Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV-ESP-Europass-20161226-Arar-SV

77 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CV-ESP-Europass-20161226-Arar-SV

  1. 1. Meritförteckning PERSONLIG INFORMATION Arar Mhd.Fateh Alaskavägen 13, 87234 Kramfors (Sverige) +46762180520 Fateh1234@hotmail.com ARBETSLIVSERFARENHET 11/2016–Nuvarande Språkhandledare Kramfors kommun, Kramfors (Sverige) 01/01/2006–01/03/2014 Ekonom Al Noor grupp, Damaskus (Syrien) Jag arbetade som chefsekonom med ekonomiska rapporter, beräknade kostnader för varor för att sedan bestämma hur försäljningspolicyn skulle se ut. Vi jobbade i team med att titta på vilka affärer som skulle bli olönsamma och vilka som skulle bli lukrativa. Jag arbetade med statistiska räkenskaper, dagliga rutiner och bokslut. 01/01/2004–31/12/2005 Ekonmiassistent Företaget Al jakot, Damaskus (Syrien) Jag arbetade med statistiska räkenskaper, dagliga rutiner och bokslut. 01/01/2002–31/12/2003 Ekonmiassistent Företaget Tarek ben zejad, Damaskus (Syrien) 01/01/2001–31/12/2002 Ekonmiassistent Företaget Arar, Damaskus (Syrien) UTBILDNING 09/2016–11/2016 Språkhandledare och handledare egenskaper Folkuniversitetet, Örnsköldsvik (Sverige) 10/09/2003–10/07/2009 Ekonom Universitetet i Damaskus, Damaskus (Syrien) 01/09/1998–10/07/2003 Gymnasiet Al saada högskolan, Damaskus (Syrien) 10/09/1995–10/07/1998 Grundskola Al hag ali skola, Damaskus (Syrien) 01/09/1990–10/07/1995 Grundskola 26/12/16 © Europeiska unionen, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Sida 1 / 4
  2. 2. Meritförteckning Arar Mhd.Fateh Om salama skola, Damaskus (Syrien) PERSONLIGA FÄRDIGHETER Modersmål Arabiska Andra språk FÖRSTÅELSE TALA SKRIFTLIG FÄRDIGHET Hörförståelse Läsförståelse Samtal / muntlig interaktion Muntlig produktion Engelska C1 C1 C2 C1 B1 Svenska B2 B2 B2 B2 B2 Svenska som andraspråk grundläggande Nivåer: A1 och A2: Användare på nybörjarnivå - B1 och B2: Självständig användare - C1 och C2: Avancerad användare Gemensam europeisk referensram för språk Kommunikationsfärdigheter Som ekonom gäller det att vara en duktig kommunikatör. I mina arbeten hade jag kontakt med mina arbetskollegor hela tiden, mina chefer och även kunder ibland. Som chefsekonom med något mer ansvar än andra så måste man vara tydlig och rak, vilket jag är. Jag är bra på övertalning vilket kommer väl tillhands även i jobbet. Alla mina gamla kollegor, grannar, vänner säger att jag är en stabil människa, smart, nyfiken och glad. Dessa egenskaper behövs också i arbetet. Dessutom är jag duktig på att skapa en positiv arbetsmiljö för alla. Organisatoriska färdigheter Min ledarskapsförmåga är god och jag är en strukturerad person . Jag försöker att ge alla goda förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra arbete på ett effektivt sätt. Själva organisationen är det viktigaste för att kunna utföra ett bra arbete. I min roll som chefsekonom ingick också teamledar delen. Det var viktigt för mig att skapa en god stämning och vara en god lyssnare och vän innan jag klev in i dessa roller. Har medlat i konflikter kollegor emellan med gott resultat. Arbetsrelaterade färdigheter God kännedom om kvalitetskontroller . Jag har förmågan att övervaka olika aktiviteter och skeenden Digital färdighet SJÄLVBEDÖMNING Informations- behandling Kommunikation Innehålls- produktion Säkerhet Problemlösning Självständig användare Självständig användare Självständig användare Självständig användare Självständig användare Digitala färdigheter - Skala för självbedömning God kännedom om Microsoft Office (ordbehandling, Excel, Powerpoint) Körkort B BILAGOR 26/12/16 © Europeiska unionen, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Sida 2 / 4
  3. 3. Meritförteckning Arar Mhd.Fateh ▪ image2016-12-06-153436.pdf 26/12/16 © Europeiska unionen, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Sida 3 / 4
  4. 4. Europeiskt färdighetspass Arar Mhd.Fateh image2016-12-06-153436.pdf 26/12/16 © Europeiska unionen, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Sida 4 / 4

×