Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taimikonhoito 22042017-remes

443 views

Published on

Metsämme 2017 -tapahtumassa Markku Remeksen pitämä luento taimikonhoidosta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taimikonhoito 22042017-remes

 1. 1. Markku Remes Johtava metsänhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus Metsämme messut Jyväskylä 22.4.2017 Taimikonhoidolla tuottoa metsälle
 2. 2. Maanmuokkauksella suuri vaikutus myöhempään hoitotarpeeseen Sopiva maanmuokkaus: *Taimen alkukehitys: ->mätästyksellä 1,5- kertaiseksi laikutukseen tai äestykseen verrattuna • Vältä liikaa maan paljastamista -> vähäisempi vesottuminen • Tarvittaessa heinäys
 3. 3. 28.4.2017 Suomen metsäkeskus 4 Varhaishoitotarve Markku Remes
 4. 4. Taimikonhoidon oikea ajoitus 28.4.2017 Suomen metsäkeskus 5
 5. 5. Kasvatettavien puiden oikean tiheyden määritys 4 metrin keppi
 6. 6. Varhaisperkauksen merkitys • Vähentää juuristokilpailua • Nopeuttaa kuusten paksuuskasvua 20-30 % raivauksen jälkeisinä 2-3 vuoden aikana, männyllä 5-10 % vastaavana aikana • Vähentää kasvatettavien taimien latvusten piiskausta • Vähentää vesakon määrää myöhemmässä taimikonhoidossa › Taimikonhoidon kustannukset alenevat • Vähentää hirvituhoriskiä männiköissä › Vesakon alle jääneet männyt kelpaavat hyvin hirvelle › Lehtipuuston poistaminen taimikosta vähentää tuhoriskiä
 7. 7. Kaadetun kannon vesomiseen vaikuttavat • Kannon läpimitta ja jossakin määrin kannon korkeus • Puulaji • Syntytapa (vesa-/ siemensyntyinen) • Kaatoajankohta • Sääolot kaatoaikana • Varjostus ja kilpailu • kasvupaikka
 8. 8. Toteutusajankohdan vaikutus varhaisperkauksen ajanmenekkiin • Varhaisperkaus on tuottavinta keväällä tehtynä › Kesällä työajanmenekki noin 35 % › Syksyllä noin 18 % suurempi kuin keväällä
 9. 9. 0 1 2 3 4 5 1-3 4-5 6-7 8-9 10-13 14-15 15 + Kannon läpimitta, cm Vesojen pituus 5 vuoden iällä, m Kantoläpimitan vaikutus koivun vesojen pituuskasvuun – pituuskasvu hitaampaa kun perataan ajoissa (Björkdahl 1983) 10
 10. 10. Kaatoajankohdan vaikutus vesomiseen • Kaatoaika vaikuttaa selvästi vesojen pituuskasvuun › Pituuskasvu vähäisintä sydänkesällä: kesä-, heinä- ja elokuussa › Keväällä kaadetuissa puissa vähäisempää kuin syksyllä › Kannon pituuden vaikutus vesomiseen vähäisempää, vesojen kasvusilmuja jää aina kantoon 28.4.2017 Suomen metsäkeskus 11 (Koskinen 2013)
 11. 11. 0 1 2 3 4 5 0 10000 20000 30000 Työajanmenekki,pv/ha Poistuman tiheys, kpl/ha 5 cm 3 cm 1 cm Lähde: Hämäläinen 1983, Metsäalan TES 2010 Poistuman vaikutus taimikonhoidon ajanmenekkiin
 12. 12. Taimikonhoidon vaikutus metsän tuottoon
 13. 13. Hakkuukertymät m3/ha, kun taimikonhoito tehty = hoidettu ja taimikonhoito laiminlyöty = hoitamaton 14 69 48 113 96 95 372 257 0 100 200 300 400 500 600 Hoidettu Hoitamaton m³/ha Päätehakkuu Kolmas harvennus Toinen harvennus Ensiharvennus Väli-Suomen viljavan kasvupaikan kuusikko
 14. 14. Istutetun MT-kuusikon nettotulojen nykyarvot 5 v iällä eri korkokannoilla €/ha, kun taimikonhoito tehty tai taimikonhoito laiminlyöty. Kiertoaika 63 v (Hoitamattomaan tehdään myöhästynyt taimikonhoito 18 vuoden kohdalla, molemmissa taimikonhoitokulut mukana) 15 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 1 2 3 4 5 6 Euroa/ha Laskentokorko Nettonykyarvo 5 vuoden iällä Hoidettu Hoitamaton
 15. 15. Kemera-tuet • Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen tuki on haettava ennen työn aloittamista • Hakemus voidaan tehdä › Metsään.fi –palvelun avulla › Lomakkeilla Metsäkeskuksen toimipaikkoihin sähköpostin liitetiedostona tai postitse
 16. 16. Kemera-tuet nuoriin metsiin • Metsänomistaja voi saada kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea › Kehityskelpoinen taimikko › Varhaisperkaukseen (0,7 -3 m: keskipituus): 160 euroa/ha › Poistuma väh. 3000 kpl/ha › Nuoren metsän hoitoon (yli 3 m): 230 euroa/ha › Läpimitta korkeintaan 16 cm, poistuma väh. 1500 kpl/ha › Nuoren metsän hoidon yhteydessä pienpuun korjuuseen: 430 euroa/ha › E-S väh. 35 kuutiometriä/ha › P-S väh. 25 kuutiometriä/ha
 17. 17. Yhteenveto • Taimikonhoito kannattaa tehdä aina, kun siihen on metsänhoidollinen tarve • Yllensä kannattaa tehdä varhaisperkaus ja myöhempi taimikonhoito • Investoinnille saadaan 3-5 prosentin sisäinen korko • Lisää järeän puun osuutta päätehakkuussa • Vähentää harvennuskertoja • Kemera-tuet lisäävät työn kannattavuutta, mutta hoidon lykkääminen tulee kalliiksi • Jo yhden vuoden viivästyminen optimaalisesta ajoituksesta johtaa 10 prosentin kustannusten nousuun taimikonhoidossa
 18. 18. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Markku Remes johtava metsänhoidon asiantuntija markku.remes(at)metsakeskus.fi

×