Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puun käyttö kasvaa, kuinka käy kestävyyden marja hilska aaltonen

161 views

Published on

Vesiensuojelupäivät Oulu 12.-13.9.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puun käyttö kasvaa, kuinka käy kestävyyden marja hilska aaltonen

 1. 1. Metsätalouden vesiensuojelupäivät 12.-13.9.2017 Oulussa Marja Hilska-Aaltonen Luonnonvaraosasto Maa- ja metsätalousministeriö 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. Puuston kokonaistilavuuden kehitys skenaarioissa* * Lähde: Luke, Luonnon- vara- ja biotalouden tutkimus 51/2016 4
 5. 5. 5
 6. 6. Lähde; Laiho et al. 2016 (LUKE) Metsälain uudistamisvelvoitetta ei ole vähäpuustoisissa suometsissä. Vähäpuustoisuuden raja-arvoksi määritelty < 30 m³/ha Puuston perusteella heikkotuottoiseksi määriteltyjen kuvioiden osuus metsä- ojitettujen soiden kokonaispinta-alasta 6
 7. 7. Lähde; Laiho et al. 2016 (LUKE) Metsäojitettujen soiden osuus kokonaismaa-alasta Suometsien aluetaloudellinen ja tilakohtainen merkitys vaihtelee eripuolilla maata 7
 8. 8. Hakkuumahdollisuudet turvemailla 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2011-2020 2021-2030 2031-2040 1000 m³ Suurin kestävä hakkuukertymä; turvemaiden osuus Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Lähde: Luke 8
 9. 9. Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi • Maakuntalakiehdotuksen mukaan vesien ja merensuojelu sekä vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen kuuluvat maakunnan tehtäväaloihin – MMM ja YM ohjaavat toimialoillaan vesien- ja merenhoidon tehtäviä. • Kullakin vesienhoitoalueella maakunnan tehtäviin kuuluu mm. – järjestää vesien seuranta ja laatia vesien seurantaohjelma – valmistella vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma – toteuttaa osaltaan toimenpideohjelmaa ja seurata sen toteutumista 9
 10. 10. Vesilain mukaiset tehtävät valtion lupa- ja valvontavirastoon MMM ja YM ohjaavat toimialoillaan LUOVA-virastoon siirtyviä vesilain mukaisia tehtäviä • Nykyisin AVIen hoitamat vesilain mukaisiin lupa-asioihin liittyvät tehtävät • Nykyisin ELY-keskusten hoitama vesilain noudattamisen valvonta • Yleisen edun valvonnassa rinnakkainen toimivalta maakunnilla ja lupa- ja valvontavirastolla 10
 11. 11. Millaisia hakkuita suometsissä? 11
 12. 12. 12

×