Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa -hanke

59 views

Published on

Projektipäällikkö Ari Lamminahon esitys.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa -hanke

 1. 1. Hankkeen tiedotustilaisuudet Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa Huhtikuu 2018 Ari Lamminaho, projektipäällikkö Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa
 2. 2. • Kehityshankkeessa testataan Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien kartoituksessa. Tavoitteena on ennalta ehkäistä maaseudun sähkönjakelun katkoja kohdistamalla hakkuita linjanvarsien riskikohteille. • Hanke toteutetaan yhteistyössä Elenia Oy:n ja Savon Voima Oy:n kanssa. • Hankkeessa selvitetään, kuinka kaukokartoitusmenetelmällä kerättyä metsävaratietoa voitaisiin tulkita siten, että aineistosta löydettäisiin todennäköisimmät riskikohteet. • Metsäkeskuksen metsävaratiedosta etsitään tuuli- ja lumituhoille herkimmät vierimetsät, jotta sähkölinjojen varsien hakkuut voidaan suunnata näille riskikohteille myös ennakoivasti Vierimetsät kuntoon
 3. 3. • Tavoitteena on parantaa maaseudun sähkönjakeluverkon toimintavarmuutta. • Tehostaa vierimetsien käsittelyä ja siten parantaa metsätalouden ja puunkorjuun kannattavuuta • Kehittää kaukokartoitettujen puustotietojen tulkintaa ja hyödyntämistä Hankkeen tavoitteet
 4. 4. Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1. Metsävaratiedon jalostamisen pilotointi niin että metsävaratiedon avulla toimenpiteet voidaan ohjata kriittisiin kohteisiin (sis tietojärjestelmakehitys). 2. Metsänkäyttöilmoituksiin ja Kemera-hakemuksiin liittyvän vuorovaikutteinen toimintamallin kehittäminen(sis. tietojärjestelmäkehitys). 3. Metsänomistajille ja toimijoille kohdistettu tiedotus. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä Elenia Oy ja Savon Voima Oy. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös alueiden maanomistajien ja metsätoimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet
 5. 5. Keilaukset ja sähköyhtiöt
 6. 6. • Vuoden 2016 kaukokartoitushankkeet epäonnistuivat Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa • Tulkinnan kehittäminen jouduttiin tekemään vanhemmalle aineistolle, Kuhmoinen (keilattu 2014) ja Maaninka (2015) • Keskijänniteverkkoa Kuhmoisissa 490 km ja Maaningalla 2300km. • Metsäpinta-alat 2030ha ja 6890ha. Pilottialueet
 7. 7. Hilat, mikrot ja puskurivyöhyke
 8. 8. Aineiston eroavaisuuksia
 9. 9. Hankkeen tuloksia
 10. 10. Vierimetsien puustotulkinta › Vierimetsien kuviointi, puustotulkinnat ja yksittäiset riskikohteet valmistuneet kesäkuun 2017 lopussa Järjestelmäkehitys • Aarni: › linjaviivoilla verkkoyhtiön Ahjo ID ja tarkastuskoodi › Mvr-riskikuviotaso ja riskipuutkohteet toimii määritellysti - pilottialueiden aineistot Aarnissa • KantoRiihi › MKI ja KEMERAn NMH – automaattisesti muodostuvat ”vierimetsäilmoitukset” › Linjaviivan Id hakee verkkoyhtiön yhteystiedot AHJOsta › Lähetys AHJOsta toimii automaattisesti sähköpostilla tai IPostina • Vierimetsäaineistot julkistettu Metsäkeskuksen ArcGIS Onlinessa • tiedotustilaisuudet käynnissä Tuloksia osa-alueittain
 11. 11. Tulkinta ja todellisuus
 12. 12. Tulkinta ja todellisuus
 13. 13. Metsäkeskus>palvelut>kartat ja tilastot>vierimetsien puustotulkinta › https://www.metsakeskus.fi/vierimetsien-puustotulkinta ArcGIS Online
 14. 14. Hankkeen jälkeen
 15. 15. Vierimetsäkirje otettavissa valtakunnalliseksi toimintamalliksi › Edellyttää ajantasaisia, tarkkoja sähkölinja-aineistoja kaikilta verkkoyhtiöiltä › Metsäkeskuksen maaomistajatiedoissa puutteita sähköpostiosoitteissa Laserkeilausmenetelmä kehittyy lähivuosina huomattavasti › 2018 tehdään päätökset uudesta menetelmästä ja aikataulusta › Pistetiheys kasvaa 0,5 /m2  5-10/m2 › Tieto pienistäkin kohteista tarkkenee Metsäkeskuksen tietojärjestelmät ovat jo nyt valmiudessa tuleville tiedoille › Edelleen kehitystäkin tarvitaan › Riskianalyysit, aineistojen koko Tulevaisuuden mahdollisuuksia
 16. 16. nyt 0,5 /m2 noin 7/m2
 17. 17. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa

×