Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Gdpr desatoro

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 52 Ad

More Related Content

Advertisement

Gdpr desatoro

 1. 1. GDPR DESATORO ...alebo všetko horí a vybuchuje!
 2. 2. „When the deadline comes too close“ Source @nijfranck
 3. 3. What‘s this all about? „10 prikázaní, ktoré nasledovať budeš!“ GDPR preložené z právnického jazyka do jazyka nášho. Snaha o vtesnanie do 15 minút Ako sa týka nás, adminov? Bonus na záver: GDPR na 1 slide GDPR vs. Blockchain Hlavne podporiť výmenu našich skúseností medzi sebou!
 4. 4. /whoami && GDPR ■ Absolvent až prílišného množstva eventov ohľadom GDPR ■ Sklamaný absolvent až prílišného množstva eventov ohľadom GDPR (povie mi konečne niekto ako to mám robiť?V jednoduchosti?) ■ Verím, že sa to dá aj jednoduchšie. ■ Nie som právnik - Som „ítečkár“. ■ Aktuálne pôsobím ako „systemák“ pre medzinárodný 5* hotel, kde sa spolupodieľam na implementácií GDPR ■ Jeden z nás.
 5. 5. PREČO JE OKOLO GDPR TAKÝ BOOM?
 6. 6. Pokuty.
 7. 7. Fakt veľké pokuty.
 8. 8. Pre porovnanie: Maximálna pokuta za porušenie ochrany OÚ v 122/2013 (starý zákon) (do 200 000€)
 9. 9. Pre porovnanie: Maximálna pokuta za porušenie ochrany OÚ v 122/2013 (starý zákon) (do 200 000€) Maximálna pokuta za porušenie ochrany OÚ v GDPR (nový zákon)
 10. 10. Pre porovnanie: Maximálna pokuta za porušenie ochrany OÚ v 122/2013 (starý zákon) (do 200 000€) Maximálna pokuta za porušenie ochrany OÚ v GDPR (nový zákon) (do 20 000 000€ alebo 4% z celoročného obratu)
 11. 11. 2
 12. 12. 3. (yep, still won‘t fit)
 13. 13. 4.
 14. 14. 5. (This huge!)
 15. 15. TAK ČO JETEDATO GE-DE-PÉ-ER?
 16. 16. ■ Framework (privacy by design and by default) ■ Guideline ■ Harmonizácia
 17. 17. (fun)FACTS ■ 25. 5 nenastane koniec sveta ■ GDPR nahrádza zákon o ochrane OÚ ■ Plné znenie ZoOÚ (18/2018) je rozsiahlejšie ako Hamlet ■ Odhadovaný čas na prečítanie plného znenia GDPR sú 3 hodiny ■ Vágne definované požiadavky, ale presne definované pokuty! ■ GDPR bolo „inšpirovane“ práve naším zákonom na ochranu osobných údajov
 18. 18. #(notthatfun)FACTS It‘s almost here.
 19. 19. #(notthatfun)FACTS
 20. 20. #(notthatfun)FACTS 3 týždne.
 21. 21. #(notthatfun)FACTS 508 hodín. (priblížne od tejto chvíle)
 22. 22. #(notthatfun)FACTS 3 týždne.
 23. 23. „Keep calm, we‘re špička anyway.“ Zdroj: Noviny o 17:00,TV JOJ, 03-april-2018
 24. 24. Or maybe... Zdroj: Noviny o 17:00,TV JOJ, 03-april-2018
 25. 25. PREDJEDLO
 26. 26. GDPR vs. Zákon o Ochrane OÚ. Skromne. ■ Bezpečnostný projekt?Ten sa ruší -> Posúdenie vplyvu na ochranu OÚ (DPIA) ■ Už netreba zasielať oznámenia o IS ktoré spracovávajú OÚ ■ Stále potrebujeme súhlasy na spracovávanie OÚ
 27. 27. POĎME NATO!
 28. 28. 1.Vedieť čo je osobný údaj budeš!
 29. 29. 1.Vedieť čo je osobný údaj budeš!
 30. 30. 1.Vedieť čo je osobný údaj budeš! A taktiež treba vedieť čo je to spracovanie OÚ (Áno, aj dátový prenos paketov)
 31. 31. 2. Poznať svoje dáta budeš!
 32. 32. 2. Poznať svoje dáta budeš! ■ Kto má ISO (ideálne z rady 27000), má výhodnejšiu štartovaciu pozíciu (pozná svoje procesy) ■ Máš vypracovaný bezp. projekt? – Už to skoro máš! ■ Procesný pohľad nad data-flowom obsahujúcim OÚ. ■ Kde sú uložené? ■ Kto ma k ním prístup?
 33. 33. 3. Nerozhodneš vopred za užívateľa svojho!
 34. 34. 3. Nerozhodneš vopred za užívateľa svojho! Pokračovaním v telefonáte súhlasíte, že budete nahrávaný...
 35. 35. 3. Nerozhodneš vopred za užívateľa svojho! ■ Súhlas musí byť slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a preukázateľný!
 36. 36. 4. Ja som pán, vlastník svojich osobných údajov. Nebudeš rozhodovať o nich bezo mňa. (dotknutá osoba)
 37. 37. 4. Ja som pán, vlastník svojich osobných údajov. Nebudeš rozhodovať o nich bezo mňa. (dotknutá osoba) • Poskytnutie informácii na žiadosť dotknutého • Poskytnutie kópie spracúvanýchOÚ Právo na prístup • Údaje by mali byť aktuálne • Dotknutý by mal mať právo na ich aktualizáciu Právo na modifikáciu
 38. 38. 4. Ja som pán, vlastník svojich osobných údajov. Nebudeš rozhodovať o nich bezo mňa. (dotknutá osoba) • Právo namietať proti spracúvaniu na právnom základe • Poskytnutie kópie spracúvaných OÚ Právo namietať • Povinnosť vymazať osobné údaje na žiadosť dotknutého Právo na zabudnutie...
 39. 39. 4a. Žiadosť o výmaz budeš realizovať ■ Bezodkladne...do 30 dní. (or up to 2 months) ■ Avšak niektoré OÚ musíme mať na základe zákona (archivácia, učto,...) ■ Ďalšie výnimky: sloboda prejavu, právo na informácie,... ■ Pseudonymizácia údajov ■ Čo páskové zálohy?
 40. 40. 5. Zaškolíš zamestnancov svojich! ■ Čo sú OÚ v tých našich dátach ■ Ako narábať s OÚ aby neunikli ■ Minimalizuj riziko! ■ Zaznamenáš to. (stačí aj ich podpis, ale to fakt nechceš)
 41. 41. 6. Zodpovednú osobu definuješ (DPO) ■ Nie všetci ju musia mať ■ Mala by byť mimo organizačnej štruktúry (nesmie dostávať pokyny) ■ Musí absolvovať skúšku na úrade (nie je povinná, avšak musí dobre ovládať právne aspekty) ■ Nie je zodpovedná za nesúlad GDPR ■ Má dohliadať nad plnením GDPR ■ Ak ju nevymenuješ (a musíš) tak automaticky 10 M € pokutka.
 42. 42. 7.Všetko zmluvami ošetríš ■ Poznať a mať jasno v „buzzwords“ prevádzkovateľ - sprostredkovateľ ■ Aby si bol sprostredkovateľ vedomý, že narába s OÚ. ■ Odporúčam naštudovať a pozrieť dataprotection.gov.sk ■ Why? Pretože sprostredkovatelia budú v niektorých prípadoch povinní nominovať zodpovednú osobu. ■ V prípade porušenia ochrany musia sprostredkovatelia informovať prevádzkovateľa. ■ Musí to byť jasne –V akom rozsahu, aké údaje, ako,... ■ Zmluvy (ich čásť) by mala byť verejná.
 43. 43. 7.Všetko zmluvami ošetríš
 44. 44. 8. Zainvestuješ do bezpečnosti svojej!
 45. 45. 8. Zainvestuješ do bezpečnosti svojej! ■ GDPR vo všeobecnosti žiada vyvinúť adekvátnu snahu. ■ Adekvátna snaha môže vyžadovať na svoju realizáciu zdroje. ■ Zdroje stoja peniaze. ■ Enkrypcia, prístupy, monitorovanie prístupov k fileom. ■ Sú vôbec IDS GDPR compliant? - Paradox ■ Pozor na aktuálnu nejasnosť u väčsiny -> Príležitosť na obchod na „fully compliant 100% gdpr solution one-click solver“
 46. 46. 9. Ak dáta uniknú, nahlásiš to! ■ Do 72 hodín ■ Oznámenie dotknutým jednotlivcom (treba mať pripravený interný PR plán) ■ Musí byť zrozumiteľné a jasné ■ Oznámenie verejnosti sa nemusí za každých okolností vyžadovať (dostatočne vynaložené technické úsilie na ochranu dát)
 47. 47. 10. Nikdy na vavrínoch nezaspíš - Zajtra pribudnú údaje/účely, ktoré dnes nevieme zbierať/nepotrebujeme, takže treba proces neustále revidovať (príklad z histórie: biometria) - "You need to be complaint as much as possible. There's no such thing as fully complaint.„ (symantec GDPR webinar)
 48. 48. Základné zásady ■ Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť. ■ Minimalizácia údajov ■ Minimalizácia účelu ■ Správnosť údajov ■ Minimalizácia doby uchovávania ■ Integrita a dôvernosť
 49. 49. BONUS NA ZÁVER GDPR v jednom slide!
 50. 50. GDPR on 1 SLIDE ■ 1. Zaškolenie zodpovednej osoby ■ 2. Poučenia oprávnených osôb ■ 3. Oboznámenie so spracovaním + súhlasy ■ 4. Posúdenie vplyvu na ochranu OÚ (DPIA) ■ 5. Zmluvy „Prevádzkovateľ vs. sprostredkovateľ“.
 51. 51. Q&A
 52. 52. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

×