Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puurakentaminen ja palomaaraykset kekki toni

Esityksessä kerrotaan puurakennusten palomääräyksistä

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puurakentaminen ja palomaaraykset kekki toni

 1. 1. PUURAKENTAMINEN JA PALOMÄÄRÄYKSET Toni Kekki Rakennuskonsultointi T Kekki Oy +358-400-996 852 toni@konsultointikekki.fi
 2. 2. ”Rakennettu ympäristö, suurin perintömme jälkipolville” ”Building the better future for generations to come” Toni Kekki, RI YAMK (PKAMK 2000, OAMK 2011) • Vastaava teräsrakennesuunnittelija-pätevyys (TRY) • FISE PV-puurakenteet • Six Sigma Yellow belt • Erikoistuminen: Conflict Management
 3. 3. https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/Eurok oodi%205%20Lyhennetty%20suunnitteluohje%2 031.8.%20web.pdf https://www.puuinfo.fi/paloturvallinen- puutalo-asuin-ja-toimitilarakentaminen
 4. 4. Rakennusten luokittelu
 5. 5. Rakennusten luokittelu
 6. 6. Materiaalien luokittelu Puuinfo: Paloturvallinen puutalo
 7. 7. Materiaalien luokittelu Esimerkiksi kipsilevy: A2-s1,d0
 8. 8. https://www.youtube.com/watch?v=Z_NsBZ7oXok HI-FOG - sammutusjärjestelmä Automaattinen sammutusjärjestelmä https://www.youtube.com/watch?v=zEKBwT2f0Zg
 9. 9. TERÄS PALOTILANTEESSA Teräksen vahvuudet tulipalossa: • Paloa levittämätön, palamaton materiaali • Palamaton materiaali  ei tarvita automaattista sammutuslaitteistoa palon levittämisen takia (rakenteellisen jäähdytyksen takia joskus) Teräksen heikkoudet: • Lämpöä johtava  pakkovoimat lämpölaajenemisessa • Menettää voimakkaasti lujuuttaan lämpötilan noustessa • Äkillinen sortuma mahdollinen, jos liitokset kuumenevat
 10. 10. TERÄS Palosuojaus: Palosuojauksen aikaansaama lämmönnousun viive
 11. 11. BETONI PALOTILANTEESSA Betonin vahvuudet tulipalossa: • Paloa levittämätön, palamaton materiaali • Betonitalossa ei yleensä tarvita automaattista sammutuslaitteistoa kantavien rakenteiden takia Betonin heikkoudet: • Lämpöä johtava  rakenteellisten terästen kuumeneminen • Rapautuu voimakkaasti palossa; ilmiö voi olla hyvin voimakas https://tekniikanmaailma.fi/betoni-ei-voi-palaa-mutta-tutkijat-onnistuivat-saamaan-betonin-rajahtamaan-talta-se- nayttaa/ • Kantavan rakenteen teräkset menettävät lujuuttaan lämpötilan funktiona kuten teräsrakenteetkin https://turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/muutonnettomuudet/2010/d82010y_ tutkintaselostus/d82010y_tutkintaselostus.pdf
 12. 12. Betonitalossa ei tarvita automaattista sammutuslaitteistoa, koska talo on paloturvallinen? https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/paloturvallisuus/palomestari-palo-osastoinnit-ja- poistumistiet-turva-tornitalossa/#d2fd7ea3 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002881786.html https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/7442 ”Asuntopalossa ihmisellä on yleensä aikaa pelastautua 2–3 minuuttia palon syttymisestä. Jotta vaarassa oleva pystyy selviytymään ulos asunnosta tässä ajassa, hänen tulee pystyä toimimaan erittäin ripeästi.” https://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ehkaise-palon-syttyminen/tulipalon-vaarallisuus/palokuolemat Nakit ja muusi: https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/299692-palokuolema-sattuu-useimmin-omakotitaloissa-yksi- yhdistelma-on-riskialttein
 13. 13. PUU PALOTILANTEESSA Puun vahvuudet tulipalossa: • Lähes lineaarinen hiiltymä; helppo analysoitava ja ennalta-arvattava palokäyttäytyminen • Helppo saavuttaa pitkät palonkestoajat ilman erityistoimia • Palonlevittämiskykyä voidaan rajoittaa kustannustehokkaasti suoja-aineilla • Useimmissa tapauksissa vaaditaan automaattista sammutuslaitteistoa  henkilöturvallisuus Puun heikkoudet: • Puu palaa • Sammutusjärjestelmän rakentaminen nostaa kustannuksia • Liitokset suunniteltava huolellisesti, että metalliset liitososat kestävät palotilanteen LCT-System Brandversuch https://www.youtube.com/watch?v=MwO7W2g0Jtw&list=UUHGN- wMnBDx9FrP6MZvj25g&index=17
 14. 14. Kuvat: Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje
 15. 15. Puurakennuksen palorakennesuunnittelu
 16. 16. Asetus rakennusten paloturvallisuudesta Mitä rakennuksia puusta voi tehdä?
 17. 17. Suojaverhous, pintaverhous
 18. 18. Suojaverhous: • suojaa puurakennetta koko määrätyn ajan hiiltymältä tai muulta palon aiheuttamalta vauriolta Pintaverhous: • Pintaosa, jonka ominaisuuksilla on merkitystä palon syttymiselle ja leviämiselle
 19. 19. Kantavien puurakenteiden suojaverhous P2-luokka (lähtökohta: lämmöneristeet väh. B-s1,d0), asetuksen 24§ mukaan: 1-2 kerroksiset: ei vaatimuksia 1-4 kerroksiset: kaikki kantavat rakenteet suojaverhottu: K210 3-8 kerroksiset: K230 (voidaan jättää <20% suojaverhoamatta ilman palonkestävyysajan nostamista) (HUOM! Tarkista poikkeukset ja lisäehdot!)
 20. 20. Kantavien puurakenteiden suojaverhous K210: esim. 13mm kipsilevy tai kivivillaeriste K230: esim. 18mm kipsilevy tai paksumpi kivivillaeriste HUOM! Rakennustuote ja/tai yhdistelmä oltava testattu ko. luokkaan. EI-luokka ei ole sama asia kuin suojaverhousluokka! Suojaverhous on eri asia kuin pintaverhous!
 21. 21. Asetus rakennusten paloturvallisuudesta (= pintaverhous)
 22. 22. Liitosten palosuojaaminen • Puu itsessään hyvä suoja; puutulppaus hiiltymää hyödyntäen • Palosuojamaalatut teräslatat; kuinka luotettavasti lämmönnousu voidaan rajoittaa? • Valmisliitoksissa huomioitava, että raot palosuojanauhoitettava (valmistuote) tai rako oltava riittävän pieni (yleensä <2mm) • Yleensä liitoksen murtuminen tarkoittaa haurasmurtumaa!!
 23. 23. Kuva: Tero Lahtela
 24. 24. Ulkoseinän suojaaminen palonleviämistä vastaan • Ulkopuolinen palolähde (roskakori, auto, vandalismi) • Huoneistopalo julkisivua pitkin • Tuuletusraon hormivaikutuksen estäminen • Julkisivupalon leviämisen estäminen ullakkorakenteisiin
 25. 25. Hormivaikutuksen estäminen Kuva: Aulis Lundell Oy
 26. 26. Ullakkokatko • Julkisivusta ullakolle päin EI30 • Ullakon tuulettuminen normaalitilanteessa • Tuuletusraon tukkeutuminen häiriötilanteessa (palo)
 27. 27. Yhteenveto: • Puu palaa, mutta palokäyttäytyminen hyvin ennakoitavissa • Palotilanteessa ongelmatonta runkomateriaalia ei ole • Liitossuunnittelu kriittistä (myös muutenkin puurakenteita suunnitellessa), että metalliset liittimet saadaan suojattua • Palomääräykset ovat pääosin linjassaan • Viranomaisyhteistyö on sujuvaa, kun vain kotiläksyt on suoritettu
 28. 28. Toni Kekki +358-400-996 852 toni@konsultointikekki.fi Ota yhteyttä:

×