Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fakta, osobní sdělení, názory - článek idnes.cz

93 views

Published on

Dokument obsahuje článek z idnes.cz ze srpna 2011 a slouží k jedné z aktivit tématu Fakta, osobní sdělení, názory: https://www.slideshare.net/MichalKaderka/fakta-osobni-sdeleni-nazory

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fakta, osobní sdělení, názory - článek idnes.cz

  1. 1. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Ve varnsdorfské ubytovně bydlí 167 Romů, do práce chodí tři Oknajsouzavřenáa předdomemnikdonení.Popáteční"demonstraci síly"nanáměstí a hlavně po protiromskémpochodunespokojenýchobyvatel vnedalekémRumburkuse Romovéze Šluknovského výběžkubojívycházetzbytů. Kdyžpředdomemzaparkuje autos dvěmamístními kriminalisty,oknase otvírajía předvchodemse objevískupinkarozdováděnýchdětí. "Jak se daří, pane inspektor?Myse tady ochráníme sami,"bodře zdraví mužv nátělníkupolicistyv civilu.A nadhlavoupřitommávádětskouplastovoupistolkou. Obyvatelé ubytovnysvé vyšetřovatele dobře znají.A oni znajíje.Třebamladíka, kterýje přesvědčuje, že není Rom,ale gadža, a poukazuje přitomnasvé vlasyčerstvě obarvené nablond.Nedávnoho obvinili kvůli ozbrojenémupřepadeníherny. "To jste najednourádi,že nástu máte,"odpovídajíkriminalisté. Gadžové si na nás dovolují, stěžuje si Romka DrobounkáRomka,kteráprávě vyšlaz domuven,popisuje své obavy. "Prej semjdouskini achtějí nástady vymlátit.Myjsme připravení.Gadžové užteď nadávaj nanaše děti.Ina mě si dovolujou,protože jsemmalá.Jedendomě bouchnul,že jsemhonepozdravila," vypráví. Jejídruh ví, že má pětvlastníchdětí. Ale místoodpovědi naotázku,kolikjichvychovávácelkem,jen bezradně pokrčírameny. V městskýchubytovnáchprosociálně slabé ve Varnsdorfužijíjenmístní,kteříjsoutady roky. Žádné nedávné přistěhovalce zjinýchměsttadynenajdete.Itakjsoutu podmínkyproživotkrajně neutěšené. Většinadospělýchje podlesprávce KarlaJiřištyzávislánadrogách.Pervitinje stále ménědostupný, přecházejíprotona toluen."Loni jsemsehnal testerynadrogy.Dobrovolněse jichnechalootestovat sedm.Jentři byli čistí,"líčí Jiřišta. Kdo chce makat, práci sežene,říkáZdeněk Všichni nájemníci žijíze sociálníchdávek.Ze 167 chodí do práce aktuálně tři.Jednímz nichje pan Zdeněk,asi čtyřicetiletýRomshlubokýmivráskami načele as hustě potetovanýmipažemi. "Kdochce makat,tak si práci sežene vždycky.Jádělámzedníka,ale tyhle lidi nikdydopráce nepůjdou.Nemátosnimi smysl.Všechnyje zavřít,"říkáznechuceně panZdeněk,který sámstrávil mnoholetv kriminálu. Děti zatím předvchodemnašlykusdřevěné násadyazačalysi hrát "na skinyana cikány".Právě děti z ubytovenjsoudnesnejvětšímproblémemŠluknovska.Tymenšíkradou,staršíse perou. Koncemminuléhotýdnebyl ve Varnsdorfuoloupenpostiženýmladík.Čtyřempodezřelýmje mezi10 až 14 roky. Podobnýchčinůmajína svědomímnohemvíce.U výslechuuvedli,že kradouprostaršího "šéfa".Tomuje patnáct.
  2. 2. Mediální výchova, povinně volitelný seminář Michal Kaderka, vyučující Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 150 00 Praha 5, Na Zatlance 11/1330, www.zatlanka.cz IZO: 061385271, tel. 777 879 481 email: kaderka@centrum.cz Dorůstá generace dětí z ubytoven "Dorůstátady generace dětíz ubytoven.Děti,které nikdynepoznalyjinýživotakriminalitaje proně jehoběžnousoučástí.Dospělívědí,že nezletilé nelze trestat,protovysílajínalupje,"popisujeto starosta VarnsdorfuMartinLouka. Žádné spolehlivéřešeníneexistuje.Krokyknápravě,snimižradnice teprve začíná,se projevíažza několiklet. Posledníchpětdníje díky policejnímposilámklid.Jestli ajakdlouhovydrží,všakneumínikdo odhadnout. Autor:AntonínViktora Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/ve-varnsdorfske-ubytovne-bydli-167-romu-do-prace-chodi-tri-pe3- /domaci.aspx?c=A110829_1642090_usti-zpravy_alh

×