Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point guru penyayang (10.1.2012)

5,256 views

Published on

Power point guru penyayang (10.1.2012)

 1. 1. PELAKSANAAN PROGRAMGURU PENYAYANG BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. TUJUAN Supaya guru mengamal danmembudayakan  sikap penyayang   di sekolah  
 3. 3. KONSEP Guru Penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian(concern) terhadap setiap perkara     yang berkaitan dengan muridnya   (every child matters)
 4. 4. KONSEPmenjiwai bahawa murid mereka merupakan aset penting   kepada  sekolah  
 5. 5. KONSEP Membudayakan amalan penyayang merupakan sifat profesional guru dalam    perhubungannya dengan murid,   ibu bapa dan masyarakat
 6. 6. OBJEKTIFMenjiwai bahawa amalan penyayang adalah budaya guru  Menginsafibahawa  kehadiran muridmerupakan rahmat kepada sekolah  
 7. 7. OBJEKTIF Menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah    Menghargai sumbangan murid, ibu   bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah
 8. 8. AKTIVITIPelaksanaan Guru Penyayang hendaklah berterusan danmenjadi budaya kepada guru.     Dilaksanakan   secara berfasamenerusi pelan jangka pendek dan jangka panjang
 9. 9. AKTIVITIDalam Fasa pertama, tumpuan akan diberi kepada tiga aktiviti berikut;   Mengalu-alukan kehadiran murid    Pelaksanaan Program Mentor MenteeMemberi penghargaan kepada murid
 10. 10. AKTIVITI MENGALU-ALUKAN MURIDBIL AKTIVITI KAEDAH1. b.Guru mengalu-alukan ii.Menyambut kedatangan murid; murid di pintu pagar a. Penampilan guru yang kemas dan ceria sekolah b. Bersikap mesra, berbudi bahasa dan menghormati murid i. Semasa murid c. Ambil berat, prihatin dan sabar menyambut murid   memulakan sesi persekolahan baru   iv.Membuat sapaan a. Memberi salam dan menyambut salam semasa iii. Semasa murid datang sekolah   datang ke sekolah b. Lambaian pulang c. Bertanya khabar v. Semasa murid pulang dari sekolah vi.Memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berhemah Contoh a. Membetulkan tali leher b. Membetulkan butang baju dll iv. Membuat publisiti/promosi
 11. 11. AKTIVITI MENTOR MENTEEBIL AKTIVITI KAEDAH2. 1. Tujuan; 1. Strategi pelaksanaannya; i. Membangunkan i. Seorang atau dua mentor bagi setiap kelas sahsiah diri murid ii. Perjumpaan sekurang-kurangnya dua kali sebulan dan ii. Membina jati diri dijadualkan murid iii. Program untuk semua murid iii. Membantu   menyelesaikan   2. Pengisian semasa perjumpaan; masalah murid i. Membuat sapaan ii. Menyemak dan prihatin latar belakang mentee 2. Cadangan aktiviti iii.   Membimbing mentee mengatasi masalah i. Sesi ramah mesra iv. Membimbing mentee membina hala tuju dan kerjaya ii. Sesi makan bersama v. Membimbing mentee membentuk jati diri dan sahsiah iii. Meraikan hari lahir diri iv. Bimbingan hala tuju hidup 3. Disenaraikan sebagai salah satu tugas guru di sekolah v. Lawatan/ziarah keluarga 4. Menyediakan profile setiap mentee vi. Sesi perkongsian masalah
 12. 12. AKTIVITI PENGHARGAAN MURIDBIL AKTIVITI KAEDAH3 Aktiviti meraikan •Guru meraikan murid dalam suasana kasih sayang murid; •Antara kaedah yang boleh digunakan; ii. Hari lahir murid a. Mengumumkan ucapan selamat melalui pembesar suara sekolah   iv. Sambutan hari kanak-kanak   b. Menyanyikan lagu bersesuaian dengan tema sambutan vi. Perayaan-perayaan Contoh:   utama mengikut Lagu Hari Lahir kaum seperti Hari Lagu Perayaan Utama Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, c. Menghantar kad ucapan Krismas termasuk Contoh: perayaan utama di Kad Hari Lahir Sabah dan Sarawak Kad Hari Perayaan vi.Aktiviti dilaksanakan semasa perhimpunan atau di dalam bilik darjah.
 13. 13. TERIMA KASIH

×