Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie november 07

527 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie november 07

 1. 1. Samenwerkend Leren # 1 “ Bouwen aan een basis – theorie en praktijk “ Programma van de studiemiddag: 13.15-15.00 uur: • terugblik GISDO • presentatie - algemene theorie • vragen stellen 15.00-15.15 uur: pauze • 15.15-16.45 uur: 01/11/2007 • werken in teams – de praktijk 16.45-17.00 uur: afsluiting • Samenwerkend leren #1
 2. 2. Cognitie = ervaren weten begrijpen
 3. 3. naamkaartjes Interview 1. vragen bedenken. 2 min. 2. A interviewt B. 1 min. B interviewt A. 1 min. 3. maak elkaars naamkaartje
 4. 4. Samen op weg samenwerkend leren zelfstandig werken ict
 5. 5. Samenwerkend leren chaos oplossingen
 6. 6. Chaos onrust materiaal problemen klassenmanagement lawaai discussies conflicten rolverdeling niveauverschillen meelifters rumoer
 7. 7. Oplossingen de 5 pijlers positieve wederzijdse aquot;ankelijkheid individuele verantwoordelijkheid directe interactie samenwerkingsvaardigheden evaluatie van het groepsproces
 8. 8. positieve wederzijdse afhankelijkheid denken-delen-uitwisselen 1. zelf nadenken. 1 min. wat is het? hoe kun je het invullen in de praktijk? 2. samen overleggen. 3 min. 3. plenair uitwisselen
 9. 9. positieve wederzijdse afhankelijkheid doel aquot;ankelijk materiaal aquot;ankelijk taak aquot;ankelijk beloningaquot;ankelijk rol aquot;ankelijk
 10. 10. individuele verantwoordelijkheid niet alleen de groep verantwoordelijk houden voorkomt meelifters maken van toets observatie elkaars werk controleren
 11. 11. directe interactie simultane actie
 12. 12. directe interactie genummerde hoofden 1. zelf nadenken. 1 min. 2. samen overleggen. zorgen dat iedereen het antwoord weet. 3 min. 3. leerkracht geeft aan welk kind antwoord mag geven
 13. 13. directe interactie multiple choice 1. leerkracht geeft 4 antwoordmogelijkheden 2. zelf nadenken. 1 min. 3. iedereen(!) steek vingers op
 14. 14. directe interactie Waar ligt de stad Tegucigalpa? 1. 1 oost europa 2 midden oosten 3 midden amerika 4 australie 2. zelf nadenken. 1 min. 3. iedereen(!) steek vingers op
 15. 15. samenwerkings- vaardigheden stap voor stap 1 aspect per les klassen- & teambouwers rollen
 16. 16. evaluatie reflecteren op inhoud én op proces vragen stellen van groep 1 t/m 8 doel van te voren aangeven!
 17. 17. werkvormen aanleren uitleg altijd aan de hand van stappen met een groepje de werkvorm demonstreren controleren of iedereen het heeft begrepen
 18. 18. werkvormen toepassen doel bepalen inhoudelijk sociaal mogelijkheden zien...
 19. 19. groepen maken heterogene groepen sociogram 6 - 8 weken attitude leerkracht wat doet een goede helper?
 20. 20. beloningen succeservaringen
 21. 21. placemat internet 1. schrijf zo veel mogelijk vragen op je eigen vlak - geen overleg! 2. bekijk samen welke vragen jullie hebben; schrijf alle vragen op in het middenvlak - geen dubbele! 3. plenaire uitwisseling
 22. 22. Bedankt! Förrer et al. (2002) Coöperatief leren in het basisonderwijs Kagen (2003) Structureel coöperatief leren

×