Filozofická fakulta            Masarykovy univerzity v Brně        Kurz práce s informacemi – závěrečný...
Argumentace:Vzhledem k tomu, že studuji obor Německý jazyk a literatura, jsem si pro svůjzávěrečný úkol vybrala interpreta...
můžeme sledovat souvislost s lodí galérou, která byla dokonce později svým tvareminspirací pro název dlouhé chodby nebo oc...
V prvním odstavci je scéna popsána velmi negativně. Seznamujeme se s hlavnímipostavami, kterými jsou „sešlá“ krasojezdkyně...
hrdinku se však může skrývat ona postrádaná dějová linie, která není explicitněpopsána a musí být čtenářem odhalena. Co se...
Seznam použité literatury:1) Primární literatura -Kafka, Franz. Ein Landarzt: Kleine Erzählungen: Meinem Vater. Vitalis. P...
• obsahuje objektivní informace   • obsahuje odbornou terminologii3. www. Cesky-jazyk.cz (25. 11. 2011)Tento zdroj je d...
Kpsi  závěrečná práce
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpsi závěrečná práce

252 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpsi závěrečná práce

 1. 1. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Kurz práce s informacemi – závěrečný úkol Franz Kafka: Auf der Galerie Interpretace dílaMichaela Brychová, 400332Obor: Německý jazyk a literatura
 2. 2. Argumentace:Vzhledem k tomu, že studuji obor Německý jazyk a literatura, jsem si pro svůjzávěrečný úkol vybrala interpretaci literárního díla Auf der Galerie od Franze Kafky.Mé studium je především o jazyku a literatuře, proto mám k tomuto tématu kladnývztah. Autorova díla, psaná německy jsou kulturním bohatstvím pro mnohé čtenáře.Anotace:Práce se zabývá rozborem literárního díla od Franze Kafky, snaží se dívat na tutokrátkou povídku různými úhly pohledu a zařazuje ji do literárního kontextu.Klíčová slova:manéž, krasojezdkyně, publikum, povídka, fantazie Kafkův text „Auf der Galerie“ je povídkou, která popisuje vystoupení umělkyněsledované divákem, který uvažuje o vnitřních pochodech protagonistů – krasojezdkyněa ředitele cirkusu. I když se v textu samotné slovo cirkus objevuje až téměř na konci ato navíc jen jednou, jiné výrazy jako je manéž, publikum, krasojezdkyně, bič (dieManege, das Publikum, die Kunstreiterin, die Peitsche) apod. napovídají již při čteníúvodních vět, že ona „galerie“ se nachází nejspíše v cirkuse. Také samotný názevevokuje představu cirkusového nebo snad také divadelního prostředí. Slovo galerie jednes pro čtenáře sémanticky spojeno s vyvýšeným místem nejčastěji v divadle, odkudje dobrý přehled a výhled na scénu nebo dění. Z etymologického hlediska však
 3. 3. můžeme sledovat souvislost s lodí galérou, která byla dokonce později svým tvareminspirací pro název dlouhé chodby nebo ochoz, jak objasňuje Kraus (2007) v novémakademickém slovníku cizích slov. Podle tohoto zdroje má výraz galerie sedmrůzných významů, z nichž jeden souvisí s námi zmíněným výrazem divadelníhovyvýšeného místa a další s funkcí galerie vystavovat umělecká díla. Poslední významby se ovšem lépe vyjádřil slovy in der Galerie – v galerii. S tímto významem bypovídku mohla spojovat myšlenka, že jsou popisovány výjevy uměleckého charakterua děj jako by se v určitém okamžiku zastavil a ve čtenářově představě vytvořil zdáníobrazu. Z lingvistického hlediska však odpovídá spojení auf der Galerie významuvyvýšeného místa a perspektivě diváka, který sedí na galerii a shlíží směrem dolů.Žánrově lze text „Auf der Galerie“ zařadit mezi povídky. K tomuto názoru nás vedourůzné prameny, v nichž je text označován jako povídka - die Erzählung (srov. Meurer,1999, online). Parametry povídky však v textu Auf der Galerie nejsou dodrženyv tradičním pojetí. Povídka je obvykle krátký epický útvar, který se vyznačuje dějem aneměnným charakterem hlavních postav (srov. www.cesky-jazyk.cz, online). Povídka„Auf der Galerie“ nesplňuje obě zmíněné charakteristiky. Dějová složka je v textuzastoupena jen velmi málo, nejedná se zde ani o výstavbu nějaké dějové linie, spíše jepopisován krátký časový okamžik a divákem jsou odhadovány a odhalovány vnitřnípochody vystupujících postav. Celý text je rozdělen do dvou obdobně dlouhých částíneboli odstavců, z nichž každý je vlastně jedinou větou, obsahující velké množstvíčárek a středníků, které od sebe oddělují jednotlivé popisované vjemy, prvkycelkového obrazu a objekty pozorování. Tento styl psaní má ve čtenářovi vyvolatpřesnou představu dění uvnitř cirkusu a lépe tak vyjádřil emoční stránku celého díla.
 4. 4. V prvním odstavci je scéna popsána velmi negativně. Seznamujeme se s hlavnímipostavami, kterými jsou „sešlá“ krasojezdkyně a „nelítostný“ ředitel cirkusu. Ona sesnaží podat co nejlepší výkon i přes to, že trpí souchotěmi (lungensüchtig), jak jezmíněno, potlesk publika jí připomíná spíše parní kladiva (der Dampfhammer)aburácení orchestru se mění v nepříjemný hluk. Šéf s bičem v ruce ji žene k ještě lepšímvýkonům a jí nezbývá, než se smířit s tím, že to tímto způsobem půjde pořád dál a dál.Její vidina šedé budoucnosti ve čtenářovi vyvolá pocity skepse a beznaděje.Popisovanou kulisu vidíme očima mladého návštěvníka, který je nešťastný z osudukrasojezdkyně a chce zakřičet: „Stop!“ Neudělá to však a raději navodí jiný, odlišnýobraz. Tím ukončuje první odstavec a přichází druhá, podstatně optimističtější část.Autor uvádí to stejné dějství, ovšem nyní očima mladého návštěvníka, který vnímáobraz naprosto opačně. Popisuje mladou a krásnou krasojezdkyni, jak ji ředitel cirkusustarostlivě zvedá na šedivého grošáka, „jako nade vše milovanou vnučku“ (seine überalles geliebte Enkelin). Po celou dobu vystoupení ji sleduje a starostlivě zhlíží jejívystoupení, kde ona krasojezdkyně s velkou obratností provádí úžasné triky, nadkterými mu rozum zůstává stát. Žádný potlesk mu není dost a je na ni náležitě pyšný,ona si však užívá svou slávu v publiku. Ovace publika nyní působí příznivě a spíšedojemně nežli tísnivě, jako tomu bylo v první části. Hlavní postavy jsou podánydvěma způsoby. V první části vyvolávají negativním dojmem slova jako sešlá(hinfällige), souchotinářská (lungensüchtige) nebo spojení na vrávorajícím koni (aufschwankendem Pferd). V druhé části protichůdnou představu podtrhují slova jakokrásná (schöne), vlétne dovnitř (hereinfliegt) nebo spojení ředitel oddaně hledaje jejízrak (hingebungsvoll ihre Augen suchend) apod. Ve změně pohledu autora na hlavní
 5. 5. hrdinku se však může skrývat ona postrádaná dějová linie, která není explicitněpopsána a musí být čtenářem odhalena. Co se stalo, že je krasojezdkyně v druhémodstavci popsána ve zcela jiném světle? Nejdůležitější je v naznačeném posunu celéhoděje postoj mladého návštěvníka, jenž zde hraje velkou roli. I když nejspíše chtěl, dovystoupení nakonec nezasahuje. Cítí smutek, protože ví, že to není v pořádku, alepřesto nezasáhne a jen nečinně přihlíží této bezútěšné scéně. Pro uspokojení vlastníhosvědomí vnímá výjev s krasojezdkyní pozitivně, i když si nechce nepřiznat reálný stav,jeho podvědomí se však v závěru prosadí a on nevědomky pláče. Je možno naléztv této povídce vzkaz pro její čtenáře? Kafka pravděpodobně vytváří paralelus vlastním pocitem bezmoci v životě. Vnímavý čtenář se po přečtení povídky určitězamyslí nad svým vlastním postojem a pohledem na svět, který ho obklopuje.
 6. 6. Seznam použité literatury:1) Primární literatura -Kafka, Franz. Ein Landarzt: Kleine Erzählungen: Meinem Vater. Vitalis. Prag19992) Sekundární literatura -1. Kraus, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž, Academia, Praha 2007.Tento zdroj je důvěryhodný, protože: • je uvedeno jméno autora • obsahuje objektivní informace • obsahuje odbornou terminologii • tento zdroj není komerčně zaměřen • jedná se o slovník cizích slov2. Meurer, Reinhard. Erzählungen, Interpretationen:Das Urteil. Die Verwandlung. Ein Traum. Die Brücke. Der Kübelreiter. Eine kaiserliche Botschaft. Auf der Galerie. Die Heimkehr, Amazon, 1999.Tento zdroj je důvěryhodný, protože: • je uvedeno jméno autora • k mému tématu se hodí, protože rozebírá interpretaci literárních děl • text je strukturován pomocí odstavců a podnadpisů
 7. 7. • obsahuje objektivní informace • obsahuje odbornou terminologii3. www. Cesky-jazyk.cz (25. 11. 2011)Tento zdroj je důvěryhodný, protože: • obsahuje aktuální informace • informace jsou kdykoliv dostupné • u daného textu bylo uvedeno jméno autora • k mému tématu se hodí, protože obsahuje rozbory literárních děl • text není komerčně zaměřen

×