Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet i elektronsko poslovanje

4,417 views

Published on

Prezentacija o korišćenju Interneta za elektronsko poslovanje i trgovinu. Osvrt na rizike, sigurnost, cyber pravo i etiku.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Internet i elektronsko poslovanje

 1. 1. Internet ielektronskoposlovanje Miloš Najdanović i Svetlana Rajković Poslovno komuniciranje Departman za Multimedijalne tehnologije Univerzitet u Nišu Jun 2012.
 2. 2. • Internet je komunikacioni kanal, a sa njegovim naglim razvojem poslednjih godina on se sve češće naziva i multimedijalnim kanalom.• Eksplozija interneta počela je posle 1990. godine i danas se može slobodno reći da živimo u doba Interneta.• Ranijih godina Internet nije bio toliko pogodan za poslovnu komunikaciju, čak i nezamisliv.• 1996. godine je poslata prva komercijalizovana poruka. Bračni par iz Arizone je poslao reklamnu poruku hiljadama učesnika o njihovoj advokatskoj firmi. Od tada je Internet postao mesto na kome može i da se posluje, odnosno zarađuje novac.• Danas Internet predstavlja jedan od najvažnijih alata savremenog poslovanja. Povećava efikasnost i optimizaciju procesa poslovanja, kao marketinga i promocije.Internetposlovanje
 3. 3. • E-poslovanje ili e-business• E-poslovanje je poslovni proces koji se obavlja korišćenjem internet tehnologija i ostalih informaciono- komunikacionih tehnologija i sistema.• Obuhvata sve oblike poslovnih transakcija koje se ostvaruju elektronskim putem između organizacija i njihovih kupaca ili između organizacija i javne administracije.Elektronsko poslovanje
 4. 4. • Smanjenje troškova poslovanja• Ušteda vremena• Redukcija papirne dokumentacije• Smanjenje obima ljudskog rada• Istovremena komunikacija sa više stotina klijenata• Pristupačnost i razmenljivost informacija• Rast prihoda i proizvodnje• Ušteda u troškovima distribucije• Unapređenje poslovnih procesaPrednosti globalnogelektronskogposlovanja
 5. 5. • Elektronska trgovina (e-trgovina, e-commerce) predstavlja takav poslovni proces koji uključuje finansijsku transakciju između kupaca i prodavaca.• Primena elektronskog poslovanja moguća je ukoliko su za to stvoreni preduslovi: • Primena internet tehnologija i ostalih informaciono- komunikacionih tehnologija i sistema • Usvajanje propisa o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu • Prihvatanje elektronskog poslovanja od strane pukovodstva preduzeća
 6. 6. • Postoje dva osnovna modela elektronskog poslovanja:  B2C (Business to Consumer) je oblik poslovanja na Internetu koji pruža direktan interfejs između preduzeća i potrošača. Potrošači naručuju proizvode i servise elektronskim putem od preduzeća. Internet pruža različite mogućnosti marketinškog nastupa preduzeća i omogućava masovni pristup potrošača proizvodima i servisima elektronskim putem.  B2B (Business to Business) podrazumeva elektronsko poslovanje koje se odvija između preduzeća (od pronalaženja odgovarajuće robe, pregovora, naručivanja, ispostavljanja faktura, plaćanja, distribucije dokumentacije, a nekada čak i konkretne robe ili usluge, podrške,..).Modeli elektronskogposlovanja
 7. 7. • Postoje dva osnovna modela plaćanja:2. Cash-like je sistem koji podrazumeva pretplatu. U ovakvim sistemima određena suma novca uzima se od kupca pre nego što je trgovina obavljena. U ovu grupu spadaju: Smart card, elektronski keš i bankarski čekovi.3. Check-like je sistem kod koga se plaćanje obavlja u trenutku kupovine (pay-now) ili po obavljenoj kupovini (pay-latter). Primer za pay-now grupu su bankomati (ATM – Automated Teller Machine), a za pay-latter je primer plaćanja kreditnim karticama.Plaćanja putem Interneta
 8. 8. • Elektronski ili digitalni novac – predstavlja elektronsku zamenu papirnog novca, i kao takav može se čuvati i trošiti.• Elektronski čekovi – elektronski dokument, digitalno potpisan kojim se nalaže banci potpisnika da isplati iznos novca sa potpisnikovog računa u određenom roku.• Kreditne kartice – podaci sa kartice se razmenjuju putem Interneta, bez šifriranja. Međutim, problem su tajnost podataka i identitet pravog vlasnika kartice;• Šifrovane kreditne kartice – podaci o kreditnoj kartici šalju se u vidu šifrovane poruke; prodavac proverava identitet kupca kao vlasnika kreditne kartice, prodavac vrši proveru informacija o kartici i digitalnom potpisu, a banka šalje potvrdu ispravnosti;Sredstva plaćanja
 9. 9. 1. Kombinacija telefon – kartica2. Plaćanje pouzećem – korisnik na Internetu nalazi traženu robu3. Plaćanje preko žiro računa - korisnik nalazi robu na Internetu4. Plaćanje karticama – faza informisanja sa elektronskog kataloga5. Elektronskim čekovima6. Elektronskim nalogom7. Plaćanje putem potvrde treće strane /First Virtual/.Načini plaćanja prekoInterneta
 10. 10. • Na Internetu je definisano više od 150 različitih sistema plaćanja: First Virtual, CyberCash E-cash, NetCash, Mondex, Millicent, NetBill, CyberCoin, PayPal...• Kod nas se najčešće koristi: 2Checkout, Visa Virtuon, Google Checkout...Sistemi plaćanja prekoInterneta
 11. 11. • Razlozi zbog kojih se banke pojavljuju na Internetu su:  Stvaranje imidža inovativne firme  Bolje i veće interaktivne mogućnosti  Mogućnost racionalizacije potencijala banke• Najčešći poslovi banaka na Internetu:  Pristup i pregled stanja na računima korisnika  Evidencija svih transakcija  Plaćanja  Transfer novca sa računa na računInternet bankarstvo
 12. 12. • Hakerisanje• Aktivnosti zaposlenih u samoj kompaniji: • Namerne • Nenamerne Rizici i bezbednost elektronskog poslovanja
 13. 13. • Finansijski gubici• Gubljenje vrednih i poverljivih informacija• Gubljenje poslova zbog nedostupnosti servera• Neovlašćena upotreba resursa• Gubljenje poslovnog ugleda i poverenja klijenata• Troškovi izazvani neizvesnim uslovima poslovanjaPosledice rizika e-poslovanja:
 14. 14. • Privatnost• Autentikacija• Autorizacija• Integritet podataka• Raspoloživost (dostupnost)• Nemogućnost poricanjaKao ciljevi merabezbednosti ističu se:
 15. 15. • Kriptografija (enkripcija, kodovanje)• Elektronski potpis• Digitalni sertifikatTehnološke mere zaštite:
 16. 16. • Donošenje pravila i zakona o Internetu• Cyber pravo Pravni i etički problemi poslovanja na Internetu
 17. 17. • Posedovanje i korišćenje online svojine• Prava intelektualne svojine• Elektronsko poslovanje• Elektronski ugovori• Podaci i njihova zaštita• Prava i obaveze subjeklata cyber prostora• Prezentovanje nezakonitih i štetnih sadržaja ovim komunikacijskim kanalom• Problem cyber kriminalaŠta cyber pravo treba dareguliše:
 18. 18. • Treba pokazati poštovanje i razumevanje prema drugima• Ne treba koristiti Internet za širenje rasnih i verskih predrasuda• Ne treba ometati druge u korišćenju mreže ili računara• Ne treba koristiti računar da bi se nanela šteta drugima• Ne treba koristiti podatke ili prisvajati tuđe ideje• Ne treba koristiti tuđe resurse bez odobrenja• Treba razmisliti o društvenim posledicama svojih aktivnostiOsnovne normeponašanja na Internetu:
 19. 19. KRAJHvala na pažnji!

×