Policia nacional 1º a 3º ep 14 15

1,273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,020
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Policia nacional 1º a 3º ep 14 15

 1. 1. ll Ïw-PÍ É Mara/ sta -
 2. 2. u . (_ «q
 3. 3. ; uug. sr; :su¿-ées‘ "I x t. saga, _ g ing. “Ïy; ï*4áfig , _. JL finas’ ¿’Aid ‘ ' u‘ l. , s‘ ' * ' a
 4. 4. / _. “* ‘b. «s» / _. s¡ fi L ‘ "0 "‘ ,3 l s. ' , _ “ i. ‘ ‘I It _ _ . v. .. 12*. ’
 5. 5. ,__. -—
 6. 6. i
 7. 7. IW
 8. 8. —_V' W : ;. ¿ri-qa j I‘ ‘ a H‘ ‘ ' _ ‘ ‘ : . 1 vu 1p -»- -"' . - 1 ‘_ A J . u,s‘7., _ {gain “s-‘T, ,. .__-}¿; , w’ ¿t? V. 4; ‘IÏ'¡P'/ I¡_ pau nry” . .. ¡- «¡a0 l}>4.r 5,1‘ Í, - ‘ <‘ ‘ï — »«». A»«. .). ... ¿. . ""-'“ ‘—’ ïwuuuu- x’ 37x41 e 7' g ¡{ü LA z; ,¡, ¡., ¡¿, ¡¡'“ V. ' , r ' . - . x a ‘ ’ . A , ‘
 9. 9. ‘ .161?‘
 10. 10. _ n. __, ._. . . a‘ p. - a. ‘ A . . “mas: M. - y _ . .. * ‘s. -5 .4 5* ‘ 9 ' ïïïïfiïïÏ°gfifi 9 "- . ‘x .9 . _ i v _ _, ' ‘ S: - Pileta-P‘ ‘han. - _ s . . . R al‘ ‘É i", i ; .,'. .'. . ¿ " ' ‘ ‘L. .. . . .’. ¿E3963 ¿F113? má; » rrvzzv-vgrzv-y uLgwsvïkrv-e 5.-! n‘ , .
 11. 11. s.
 12. 12. . : . . x , ,_, ____ - . » — _ v ¿‘it . - W>r74‘¡9¿ . ' ‘ ‘ V v. ‘ s’ ' 15.3" ïï ' ' ¿kfivnnntuáficau ¿al ¡"M17 " .3 L’ v ' A! 3. - 3 ' 9m EHAXHLIBLWI) fl} 35’. Ï h 22st 3921:“ ¿a a. ‘ 1
 13. 13. a max
 14. 14. -. - - ""77'_‘É 7.. .: ¿r avzy. “ ¡. _ ‘M n : o y ‘, q Y‘ . _ . ‘ v» ‘ ! . ‘v- ’ v» s. Ézïfixïig , h“. ,1 fe «¿fi 7,)". W ‘A n. Í‘ ¡Í I ¡’fi ¿arg 4 c’. , ‘L P‘ bai‘ . V > fi ‘ 1 ‘f -V_N, _A . l . ,. . . . .,. s¿ 1x53.- e! v! !“_FÏ‘? *‘-' ras: p rwrïrhi-á‘ . .1 " ' '
 15. 15. ‘ l --—, -.r-v-—- ‘#74:’ ""' .4: __. ._. v- <1:
 16. 16. ¡Ji "T Y v .219- ' "‘*‘L mfiozsnuïnun‘ É 1 1 7* — — ‘ . ¡. J . _ "¿L . j‘ , l‘ . ‘ I. Él s > á ‘N! _ zw ¿fl . __ . . ¡Uv _ _ ‘o I 771i"! E L} m. ‘ 6x; Ü
 17. 17. .w'-'1' . , . Í¡. .!| I|¡. ||
 18. 18. ‘ïáfihv-«x -,
 19. 19. J “i
 20. 20. ‘s: a ¿xr ¿LH _—‘í ¡yavupïifiïlïrfigíï-‘sa
 21. 21. v» ', 4/ z H ' ' ‘ 4 r s0 ' ‘ ’ n. ) i ‘ x - LA '. _. ' %-; '_ ía’. , ' urna‘ N ' v J a ‘ . 2:‘ P x x k‘ - _ I l ,4 a w — V s > s , A” ‘ .
 22. 22. —r n n ‘- ‘ "' f l m 7* “ 9;‘- >Ï: ‘ x f X _ a‘ _
 23. 23. V MMM‘ n‘ F‘1' u. x . . q“ -. g. ..
 24. 24. .3 ‘ ‘{&‘ , ,__ : X{" '” 8 . _, ‘ «¿r _ V‘¿— 3: -. ¡ , h”MwH. F _mQqcnnens% n " H i’ 1h “‘ C‘ " "I u. ¡r "5" "‘«“'Í3Ï" ‘- " “V'V- "m" lïa‘. ¡írï. !'c€l 41 ñí’ í’*‘-‘-" Kai": ‘v ‘“' ‘ ‘ v ‘ " ' zszmnnspnp r 2a- . 12h. ! . - b3;xJ--: fi%3 hit" g . -._. ..ï‘; :,ï. :.*: ‘.': ‘:; “763:71hs ‘ ¿fic-Fun . ’ r‘. "Fw"? ' . 7 ¿{f9 ‘ú «", ‘3_ ‘ "¿FJ q‘ ' «V , olü_vr"‘f"'l‘(uy-r I, t ' r x. ‘ï , . . . _.‘, "u ¡ ’'. "¿_, f*v vlv-‘n4 4. ‘vr. i. * * - . .=? ‘_»: ... :=J. ¿-s. ;2s . .-: ;2a¿4é. -.-: r.-r - g; E . '. Ï ‘ nah. ma»? ! V-°“‘L'J'ï'1.’] ‘PÏFÏJ, .É'Ï"}""-‘. '.Ü . v nf‘; ¿«. 2 u. I K > w t a _ 1 ¡ I
 25. 25. ‘ f: ¿vnvrsaán a ii", "‘ v‘ .2 i" Í I, ‘r

×