Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
2Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
3Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
4Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
5Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
6Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
7Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
8Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
9Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5, ...
10Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5,...
11Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5,...
12Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5,...
13Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5,...
14Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5,...
15Mediální výchova, povinně volitelný seminář
Michal Kaderka, vyučující
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
150 00 Praha 5,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Svět médií a politiků - pro učitele

696 views

Published on

Podklad pro učitele k tématu Svět médií a politiků.
https://www.slideshare.net/MichalKaderka/svet-medii-a-politiku

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Svět médií a politiků - pro učitele

 1. 1. 1Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Svět médií a politiků Podklady pro učitele Cílová skupina studentů: Žáci 9. tříd ZŠ. Střední školy a učiliště. Průřezové téma: mediální výchova. Mezipředmětové vztahy:občanskávýchova/základyspolečenskýchvěd,ekonomie,výtvarnávýchova, dějepis, matematika. Časové rozvržení: 90 minut. Vyučující si podle znalostí a zkušeností třídy formuje dotazy podle jednotlivých slidů sám. Cíl: Žáci/studenti dokáží rozlišit, v čem se liší volební a byznysové marketingové kampaně, dokáží popsat způsob financování politických stran, dokáží kategorizovat politické strany podle voličské základny a způsoby oslovení a posoudí způsoby komunikace politických stran. Blok 1: 90 minut – Politický systém a vliv na kampaně; financování politických stran (ZSV – politologie a ekonomie, matematika) Úvod, 5 minut Rozdíl mezi byznysovými a politickými kampaněmi (3 minuty) Při plánovánívolebníkampaněse postupujestejně jakov případě marketingovýchnákladů na zboží či služby. Rozdíl je pouze v příjmu, který přináší zisk – v podnikání je to z prodeje, u politiků z příspěvků na volební kampaň a na činnost politických stran. Strana,kteráje v obdobíčtyř letpopulárnía vykazuje podporukolem25%,může v součtu za všechny volby získat ve čtyřletém cyklu až půl miliardy korun. Čím méně politickýchstranpřekročí 5% hranici,tím více roste každé straně více mandátů a tím finanční příjmy. Co ovlivňuje politické kampaně (3 minuty) Plánovat volby je velmi sofistikovaná činnost, stejně jako přemýšlení nad úspěšností prodeje. Při kampani se musí zohledňovat příjem voličů, věk, vzdělání, využívání volnočasových aktivit a mít strategii, která respektuje volební systém a způsob přepočítávání hlasů. Podle programu se hledá vhodná voličská základna a ta je pak oslovována médii a způsobem, který je součástí životního stylu cílové voličské skupiny. Nenídůležité,jaké mástranaaktuálnípreference,ale jakýje jejípotenciál –tedykoliklidí by ji mohlo volit, kdyby šli k volbám a rozhodli se pro stranu. Co rozhoduje o výsledku voleb (5 minut) Téma – jak se jednotlivé politické strany vůči vnímanému problému snaží vymezit.
 2. 2. 2Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz V roce 2013 tobylanapř.korupce (volbybylypředčasnév důsledkuNečasovyaféry),v roce 2010 byla obava ze zadlužení (probíhala řecká krize). V roce 2017 tobyl postoj k vládnutís ANO,postoj k migračníkriziči vztahk EU(zdabymělo býtreferendumovystoupeníči nikoliv). V roce 2017 se i staly tématemi politikaapolitici, tedy politický systém: některé strany upozorňovaly, že nejsou systémovou politickou stranou(SPD,ANO,částečně Piráti),některénaopakakcentovalyodpovědnostsvěřitmoc systémovým stranám a volbu antisystémových stran prezentovaly jako hazard s budoucností země. Nerozhodnost voličů – rozhodují se na poslední chvíli. Kampaň tak musí probíhat až do posledního dne. Volby rozhodují nerozhodnutí. Pro politickoustranu nemá význam oslovovat rozhodnuté voliče, ale ty, kteří ještě neví, komu svůj hlas dají. Čtrnáct dní před volbami se nesmí zveřejňovat výsledky – protože by mohly ovlivnit rozhodnutí voličů. Pokudby lidé věděli, že v denvolebmájejichstrana4% hlasů,pravděpodobněbyvolilisilnějšístranu.Dále mají lidé přirozenou potřebu být na straně vítězů, proto v případě nerozhodnosti mohou volit tu, která se vykazuje aktuálně lepšími výsledky. Volební účast – důležité, kdo dokáže mobilizovat voliče, kteří neví, zda se voleb zúčastní. K volbám chodí jen polovina voličů, někteří by i šli za určitých podmínek volit. Strany se protosnažízaměřiti natytovoliče,jakojsounapř.kampaněmířenénamladélidi (víceapel na odpovědnost než na program). Kdo získá mladé – ti nechodí volit. Těžko dosažitelná skupina, mileniálové jsou ve srovnání spředchozími generacemi i více doma. Mladí jsou oslovováni více na základě ideologie – např. Zelení, SPD, KSČM. Velký úspěch má TOP 09 s Dominikem Ferim. Loajalita voličů politických stran. Některé stranymají pevné jádrovoličů,které pravidelně chodívolit(KDU-ČSL,KSČM).Při nižší volební účasti jsou proto tyto strany zvýhodněny. Loajální jsou i příznivci extrémistických hnutí a stran. Loajalita zvyšuje i ochotu přijít na volební mítink a vzít s sebou dalšího člena rodiny – příznivec je tak zároveň ambasadorem. Kdy jste se rozhodl/a, že ve volbách budete volitsvou stranu? (3 minuty) 45 % voličů je rozhodnutých již déle nežměsíc před volbami, 55 % se rozhoduje v měsíci před volbami. V den voleb se rozhodlo 5 % voličů, tedy více než 250 tisíc lidí. V týdnu před volbami se rozhodlo 42 % voličů, tedy přes dva milióny lidí. S čím mohou politické strany počítat od státu (3 minuty) Při investicích do volebních kampaní je nejdůležitější, kam se kandiduje a jaký je finanční zisk za hlas či mandát.
 3. 3. 3Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz I malé strany mají velké šance – v roce 2013 získal Úsvit Tomia Okamury 342 339 hlasů, čímž dosáhl na6,88 % hlasů,získal 14poslancůamohl běhemčtyřletvyinkasovatodstátu 122 miliónů korun. Kam napřít síly (3 minuty) Čtyři největší regiony mají dohromady 95 hlasů – pokud nějaká politická strana vyhrává zde, stane se zpravidla největší stranou v Poslanecké sněmovně. Naopak nejméně křesel – pět - a tím i peněz přinese Karlovarský kraj – ten je dnes ze 14 krajůjediný,ve kterémse žije hůře nežv roce 1989. Zde se dostanudosněmovnyobvykle jen dvě strany, maximálně tři (v roce 2017 Ano – 3 mandáty, Piráti – 1 mandát, SPD – 1 mandát). Malásíla regionuse i projevuje v neochotězlepšitsilničníspojeníKarlovýchVarů z Prahů,které byregionuvýrazně pomohlo.Oddalovánímzlepšenídopravníinfrastruktury politické strany příliš neriskují (nízké zastoupení). Za každého ze 740 krajských zastupitelů skoro milión korun (3 minuty) Politickástranazíská za každéhokrajskéhozastupitele 237 tisíc korunročně, ve čtyřletém cyklu tak dostane od státu 948 tisíc korun. Zajímavý je ekonomický model výpočtu pro krajská zastupitelstva – zde jsou kraje rozděleny podle tří pásem počtu zastupitelů (45, 55 a 65). Např. v Karlovarském kraji je stejný zisk zastupitelů jako vLibereckém kraji, který má 8 poslancůve sněmovně,tedyvíce než o polovinu.Protože je to obvods nejnižšímpočtem obyvatel, je v Karlovarském kraji nejvyšší pravděpodobnost získat křeslo za nižší náklady na získání postu zastupitele. Vyplatí se zamířit kampaň jen na jednotlivé kraje (3 minuty) Každá strana je silná jen v některých regionech (ANO je nejslabší v Praze, která je nejsilnějším regionem pro TOP 09, nicméně je zase opačná situace v Moravskoslezském kraji (pro ANO druhý nejsilnější kraj). Politickástranazíská za každého krajskéhozastupitele 237 tisíc korunročně, ve čtyřletém cyklu tak dostane od státu 948 tisíc korun. Jak velkou kampaň si mohly politické strany dovolit? (25 minut) Studenti zkusínazákladě odměnyspočítat,jaképříjmystranazískalaakolikutratíza volby. Je nutné zohlednit, že strany si platí kanceláře a administrativní personál. Kandidáti se častonavolebníkampanifinančně podílí. Nejvyššípodílje nastraněkandidátů v senátních volbách. Protože strana dostane za svého poslance ročně 855 tisíc korun na šest let, tak se dá říci, že jsou politická strana i senátor stejně na finančním zisku zainteresováni av případě úspěchuse o něj i dělí(základníroční platsenátorabeznáhrad je 852 tisíc Kč). Pro přehlednost lze využít Svět médií a politiků – pracovní list, Zisky politických stran Volební účast do PS a senátu (5 minut) Podle posledních dvou voleb se ukazuje, že se voličská základna ustálila na zhruba 60 % populace – tedy počtu lidí, kteří chodí volit. V senátu je v druhém kole zhruba poloviční účast. Pro senátní volby, stejně jako prezidentské,se vždyvytvářípohlavnívolebnístrategii i strategie prodruhé kolo –čím se vymezit vůči druhému postupujícímu kandidátovi.
 4. 4. 4Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz V českémprostředídocházív druhémkolečastouhájenívítězstvíz prvníhokola–namísto, aby se voliči proti vítěznému kandidátovi, obvykle „dobijí“ kandidáta postupujího z druhého místa. První místo spíše působí jako doporučení. Ve většinovém systému procházejí kandidáti tradičních či velkých stran, popř. nezávislí. Pozice extrémistů je obvykle v senátu nízká. Volby do obecních a krajských zastupitelstev (5 minut) Účast do obecních a krajských voleb je nízká. Krajské mandáty v zastupitelstvech přináší státní příspěvek a při nízké volební účasti se zvětšuje podíl větších stran. V obecních volbách, stejně jako v krajských, se ovšem nehlasuje po stranické linii, ale volí se jednotliví kandidáti. Volby do Evropského parlamentu a prezidentské volby (5 minut) Tradičně nejnižší zájem voličů je o evropské volby. Projevuje se efekt,že čím dále vznikározhodnutí,ke kterémujsoupříslušné volby,tak se lidé méně zajímají. Mají pocit, že nic neovlivní. V tomto ohledu jsouvolby do Poslanecké sněmovny výjimkou. Účast v prezidentských volbách je podobná do Poslanecké sněmovny, tedy na maximu voličské ochoty. Voliči podle vzdělání (3 minuty) Se ZŠ vzděláním je nejvíce voličů v ČSSD, SPD a Pirátů. Voličů s výučním listem je v ANO, ČSSD, KSČMči v Úsvitu a SPD. Voliči s maturitou jsou v ANO, ODS a TOP 09. Voliči s VŠ vzděláním jsou v ANO, ODS, TOP 09 u Zelených a KDU-ČSL. Jací mají voliči k sobě nejblíže (10 minut) Vyzvěte žáky,aby k ANO,KDU-ČSL,SPD a KSČM uvedli tři strany,které považujíza ideově blízké (tedy vůči stranám) a pak porovnávejte podle grafu, zda se jejich odhad shoduje s realitou. Schémavysvětluje,mezi jakými stranami se rozhodujínerozhodnutí – čím silnějšíje čára, tím více voličů váhá. Žáci sdělují,zdase schémapropojenosti s nimi shoduje.Většinažákůse bude shodovatse schématem, proto je nutné uvést, že každý z nás žije v podobné ideologické bublině s podobnýmnázoremanakonecse při volbě řídíme spíše osobnostmi politiků nežideami. Pokudbylavoličskázákladna rozdělenanalevici apravici,bylozřejmé,že levicovívoliči byli tolerantnějšínanesouladsněkterými členy (promnohovoličůČSSDbyl nepřijatelnýnapř. Jiří Dienstbier,ale volili ji),kdežtopravicovívoliči byli mnohemvíce zásadovější(např.Jiří Čunek je u liberálních voličů KDU-ČSL důvod stranu nevolit). Nyní ovšem voličská scéna opouštítradiční pravolevé rozděleníapolarizuje se konzervativně-nacionálníaliberálními proevropskými voliči. Politické stranyve svémmarketingumířínanerozhodnutévoliče,nikolinaty,kteříví,koho budou volit. https://mapavolicu.behavio.cz/ Více o výzkumu v pořadu DVTV.cz s autore výzkumu Jiřím Boudalem. https://video.aktualne.cz/dvtv/boudal-mapa-volicu-je-i-manual-pro-politicke-strany- naprosta/r~a5d4da8e8e3611e7a3060025900fea04/
 5. 5. 5Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Blok 2: 90 minut – Vizualita a loga politických stran (výtvarná výchova) Vizualita hraje roli (5 minut) Barvy, loga i grafický styl, mohou ovlivňovat emoce, které ke straně máme. Jednotný vizuální styl (5 minut) Na slidu jsou znázorněny reklamní předmětyZelených, které respektují jednotný vizuální styl. Politické stranynevěnujípozornostjenlogůmalogotypům, ale dbajína jednotnývizuální styl – ten je zřejmý z webu, je na vizitkách, letácích, vozidlech při volební kampani, plakátech, na boardu (stěně), který je za politiky při tiskových konferencích apod. Cílem vizuálního stylu je, aby každý při dílčím projevu nějakého grafického symbolu okamžitě věděl, k jaké straně se grafika váže. ANO (5 minut) ANO se posunulo od národních barev do optimistických barev. ANO 2011 – Akce nespokojených občanů. Zkratku už si nebude nikdo pamatovat. Strana navíc vznikla až v roce 2012. První logo mělo barvy české vlajky a obsahovalo název celého hnutí. Grafika ale nebyla přijata kladně, navíc barvy nebyly v české trikolóře, ale v holandské. Andrej Babiš na uvedení hnutí i s tímto logem zaplatil dva milióny korun v inzerci. Logo se zkratkou hnutí se změnilo ještě týž rok v roce 2012. Stranický claim (heslo) bylo „Má to smysl“. V roce 2013 bylojenu2 %populace povědomíoBabišověpolitickéstraně –byl najatnový marketingovýtým,navolbyAlexandrBraun.Proon-line marketingbyl najat MarekPrchal. Nový tým změnil kompletně celé logo. Nové logo získalo moderní fialovou barvu, zmizel vykřičníkaletopočet.Claim„Mátosmysl“se krátce změnilna “jsme tady“apoté na„bude líp“ a dostal se přímo do loga. „bude líp“ – definice nutné změny. Logo „Politické hnutí“– aby se ANOodlišiloodpolitickýchstran.Tu samoustrategii měly i Věci veřejné či TomioOkamura.Hlavnímsdělením hnutíje „nejsme politici“,tedynejsme systémoví. Sázkana fialovoubarvubylaúspěšná –došlok odlišenístranyv politickémspektru. Fialová barva je z hlediska psychologie často vnímána jako problémová (magie, mystično, homosexualita), což ji z užití ve vizuální identitě firem a organizací téměř vytěsňuje. Mimo jiné ANOsvýmvizuálnímstylemzroku2013 nastavilopravidlasprávně oblečeného politikaprodalšíroky – v evropských,komunálníchi senátníchvolbách náspřesvědčovaly tisíce kandidátů v bílých košilích bez kravaty. http://www.font.cz/logo/vyzva-ano-2011-se-spatnou-barevnosti.html http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ceske-strany-24 ODS (5 minut)
 6. 6. 6Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Vývoj loga jde od dynamiky ke stabilitě – v90. letech se strana prezentovala jako změna (ekonomiky, směrem vzhůru), stabilita naopak působí konzervativně. První logo je z roku 1992. Pták letěl zprava doleva místo doprava. V průběhu let se logo měnilo se stylizovaným nápisem ODS. Pouze v roce 2009 se ODS rozhodlatěžitze své vládníúčasti a předsednictvíČeska v EU a některé materiálydoplnilaostylizovanýnápis“volby09” v barvách odkazujících na české předsednictví. Během předsednictví byla ovšemvládě vyjádřena nedůvěra díky poslanci ODS Vlastimilu Tlustému a Jiřímu Paroubkovi, který opakovaným hlasováním o nedůvěře vlády jen zjišťoval sílu a mediálně se prezentoval jako ostrý oponent. Předsednictví tak zakončila úřednická vláda pozdějšího kandidáta na prezidenta Jana Fischera. Různé verze logaODSzahrnují i alternativyodkazujícíkloguamerické NBA,Evropské unie (!) a existuje i varianta, kde je dříve dominantní pták uzavřen do srdce. Samotný odstín loga se v průběhu času měnil, poslední roky bledne. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ods-kdu-sz-svobodni http://zpravy.idnes.cz/i-loga-politickych-stran-podlehaji-mode-podivejte-se-f9b- /domaci.aspx?c=A090909_150529_domaci_adb Piráti (2 minuty) Strana vzniklav roce 2009 a je inspirovanášvédskoupirátskoustranou,odkteré málogo. Švédští piráti se rekrutovali z příznivců serveru The Pirate Bay s torrenty (platforma, na kterou se lidé připojí a vzájemně si sdílejí soubory). Čeští Piráti si logo obarvili do národních barev. Protože základní myšlenky strany jsou svobodné šíření informací a ochrana soukromí, tak od v roce 2011 od národních barev upustilo. Logo je však variováno v sedmi barvách. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ods-kdu-sz-svobodni Úsvit přímé demokracie – Úsvit národní koalice – Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (5 minut) Od roku2013 do roku 2014 se strana jmenovalaÚsvitpřímé demokracie TomiaOkamury, pak se přejmenovala na Úsvit přímé demokracie. Aby strana nepůsobila jako strana jednoho muže. V roce 2015 odešel z čela strany Tomio Okamura a strana byla přejmenována na Úsvit národníkoalice.Národníkoalice bylnázevkvůlispojenís Blokemproti islámu,kterévzešlo z FB skupiny Islám v české republice nechceme (vedl Martin Konvička). Za TomiaOkamurymělologoÚsvitupestré barvyduhy,vymezovalose takproti tradičním barvám politických stran – „je to něco nového a odlišného.“ Po rozštěpení obě nová seskupení zvolila národní barvy – obě strany se prezentují jako vlastenecké a protiislámské. Používají k tomu i oficiální symboliku – lva a vlajku. KSČM (2 minuty) Současné logo používá KSČM od své registrace v roce 1990. Komunistická rudá hvězda ustoupila i v logu dvojici třešní a ustupovala do pozadí. Třešně v logu odkazují na historii pařížské komuny z roku 1871, kde rudá barva byla symbolemkomunistickéhohnutí.Zelenýlístektřešnímásymbolickyvyzdvihovatdůležitost
 7. 7. 7Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz a významživotajakotakového.HvězdanadpísmenemMve zkratce názvustranyvyjadřuje internacionální povahu KSČM. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ceske-strany-24 ČSSD (10 minut) Co je na levém horním logu? Co symbolizuje? Proč došlo ke změně loga? Na logu je patrný vývoj z tradice do moderny. Logo ČSSD vzniklo během Třetí republiky (1945–1948), které korespondovalo s tradiční nejpočetnějšívoličskou základnou –malými zemědělci adělníky –obilía strojírenské kolo (pročeské země byl jižzaRakouska– Uherskatypickýrozmachstrojírenskéhoprůmyslu). Červená byla považovaná za barvu přátelství a naděje. Po roce 1989 si strana chtělaponechatlogo z pietníchdůvodů,kdybyli její členové (kteří nekolaborovali s KSČ) perzekuováni. V roce 1990 došlo ke změně loga,které se vzdáliloodsymboliky dělníkůarolníků,protože se společnost proměnila a bylo zřejmé, že po revoluci dojde k přesunu zaměstnanců do služeb a rozšiřujícího státního sektoru. Sociální demokracie musela usilovat i o hlasy firemního proletariátu (účetních, administrativní síly, lidí v nižších firemních pozicích), úředníků, učitelů, zdravotních sester atd. Byla zvolena růže, která podle tvůrců symbolizuje triádu společenského partnerství spravedlnost-solidarita-svobodaodrážejícírealituEvropských společenstvíasociálně tržní ekonomiky. Protože mělo ČSSD spory ohledně autorských práv, používá od roku 1999 nové logo. V logu z roku 1999 je výrazně zakulacené růže, které dominovala červená barva, ale objevuje se zde zelenábarva.V té době se totiževropské sociálnídemokracie –s kterými bylačeskásocdemv kontaktuaasociovaná–začalypřijímatenvironmentálníprogram,aby oslovily i mladé a městské voliče. BěhempředsednictvíJiříhoParoubkabylavytvořenanovápodobaloga. Logo vzniklojako součástrebrandingu strany po důsledném marketingovém výzkumu. Jiří Paroubek je pro ČSSD osobností, která se začala namísto původně sociálnědemokratických ideologických zásadřídit výsledkyaktuálníchprůzkumůnáladanázorůobyvatel ČR. Stejnýpřístupzačaly záhy následovat další politické strany. Zohlednění výzkumů veřejného mínění namísto stranických ideologických zásad mělo dopad i na mediálníscénu.Veřejné míněníje často ovlivněnoprávě mediálnímsdělením, proto politici začali navrhovat řešení, která odpovídala mainstreamové mediální interpretaci světodějných událostí. Orientace na aktuální průzkumy nálad obyvatel ČR osvobodila politiky od ohlížení se na dlouhodobé a těžce vysvětlovatelné vize. Čeští politici tak mohli začít nabízet zkratkovitá řešení, která odpovídala zestručněné mediální zprávě. Navrhovaná politická řešení tak začalaodpovídatcharakteruakvalitěmédií, zkterýchvětšinačesképopulace získávánázor na aktuální události. Zajímavostí je, že rebranding i následující volební kampaň ČSSD v roce 2006 měla na starosti agenturaPSB, kterou tehdy vedl Čech Alexandr Braun. Ten zároveň vedl volební kampaň pro ANO v roce 2013.
 8. 8. 8Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Do všeho ovšem opět zasáhl autorský spor a v roce 2011 (to byl akorát nově předsedou BohuslavSobotka) se stranamuselavrátitk loguz konce 90. let.Nicméně oranžovábarva zůstala zachována a dnes je logo v oranžovém provedení nejpoužívanější variantou. V roce 2017 uvedl volebnílídrkampaněČSSDLubomírZaoráleknovélogo,kde jerůže nově vepsaná do čtverce. Nahradí tak původní růži, která prý Zaorálkovi připomínala místo květiny hlávku zelí. Nové logo je více vhodné do profilů na sociálních sítích. http://www.font.cz/logo/vyzva-ano-2011-se-spatnou-barevnosti.html http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ceske-strany-24 KDU – ČSL (5 minut) Před válkou loga nebyla, ale stranu prezentoval kříž, po válce československá vlajka. Po revoluci přijala strana za předsednictví Josefa Luxe logo s abstraktní zeměkoulí v barvách trikolory. Pokusorebrending(změnuloga) bylv roce 2007,ale nakonecstranazměnilalogoažv roce 2009 kvůli odchodu některých členů do nově vzniklé TOP 09. V roce 2012 se loga zpět dostaly národní barvy jakožto symbol konzervatismu. Nové logoz roku 2012, kdyse dostal dologa lipovýlistz nepřijatéhologaz roku 2007, ale přijalo žlutou barvu. Do lipovéholistuse dostal kříž, ale nevyniká právě kvůli splynutí s listem. Mezi grafiky se logu říká „drátem do oka“. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ods-kdu-sz-svobodni TOP 09 (5 minut) Logo se posouvá od stavební firmy po konzervativní barvy. Logo se střechou vzniklo v roce 2009 a tři měsíce bylo nahrazeno novým logem. To má symbolizovat vlastenectví. Strana se v současnosti profiluje jako proevropská a je spíše v opozici stranám, které se prezentujíjakovlastenecké.Akcentace vlastenectvítakvychází z tehdejšíhoodštěpeníod KDU – ČSL, kdy si dřívější předseda Miroslav Kalousek s ministrem za Stranu Zelených Karlem Schwarzenbergem založili vlastní stranu. Aby politický projekt nevypadal podrazácky, prezentovali politici TOP 09 svou iniciativu jako vlastenecký akt – „my jsme stranu museli založit kvůli budoucnosti země“. Přechod barev někteří grafici považují za komplikované. Nové logoje z roku2017a přibyl knížecímotýlek(TOP09jižnebyla„SpodporouStarostů“). Logo má podtrhovat hlavní hodnoty Vize 2030 – svobodu a individuální odpovědnost. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ceske-strany-24 http://www.font.cz/logo/dnes-strana-top-09-predstavila-vybrane-logo.html Starostové a nezávislí (5 minut) Původně byla v logu kytička, tu ale Starostové nahradili po nečekaném rozchodu s KDU- ČSL čtverci na výraz semknutí a odvahy kandidovat sami. Kostička připomíná logo Microsoftu.
 9. 9. 9Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Svobodní (5 minut) Strana vzniklav roce 2009 a beranpřibyl ještě v tomsamémroce.Zvíře mělajižv politické strana zaniklá ODA, která měla jednorožce. Ta stejně jako Strana svobodných byla pravicová a chtěla co nejméně zásahů státu. Ideologicky však vyrostla na myšlenkách Václava Klause. Beran “je znám svojíneústupnostíažtvrdohlavostí,pokudjde o základníprincip,budeme vždy neústupní jako berani,” píše tiskové oddělení. Zelenou barvu považují za barvu volnosti, přírody a přirozeného řádu. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ods-kdu-sz-svobodni Zelení (5 minut) Červené srdce v logu odkazuje na sociálně-levicový aspekt, který je typické pro evropské strany zelených. V roce 2006 logo zcela zezelenalo, neboť voliči zelených byli převážně liberálové z měst, kteří nevyžadovali od své strany sociální aspekt. Nové logoa vizuálnístyl je odroku2017. Z názvuse vypustila„strana“,protože promladé voliče je slovo strana symbolem korupce a nekompetentnosti. Strana se prezentuje zeleným Z, na obrázku je v reverzní podobě. Realisté (2 minuty) Logo spíše připomínáoděvníznačkua evokuje logemzměnu.Protoje v logotypuuvedeno i „Změna stylu“. Strana práv občanů (5 minut) SPO – Zemanovci vznikla v roce 2009 na podporu kandidatury Miloše Zemana na prezidenta. V roce 2013 dokonce zvětšila slovo „Zemanovci“. Po fiasku ve volbách v roce 2013 požádal Miloš Zeman v roce 2014 o odstranění slova „Zemanovci“ z názvu. Tím se změnilo i logo. Logo je v národních barvách a symbolizuje vlastenectví. http://politickymarketing.com/loga-a-barvy-politickych-stran-ods-kdu-sz-svobodni Lidovci a starostové (5 minut) Nepříliš pozitivně přijaté logo,není moc srozumitelné,působí těžce, jako by jednotlivé celky do sebe nezapadaly. V roce 2017 došlopředvolbami kespojeníKDU–ČSLa Starostů,kteříměli kandidovatjako koalice a získat tak 10 % hlasů.Protože hroziloriziko,že koalice tolikhlasůnezíská,KDU – ČSL koalici proti vůli Starostů opustilo. Nakonec se dostalydo Poslanecké sněmovny obě strany. Logo má symbolizovat spojení síly a spolupráci. Rostoucí žluté sloupce mají symbolizovat budování společnosti odspodu a zohlednění potřeb rodin. Jednotlivé pruhynalogupodle oboupředsedůpostupně představujírodinu,obec,region a celý stát a společnost. Zároveň je podle nich logo i symbolem růstu síly.
 10. 10. 10Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Věci veřejné (5 minut) Věci veřejnébyl politickýprojekt,kterývýrazně ovlivnilmajitelbezpečnostníagenturyABL (dnes Mark2 Corporation) Vít Bárta. Ten sázel na přímou demokracii (referenda), odvolatelnost politiků, dokonce nechal veřejnost o lídrech krajských kandidátek rozhodnout v on-line hlasování (2010). Z vlády odchází v důsledku vnitrostranické krize v roce 2012 a pakspolupracuje s TomiemOkamurou,kterýčástečněnavazujenaprogram Věcí veřejných. Straší logo odkazuje na lidi - v rámci komunikační strategie Věcí veřejných ikona lidí neznamenáani ne tolikjako„reprezentujeme lid“,ale „zapojujeme lidi dorozhodovánío věcích veřejných“. Logo pro volební kampaň v roce 2010 již přímo evokuje snadnost rozhodování prostřednictvím v on-line hlasování. Unie svobody (2 minuty) Zajímavým vizuálním přerodem prošla Unie svobody,která jakožto pravicová strana byla členkou vlády se sociálně demokratickými ministry a s nepříliš oblíbeným předsedou PavlemNěmcemspadlak jednomuprocentu.Protov roce 2006 běhemvolebníkampaně změnilakompletněsvouidentituazačalase prezentovatjakovelmiliberálnís cílemoslovit mladé lidi. Orientace na mladé lidi měla důvod: mladí lidé nevolí, proto je zde významný volební potenciál. Blok 3: 90 minut – Prezentace politických stran (ZSV – sociologie, výtvarná výchova) Jakou značku automobilu byste si představili u daného politika? (25 minut) Studenti ukaždéhopolitikavybírajíznačkuvozupodle toho,jakouznačkuautomobilujim politikasociuje. Je protomožné si vytvořitvlastnípracovnílist,kde budouuvedeni politici jmenovitě a žáci k nim budou přiřazovat jednotlivé značky vozů. Je taktéž možné využít tento formulář, ale před rozesláním studentům je nutné si vytvořit kopii. Jinak jakékoliv další zásahy do formuláře změní obsah formuláře i pro ostatní! Nad politikami a značkami automobilu lze diskutovat. Co si člověk představí, když slyší značku auta – luxus, zastaralost, styl, rychlost, levné auto apod. Jsou to hodnoty, které něco symbolizují. Rozpoutatdiskusi opřiřazeníznačky k jednotlivýmpolitikům.Je důležité sdělit,že kdyžby se zjistilo, že většina voličů jezdí vozem s odlišnou hodnotou, či si pod značkou vozu představují jiný symbol, tak byla špatně cílena kampaň. Práce s pracovním listem Pracovní list, claimy a voliči Jaké politické subjekty se profilují jako poltické strany a jaké jako hnutí? Proč tak činí? Za poltické hnutí se profiluje ANO 2011 či Svoboda a přímá demokracie. Je to snaha se odlišit od politických stran, protože mají špatnou reputaci. Podle Hannah Arendt vždy začíná krize, když se politici přestanou prezentovat jako politici, ale jako vyslanci lidu. Ti
 11. 11. 11Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz mají pakprávoi jednat„politickynekorektně“,protože se ani neočekává,že se jakopolitici budouchovat.Andrej Babiš např. často zdůrazňuje, že není politik a do politiky nechtěl. Jaké straně patří daný claim? Bojovat za schopné a pracovité. A neblábolit – ANO Silný program pro silné Česko – ODS Všichni nekradou. Pusťte nás na ně – Piráti Ne islámu, ne terorismu – SPD Mír, spravedlnost a bezpečí – KSČM Když bohatne země, bohatnou i lidé – ČSSD Zodpovědně pro zdravou změnu – KDU – ČSL nEUhneme – TOP 09 Stát má sloužit, ne obtěžovat – STAN Být svobodný znamená žít naplno – Svobodní Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější – Zelení Pevné české kořeny – Strana práv občanů Nad jednotlivými claimy lze diskutovat či je analyzovat. Claimy mohou slibovat lepší budoucnost (ODS, ČSSD), mohou se vymezovat (TOP 09, SPD), akcentovat hodnoty (odpovědnost, svobody, nové myšlenky – modernost, kořeny), či mobilizovat (Pusťte nás na ně, Bojovat za schopné a pracovité). Média a názory (25 minut) Žáci/studenti zjistí,jakámédiavoličikonzumujíajakýje jejichživotnístyl nazákladě stran, které určí vyučující. U každé politické stranyjsoumédia,kterávoliči dané stranykonzumujía jejichnázory,na čem se většinově shodnou. U každé stranyje dobré hledat,zdavěřítradičnímmédiímči alternativnímajaké jsoujejich názory. Či pokud sledují tradiční média, tak zda nabízejí zpravodajství, zábavu, sport, či bulvár. Je dobré sledovat názory o přijetí EURO, vystoupení z NATO, migrační politiky, integrace EU apod. Učitel by měl ukázat, jak názory dané politické strany rezonují i v médiích voliče dané politické strany. Voliči Pirátů stejně jako SPD využívají on-line média, proto pro oslovení svých voličů TV, tisk apod. nepotřebují. Když SPD a Tomio Okamura nevpustli některé novináře do volebního štábu, tak sebevědomě sdělili: my tato média nepotřebujeme. Což bylo výstižné vyjádření, protože voliči SPD tradičním médiím nevěří a nesledují je. Doporučuje se pracovat přímo v hodinách s https://mapavolicu.behavio.cz/ či článku z Hlídacího psa z konce roku 2016 (dá se předpokládat, že voliči Úsvitu a SPD budou dost podobní). http://hlidacipes.org/co-cteme-a-koho-volime-volici-ano-fandi-mf-dnes-a- bulvaru-volici-ods-jezdi-metrem/
 12. 12. 12Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Více k tématu: Josef Šlerka v DVTV.cz: https://video.aktualne.cz/dvtv/muze-facebook-vyhrat-volby-a- jakou-silu-maji-media-volebni-a/r~c0c718cca90a11e79c7c002590604f2e/ Projevy kampaně (1 minuta) Ideální by bylo, kdyby si žáci či studenti připravili fotografie či videa, která je během kampaně zaujaly a v hodině by je pak interpretovali. Žáci a studenti se mají pokusit interpretovat plakát či klip. Nejsme politici (3 minuty) Vykradená pointa Air Banky. Andrej Babiš se odlišuje jazykem – upřímností, umí věci pojmenovat pravým jménem a proto je umí i vyřešit. https://www.youtube.com/watch?v=FarfwwGGb70 ODS (4 minuty) Vymezeníse vůči malýmstranámaprojektům –snahaodkázatnapolitickouprofesionalitu a tradici. Přihlášeníse k minulosti,cožmůže býtproODSproblematické.Zvlášťkdyžještěakcentuje VáclavaKlause,ke kterémumělivýhradyostatnípravicovívoliči.Přihlášeníje ale elegantní – přesvýznamné osobnosti,jakoMargaretThatcherči Bill Clinton.Upozorňujese navstup do NATO, ale nikoli do EU. Definice konzervatismu: chceme měnit věci, které nefungují, ne co je jen trend. https://www.youtube.com/watch?v=K5g3fk3cjmM Muzika! (5 minut) Využitístaréhoautobusu,je těžké hádat,pročPiráti nasadili totoretro.Autobusodkazuje i na úspěšnoukampaňMiloslavaŠloufaproČSSDs autobusemZemákz roku 1996. Zemák přejala i SPO. Vymezení se i vůči ANO a Andreji Babišovi, který je označen jako součást systému. Hodnotou klipu je vymezení se vůči korupci, tradičním politikům a proklamace jejich stíhání. Tím se moc od ostatníchstran neodlišili,i přestože majířadujinýchsilnýchtémat. https://www.youtube.com/watch?v=5f0-nQLHHM4 Jednoduchý vzkaz (3 minuty) Jedna z možností vyměnit samet za klacky – řešením je vyhnání (až násilí) současných politiků. Apel na trvalou změnu. Jinak apartheid – zde slovo apartheid ve svém významu nemá žádný kontext a ani není jasné, komu hrozí apartheid, zda poraženým politikům, nebo voličům, pokud nezvítězí Oldřich Duchoň. „Kdyžnevíte kohovolit,takvolte mne“– nepříliškreativníheslo,resp.odpověď,kterousi klade každý kreativec – jak oslovit nerozhodnuté voliče. Nekreativní obdobou je claim např. cestovních kanceláří – CK Novák více než dovolená, či jinýchslužeb, jakonapř. Více než nákup, Více než úklid atd.
 13. 13. 13Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Oldřich Duchoň dostal 364 hlasů (z 46 944 hlasů pro KSČM v Jihomoravském kraji – zakroužkován byl na každém 129. lístku) a pomohl si ze 17. místa na 15. Co nabízí strana, která bojuje s historickým propadem (4 minuty) Inspirace ForrestemGumpem – filmz roku 1994 budouovšemznát většinoulidé ve věku čtyřicet let a výše. Tématyjsou:vzdělánízdarma,lékařskápéče provšechnyaboj proti nízkýmmzdám –to je optimum,nenípotřebav jednomklipusdělitcelýprogramatematickyhopřehltitavoliče zmást. Když sedí seniorka s lídrem kampaně Lubomírem Zaorálkem, chybí vyznění jakékoliv hodnoty, která by mohla seniory oslovit. Krom toho, že se s Lubomírem Zaorálkem pije dobře alkohol na zastávce (což je v mnoha městech obecní vyhláškou zakázáno). https://www.youtube.com/watch?v=CrisOSIffq4 Co nám říká volební lídr (3 minuty) Změna volebního manažera. Sázka na Zaorálkovou rétoriku a důraz na tradiční sociálnědemokratické hodnoty. https://www.youtube.com/watch?v=O8wNTpzcyhM Pokus o vtip (3 minuty) V průzkumech čeští respondenti často uvádějí, že mají rádi vtipné reklamy, proto je přirozené, že i se snaží i politické strany zaujmout vtipem. Dobrý vtip se váže k tématu, nikoli ke konkurenci a už vůbec nemá být osobní. Navíc se může část voličů ANO cítit dotčena, že mění program za koblihu (i když vizuál směruje k žádosti o program, nikoliv k volbě). KDU-ČSL se profiluje jako konzervativní a vážná strana, proto může být vtip vnímám i nepatřičně. Vtip může oslovit městské voliče KDU-ČSL, nikoli voličskou základnu v regionech. Obrázek pravděpodobně nemá funkci představení programu či ideje, ale je jen pouze nástrojem, jak KDU – ČSL dostat do médií. Co nám nabízí politici s kvérem (4 minuty) Milan Chovanec s puškou se vzdaluje od tradičních sociálnědemokratických hodnot. ProblémČSSDje neustále změnavoličskéskupiny.Odměstskýchliberálůposociálněslabé. Symbolika zbraně: snaha vyvolat pocit nebezpečí a nabídnutí ochrany. Někdy je obrana symbolizována až naprosto něčím nerealistickým, např. tankem strany Realistů – lidé se cítí ohroženi terorismem v městském prostředí, proti terorismu se však tankem bojovat nedá. Plakát Řádu národa – zajímavostí je, že ve Zlínském kraji žije k počtu obyvatel nejméně cizinců. Před čím nás varují Rozumní (4 minuty) Obrázekbyl nalezenv FBskupině Českýpolitickýbulvár –pravostobrázkunení tedy potvrzena.
 14. 14. 14Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz AdamB. Bartoš je předsedoustranyNárodnídemokracie –Ne Bruselu,kteráse s ostatními stranami vstoupilanakandidátkus Rozumnými podvedenímPetraHanniga. Tenchce v roce 2018 kandidovati naprezidenta. „Posvítím si na chemtrails“– AdamB. Bartoš se nijaknetajítím, že věří, že nás korporace práškujíléky,které násdělajíhloupější,abynásmohlyspolečně se západními vládami podvlivemžidůovládat. Běhemprezidentskýchvolebv roce 2013 Adam B. Bartošvypustil hoax, že nazámku manželky KarlaSchwarzenbergajsouobrazynacistů.Tento hoax dostal doveřejného prostoruVáclavKlausml. – nikdyovšemnevysvětlil,zdaví,že freeglobe.czje čistě konspiračníwebči že je AdamB. Bartoš neonacistaazda ABB a Freeglobe důvěřuje. AdamB. Bartoš je šiřitel antisemitskýchmýtůz 19. stoletía konspiracípřes server freeglobe.czči vlastníblog. Zdrojem informací je rozhovor s marketingovým expertem Martinem Jarošem. Video lze v hodině i pustit a ptát se průběžně na názor třídy, zda se shodují s vyjádřením. https://video.aktualne.cz/dvtv/jaros-nechapu-fascinaci-politiku-zbranemi-v-zemi-kde- nejvets/r~ad2c3cfaac4011e7ad190025900fea04/ Dalším zdrojemhodnoceníje i vyjádření Alžběty Králové z Institutu politického marketingu. http://www.blesk.cz/clanek/volby-volby-2017/497275/zastreleny-kalousek-jako-bizar-i- blabla-babise-expertka-hodnoti-volebni-spoty.html?kapitola=855127 Blok 4: 90 minut – Prezentace politických stran (ZSV – sociologie) Mistři lajkování (5 minut) Dnes mnohem více roste vlivobčanských influencerů – ti jsou aktivní na sociálních sítích, kde s jejich názory souzní mnoho sledovatelů. Nemusí to být politici,sportovci či umělci, ale i aktivisté, podnikatelé nebo např. cestovatelé. Příkladem může být aktivista Matěj Hollan z brněnského hnutí Žít Brno, kterému se podařilo přivést své hnutí (taktéž se prezentují spíše jako hnutí než politická strana – v komunálních volbách je možné i nekandidovat jako nepolitická strana, ale jen jako spolek) do vládnoucí koalice na brněnském magistrátu. V Praze je příkladem úspěchu gymnaziální učitel latiny Jan Čižinský, kterému se podařilo v roce 2013 pomocí vyvolanéhoreferendazměnitplánna stavbunové budovyradnice za zhruba miliardukorun.Tentoúspěchmu pomohl získatv komunálníchvolbách přes 43 % hlasů a stát se starostou Prahy 7. Politici orientovaní mimo městské liberály nemají na Twitteru pozitivní odezvu a jsou aktivnější na Facebooku. Přitáhnou pozornost mladých (5 minut) Dominik Feri má na FB přes 90 tisíc sledujících a získal 15 003 preferenčních hlasů, jako šestý nejvíce. Jakub Čech má přes deset tisíc sledujících. YoutuberKovymápřes64 tisícsledujícíchnaFB, naYT přes600 tisíc odběratelů a120 tisíc sledujících (fellowerů) na Twitterů. Jsou důležití pro formování názorů svého okolí a vrstevníků (tzv. influenceři).
 15. 15. 15Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Dovednost politiků komunikovat přes sociální sítě (5 minut) Nejsilnější politikyna sociálních sítí mají politici ODS a TOP 09, Tomio Okamura a Andrej Babiš tvoří výjimku. Tomio Okamura velmi dobře využívá multimediální formáty – krátká videa s politickým sdělením. Mnohá videa začínají „něčím neuvěřitelným, co se v našem státě děje“. Lze pro žáky či studentyvybratnáhodnávideaTomiaOkamury audělatjejichanalýzu –co je vždy v úvodu, kolik sdělení je ve videu a čím končí. Na profilu Tomia Okamury je celkem běžné blokování účastníků diskusí – voliči SPD tak mají pocit, že jejich názor je většinový a každý se snaží stranu i jejího předsedu očernit. Mistři zkratky (5 minut) Někteří politici umějí velmi srozumitelně vysvětlit příčiny problémů, k čemuž často používají zjednodušení, ignorují fakta či využívají argumentační metodu slippery slope (šikmá plocha) - tvrdí bez důkazů, že určité rozhodnutí nutně povede k sérii dalších, a ve svém důsledku způsobí celý řetěz neblahých následků (definice z Wikipedie). Kdyby byly volbyna FB (5 minut) Počet fanoušků politických stran nemusí vždy odpovídat reálnému politickému vlivu, ale sympatizantech a počtu členů, kteří jsou aktivní na sociálních sítích. Žáci/studenti mohouodvozovat,kterástranatakdokáženejlépekomunikovatpřessociální sítě. Více k tématu Daniel Prokop a Josef Šlerka v DVTV.cz: https://video.aktualne.cz/dvtv/nejvetsi- podporu-ma-hnuti-ano-mezi-lidmi-bez-maturity-proto/r~959e4f2cae6811e78dfa0025900fea04/ Příprava kampaně (65 minut) Studenti vymyslí název strany, volební heslo, hodnoty, které chtějí propagovat Každá skupina si losuje čtyři hodnoty z dvanácti. Pokud si skupina vylosuje jednoznačné protiklady(např.protiimigranstkýx proimigrantskýpostoj),lístečekvracíalosuje se znovu. Pro referendum pro výstup z EU Pro přímou demokracii Zavedení eura Promigrantský postoj Protimigranstký postoj Důvěra v média Nedůvěra v média Placení školného a vyšší finanční účast pacientů Silný sociální stát Digitalizace úřadů Důraz na kvalitu životního prostředí Restriktivní politika vůči marihuaně

×