Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gazetka nr 1

954 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gazetka nr 1

  1. 1. Grudzień 2009 Gazetka klasy Ib technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie
  2. 2. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Klasa I b Technik Informatyk GR. 1 GR. 2 1. Bednarski Łukasz 16. Adamiec Mateusz 2. Cach Michał 17. Bąk Dawid 3. Dobrowolski Norbert 18. Gugała Michał 4. Drążek Damian 19. Jabłooski Mateusz 5. Kieca Wojciech 20. Kiełbowicz Michał 6. Kotarski Kamil 21. Kłoda Natalia 7. Lenart Grzegorz 22. Rusinek Damian 8. Lib Grzegorz 23. Rycko Kamil 9. Miśkowiec Dawid 24. Sawicki Kamil 10. Pietrykowski Rafał 25. Sikora Maciej 11. Ptaszek Kamil 26. Strzempek Monika 12. Sieoko Rafał 27. Tymczak Marcin 13. Słonina Marcin 28. Wilk Mateusz 14. Szczupaj Mirosław 29. Wyka Dawid 15. Dariusz Zielioski 30. Dariusz Zając 31. Zawiło Karol 32. Ziobro Damian 33. Ziobro Marcin Wychowawca klasy: Eugeniusz Bury Zespół redakcyjny Redaktor naczelny: Natalia Kłoda Zastępca redaktora naczelnego: Monika Strzempek Opracowanie graficzne: Michał Kiełbowicz 1|Strona
  3. 3. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Szanowni Czytelnicy! Niniejsza gazetka jest efektem pracy młodzieży klasy Ib technikum informatycznego Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Celem utworzenia gazetki traktującej o życiu klasy jest praktyczne wykorzystanie umiejętności z zakresu przedmiotu technologia informacyjna w dziale przetwarzanie tekstu. Drodzy wychowankowie starajcie się swoje umiejętności wykorzystywad tak, by Wasi Rodzice byli dumni z osiągnięd, które w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji, jak również przedmiotów będziecie prezentowad. Szanowni Rodzice - wspierajcie młodzież w ich dążeniach do wiedzy, również poprzez kontrolę frekwencji na zajęciach. By trud Wasz i nauczycieli przełożył się na sukces zawodowy po ukooczeniu edukacji ponadgimnazjalnej w naszej szkole. Wiedza to potęga, to klucz otwierający nieograniczone możliwości w rozwoju umiejętności przydatnych na każdym etapie edukacji zawodowej. Korzystajcie z niej mądrze, nie szkodząc nikomu, by stworzyd społeczeostwo informacyjne, a gospodarkę oprzed wyłącznie na wiedzy i uczciwości. Eugeniusz Bury Wychowawca klasy 2|Strona
  4. 4. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Wywiad z Panią Dyrektor W naszej szkole odbyły się remonty. Na ten temat Były diler narkotyków i raper postanowiliśmy porozmawiad z Panią Dyrektor Wandą Chodur – Filip. w ZST na Lekcji wychowawczej Dzieo dobry. Czy mogłybyśmy zadad Pani kilka pytao dotyczących remontu sal? Tak oczywiście. Ile sal zostało poddanych remontowi? W czasie ostatnich trzech miesięcy w ramach remontu generalnego powstały cztery nowoczesne pracownie do przedmiotów zawodowych. Pomiędzy salami znajdują się odnowione gabinety dla nauczycieli . Powstały również nowe toalety dla uczniów. W ramach remontu poprawiono estetykę i 27 października na sali gimnastycznej w funkcjonalnośd sal do przedsiębiorczości, matematyki oraz chemii. naszej szkole odbyło się spotkanie z W ostatnich trzech latach powstało w ZST siedem nowych byłym dilerem narkotyków i więźniem. pracowni. Była to wyjątkowa lekcja Jakie trudności temu towarzyszyły ? wychowawcza, która miała na celu Trudności to wykonanie projektu i zdobywanie pieniędzy z Urzędu ustrzeżenie nas w przyszłości od zejścia na Miasta Rzeszowa, Rady Rodziców i od sponsorów. złą drogę. Spotkanie to miało nam Kto finansował sprzęt szkolny potrzebny do wyposażenia nowych uświadomid, co tak naprawdę w życiu się sal? liczy i jakich wartości powinniśmy przestrzegad. Na sali można było odczud Sprzęt w dużej mierze pochodzi od sponsorów, m.in. Asseco Poland, WSK Rzeszów, PZU, ale także ze składek na Radę Rodziców. atmosferę porozumienia między prowadzącym a młodzieżą. Czy jest Pani zadowolona z efektu? Oczywiście bardzo się cieszę, że uczniowie mają lepsze warunki do nauki zawodu. Obiecuję, że cała szkoła będzie tak Mateusz Adamiec wyremontowana. Michał Kiełbowicz Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Do widzenia. Do widzenia. Natalia Kłoda Monika Strzempek 3|Strona
  5. 5. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie 50-lecie Zespołu Szkół Technicznych 11 listopada w naszej szkole 17 października w Zespole Szkół Technicznych im. W dniu 12 listopada na sali Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się rocznica 50- gimnastycznej odbył się uroczysty apel lecia założenia. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Poprowadzili ją Jubileusz ten rozpoczęto od Mszy Św. w Kościele Dominikanów. Następnym elementem tego uroczystego uczniowie naszej szkoły. Poza częścią dnia było spotkanie dawnych absolwentów naszej szkoły z oficjalną była także krótka częśd ich wychowawcami. Absolwenci mieli możliwośd artystyczna w której można było obejrzenia zmian, jakie zaszły w ZST przez te wszystkie lata. zobaczyd między innymi krótki skecz Obecni uczniowie zadbali o częśd artystyczną. Pod przygotowany przez szkolne koło kierunkiem Joanny Haluk przedstawili swój najnowszy kabaretowe. repertuar. W tym dniu atrakcji nie brakowało. O godz. To wydarzenie miało na celu 13:30 w Boguchwale na parkingu przed hotelem "Odeon" przypomnied nam, młodzieży o tej uczniowie liceum wojskowego wykonali musztrę, której ważnej dacie dla Polski. O dniu w który przygrywała wojskowa orkiestra. Następnie rozpoczęła sie odzyskaliśmy niepodległośd. uroczysta gala prowadzona przez obecnych Wicedyrektorów ZST, panią mgr inż. Edytę Niemiec oraz Mateusz Adamiec pana mgr inż. Eugeniusza Burego. Wieczór zaczął się od Michał Kiełbowicz przywitania gości i uczczenia pamięci zmarłych uczniów i O święcie: pracowników ZST minutą ciszy, po czym Pani Dyrektor Wanda Chodur-Filip wygłosiła przemówienie, w którym Narodowe Święto Niepodległości przedstawiła historię szkoły. Chwilę później zostały złożone to polskie święto narodowe, podziękowania firmom współpracującym ze szkołą oraz obchodzone co roku 11 listopada, panu Prezydentowi Rzeszowa. Wszystkim zebranym "dla upamiętnienia rocznicy rozrywkę zapewnił spektakl słowno - muzyczny jak i występ odzyskania przez Naród Polski kabaretu nauczycielek ZST. Na zakooczenie wszyscy zebrani goście otrzymali film ukazujący 50 - letnią historię Zespołu niepodległego bytu paostwowego" szkół Technicznych W Rzeszowie. w 1918 po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich Karol Zawiło latach II RP, przywrócone w 1989. Kamil Sawicki Jest dniem wolnym od pracy. Damian Rusinek wikipedia.pl 4|Strona
  6. 6. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Nagrody za zajęte miejsca sponsorowała juz tradycyjnie firma Resmlecz, rozdając Zawody sportowe dla uczestnikom przetwory mleczne. uczniów klas pierwszych Dariusz Zając Marcin Tymczak Pod koniec października odbyła sie już czwarta edycja turnieju dla klas pierwszych "Pierwszaki". Jest to rywalizacja klasowa, mająca na celu integracje klas i dobra zabawę. Tegoroczna rywalizacja była bardzo zacięta. Wygrała klasa I LO uzyskując największą liczbę punktów. Konkurencje sportowe wymagały od zawodników zręczności, dobrego refleksu, sprytu, a także szybkości, zwinności i co najważniejsze współdziałania. Najczęściej zawodnicy musieli pokonad wyznaczony tor w odpowiedni sposób z dodatkowymi Ślubowanie klas pierwszych utrudnieniami. Nie brakło jednak takich konkurencji jak Dnia 12 września w naszej szkole odbyło się rzut do bramki z całego boiska piłką ręczną czy uroczyste ślubowanie uczniów klas podawanie piłki siatkowej w ustawionym rzędzie. pierwszych połączone ze spotkaniem Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie wygrała rodziców z wychowawcami. klasa I LO posiadając pięd punktów przewagi nad drugą drużyną. Ślubowanie to tradycja naszej szkoły i jak co roku uczniowie stawili się razem z rodzicami na sali gimnastycznej, aby usłyszed uroczyste „ślubuję”. Po części oficjalnej rodzice udali się na pierwsze spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas. Kamil Rycko 5|Strona
  7. 7. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Czy organizowane są obozy naukowe? Wywiad z Panią Wicedyrektor Edytą Niemiec Tak, w ostatnie wakacje zorganizowany był obóz naukowy dla kompetencji przedsiębiorczośd. Dziesięciu uczniów z obecnej klasy II e brało udział w takim W naszej szkole organizowany jest program Szkoła Kluczowych obozie w Poroninie. Kompetencji. Na ten temat rozmawialiśmy z panią dyrektor Edytą Niemiec . Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Dzieo Dobry. Witam. Natalia Kłoda Monika Strzempek Czy możemy zadad pani kilka pytao na temat programu Szkoły Kluczowych Kompetencji? Ognisko klasowe Tak. Oczywiście. Na czym polega program Szkoły Kluczowych Kompetencji? 21 września w Słocinie odbyło się nasze pierwsze ognisko klasowe. Miało ono charakter Celem Projektu jest zwiększanie dostępności do rozwoju integracyjny. kompetencji kluczowych uczniów szkół ponad gimnazjalnych o profilu zawodowym. W ramach projektu zrealizowane zostaną Głównymi atrakcjami były między programy autorskie uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania: matematyki, technologii innymi: przejazd dorożką, rozgrywki w piłce informacyjnej, języka angielskiego i przedsiębiorczości. siatkowej oraz wspólne pieczenie kiełbasy. Za niewielką opłatą można było także Ile klas z naszej szkoły bierze udział w tym projekcie? indywidualnie przejechad się na koniu. Dzięki W projekcie bierze udział cztery klasy. Są to : Ia realizująca temu spotkaniu nasza klasa mogła się lepiej kompetencje z języka angielskiego, Ib – z informatyki, Ie – z matematyki oraz IIe – z przedsiębiorczości. poznad, co, jak mamy nadzieję, pomoże nam lepiej przygotowad nas na wspólne 4 lata Ile szkół uczestniczy w tym programie? nauki. W programie uczestniczy po dziesięd szkół z pięciu województw ściany wschodniej. Podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, mazowieckie i lubelskie. Jakie przybory dostali uczniowie w ramach programu? Uczniowie otrzymali podręczniki, kalkulatory, pendrive’y, zeszyty, linijki, ekierki, kątomierze oraz markery. Michał Kiełbowicz 6|Strona
  8. 8. NR 1 GAZETKA KLASY IB Grudzień 2009 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Andrzejki Wizyta w WSEiI w Wieczór wróżb odprawianych 29 listopada. Niegdyś wróżby Lublinie andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt. Początkowo andrzejki traktowano 30 listopada 2009 roku o godzinie bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w 8.30 wyjechaliśmy do Wyższej Szkoły odosobnieniu. W czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, Ekonomii i Innowacji w Lublinie. organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś Celem naszych odwiedzin było współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą zapoznanie się z działalnością młodzież obojga płci. powstałej dziesięd lat temu uczelni. Po przyjeździe zostaliśmy bardzo Andrzejki to wieczór poświęcony wróżbom, które serdecznie przywitani przez rektora uczelni. dotyczą małżeostwa i miłości. W czasie swojego przemówienia przedstawiał nam kierunki i zakres nauczania oraz promował swoją uczelnię i miasto. Obiecał, że Niektóre wróżby andrzejkowe w czasie następnej wizyty, która odbędzie się wiosną 2010 roku pokaże najciekawsze zakątki  wylewanie wosku na zimną wodę (często przez klucz) i Lublina. Następnie odbyły się zajęcia w wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez pracowni informatycznej na temat bazy nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów danych. Uczelnia jest bardzo nowocześnie związanych z jego zawodem itp. wyposażona. Po dwudziestu minutach zajęd  ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zjedliśmy bardzo smaczny obiad. Po przerwie zgromadzonych dziewczyn: ta, której but pierwszy obiadowej wróciliśmy do poprzednich zajęd w dotarł do progu miała jako pierwsza wyjśd za mąż sali informatycznej. O godzinie 15.30  uczestnicy zabawy pisali imiona na kartkach: imiona skooczyliśmy zajęcia i wyruszyliśmy w drogę dziewczyn na jednej kartce a imiona chłopców na powrotną z miłymi wrażeniami z lubelskiej drugiej. Potem dziewczyna przychodzi i bierze szpilkę uczelni. oraz przekłuwa z czystej strony kartkę z imionami Współpraca z innymi szkołami bardzo chłopców tak, żeby nie widziała. się nam podoba i chętnie w przyszłości skorzystamy z podobnych inicjatyw. Mirosław Szczupaj Łukasz Bednarski 7|Strona

×