Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Od události k titulku - pracovní list, idnes.cz

97 views

Published on

Materiál je pracovním listem k tématu Od události k titulku: https://www.slideshare.net/MichalKaderka/od-udalosti-k-titulku

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Od události k titulku - pracovní list, idnes.cz

  1. 1. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz DopisadresovanýPoslanecké sněmovně,jímžse Andrej Babišsnažilodvrátitsvůj hrozícívyhazovz vlády,nenípodle předsedySněmovnyJanaHamáčkadostatečný.„Andrej Babiš byměl odstoupit,“ řekl v České televizivnávaznosti naproblémkorunovýchdluhopisůadalšíkauzyministrafinancí. Babišvšak jiždříve rezignovatodmítl. Dopis,v němžBabištvrdí,že veškeré jehojednáníbylovždylegální,zaslal ministrfinancíHamáčkovi v pátek.Týž dense objevil vmédiích.Reagoval taknausneseníSněmovny,podle nějžmusívěrohodně vysvětlitnákupdluhopisůAgrofertuavyvrátitpodezřeníz daňových úniků. „To, co je obsahemtohodopisu,neníodpovědínadotazyposlancůani široké veřejnosti.Ministrsi jenstěžuje,že je mučiněnopříkoří.Pokračuje vnapadání Poslanecké sněmovnyaněkterých poslanců,“ reagoval vneděli Hamáček.Celouvěcpodle něhomusídůkladněvyšetřitFinančníspráva. „Ministrfinancíby sám měl uznat,že tenproblémje takvelký,že užnesnese odkladu.A měl by odstoupit.Tobybylonejčistšía nejideálnější,“prohlásilHamáček.V minulosti podle něhoministři odstupovali zfunkce zadalekomenšíprohřešky. „Vnímámto jako problémjednohoministra.Nenítozásadníspor třebaprogramový,“odpověděl na otázku,zda byodchodBabiše z vládyznamenal i konecostatníchministrůzhnutí ANO. S tím, že by Babišměl ve vládě skončit,souhlasíi místopředsedkyně ODSMiroslavaNěmcová,podle níž měl předsedavládyBohuslavSobotkajednatjiždávno.„Pokudministrfinancía místopředseda vládyneníschopendostatečně vysvětlit,jestlimásvoje věci,svojeúčtyvpořádku,předsedavládymá konat,“řeklav pořaduOtázkyVáclavaMoravce Němcová. PokudkauzukolemBabiše bude projednávatSněmovna,občanštídemokraté podlenítéměřjistě podpoříodchod Babiše.Němcováneočekává,že byBabišodstoupilzvlastníhorozhodnutí. Věrohodnýmvysvětlenímveškerýchpříjmůpodmínil SobotkaBabišovosetrváníve vládě. 1. Vymysletetitulek. 2. Zkuste popsat,jakby mělavypadatúvodnífotografie. 3. Navrhněte,jakbymělavypadatfotogalerie k článku. 4. Navrhněte dalšíčlánky,které bymělybýtsoučástíčlánku.

×