Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Úvod do semináře

666 views

Published on

Schéma, průběh semináře, požadavky.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Úvod do semináře

 1. 1. Úvod do semináře
 2. 2. Jaká jsou vaše očekávání?
 3. 3. Jaký tisk čte. Jakou stanici poslouchá. Jak často sleduje TV a co si nenechá uniknout. Oblíbený seriál. Výměna identity Kde čte/poslouchá zprávy. 3 nejnavštěvovanější weby. Jaké sociální sítě užívá. Oblíbená aplikace. Jaká média považujete za prioritní? Mobil, tablet, PC, TV.
 4. 4. Co se naučíte Zjistíte, jak média fungují – aby s námi nemanipulovala a my je dokázali pro své potřeby využít. Zjistit a pochopit, jak celý mediální a komunikační byznys funguje. Naučit se vytvářet obsah. Umět najít informaci, zpracovat ji a předat dál. Zjistit, jestli by nás takováto práce profesně bavila.
 5. 5. Cíle semináře Záleží, co si vyberete
 6. 6. Forma
 7. 7. #BYOD
 8. 8. Organizace semináře Komunikace on-line Sdílené dokumenty Organizace semináře
 9. 9. @svetmedii
 10. 10. Komunikace v semináři
 11. 11. Proč taková komunikační intenzita? Pro včasné vyřešení problému, aby byl dodržen harmonogram
 12. 12. Návrh struktury semináře Média news infotaiment reality show eskapismus PR TK a TZ krizová komunikace interní komunikace CSR/sponzoring sociální sítě politický marketing Reklama redakce a vydavatelství reklamní nástroje měření zásahu reklamytypy a využití reklam
 13. 13. Co bude hodnoceno
 14. 14. Orientace v organizačním prostředí semináře. Napsání dvou tiskových zpráv: • hodnotí se komplexnost, data a použitelnost. Napsání dvou rozhovorů s lidmi z mediální oblasti: • Média: nejen tisk/TV apod., ale i knihy, hudba, divadlo atd. • Příprava otázek. Co bude hodnoceno - 1. pololetí
 15. 15. Dva rozhovory: • formát do časopisu, • respondentem zajímavá osoba, s kterou se chcete potkat – nemějte nízké ambice! • osoby pro rozhovory i otázky musí být schváleny učitelem. Co bude hodnoceno - 2. pololetí
 16. 16. Alternativa k rozhovorům - vlastní činnost: • oblast médií, • musí být výstup (nahrávka, kresba, dokument atd.), který prokazuje získanou dovednost. Co bude hodnoceno - 2. pololetí
 17. 17. Harmonogram pro I. pololetí
 18. 18. Doporučené aktuální zdrojeSledujte na FB či Twitteru
 19. 19. Michal Kaderka Tel.: 777 879 481 E-mail: kaderka@centrum.cz cz.linkedin.com/pub/michal-kaderka/49/807/10b www.slideshare.net/MichalKaderka @MichalKaderka Michal.Kaderka77 KontaktKontakt

×