Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Migracje i uchodźco

 1. miedzyinnymi.org.pl Między Innymi Informacje nt. migracji i uchodźctwa miedzyinnymi.org.pl
 2. miedzyinnymi.org.pl Frequently asked questions (FAQ) Kim jest migrant/migrantka? Ilu uchodźców jest na całym świecie? Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców przybywających z Syrii? Ilu obecnie jest syryjskich uchodźców na świecie? Kto ucieka do Unii Europejskiej? Kto ucieka do Polski? Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźcy? Jak możesz pomoć migrantom i ochodźcom?
 3. miedzyinnymi.org.pl 3 Kim jest migrant/ka? Migrant/ka to osoba, która …  podróżuje  studiuje za granicą  pracuje za granicą  ucieka ze swojego kraju z powodu wojny  wraca do swojego kraju  jest przedstawicielem/ką mniejszości narodowej/etnicznej
 4. miedzyinnymi.org.pl 4 Kim jest migrant/ka? Migrant/ka to osoba, która …  podróżuje  studiuje za granicą  pracuje za granicą | imigranci, emigranci, expatrianci, migranci ekonomiczni  ucieka swojego kraju z powodu wojny | uchodźcy, ubiegających się o azyl/status uchodźcy  wraca do swojego kraju | reemigranci, repatrianci  jest przedstawicielem/ką mniejszości narodowej
 5. miedzyinnymi.org.pl Migranci i uchodźcy… Źródło: refugee.pl Migranci Osoba, która dobrowolnie wyjeżdża ze swojego kraju do innego państwa np. w celu pracy lub edukacji. Sam decyduje kiedy chce wrócić do swojej ojczyzny, ponieważ nie grozi mu tam żadne niebezpieczeństwo. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców z początkiem lipca 2015 roku w Polsce mogło przebywać około 190 tys. cudzoziemców. Były to osoby, które miały prawo pobytu w Polsce. Uchodźca Osoba, która z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza terytorium swojego państwa i z powodu tych obaw nie chce lub nie może korzystać z ochrony tego państwa (definicja z Konwencji Genewskiej o Statusie Uchodźców z 1951 r.).
 6. miedzyinnymi.org.pl 6 Ile uchodźców jest na całym świecie?  25 mln.  40 mln.  60 mln.  80 mln.
 7. miedzyinnymi.org.pl 7 Ile uchodźców jest na całym świecie?  25 mln. 2014  40 mln.  60 mln.  80 mln. 13,9 mln. Źródło: Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 8. miedzyinnymi.org.pl 8 Uchodźcy na świecie
 9. miedzyinnymi.org.pl 9 Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców z Syrii?  UE  Irak  Liban  Jordania  Turcja  Egipt  Arabia Saudyjska
 10. miedzyinnymi.org.pl 10 Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców z Syrii?  UE  Irak  Liban  Jordania  Turcja  Egipt  Arabia Saudyjska
 11. miedzyinnymi.org.pl 11 Ilu uchodźców pochodzi z Syrii?  2 mln.  4 mln.  8 mln.  12 mln.  16 mln.
 12. miedzyinnymi.org.pl 12 Ile uchodźców pochodzi z Syrii?  2 mln.  4 mln.  8 mln.  12 mln.  16 mln.
 13. miedzyinnymi.org.pl 13 Ile uchodźców pochodzi z Syrii?
 14. miedzyinnymi.org.pl 14 Ile uchodźców pochodzi z Syrii?
 15. miedzyinnymi.org.pl 15 Obywatele jakich krajów uciekają do Unii Europejskiej?  Syria  Afganistan  Liban  Ira  Serbia  Erytrea  Sudan  Pakistan  Kosowo
 16. miedzyinnymi.org.pl 16 Obywatele jakich krajów uciekają do Unii Europejskiej?  Syria  Afganistan  Liban  Sudan  Pakistan  Kosowo  Irak  Serbia  Erytrea
 17. miedzyinnymi.org.pl 17 Obywatele jakich krajów uciekają do Unii Europejskiej?  Syria  Afganistan  Liban  Sudan  Pakistan  Kosowo Źródło: UNHCR  Irak  Serbia  Erytrea
 18. miedzyinnymi.org.pl 18 Kto ucieka do Polski?  Syria  Afganistan  Liban  Sudan  Pakistan  Kosowo Źródło: Eurostat 2014 (Gazeta Wyborcza)  Irak  Serbia  Erytrea
 19. miedzyinnymi.org.pl Ilu uchodźców przyjedzie do Polski? Źródło: refugee.pl  2000  4000  7000  10.000  12.000  15.000
 20. miedzyinnymi.org.pl Ilu uchodźców przyjedzie do Polski? Źródło: refugee.pl  2000  4000  7000 do 10.000  12.000  15.000
 21. miedzyinnymi.org.pl Ilu uchodźców przyjedzie do Polski? Źródło: refugee.pl  2000  4000  7000 do 10.000  12.000  15.000 wg. Kwota relokacji UE
 22. miedzyinnymi.org.pl 7000 uchodźców... Źródło: refugee.pl
 23. miedzyinnymi.org.pl 23 Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźy?  Zakwaterowanie  50,- zł kieszonkowe  950,- zł/mies./osoba (1 osoba)  Opieka medyczna  600,- zł/mies./osoby (2 osób)  Transport publiczne  Dostęp do szkół publicznych
 24. miedzyinnymi.org.pl 24 Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźy? Pomoc w ośrodku  Zakwaterowanie  50,- zł kieszonkowe  Opieka medyczna  Transport publiczne  Dostęp do szkół publicznych Poza ośrodkiem  950,- zł/mies./osoby (1 osoba)  Opieka medyczna  600,- zł/mies./osoby (2 osób)  Dostęp do szkół publicznych
 25. miedzyinnymi.org.pl 25 JAKĄ POMOC DOSTAJE OSOBA STARAJĄCA SIĘ O STATUS UCHODŹCY? Źródło: Gazeta Wyborcza
 26. miedzyinnymi.org.pl Integracja uchodźców w Polsce Źródło: refugee.pl
 27. miedzyinnymi.org.pl Jak możesz pomóc uchodźcom i migrantom? Caritas http://www.syria-akcjecaritas.com/ Fundacja REFUGEE.PL http://refugee.pl/aktualnosci/ Fundacja Wolna Syria http://www.wolnasyria.org/ Lekarze bez Granic http://www.msf.org/ Polska Akcja Humanitarna http://www.pah.org.pl/ UNHCR http://www.unhcr.org/ UNICEF https://www.unicef.pl/
 28. miedzyinnymi.org.pl Jeśli nie zaznaczono inaczej... Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. INFORMATOR - Maciej Czarnecki, Mariusz Jałoszewski, Tomasz Kwaśniewski 18.09.2015 | http://wyborcza.pl/1,75478,18834127,uchodzcy-w-polsce.html#ixzz Fundacja REFUGEE.PL http://refugee.pl/aktualnosci/ Zdjęcia pixabay, Licencja: Creative Commons CC0 Źródło Między Innymi Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi” | http://www.miedzyinnymi.org.pl/ Między Innymi na facebooku https://www.facebook.com/MiedzyInnymiWarsztatyEd ukacjiMiedzykulturowej/?fref=ts
Advertisement