Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteismetsa metsanomistaminen-on-nyt-paljon-helpompaa

Yhteismetsa metsanomistaminen-on-nyt-paljon-helpompaa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yhteismetsa metsanomistaminen-on-nyt-paljon-helpompaa

  1. 1. | © UPM Internal1 UPM YHTEISMETSÄT POLVELTA TOISELLE SPV-MESSUT Helsinki 11.3.2017 Heikki Kalvila Metsänomistajapalvelut UPM
  2. 2. | © UPM UPM YHTEISMETSÄ Internal2 • Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue • Osuudet kuuluvat osakaskiinteistöihin • Osakkaita kiinteistöjen omistajat • Osakkaistaan erillinen oikeushenkilö • Erillinen verovelvollinen (vero 26,5 %) • Hoitokunta hoitaa käytännön toiminnan osakkaiden puolesta • Ylijäämä jaetaan osuuksien suhteessa • Ylijäämä osakkaille verotonta
  3. 3. | © UPM UPM YHTEISMETSÄ Itä-Suomen yhteismetsä Keski-Suomen yhteismetsä Länsi-Suomen yhteismetsä Pohjanmaan yhteismetsä Kestävää metsätaloutta osakkaiden hyväksi Kumppanuussopimukset UPM:n kanssa Internal3
  4. 4. | © UPM UPM YHTEISMETSÄ Internal4 Yhteismetsä hoitaa metsiä osakkaiden puolesta • Puun kasvua ohjataan metsänhoidolla arvokkaaksi myyntipuuksi • Vaikutetaan 1) kasvunopeuteen 2) järeytymiseen ja 3) laatuun • Tavoitteena kestävyyden periaatteella paras tuotto • Ylijäämää jaetaan osakkaille säännöllisesti
  5. 5. UPM YHTEISMETSÄ Liitettävän alueen arvoa vastaava määrä osuuksia Metsänomistaja voi liittää yhteismetsään oman kiinteistönsä alueen, jota vastaan hänen kiinteistönsä saa alueen arvoa vastaavan määrän UPM Yhteismetsän osuuksia
  6. 6. | © UPM Internal6 RATKAISU SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Ammattilaiset hoitavat metsiä osakkaiden puolesta Tuottoa ja säännöllistä tuloa vaivattomasti Sukupolvenvaihdos tasapuolisesti Perinnönjako metsiä pirstomatta Helppoa metsän omistamista
  7. 7. | © UPM Yhteismetsään liittyminen • Tehdään alueen liittämisestä sopimus • Puustotietojen inventointi ja arvon määritys tuottoarvomenetelmällä – Sama laskentaperiaate liitettävälle metsälle ja yhteismetsälle • Laskelmat metsän arvosta ja yhteismetsäosuuksien määrästä • Metsänomistaja päättää liittyykö yhteismetsään • Maanmittaustoimitus alueen liittämisestä maksetaan varoista Internal7
  8. 8. | © UPM Internal8 LUE LISÄÄ OSOITTEESTA: www.upmyhteismetsa.fi SIVUSTOLLA LISÄTIETOA - Liittymisestä yhteismetsään - Yhteismetsien sijoitustuotoista - Sukupolvenvaihdoksesta YHTEYDENOTTOLOMAKE

×