופילוח‬‫סטטיסטי‬: .1‫פרוט‬‫הכנסות‬‫עובד‬ .2‫פרוט‬‫הכנסות‬‫תקופתיות‬ .3‫ביצוע‬‫השוואות‬‫סטטיסטיות‬ ‫את‬‫כל‬‫הדוחות‬‫ניתן‬‫להציג‬‫בצורה‬‫טבלאית‬‫או‬‫גראפית‬. •‫שלחת‬‫התראות‬: ‫המערכת‬‫תשלח‬‫התראה‬‫בכל‬‫פעם‬‫שממוצע‬‫חורג‬ ‫מהטווח‬‫שהוגדר‬‫מראש‬.
 7. 7. ‫פתרון‬‫מנהל‬ – ‫דוח‬‫עובד‬ •‫בחירת‬‫פרמטרים‬: 1.‫סטטוס‬‫עובד‬ 2.‫שם‬‫עובד‬ 3.‫תאריכים‬ 4.‫משמרת‬ •‫בחירת‬‫תצוגה‬ •‫הצגת‬‫תוצאה‬: 1.‫סכום‬‫שעות‬ 2.‫סכום‬‫כספים‬ 3.‫ממוצע‬ 4.‫דוח‬‫מפורט‬
 8. 8. ‫פתרון‬‫מנהל‬ – ‫דוח‬‫תקופתי‬ •‫בחירת‬‫פרמטרים‬: 1.‫תאריכים‬ 2.‫משמרת‬ 3.‫תפקיד‬ •‫בחירת‬‫תצוגה‬ •‫הצגת‬‫תוצאה‬: 1.‫סכום‬‫שעות‬ 2.‫סכום‬‫כספים‬ 3.‫ממוצע‬ 4.‫דוח‬‫מפורט‬
 9. 9. ‫פתרון‬‫מנהל‬ – ‫השוואות‬‫סטטיסטיות‬ •‫בחירת‬‫פרמטרים‬: 1.‫יחידת‬‫זמן‬ 2.‫תאריכים‬ 3.‫משמרת‬ 4.‫תפקיד‬ •‫בחירת‬‫תצוגה‬ •‫הצגת‬‫תוצאה‬: 1.‫סכום‬‫שעות‬ 2.‫סכום‬‫כספים‬ 3.‫ממוצע‬ 4.‫דוח‬‫מפורט‬‫לפי‬‫יחידת‬‫זמן‬‫שנבחרה‬
 10. 10. ‫פתרון‬‫מנהל‬ – ‫אפשרויות‬‫תצוגה‬ ‫את‬‫כל‬‫הנתונים‬‫ניתן‬‫להציג‬‫גם‬‫בצורה‬‫גרפית‬ : .1‫סכומים‬ .2‫ממוצעים‬ ‫את‬‫כל‬‫הדוחות‬‫אפשר‬‫לייצא‬‫לתוך‬‫קובץ‬‫אקסל‬.
 11. 11. ‫פתרון‬‫מנהל‬ - ‫התראות‬ ‫הודעת‬‫מייל‬‫תשלח‬‫לעובד‬‫שהוגדר‬‫בכל‬‫פעם‬‫שהממוצע‬‫חורג‬‫מהגבולות‬
 12. 12. ‫-פתרון‬ ‫אחראי‬ •‫חישוב‬‫טיפים‬‫והפקדות‬/‫השלמות‬‫מהיר‬‫ומדויק‬ .1‫החישוב‬‫מתבצע‬‫תוך‬‫לקיחת‬‫חשבון‬‫בפרמטרים‬‫שונים‬ ‫כגון‬‫גודל‬‫ההפקדה‬/‫השלמה‬,‫פיצול‬‫משמרת‬,‫טיפ‬‫חלקי‬ ‫והפקדה‬‫עתידית‬(‫כאשר‬‫גודל‬‫של‬‫טיפ‬‫אשראי‬‫עולה‬‫על‬ ‫גודל‬‫ההפקדה‬/‫ההשלמה‬) •‫רישום‬‫אחיד‬‫ומפורט‬ .1‫הרישום‬‫נוצר‬‫אוטומטית‬‫בעת‬‫שמירת‬‫הנתונים‬. .2‫ניתן‬‫להדפיס‬‫טופס‬‫סיכום‬‫גם‬‫רטרואקטיבי‬
 13. 13. ‫פתרון‬‫אחראי‬ - ‫חישוב‬ ‫החישוב‬‫מתבצע‬‫על‬‫סמך‬‫פרמטרים‬‫המוגדרים‬ ‫במערכת‬‫כגון‬‫גודל‬‫ההפקדה‬/‫השלמה‬‫ואחוזי‬‫טיפ‬ •‫בחירת‬‫פרמטרים‬: 1.‫בחירת‬‫תאריך‬ 2.‫בחירת‬ ‫משמרת‬3.‫בחירת‬‫עובד‬ 4.‫בחירת‬‫שעות‬‫ודקות‬ 5.‫הוספת‬‫עובד‬(‫במידה‬‫ויש‬‫צורך‬) 6.‫הזנת‬‫גודל‬‫הטיפ‬ 7.‫לחיצה‬‫על‬‫כפתור‬"‫חשב‬" ‫ניתן‬‫להוסיף‬‫הערות‬‫לטופס‬‫סיכום‬‫משמרת‬ ‫את‬‫התוצאה‬‫שמתקבלת‬‫ניתן‬‫לערוך‬‫באופן‬‫ידני‬
 14. 14. ‫פתרון‬‫אחראי‬ – ‫הדפסה/רישום‬ ‫בכל‬‫פעם‬‫שתוצאות‬‫החישוב‬‫נשמרות‬‫במערכת‬,‫נוצר‬ ‫טופס‬‫רישום‬,‫אותו‬‫ניתן‬‫להדפיס‬‫גם‬‫רטרואקטיבי‬ •‫שלבי‬‫הדפסה‬: 1.‫בחירת‬‫תאריך‬ 2.‫בחירת‬‫משמרת‬ 3.‫לחיצה‬‫על‬‫לחצן‬"‫הצג‬"‫תייצר‬‫ותציג‬‫טופס‬ ‫סיכום‬‫משמרת‬‫מפורט‬ 4.‫לחיצה‬‫על‬‫לחצן‬"‫הדפסה‬" ‫תשלח‬‫את‬‫הטופס‬‫למדפסת‬
 15. 15. ‫-פתרון‬ ‫עובד‬ •‫שקיפות‬‫והוגנות‬‫כלפי‬‫העובד‬ .1‫המערכת‬‫זמינה‬‫ונגישה‬‫מכל‬‫מקום‬‫ובכל‬‫זמן‬ .2‫עובד‬‫יכול‬‫להפיק‬‫דוחות‬‫תקופתיים‬‫ללא‬‫תלות‬‫בזמן‬ ‫ומקום‬ .3‫כל‬‫עובד‬‫יכול‬‫לצפות‬‫אך‬‫ורק‬‫בנתונים‬‫של‬‫עצמו‬
 16. 16. ‫פתרון‬‫עובד‬ – ‫דוח‬‫הכנסות‬ •‫על‬‫ידי‬‫בחירת‬‫תאריכים‬,‫עובד‬‫יכול‬‫להפיק‬‫דוח‬ ‫מקיף‬‫ומסכם‬‫על‬‫כל‬‫תקופת‬‫העסקתו‬ •‫בדומה‬‫לשאר‬‫הדוחות‬‫ניתן‬‫להציג‬‫את‬‫הנתונים‬ ‫בצורה‬‫טבלאית‬‫וגראפית‬-‫תרשימים‬
 17. 17. ‫יתרונות‬ •‫המערכת‬‫עצמאית‬‫ולא‬‫דורשת‬‫רכישות‬‫נוספות‬‫או‬‫התקנות‬ •‫מספקת‬‫דוחות‬‫מפורטים‬‫להנהלת‬‫החשבונות‬ •‫מספקת‬‫ויזואליזציה‬‫של‬‫הנתונים‬‫בצורה‬‫גרפית‬‫שמשקפת‬‫הכנסות‬ ‫לאורך‬‫זמן‬‫ומסייעת‬‫בקבלת‬‫החלטות‬ •‫נגישה‬‫וזמינה‬‫מכל‬‫התקן‬‫שמחובר‬‫לרשת‬.‫טלפון‬‫נייד‬,‫טבלת‬,‫מחשב‬ •‫הנתונים‬‫נשמרים‬‫ללא‬‫הגבלת‬‫זמן‬ •‫שליחת‬‫התראות‬‫במצבים‬‫חריגים‬
 18. 18. ‫לקוחות‬‫ממליצים‬ ‫המערכת‬‫מאפשרת‬‫לי‬‫להיות‬ ‫עם‬‫היד‬‫על‬‫הדופק‬‫בנושא‬ ‫הטיפים‬.‫החיתוכים‬‫של‬‫הדוחות‬ ‫והגרפים‬‫מאפשרים‬‫לדעת‬‫בקלות‬ ‫מה‬‫המצב‬‫האמיתי‬‫ומספקים‬‫תמונה‬ ‫מדויקת‬.‫בזכות‬‫המערכת‬‫אני‬‫יודעת‬ ‫תמיד‬‫מה‬‫המצב‬‫ולא‬‫צריכה‬‫לנחש‬‫או‬ ‫לשלוף‬‫מהמותן‬. ‫–רוני‬ ‫בעלים‬‫בקפה‬‫יפו‬
 19. 19. ‫לקוחות‬‫ממליצים‬ ‫המערכת‬‫פשוטה‬‫ונוחה‬ ‫חוסכת‬‫שעות‬‫מחיי‬,‫ככה‬‫כולם‬ ‫מרוויחים‬‫יותר‬☺ ‫ממליצה‬‫בחום‬! ‫-אולגה‬ ‫אחראית‬‫בקפה‬‫יפו‬
 20. 20. ‫לקוחות‬‫ממליצים‬ ‫תוכנה‬‫אדירה‬ !!! ‫תמיד‬‫אני‬‫יכולה‬‫לדעת‬‫כמה‬‫שעות‬ ‫עבדתי‬‫וכמה‬‫הרווחי‬‫וגם‬‫להשוות‬ ‫תקופות‬‫שונות‬ . ‫-אנסטסיה‬ ‫מלצרית‬‫בקפה‬‫יפו‬
 21. 21. ‫יצירת‬‫קשר‬ ‫,לשאלות‬ ‫תאום‬‫פגישה‬‫או‬‫כל‬‫עניין‬‫אחר‬ ‫נשמח‬‫לשמוע‬‫ממך‬! ‫איה‬‫שפירא‬ 058-4549944 aya@tip4u.co.il www.tip4u.co.il

×