Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nové metody vzdělávání Walachová

391 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nové metody vzdělávání Walachová

 1. 1. Vypracovala: Bc. Michaela Walachová
 2. 2.  Obsah předmětu Nové metody vzdělávání,  Mé PLE,  Týmová práce, TLE,  Já, jako učitel v LMS Moodle (vytvořené úkoly),  Já, jako žák týmu 3 v LMS Moodle (splněné úkoly),  Jednotlivé úkoly, aneb má pilná práce  Mé činnosti v prostředí Dig-I-Portu  EU women, ICT Bridges  Shrnutí celého předmětu.
 3. 3.  Cílem předmětu je seznámit studenty s nejrůznějšími metodami učení (někoho) a učení se.  Hlavními nástroji, prostřednictvím kterých se s metodami seznamujeme jsou Dig-I-Port a LMS Moodle – zde dokládáme svou činnost.  Činnosti spočívají v plnění různých úkolů a v učení a učení se prostřednictvím nových nástrojů, nejrůznějších webů apod.
 4. 4.  Založila jsem si své PLE na Dig-I-Portu s názvem WALACHOVÁ Michaela PLE  PLE nebo také osobní profil na internetu mohou sloužit např. k mé prezentaci při výběrových řízeních, či v běžném životě  Tato stránka mi slouží k zaznamenání mého snažení vrámci předmětu, dále např. k zápisům poznámek a veškeré činnosti na Dig-I- Portu.
 5. 5. ČLENOVÉ TÝMU 4 KOPRETINY PRÁCE TÝMU • Bc. Eva Gavendová • Bc. Michaela Walachová • Bc. Martina Pilarová • Bc. Petra Tomášová • Bc. Kateřina Vrbická • Bc. Eva Hamšíková naše TLE • V LMS Moodle jsme vytvářeli vlastní kurz. • Každý člen týmu vypracoval 3 témata (1 teoretické, 2 praktické). • V rámci svých témat byly zadány úkoly, které vypracovával Tým 5. • Tým 4 pak vypracovával úkoly týmu 3 Šikovná děvčata. • Veškerou naši činnost jsme zaznamenávali na Dig-I-Portu vrámci TLE a osobních PLE. Vypracované úkoly jsme odevzdávali v LMS Moodle
 6. 6. V rámci kurzu v LMS Moodle týmu 4 Kopretiny jsem zpracovala tato témata:  Myšlenkové mapy (teoretické téma),  Google G-mail (1. praktické téma),  Google Kalendář (2. praktické téma). Ke každému tématu jsem vložila studijní materiály v různých Formách např. kniha, textová stránka, webová stránka, dokument Word, anketa, odkaz na webovou stránku apod. K prověření znalostí, které mají studenti získat jsem ke každému tématu přidala úkol.
 7. 7.  Myšlenkové mapy (způsob odevzdání: on-line text) Úkol se skládá ze 3 částí: napsat k čemu mapy slouží, vlastní zkušenosti s mapami (příp. k čemu je používáte), a jestli by student byl schopen zpracovat vlastní mapu. Dobrovolné pak bylo připojení vlastní vytvořené mapy.  Google G-mail (způsob odevzdání: vložit soubor) Úkol byl opět členěný: vložit printscreen e-mailové schránky, odpovědět na anketu a zamyslet se nad vlastním využíváním e-mailu.  Google Kalendář (způsob odevzdání: vložit odkaz) Zde jsem kladla důraz na tvůrčí práci – úkolem bylo vytvořit kalendář plánovaných návštěv a rozvrh času přes letošní vánoční svátky. Jak se studenti s mými úkoly poprali 
 8. 8. 1. Google dokumenty V google dokumentech vytvořte jednoduchou kresbu a na LMS Moodle vložte odkaz Zde najdete mou kresbu 2. G-mail Vložte printscreen své e-mailové schánky zřízené na Googlu, kde je zřejmé, že máte vytvořeny skupiny kontaktů 3. Teorie učení odpovědět na otázku - Kdy se narodil "Učitel národů" Jan Ámos Komenský a co se ve výroční den slaví? 28.3.1592, den učitelů Zde dokládám svou práci také na Dig-I-Portu
 9. 9. Během studia tohoto předmětu jsme měli průběžně plnit zadané úkoly. Všechny vypracované úkoly jsem odevzdávala v LMS Moodle, ale také jsem jejich plnění uvedla na mém Dig-I-Portu Na výše uvedeném odkazu, je možné s pomocí rozcestníku dohledat veškerou mou práci, jak osobní, tak týmovou.
 10. 10.  Vytvořila jsem si zde své osobní digitální portfolio  Vytvořila jsem si své PLE a osobní profil.  Založila jsem stránku ke každému ze 16 pojmů k nastudování, kde jsem dokládala, jak pracuji.  Společnou týmovou práci jsme dokládali na týmové stránce TLE  Na Dig-I-Portu jsem také dokládala svoji práci v LMS Moodle  K veškeré své práci jsme dokládala obrázky či odkazy.
 11. 11. EU WOMEN ICT BRIDGES  on-line kurz,  určen především ženám  kurz, který nás učí, jak se nebát a začít podnikat. Obsahuje jak teorii, tak praktické cvičení a zkušenosti skutečných žen- podnikatelek  on-line databáze ICT vychytávek  obsahuje i zajímavé příspěvky lidí, jejich zkušenosti a nápady  výstupem těchto příspěvků je publikace Handbook ICT Bridges
 12. 12.  Předmět mi pomohl seznámit se s novými metodami v učení se a učení,  Naučila jsem se používat google dokumenty, které jsem nikdy před tím nepoužívala,  Znalosti v tvorbě stránek na Dig-I-Portu a kurzů v LMS Moodle v budoucnosti možná využiju  Nevýhodou je přílišná časová náročnost, těžké je také vše vzájemně provázat odkazy a složitá byla spolupráce týmů navzájem (opět nás tlačil čas).

×