Nové metody vzdělávání walachová

501 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nové metody vzdělávání walachová

 1. 1. Vypracovala: Bc. Michaela Walachová
 2. 2. <ul><li>1. Já, jako žák v LMS Moodle </li></ul><ul><li>Jednotlivé úkoly, aneb má pilná práce </li></ul><ul><li>EU women, ICT Bridges </li></ul><ul><li>Já, jako učitel v LMS Moodle ( vytvořené úkoly ), </li></ul><ul><li>2. Mé PLE, </li></ul><ul><li>Mé činnosti v prostředí Dig-I-Portu </li></ul><ul><li>3. Týmová práce, TLE, </li></ul><ul><li>4. Vyhodnocení práce týmu </li></ul><ul><li>5. Shrnutí celého předmětu. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>V LMS moodle jsem byla žákem v tomto předmětu hned dvakrát: </li></ul><ul><li>Kurz Nové metody vzdělávání – poskytoval rámec naší práce </li></ul><ul><li>Tým 3 – všichni v kurzu vytvořili týmy, ve kterých jsme se učili týmové práci a práci v prostředí LMS moodle </li></ul><ul><li>- v rámci kurzu týmu 3 Šikovná děvčata, jsem splnila 3 úkoly a vyplnila všechny ankety </li></ul>
 4. 4. Zde dokládám svou práci také na Dig-I-Portu 1. Google dokumenty V google dokumentech vytvořte jednoduchou kresbu a na LMS Moodle vložte odkaz Zde najdete mou kresbu 2. G-mail Vložte printscreen své e-mailové schánky zřízené na Googlu, kde je zřejmé, že máte vytvořeny skupiny kontaktů 3. Teorie učení odpovědět na otázku - Kdy se narodil &quot;Učitel národů&quot; Jan Ámos Komenský a co se ve výroční den slaví? 28.3.1592, den učitelů
 5. 7. Vložený obrázek
 6. 9. <ul><li>Práce probíhala plněním úkolu zadaných v Moodlu </li></ul><ul><li>Plnění úkolů jsem také dokumentovala na Dig-I-Portu, vytvářením příslušných stránek </li></ul>
 7. 11. Osobní profil je součástí kategorie: Dig-I-Port WALACHOVÁ Michaela!!!
 8. 13. <ul><li>Zde v obraze dokládám pouze jeden nástroj, protože každý má svou stránku, kterou lze najít na Dig-I-Portu </li></ul>
 9. 14. <ul><li>Odkaz na Moodle </li></ul>
 10. 15. <ul><li>EU WOMEN </li></ul><ul><li>ICT BRIDGES </li></ul><ul><li>on-line kurz, </li></ul><ul><li>určen především ženám </li></ul><ul><li>kurz, který nás učí, jak se nebát a začít podnikat. Obsahuje jak teorii, tak praktické cvičení a zkušenosti skutečných žen- podnikatelek </li></ul><ul><li>on-line databáze ICT vychytávek </li></ul><ul><li>obsahuje i zajímavé příspěvky lidí, jejich zkušenosti a nápady </li></ul><ul><li>výstupem těchto příspěvků je publikace Handbook ICT Bridges </li></ul>
 11. 19. <ul><li>V rámci kurzu v LMS Moodle týmu 4 Kopretiny jsem zpracovala tato </li></ul><ul><li>témata: </li></ul><ul><li>Myšlenkové mapy (teoretické téma), </li></ul><ul><li>Google G-mail (1. praktické téma), </li></ul><ul><li>Google Kalendář (2. praktické téma). </li></ul><ul><li>Ke každému tématu jsem vložila studijní materiály v různých </li></ul><ul><li>formách např. kniha, textová stránka, webová stránka, dokument </li></ul><ul><li>Word, anketa, odkaz na webovou stránku apod. </li></ul><ul><li>K prověření znalostí, které mají studenti získat jsem ke každému </li></ul><ul><li>tématu přidala úkol. </li></ul><ul><li>Úkoly jsem strukturovala : vždy obsahoval nějakou otázku na </li></ul><ul><li>zamyšlení, nějaký praktický nástroj a každý úkol měl být odevzdán v </li></ul><ul><li>Moodlu jinak (vložit soubor, vložit text apod.) </li></ul>
 12. 20. <ul><li>Myšlenkové mapy (způsob odevzdání: on-line text) </li></ul><ul><li>Úkol se skládá ze 3 částí: napsat k čemu mapy slouží, vlastní zkušenosti s </li></ul><ul><li>mapami (příp. k čemu je používáte), a jestli by student byl schopen </li></ul><ul><li>zpracovat vlastní mapu. Dobrovolné pak bylo připojení vlastní vytvořené mapy. </li></ul><ul><li>Google G-mail (způsob odevzdání: vložit soubor) </li></ul><ul><li>Úkol byl opět členěný: vložit printscreen e-mailové schránky, odpovědět </li></ul><ul><li>na anketu a zamyslet se nad vlastním využíváním e-mailu. </li></ul><ul><li>Google Kalendář (způsob odevzdání: vložit odkaz) </li></ul><ul><li>Zde jsem kladla důraz na tvůrčí práci – úkolem bylo vytvořit kalendář </li></ul><ul><li>plánovaných návštěv a rozvrh času přes letošní vánoční svátky. </li></ul><ul><li>Jak se studenti s mými úkoly poprali  </li></ul>
 13. 22. <ul><li>Během studia tohoto předmětu jsme měli průběžně plnit zadané úkoly. </li></ul><ul><li>Všechny vypracované úkoly jsem odevzdávala v LMS Moodle, ale také jsem jejich plnění uvedla na mém </li></ul><ul><li>Dig-I-Portu </li></ul><ul><li>Na výše uvedeném odkazu, je možné s pomocí rozcestníku dohledat veškerou mou práci, jak osobní, tak týmovou. </li></ul><ul><li>Zde v obrázku je přehled všech úkolů, které jsem plnila! </li></ul>
 14. 23. <ul><li>Založila jsem si své PLE na Dig-I-Portu s názvem WALACHOVÁ Michaela PLE </li></ul><ul><li>PLE nebo také osobní profil na internetu mohou sloužit např. k mé prezentaci při výběrových řízeních, či v běžném životě </li></ul><ul><li>Tato stránka mi slouží k zaznamenání mého snažení v rámci předmětu, dále např. k zápisům poznámek a veškeré činnosti na Dig-I-Portu. </li></ul>
 15. 24. <ul><li>Vytvořila jsem si zde své osobní digitální portfolio </li></ul><ul><li>Vytvořila jsem si své PLE a osobní profil. </li></ul><ul><li>Založila jsem stránku ke každému ze 16 pojmů k nastudování, kde jsem dokládala, jak pracuji. </li></ul><ul><li>Společnou týmovou práci jsme dokládali na týmové stránce TLE </li></ul><ul><li>Na Dig-I-Portu jsem také dokládala svoji práci v LMS Moodle </li></ul><ul><li>K veškeré své práci jsme dokládala obrázky či odkazy. </li></ul>
 16. 25. <ul><li>ČLENOVÉ TÝMU 4 KOPRETINY </li></ul><ul><li>PRÁCE TÝMU </li></ul><ul><li>Bc. Eva Gavendová </li></ul><ul><li>Bc. Michaela Walachová </li></ul><ul><li>Bc. Martina Pilarová </li></ul><ul><li>Bc. Petra Tomášová </li></ul><ul><li>Bc. Kateřina Vrbická </li></ul><ul><li>Bc. Eva Hamšíková </li></ul><ul><li>naše TLE </li></ul><ul><li>V LMS Moodle jsme vytvářeli vlastní kurz. </li></ul><ul><li>Každý člen týmu vypracoval 3 témata (1 teoretické, 2 praktické). </li></ul><ul><li>V rámci svých témat byly zadány úkoly, které vypracovával Tým 5. </li></ul><ul><li>Tým 4 pak vypracovával úkoly týmu 3 Šikovná děvčata. </li></ul><ul><li>Veškerou naši činnost jsme zaznamenávali na Dig-I-Portu vrámci TLE a osobních PLE. Vypracované úkoly jsme odevzdávali v LMS Moodle </li></ul>
 17. 27. <ul><li>Všichni členové týmu se aktivně podíleli na vytváření našeho kurzu týmu Kopretin </li></ul><ul><li>Leadrem týmu byla Bc. Eva Gavendová, svého úkolu se chopila skvěle, koordinovala naši činnost. Dohlédla, abychom vypracovaly všechny úkoly týmu 3. </li></ul><ul><li>Komunikace týmu probíhala prostřednictvím Facebooku a přehled osobní práce každý z nás zaznamenával na našem TLE </li></ul><ul><li>Horší koordinace práce pak byla ta mezitýmová , každý problém se však vždy vyřešil. </li></ul>
 18. 28. <ul><li>Předmět mi pomohl seznámit se s novými metodami v učení se a učení, </li></ul><ul><li>Naučila jsem se používat google dokumenty, které jsem nikdy před tím nepoužívala, </li></ul><ul><li>Znalosti v tvorbě stránek na Dig-I-Portu a kurzů v LMS Moodle v budoucnosti možná využiju </li></ul><ul><li>Nevýhodou je přílišná časová náročnost, těžké je také vše vzájemně provázat odkazy a složitá byla spolupráce týmů navzájem (opět nás tlačil čas). </li></ul><ul><li>Předmět byl pro mě přínosem, naučila jsem se spoustu „fíglů“ </li></ul>

×