Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Píšeme tiskovou zprávu - pracovní list, úkázka publicity tiskové zprávy

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, N...
Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, N...
Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, N...
Advertisement

Check these out next

1 of 5 Ad

Píšeme tiskovou zprávu - pracovní list, úkázka publicity tiskové zprávy

Download to read offline

V dokunetu jsou články v nejvýznamnějších tiskových médiích, kde byl na základě TZ zveřejněn článek. Studenti tak vidí, jak novináři s TZ pracují a co je pro rozšíření zajímá. Na konci dokumentu jsou otázky, které vedou studenty k analýze publicity.

V dokunetu jsou články v nejvýznamnějších tiskových médiích, kde byl na základě TZ zveřejněn článek. Studenti tak vidí, jak novináři s TZ pracují a co je pro rozšíření zajímá. Na konci dokumentu jsou otázky, které vedou studenty k analýze publicity.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Michal Kaderka (17)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Píšeme tiskovou zprávu - pracovní list, úkázka publicity tiskové zprávy

  1. 1. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz TZ, jak šla ze ZOO: Křtiny gorilího mláděte Gorilí mládě, narozené 13. prosince 2004 v Zoo Praha, pokřtí paní Dagmar Havlová. Slavnost, které se bude moci zúčastnit i veřejnost, se uskuteční v sobotu 26. února 2005 ve 13.30 v Pavilonu goril. Paní Dagmar Havlová gorilí mládě pokřtí nejen za svou osobu, ale i za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která pražské zoo výrazně finančně pomohla v době po povodních a dodnes pomáhá při realizaci konkrétních expozičních projektů (v současné době např. při výstavbě nových voliér pro sovy). První gorilí mládě narozené v České republice má již od konce roku 2004 své jméno, které vybrali pracovníci zoo – Moja (svahilsky„první“).Vývoj mláděte i mateřskápéče samice Kijivuprobíhajízcela bezproblémů.Odkonce roku2004mohoumládě viděti návštěvníci pražskézoo.Dodnesse nani přišlo podívat bezmála 100 tisíc lidí. Paní Dagmar Havlováse stane kmotroui patronemmláděte.Dalšími oficiálními hostyslavnostibudou zástupci společností,kterév minulostipomohlys rekonstrukcípavilonugorilnebos odchovemmláděte – Všeobecnáfakultnínemocnice v Praze,RádioCityaToyota Motor Czech.Součástí slavnostníchkřtin bude i zajímavý program pro návštěvníky. Jak byla TZ zpracována vybranými médii A Dagmar Havlová pokřtila gorilí miminko PRAHA - Prvnígorilímládě,které se narodilovČesku,pokřtilavsobotuodpolednevpražské zoobývalá první dáma Dagmar Havlová. Lidoopí miminko pojmenované Moja se narodilo 13. prosince samici Kijivu a jejímu partnerovi Richardovi, který za tímto účelem přicestoval z Velké Británie. Dagmar Havlová pokřtila gorilku nejen za svou osobu, ale i jako představitelka Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Tato organizace zahradě finančně pomohla po povodních v roce 2002 a i nyníse podílínapříkladnavýstavbě voliérprosovy.Havlováje nejenkmotrouMoji,ale i jejípatronkou. Jméno gorilí slečně vybrali pracovníci zahrady již koncem loňského roku. Říkají jí Moja, což ve svahilštině znamená "první". Maléholidoopanemohli ošetřovatelé vzítmatce,která jejmáneustále usebe,protosekřtinyodehrály pouze symbolicky. "Mojo, ať jsi hodně zdravá, šťastná a ať děláš radost rodičům i panu (řediteli zoo Petru) Fejkovi,"popřálamladé gorilce DagmarHavlová.Fotografii Moji potompolilašampaňským."A ať máš hodně sourozenců a sama se dočkáš potomků," doplnil přání ředitel.
  2. 2. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Druhým kmotrem mláděte byl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Horák. S lékaři museli ošetřovatelé konzultovat například březost matky Kijivu; nemocnice je tradičním partnerem Pavilonu goril a stála i u jeho otevření v roce 2001. Fejk označil narození gorily za největší zážitek během svého osmiletého působení ve funkci ředitele zahrady. Gorilyse v pražské zoo chovají 43 let,vystřídalose jich tu celkem12 a teprve loni v prosinci byla péče ošetřovatelů korunována úspěchem v podobě přírůstku do gorilí rodiny. Mládě se podle pracovníků zahrady zdárně vyvíjí a matka Kijivuo ně láskyplně pečuje. Starat se o ně bude ještě tři roky.Poté,co v prvních týdnechponarození nosilamatkamládě stále nabřiše,asi před čtrnácti dny se ocitla Moja poprvé na matčiných zádech. Před týdnem objevili ošetřovatelé u malé gorily první dva zuby. Zájemci mohli Moju poprvé vidět krátce před Vánocemi. Dosud ji přišlo navštívit přes 100.000 lidí. Dnešní křtiny přilákaly do zahrady na 3000 návštěvníků. Odroku 2003 obývajízvířatarekonstruovanýPavilongoril.V zimětrávíčasve vnitřníubikaci,kde je od návštěvníků odděluje silné neprůstřelné sklo. V létě mohou využívat travnatý výběh s kmeny na šplhání, ohraničený potokem. B Bývalá první dáma pokřtila v pražské zoo gorilí mládě Praha- Províce nežstovkunávštěvníků,kteřízcelazaplnilipavilongoril vtrojské zoo,ředitelezooPetra Fejka i bývalou první dámu Dagmar Havlovou byl víkendový křest prvního gorilího mláděte, které se narodilo v Česku, víkendovou událostí číslo jedna. Malá gorilai jejímatka jejichradostnesdílelyaraději zůstalyvústranípavilonu. Křestmaléholidoopa se tak odehrál jensymbolicky.„Jsme modernízoo.Pokudbychomvynesli zvíře ven,tak bychom jeho matce Kijivu způsobili šok,“ vysvětlil ředitel zoo Petr Fejk nepřítomnost gorilky Moji na křtu. Bývalá první dáma tak po pronesení přípitku alespoň polila šampaňským plakát samice Kijivu a jejího mláděte. Havlovápokřtilagorilui jakopředstavitelkaNadaceVize 97DagmaraVáclavaHavlových,kterázahradě výrazně finančně pomohla po povodních v roce 2002 a na provoz zahrady přispívá i nyní. Zvířatům potom nechala Dagmar Havlová přes jejich ošetřovatele Marka Žďárského poslat čtvrtky melounů a ananasů. Jméno gorilí slečně,která se narodila 13. prosince, vybrali pracovníci zahrady již loni. Moja znamená ve svahilštině první. C Gorilí miminko se jmenuje Moja Str. 1
  3. 3. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz PRAHA První gorilímládě,které se narodilovČesku,pokřtilavsobotuodpolednevpražské zoobývalá první dáma Dagmar Havlová. Lidoopí miminko pojmenované Moja se narodilo 13. prosince samici Kijivu a jejímu partneru Richardovi, který za tímto účelem přicestoval z Velké Británie. Str. 4 První gorila v zoo má křtiny za sebou Prvnígorilímládě,které se narodilovČesku,pokřtilavsobotuvpražskézoobývaláprvnídámaDagmar Havlová. Lidoopí miminko Moja se narodilo 13. prosince samici Kijivu a jejímu partnerovi Richardovi, který za tímto účelem přicestoval z Velké Británie. Dagmar Havlová pokřtila gorilkunejen za svou osobu,ale i jako představitelka Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Tato organizace zahradě finančně pomohla po povodních v roce 2002 a i nyní se podílí například na výstavbě voliér pro sovy. Jméno gorilí slečně vybrali pracovníci zahrady již koncem loňského roku. Říkají jí Moja, což ve svahilštině znamená první. Malého lidoopa nemohli ošetřovatelé vzít matce, která jej má neustále u sebe,protose křtinyodehrálypouze symbolicky.DagmarHavlovápolilafotografii Moji šampaňským. Druhým kmotrem mláděte byl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Horák. S lékaři museli ošetřovatelé konzultovat například březost matky Kijivu; nemocnice je tradičním partnerem Pavilonu goril.Gorilyse vzoochovají43let,vystřídalose jichtu12a teprve loni vprosincibylapéčekorunována úspěchem v podobě přírůstku. D Havlová polila gorilku šampaňským Praha - První gorilímládě,které se narodilovČesku,pokřtilavsobotuvpražské zoobývaláprvnídáma Dagmar Havlová. Lidoopí miminko pojmenované Moja se narodilo 13. prosince samici Kijivu a jejímu partnerovi Richardovi, který za tímto účelem přicestoval z Velké Británie.Dagmar Havlová pokřtila gorilkunejenzasvouosobu,ale i jakopředstavitelkaNadaceDagmaraVáclavaHavlovýchVize97.Tato organizace zahradě finančně pomohlapopovodníchvroce 2002 a i nyníse podílínapříkladnavýstavbě voliér pro sovy. Havlová je nejen kmotrou Moji, ale i její patronkou. Jméno gorilí slečně vybrali pracovníci zahrady již koncem loňského roku. Říkají jí Moja, což ve svahilštině znamená "první". Od matky nemohla Maléholidoopanemohli ošetřovatelé vzítmatce, kterájejmáneustále usebe,protosekřtinyodehrály pouze symbolicky. "Mojo, ať jsi hodně zdravá, šťastná a ať děláš radost rodičům i panu (řediteli zoo Petru) Fejkovi,"popřálamladé gorilce DagmarHavlová.Fotografii Moji potompolilašampaňským."A ať máš hodně sourozenců a sama se dočkáš potomků," doplnil přání ředitel. Druhým kmotrem mláděte byl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Horák. S lékaři museli ošetřovatelé konzultovat například březost matky Kijivu; nemocnice je tradičním partnerem Pavilonu goril a stála i u jeho otevření v roce 2001. Největší zážitek Fejk označil narození gorily za největší zážitek během svého osmiletého působení ve funkci ředitele zahrady. Gorilyse v pražské zoo chovají 43 let,vystřídalose jich tu celkem12 a teprve loni v prosinci byla péče ošetřovatelů korunována úspěchem v podobě přírůstku do gorilí rodiny. Zájemci mohli Moju poprvé vidět krátce před Vánocemi. Dosud ji přišlo navštívit přes 100 tisíc lidí. Dnešní křtiny přilákaly do zahrady na 3000 návštěvníků.
  4. 4. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Přiřaďte článekk titulu Metro MF Dnes Bleskově.cz (bulvární verze aktualně.cz) Českénoviny.cz (online verze ČTK zpravodajství) Srovnejte v článcích Který článek má nejpřitažlivější titulek? V jakém článku si dal redaktor nejvíce práce? Jak lze jednotlivé články porovnat – podle jakých kritérií? Kde co se objeviloči neobjevilo narozené 13. července pokřtí paní Dagmar Havlová Dagmar Havlovágorilímládě pokřtínejenzasvouosobu,alei zaNadaci ČEZ,kterápražské zoo výrazně finančně pomohla Nadace ČEZ v době po povodních a dodnes pomáhá při realizaci konkrétních expozičních projektů výpomoc při výstavbě nových voliér pro sovy první gorilí mládě narozené v České republice Moja - svahilsky „první“, jméno vybrali pracovníci vývoj mláděte i mateřská péče samice Kijivu probíhají zcela bez problémů od září roku 2010 mohou mládě vidět i návštěvníci pražské zoo dodnes se na ni přišlo podívat bezmála 100 tisíc lidí oficiálními hosty slavnosti budou zástupci společností, které v minulosti pomohly s rekonstrukcí pavilonu goril nebo s odchovem mláděte při křtu bylo šampaňské partner Richard Fejkův největší zážitek zmínka o druhém komerčním partneru tři tisíce návštěvníků křtu Příběh z citací Porovnejte v článcích citace K čemu se citace vztahují Na kolik je důležitá zpravodajská hodnota citace v kontextu textu? změnil by se obsah článků bez citací?
  5. 5. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Jak funkci citace v textu vyplnily? Ojedinělost informací Jaké unikátní informace mají jednotlivá média? Ojedinělost informací Co se (ne)dozví ti, co jezdí do práce vozem a nemají přístup k internetu. Co se (ne)dozví ti, co sledují jen internetové zpravodajství. Co se (ne)dozví ti, co čtou jen tištěná média.

×