Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metso osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

933 views

Published on

Metson osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013. Lisätietoja www.metso.com/sijoittajat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metso osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

 1. 1. Toimitusjohtaja Matti KähkönenTalous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen 23.4.2013
 2. 2. Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.2 © Metso 23.4.2013
 3. 3. Esityksen sisältö 1. Kohokohdat 2. Strategiset painopisteet 3. Taloudellinen kehitys 4. Näkymät ja ohjeistus3 © Metso 23.4.2013
 4. 4. Q1/2013 kohokohdat Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
 5. 5. Kannattavuus parani epävarmassa markkinaympäristössä • Markkinoiden aktiviteetti samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä (Q4/2012) • Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset laskivat vertailuvuodesta, palveluliiketoiminnan tilaukset hyvällä tasolla • Kannattavuus (EBITA-%) parani 8,3 prosenttiin (8,0 %) tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihdon laskusta huolimatta • Ylläolevaa selittää palveluliiketoiminnan suurempi osuus ja joustava liiketoimintamalli • Hallitus aloitti strategiaselvityksen Metson mahdollisesta jakamisesta kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi5 © Metso 23.4.2013
 6. 6. Tilauskertymä Milj. euroa 7 961 8 000 6 865 7 000 5 944 6 000 5 000 4 358 4 000 2 883 3 000 1 847 1 918 1 920 1 735 2 000 1 365 1 366 1 671 1 409 1 498 1 313 1 511 1 699 1 584 942 1 020 1 031 1 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 Palveluliiketoiminnnan tilaukset Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset Poikkeuksellisen suuret tilaukset • Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset laskivat • Palveluliiketoiminnan tilaukset säilyivät hyvällä tasolla6 © Metso 23.4.2013
 7. 7. LiikevaihtoMilj. euroa8 000 7504 7 000 6 646 6 000 5 552 5 016 5 000 4 000 3 000 2 074 2098 2 000 1 687 1 755 1 897 1 754 1590 1 444 1 567 1 561 1 220 1 247 1 196 1 353 1 170 1 370 1 325 1 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 Palveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto • Palveluliiketoiminnan liikevaihto pysyi korkealla vertailukauden tasolla, tilausten ja toimitusten suhdeluku oli 1.2, mikä tukee tilauskantaa ja kasvua • Tuote ja projektiliiketoiminnan liikevaihto alhaisempi Kaivos ja maarakennuksessa sekä Massa, paperi ja voimantuotannossa • Automaatio odotusten mukainen7 © Metso 23.4.2013
 8. 8. Kannattavuus (EBITA*-%) parani bruttokatteen ansiosta Milj. euroa % 700 14 600 11,2 12 10,4 9,7 9,7 9,5 9,8 9,1 9,4 9,4 9,2 500 8,9 8,8 8,9 10 8,6 8,3 8,0 8,0 7,5 7,5 400 6,8 8 6,5 688 300 629 6 491 200 399 4 100 202 178 171 197 2 134 129 150 140 163 141 132 92 125 124 85 88 88 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 EBITA * Series2 • Kaivos ja maarakennus paransi Q1/2013 Q1/2012 Tavoite merkittävästi Kaivos ja maarakennus 12,3 % 10,4 % 10-15% • Automaatio etenee hyvin suunnitelmien mukaisesti Automaatio 8,8 % 6,2 % 11-16 % • Massa, paperi ja voimantuotanto Massa, paperi ja voimantuotanto 4,5 % 7,7 % 6-9 % odotusten mukaisesti heikko Metso 8,3 % 8,0 % *) ennen kertaluonteisia eriä8 © Metso 23.4.2013
 9. 9. Strateginen Palveluliiketoiminnan kehitys painopiste #1 Saadut tilaukset Q1/2013 Saadut tilaukset segmenteittäin Q1/2013 Milj. euroa 1 000 881 873 800 Palveluliiketoiminta 43 % 600 Tuote- ja 57 % projektiliiketoiminta 400 200 0 Q1 2012 Q1 2013 Kaivos ja maarakennus Automaatio Massa, paperi ja voimantuotanto Rullaava 12 kk liikevaihtoMilj. euroa3 500 • Palveluliiketoiminnan aktivitetti säilyi hyvänä3 000 • Suurin tilaus ensimmäisellä vuosineljänneksellä2 500 oli monivuotinen, 140 miljoonan euron elinkaaripalvelusopimus Russian Copper2 000 Companylle1 500 • Kirjaamattomien monivuotisten1 000 palvelusopimuksien arvo 400 miljoonaa euroa Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk *) ennen kertaluonteisia eriä9 © Metso 23.4.2013
 10. 10. Strateginen Kehittyvät markkinat painopiste #2 Liikevaihto Liikevaihdoltaan kymmenen suurinta Milj. euroa 4 000 kasvumaata (milj. euroa) 3 500 Q1/2013 Q1/2013 Muutos % 3 000 Brasilia 180 201 -10 2 500 Kiina 146 174 -16 2 000 1 500 Venäjä 59 66 -11 1 000 Chile 54 58 -7 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Intia 45 45 0 Liikevaihto kehittyvillä markkinoilla, rullaava 12kk Etelä-Afrikka 42 44 -5 Palveluliiketoiminnan liikevaihto Meksiko 37 40 -7 Milj. euroa 1 400 Peru 29 26 +12 1 300 Turkki 23 33 -30 1 200 Indonesia 20 19 1 1 100 1 000 • Kehittyvien maiden osuus 49 % (50 %) liikevaihdosta 900 800 • Osuus saaduista tilauksista oli 55 % (45 %) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 • Tilausten ja toimitusten suhdeluku oli 1.1 Palveluliiketoiminnan liikevaihto kehittyvillä markkinoilla, rullaava 12kk10 © Metso 23.4.2013
 11. 11. Strateginen Kaivosliiketoiminta kehittyi hyvin painopiste #3 Saadut tilaukset Tilaukset alueittain Q1/2013 Milj. euroa 1 200 1 000 22 % 800 38 % 600 400 20 % 200 0 20 % Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 EMEA Pohjois-Amerikka Palveluliiketoiminta Tuote- ja projektiliiketoiminta Poikkeuksellisen suuret tilaukset Etelä- ja Keski-Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue Tilauskanta Milj. euroa 2 000 • Kaivosalan palveluliiketoiminta jatkuu 1 600 vahvana 1 200 • Uusien laitteiden ja projektien kysyntä 800 heikompaa kuin alkuvuonna 2012 400 • Vahva tilauskanta antaa hyvän näkyvyyden 0 loppuvuoteen Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Palveluliiketoiminnan tilauskanta 2012 2012 2013 • Joustava toimintamallimme tuo tasaisuutta Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilauskanta11 © Metso 23.4.2013
 12. 12. Taloudellinen kehitysTalous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen
 13. 13. Avainluvut Miljoonaa euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos- % 2012 Saadut tilaukset 1 584 1 920 -18 6 865 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 873 881 -1 3 264 Liikevaihto 1 590 1 755 -9 7 504 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 727 721 1 3 174 % liikevaihdosta 47 43 44 Tulos (EBITA) * 131,5 141,2 -7 687,5 % liikevaihdosta 8,3 8,0 9,2 Liikevoitto (EBIT) ** 119,2 129,0 -8 601,7 Osakekohtainen tulos, euroa 0,48 0,56 2,46 Sijoitetun pääoman tuotto (ROE), % 13,5 17,1 17,3 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 15,3 17,9 19,7 ennen veroja, % Vapaa kassavirta 74 116 -36 257 Kassavirtasuhde, % 104 136 70 Nettovelkaantuneisuusaste kauden 13,5 7,6 14,2 lopussa, % *) ennen kertaluonteisia eriä13 © Metso 23.4.2013 **) Vuosi 2012 sisältää kertaluonteisia eriä -36 milj. euroa.
 14. 14. Kaivos ja maarakennus Miljoonaa euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos- % 2012 Saadut tilaukset 786 964 -18 3 436 Palveluliiketoiminnan tilaukset 471 477 -1 1 771 Liikevaihto 744 787 -5 3 492 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 383 388 -1 1 692 % liikevaihdosta 51 49 48 Tulos (EBITA *) 91,2 82,1 11 419,9 % liikevaihdosta 12,3 10,4 12,0 Sitoutuneen pääoman tuotto ** 25,3 25,0 28,9 Q1/2013 vrt. Q1/2012 • Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset laskivat vertailukaudesta, mikä on linjassa alhaisemman markkina-aktiviteetin kanssa • Liikevaihdolla mitattuna jokseenkin hidas alkuvuosi • Bruttokatteet paranivat kaikissa liiketoiminnoissa • Erittäin hyvää kehitystä tuloksessa (EBITA*) ja kannattavuudessa (EBITA*-%) *) ennen kertaluonteisia eriä14 © Metso 23.4.2013 **) ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä Huom: luvut sisältävät Kierrätys-liiketoiminnon
 15. 15. Kaivos ja maarakennus Milj. euroa % 4 000 16 3 500 14 3 000 12 2 500 10 2 000 8 1 500 6 1 000 4 500 2 0 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA-% *, rullaava 12 kk Tavoite EBITA *-% *) ennen kertaluonteisia eriä15 © Metso 23.4.2013 Huom: luvut sisältävät Kierrätys-liiketoiminnon
 16. 16. Automaatio Miljoonaa euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos- % 2012 Saadut tilaukset 254 224 13 845 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 118 104 13 382 Liikevaihto 184 182 1 859 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 83 83 0 380 % liikevaihdosta 45 46 44 Tulos (EBITA *) 16,1 11,1 45 101,2 % liikevaihdosta 8,8 6,2 11,8 Sitoutuneen pääoman tuotto **) 19,9 15,0 31,8 Q1/2013 vrt. Q1/2012 • Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa: 13 % palveluliiketoiminnassa ja 24 % tuote- ja projektiliiketoiminnassa • Liikevaihto pysyi vertailukauden (Q1/2012) tasolla • Bruttokate parantui selvästi (hinnoittelu, kustannussäästöt) • Tulos (EBITA*) ja kannattavuus (EBITA*-%) parantuivat, mutta eivät ole tyydyttävät; tulevien neljännesten odotetaan olevan vahvempia *) ennen kertaluonteisia eriä16 © Metso 23.4.2013 **) ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä
 17. 17. Automaatio Milj. euroa % 1 000 18 900 16 800 14 700 12 600 10 500 8 400 6 300 4 200 100 2 0 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA-% *, rullaava 12 kk Tavoite EBITA *-% *) ennen kertaluonteisia eriä17 © Metso 23.4.2013
 18. 18. Massa, paperi ja voimantuotanto Miljoonaa euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos- % 2012 Saadut tilaukset 511 677 -25 2 444 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 284 300 -5 1 111 Liikevaihto 631 721 -12 3 014 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 260 250 4 1 102 % liikevaihdosta 41 35 37 Tulos (EBITA *) 28,3 55,8 -49 203,8 % liikevaihdosta 4,5 7,7 6,8 Sitoutuneen pääoman tuotto **) 12,7 29,8 23,8 Q1/2013 vrt. Q1/2012 • Uusia projekteja on valmisteilla mutta päätöksiä ei tehty tämän neljänneksen aikana • Palveluliiketoiminta jatkoi kasvua ja sen kannattavuus oli tasainen • Heikko tulos (EBITA*) ja kannattavuus (EBITA*-%) johtuivat liikevaihdon laskusta, kapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta sekä matalista bruttokatteista tuote- ja projektiliiketoiminnassa • Toimenpiteet kilpailukyvyn parantamiseksi jatkuvat *) ennen kertaluonteisia eriä18 © Metso 23.4.2013 **) ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä
 19. 19. Massa, paperi ja voimantuotanto Milj. euroa % 3 500 9 8 3 000 7 2 500 6 2 000 5 1 500 4 3 1 000 2 500 1 0 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA-% *, rullaava 12 kk Tavoite EBITA *-% *) ennen kertaluonteisia eriä19 © Metso 23.4.2013
 20. 20. Parannamme kilpailukykyämme Massa, paperi ja voimantuotannossa • Pysyvät rakenteelliset muutokset jatkuvat Massa, paperi ja voimantuotannon markkinoilla • Olemme julkistaneet uuden kustannussäästöohjelman parantaaksemme kilpailukykyämme näissä liiketoiminnoissa • Tavoitellut säästöt ovat 100 miljoonaa euroa vuoteen 2016 mennessä20 © Metso 23.4.2013
 21. 21. Nettovelat ja nettokäyttöpääoma Nettovelat ja Nettokäyttöpääoma nettovelkaantuneisuusaste Milj. euroa % Milj. euroa % 1 200 75,7 80 800 12 10,5 70 700 1 000 10 60 600 800 8 50 500 6,0 6,0 6,3 33,4 32,5 600 40 400 6 4,8 1 099 672 4,5 4,2 4,1 30 300 400 4 15,0 14,2 452 461 583 12,2 13,5 20 200 375 540 200 7,6 281 286 2 242 247 311 316 277 10 100 260 149 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 Q1 2012 Q1 2007 2008 2009 2010 2011 Q1 2012 Q1 2012 2013 2012 2013 Nettovelat Nettovelkaantuneisuusaste Nettokäyttöpääoma, euroa Nettokäyttöpääoma, % liikevaihdosta21 © Metso 23.4.2013
 22. 22. Näkymät ja ohjeistus Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
 23. 23. Markkinanäkymät Epävarmuudet saattavat vaikuttaa suurten projektitilausten ajoitukseen Kaivosala Maarakennus Automaatio 32 % liikevaihdosta 11 % liikevaihdosta 11 % liikevaihdosta 50 % palveluliiketoiminnan osuus 40 % palveluliiketoiminnan osuus 45 % palveluliiketoiminnan osuus  Positiivinen tuote- ja projektiliiketoiminnassa  Positiivinen kehittyvillä markkinoilla;  Positiivinen öljy- ja kaasuteollisuudessa;  Hyvä tuote- ja projektiliiketoiminnassa, jossa kehittyneet markkinat tasaiset massa- ja paperiteollisuudessa tasainen volatiliteetin odotetaan jatkuvan. Palvelujen  Tyydyttävä tuote- ja palveluliiketoiminnassa  Hyvä öljy- ja kaasuteollisuudessa; heikompi kysyntä erinomaista sekä palveluissa massa- ja paperiteollisuudessa. Palveluiden kysyntä hyvää Voimantuotanto Paperi Massa 11 % liikevaihdosta 21 % liikevaihdosta 9 % liikevaihdosta 30 % palveluliiketoiminnan osuus 50 % palveluliiketoiminnan osuus 40 % palveluliiketoiminnan osuus  Bioenergiamarkkinoiden kehityksestä  Kartongin ja pehmopaperin kysyntä  Positiivinen pääosin pakkauskartongin ja riippuvainen kasvussa; muut tasaiset tai laskussa pehmopaperin kysynnästä johtuen  Tyydyttävä projekteille ja palveluille.  Paperi- ja kartonkikoneiden heikko.  Hyvä uudistuksille ja palveluille. Pehmopaperikoneiden ja palveluiden kysyntä Selllutehtaiden kysyntä tyydyttävää. hyvää. Pitkän ajan kysyntä Lähiajan kysyntä23 © Metso 23.4.2013 Osuus Metson liikevaihdosta tammi-joulukuussa 2012
 24. 24. Tilauskanta* 4,5 miljardia euroa Milj. euroa Milj. euroa 6 000 6000 5310 5 000 5000 4515 4558 4023 Toimitukset Toimitukset 4 000 4000 2012 2013 jälkeen jälkeen 3 000 3000 2 000 2000 Toimitukset Toimitukset 2012 2013 1 000 1000 Palveluliiketoiminnan Palveluliiketoiminnan tilaukset 33 % tilaukset 30 % 0 0 2010 2011 2012 Q1 Tilauskanta 31.3.2012 Tilauskanta 31.3.2013 2013 Kaivos ja maarakennus Automaatio Massa, paperi ja voimantuotanto24 © Metso 23.4.2013 * Maaliskuun 2013 lopun tilanne
 25. 25. Ohjeistus vuodelle 2013 Arvioimme, että • Tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) on suunnilleen vuoden 2012 tasolla ja liikevaihtomme 2012 tasolla tai hieman alle. Vuoden 2013 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan sekä maaliskuun 2013 valuuttakursseihin.25 © Metso 23.4.2013
 26. 26. Selvitys mahdollisesta jakautumisesta etenee suunnitellusti • Hallitus päätti 25.3. käynnistää strategiaselvityksen Metson mahdollisesta jakamisesta • Massa, paperi ja voimantuotanto muodostaisi uuden Helsingin pörssissä listatun yhtiön • Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -liiketoiminnot jäisivät nykyiseen yhtiöön • Mikäli jakautuminen päätetään toteuttaa, projekti olisi valmis vuoden 2013 loppuun mennessä • Seuraavat suunnitellut merkittävät tapahtumat - Jakautumissuunnitelman hyväksyntä ja rekisteröinti - Ylimääräinen yhtiökokous vuoden toisella puoliskolla26 © Metso 23.4.2013
 27. 27. Suunniteltujen uusien yhtiöiden kilpailutekijät ‘PPP’ ‘MAC&AUT’ • Vakaa markkinakasvu, jota tukee kasvava kartongin ja pehmopaperin • Vakaa kasvu kaikilla markkinoilla: kaivos, kulutus kehittyvillä markkinoilla, maarakennus ja niihin liittyvä automaatio palveluliiketoiminnan laajeneminen ja biojalostuksen mahdollisuudet • Vahva globaali markkina-asema- #1-3 toimija keskeisissä markkinasegmenteissä • Globaali markkinajohtaja– #1-3 toimija kaikilla valituilla markkinoilla • Kilpailuetu globaaleissa toiminnoissa, palvelutarjonnassa ja teknologioissa • Kilpailuetu kehittyvillä markkinoilla, palvelutarjonnassa ja teknologioissa • Palveluliiketoiminta (osuus noin 50 %) ja merkittävä tilauskanta antavat hyvän • Palveluliiketoiminta (osuus liki 40 %) ja näkyvyyden liikevaihdon kehitykseen sekä suuri tilauskanta antavat hyvän joustavuutta näkyvyyden liikevaihdon kehitykseen sekä joustavuutta • Merkittävää kasvupotentiaalia arvoketjussa sekä palvelumarkkinoilla, • Vakaa kasvu, parantuva kannattavuus ja sekä orgaanisesti että yritysostoilla pääomarakenteeltaan kevyt toimintamalli tukevat hyvää sijoitetun pääoman tuottoa27 © Metso 23.4.2013
 28. 28. 28 © Metso 23.4.2013

×