Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tips til bedre email markedsføring - fra Markedu webinar på dansk

464 views

Published on

Slides fra Markedu webinaret "Tips til bedre email markedsføring". Email marketing tips" på dansk. Præsentationen fokuserede på indhold, email frekvens og data hygiejne.

Email kommunikation handler om at opnå en balanceret OTS - Opportunity To See. Derfor skal frekvens øges.

http://www.michaelleander.me

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tips til bedre email markedsføring - fra Markedu webinar på dansk

 1. 1. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Indlæg  ved  Michael  Leander   Markedu webinar Tips til bedre email markedsføring
 2. 2. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Mine  medmennesker  er     nogle  grusomme  kvaj,   de  taler  om  sig,   når  jeg  taler  om  mig     Piet  Hein  
 3. 3. Email  Marke+ng  Audit  Components   1.  Email  Marke:ng  Purpose  &  Objec:ves   2.  Email  Marke:ng  Content  Concept   3.  Email  Marke:ng  Value  Proposi:on   4.  Permission  Marke:ng  and  Privacy     5.  Frequency  and  channels   6.  Profiling,  segmenta:on  and  subscrip:on  center  tac:cs   7.  Subscriber  acquisi:on  conversion  ecosystem   8.  Messaging  tac:cs  including  welcome  flow   9.  Design  in  templates  and  design  consistencies   10.  Response  tac:cs  /  inbound  marke:ng   11.  Data  management  including  bounce  management  procedures   12.  Use  of  behavioral  data   13.  Email  Marke:ng  Service  Provider  alignment  with  objec:ves   14.  Triggers  &  events  +  transac:onal  emails.   15.  Deliverability  and  ISP  issues  
 4. 4. Email  marke+ng  audit    
 5. 5. From  wasted  to  wanted   Messaging   Customer  intelligence   Mass   Communica+on   Demographic   data   Customer   history   Contact     data   Personalized   Communica+on   Segmented   Communica+on   Transac+onal   Communica+on   Customer   transac+on   Inten+on/   behaviour   Data  source   Integrated     Web    analy+cs   Behavioral  /   web  sales   Mailing  list/   database   CRM  system  Enhanced     profiling   Customer   value   Poten+al  benefit  =   Tailored  promo+ons  (sales)   Loyalty   Informa+on   Relevant   offers   Behavioral   Communica+on   Poten+al  benefit  =   Up-­‐sales/  promo+ons   Triggers   based    on     behavior   Trigger  on     transac:on     Newsleers,  surveys  &   one-­‐size-­‐fits-­‐all   promo:ons     Lifecycle   emails   Targeted  email   campaigns/  offers   90%  her  
 6. 6. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Globale  email  marke:ng  udfordringer   •  Irrelevant indhold •  Indsigt om publikum anvendes ikke •  Øget kamp om opmærksomhed i indboksen •  Kortsigtet tilgang •  Resource knaphed
 7. 7. No more sex on the first date !     Gennemsnitligt  interagerer  en   person  med  11  indholdselementer   før  der  træffes  en  købsbeslutning   How  engaging  and  relevant  is  your  content?  
 8. 8. The  old   AIDA
 9. 9. Meet  the  new  AIDEA   A  =  A<en=on  (Awareness)   I  =  Interest   D  =  Desire   E  =  Engagement     A  =  Ac=on   Engage  me  
 10. 10. Effective marketing = Increase OTS Opportunity  to  see.  Find  your  number  through   experimenta=on.  Don’t  trust  your  intui=on    
 11. 11. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Historier   (content)  er   fantas=ske,  hvis   de  er  relevant  for   dit  publikum  
 12. 12. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Skie  dit  mål  fra  “sign-­‐ups”  :l     “lang  livs:d”  på  en    ak:v  abonnent   Start  with  a  compelling  promise   Deliver  consistently   Long  life=me  of  average  subscriber  
 13. 13. Dine  mål   Publikums   mål   Dit  Content   Concept   Email  value   proposi=on   Akkvisi=on   Engage   audience   Mål  effekt   og  reagér   First  30     days   Sign-­‐up   tac+cs   Automate   Email  Marke+ng   Roadmap  
 14. 14. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Frekvens Indhold Data hygiejne
 15. 15. Don’t  count  the  customers  you  reach  –   reach  those  who  count  @michaelleander  
 16. 16. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Øget  frekvens   er  som  regel   en  god  idé  –   også  i   Danmark  
 17. 17. Øg  din  frekvens  -­‐  OTS   •  Start  med  at  fordoble  din  frekvens   •  Sortér  din  email  list  i  to  grupper   •  Har  været  ak=v  sidste  3  måneder   •  Har  ikke  været  ak=v   •  Forny  rela=onen  med  dem,  der  ikke   har  været  ak=ve  –  eller  Tern  dem!   •  EVer  nogle  måneder,  forøg  igen   frekvensen  hos  de  ak=ve   Frekvens
 18. 18. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Vær  krea:v  –   brug   forskellige   formater,   budskaber   osv.   Langt  nyhedsbrev   Kort  nyhedsbrev   Èn  historie  ak:on   Engagement  ak:on   Segmenteret  kommunika:on  
 19. 19. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Brug   incen=ves,   gamifica=on   eller  lignende   =ltag,  der  er   “sjove”  for   modtageren   at  være  med  i  
 20. 20. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Indhold
 21. 21. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Relevant   indhold  er  godt   indhold.       Både  for   afsender  og   modtager.    
 22. 22. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / For  at  kunne  :lføre  værdi  :l   nogen  skal  du  vide       >  hvem  hun  er,     >  hvad  hun  er  interesseret  i,   >  hvilke  behov  hun  har    
 23. 23. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Hvis  du  kun   kender  hendes   email  adresse,   ved  du  intet  om   hende!     75-­‐80%  af  sign-­‐up  forms  i  Danmark   kræver  kun  email  adressen.     Men  derfor  er  det  stadig  forkert!    
 24. 24. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Når  du  planlægger  indhold  –  så  tænk  i  profiler,   “winners  &  fillers”  og  adressering  af  “pain  points”  
 25. 25. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Indhold  er  en  investering,  men  det  er  ikke  svært  
 26. 26. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Skabe  indhold  :l  nyhedsbreve  –     hvad  leder  dit  publikum  eeer?     Pain  points   Viden/behov   Få  bevis   Oplevelse  
 27. 27. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Profilering  og  indholdet     Hvad  :ltrækker  :l   dit  nyhedsbrev?   1   2   3   4   ATTRACTORS   Hvad  får  dem  :l  at  blive   1   2   3   4   RELATIONSHIP  BUILDERS   Hvad  overbeviser  :l   “ac:on”   1   2   3   4   CONVERTERS  
 28. 28. Free  giV   mul=plies   conversion  rates   Benefits  +  content   concept   Re-­‐confirm  Value   proposi=on  and   USPs     Customize  -­‐>   show  care   about  relevancy   Landing  page     Unique   Email  marke=ng   Proposi=on  
 29. 29. Godt  eksempel:  bog  gave  hver  måned  og  Lone!    
 30. 30. Demographic   criteria   Email  marke=ng   interest   Generic  content  
 31. 31. 2  links  –  one  soV  and  one   hard  call  to  ac=on   Why  is  the  balance  between   soZ-­‐  and  hard  promo+on     important  to  your  email   marke+ng?  
 32. 32. Smart profiling existing subscribers     32   Working areas: Heating systems Water supply (Ground waster, pressure boosting) Waste water (Disposal solutions) Cooling systems Fire protection (Sprinkler systems) Frequently 77% 14% 18% 18% 3% Occasionally 16% 74% 62% 53% 43% Never 7% 12% 20% 29% 54% Info. wants: Energy saving pumps Time saving pump selection tools Product news Technical product info. GFOS seminar info. Case stories Very interested 84% 76% 70% 64% 42% 24% Quite interested 14% 21% 29% 33% 49% 60% Not interested 2% 3% 1% 4% 9% 17%
 33. 33. En  historie  kan  gentages  mange   gange  i  email  nyhedsbreve   •  Husk  at  hovedparten  af  kliks  kommer  fra   indhold,  der  er  placeres  i  den  øverste  tredje   del  af  emailen   •  80-­‐20  regelen  gælder  næsten  al=d   •  Brug  dine  historier  igen  og  igen  
 34. 34. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Video  content   should  be  part  of   your  value  add   Video  plays  inside  email   without  clicking  
 35. 35. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Spørgsmål  :l  at  formulere  dit   indholdskoncept   1.  Hvad  vil  dit  publikum  opnå?     2.  Hvad  vil  du  opnå  og  hvornår?   3.  Hvilke  historier  kan  s=mulere  dit  publikum  =l  at   tage  “ac=on”?   4.  Hvilke  historier  er  generiske  og  hvilke  kan  du   skrive,  der  er  målre<et  en  specifik  gruppe?   5.  Hvilke  historier  kan  du  skrive,  der  er  super   nemme  for  målgruppen  at  engagere  sig  i?  
 36. 36. Hvad  interesserer  publikum  sig  for?   Publikum   •  Hvilket  problem  skal  løses?   •  Hvilke  =lbud  har  interesse?   •  Hvilke  områder  vil  de  lære   mere  om  eller  forstå  bedre?   •  Hvordan  vil  de  inspireres?   Dit  svar   •  Beskriv  løsningen  på   problemet  og  levér  historier,   der  understø<er  din  løsning   •  Målret  =lbud  baseret  på   profilering   •  Skab  en  serie  af  historier,  der   underviser  og  overbeviser  
 37. 37. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Beslutninger  om  profilering   -­‐  Decide  the  basic  profile  info   -­‐  Build  profile  progressively   -­‐  Leverage  all  touch  points  
 38. 38. Profiling  –  glem  ikke  dine  klik-­‐data       38   Data  fra   publikum   Adfærd   (klik-­‐data)   Transak+oner   (on/offline)   70-­‐100%  korrekt   50-­‐100%  korrekt   95-­‐99%  trustworthy  
 39. 39. Tænk  over  hvordan,  hvor  og  hvonår   publikum  interagerer  med  dit  budskab  
 40. 40. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Data hygiejne
 41. 41. Fjern  inak+ve  –  eller  isolér  inak+ve  i   én  gruppe   •  Typisk  email  list:  60%  har  ikke  været  ak=ve   seneste  seks  måneder   •  Act  on  your  findings  –  it  is  important   Measure   Period   Number  of  Subscribers   %  of  list  total   Never  Open   All  =me   48,000   16.0%   Last  6  Months   168,000   56.0%   Never  Click   All  =me   96,000   32.0%   Last  6  Months   144,000   48.0%   Never  Bought   All  =me   48,000   16.0%   Last  6  Months   192,000   64.0%   Never  Bought  Online   All  =me   96,000   32.0%   Last  6  Months   216,000   72.0%  
 42. 42. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Hur:ge  :ps  :l  bedre  data  hygiejne   -­‐  Vedligehold  data  ét  sted   -­‐  Markér  (tag)  nye  abonnenter,  der  kommer  fra   akkvisi=ons  kampagner   -­‐  Hold  øje  med  din  “deliverability  rate”.   -­‐  Test  en  alterna=v  ESP  én  gang  om  året   -­‐  Sikre  dig  at  sælgere,  for  eksempel,  forstår  hvad   en  permission  er  og  hvordan  den  behandles  
 43. 43. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me / Det  vig=gste  er  at   finde  ud  af  hvad  dit   publikum   interesserer  sig  for   –  og  så  levere  det  
 44. 44. Michael Leander @michaelleander / michaelleander.me /
 45. 45. Tak  for  din  deltagelse   Talk  to  me  michael@leander.me     www.michaelleander.me     www.markedu.com    

×